Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, wrzesień 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, wrzesień 2003."— Zapis prezentacji:

1 OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, wrzesień 2003

2 CO TO JEST OPCJA, RODZAJE OPCJI Opcja - prawo do kupna, lub sprzedaży instrumentu bazowego po cenie określonej z góry Rodzaje opcji - –w zależności od tego czy prawo dotyczy kupna i sprzedaży opcja kupna (call) opcja sprzedaży (put) –w zależności od tego kiedy można zażądać wykonania opcji opcja amerykańska (może być wykonana w dowolnym dniu do wygaśnięcia) opcja atlantycka (może być wykonana po określonej dacie) opcja europejska (może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia) –w zależności od tego na jaki instrument bazowy jest wystawiona opcja opcje walutowe opcje akcyjne opcje procentowe opcje indeksowe

3 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE OPCJI - WARTOŚĆ OPCJI I CENA WYKONANIA Zyski dla posiadacza opcji kupna (pozycja długa w opcji kupna) C - wartość opcji kupna X - cena wykonania opcji kupna Czynniki kształtujące wartość opcji: 1. Aktualna wartość indeksu S 2. Cena wykonania X 3. Czas pozostający do wygaśnięcia 4. Zmienność wartości indeksu 5. Wolna od ryzyka stopa procentowa Zysk Wartość indeksu St X C

4 MODEL BLACKA-SCHOLESA WYCENY OPCJI KUPNA I SPRZEDAŻY Założenia: przyszłe relatywne zmiany cen są niezależne od zmian historycznych i bieżących rozkład prawdopodobieństwa zmian cen ma postać rozkładu logarytmo-normalnego c - cena opcji kupna p - cena opcji sprzedaży S - aktualna wartość indeksu X - cena wykonania akcji r - stopa procentowa wolna od ryzyka T - czas pozostający do wygaśnięcia  - odchylenie standardowe (zmienność) c = f (S, X, r, T,  )

5 WPŁYW WOLNEJ OD RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ NA CENĘ OPCJI Wzrost ryzyka dla wystawy opcji Stopa procentowa Stopa procentowa Cena opcji sprzedaży Cena opcji kupna

6 WPŁYW ZMIENNOŚCI NA CENĘ OPCJI Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji z zyskiem Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji z zyskiem Zmienność Cena opcji sprzedaż Cena opcji kupna

7 WPŁYW CZASU DO WYGAŚNIĘCIA OPCJI NA CENĘ OPCJI Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji kupna z zyskiem Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji sprzedaży z zyskiem Czas do wygaśnięcia Cena opcji sprzedaży Cena opcji kupna

8 WPŁYW CENY WYKONANIA NA CENĘ OPCJI Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji kupna z zyskiem Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji sprzedaży z zyskiem Cena wykonania Cena opcji sprzedaży Cena opcji kupna

9 WPŁYW AKTUALNEJ WARTOŚCI INDEKSU NA CENĘ OPCJI Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji kupna z zyskiem Wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji sprzedaży z zyskiem Wartość indeksu Cena opcji sprzedaży Cena opcji kupna

10 RODZAJE OPCJI ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ CENY WYKONANIA I WARTOŚCI INDEKSU Opcja typu call Opcja typu put Wartość indeksu Zysk Opcja out-of-the-money Opcja at-the-money Opcja in-the-money C X Wartość indeksu Zysk Opcja out-of-the-money Opcja at-the-money Opcja in-the-money C X

11 WARTOŚĆ CZASOWA I WARTOŚĆ WEWNĘTRZNA OPCJI Opcja call cena wykonania x wartość indeksu WIG20 Wartość wewnętrzna opcji Wartość czasowa opcji

12 RODZAJE POZYCJI ZAJĘTYCH NA RYNKU OPCJI Zysk Strata Opcja call Opcja put x x Long call nabywca Short call wystawca Long put nabywca Short put wystawca

13 PRZEPŁYWY FINANSOWE W DNIU WYGAŚNIĘCIA OPCJI KUPNA y Pozycja krótka na opcji kupna (short call) Pozycja długa na opcji kupna (long call) c -c y x s x s y = -c y = s - x - c y = c y = x - s + c Oznaczenia : Y - zysk z strategii opcyjnej X – cena wykonania opcji S – wartość indeksu WIG20 w dniu wygaśnięcia opcji C- cena opcji kupna (premia)

14 PRZEPŁYWY FINANSOWE W DNIU WYGAŚNIĘCIA OPCJI SPRZEDAŻY Pozycja krótka na opcji sprzedaży (short put) y Pozycja długa na opcji sprzedaży (long put) p -p x s y = -p y = x - s - p y = p y = s - x + p y x s Oznaczenia : Y - zysk z strategii opcyjnej X – cena wykonania opcji S – wartość indeksu WIG20 w dniu wygaśnięcia opcji p- cena opcji sprzedaży (premia)

15 MAKSYMALNE ZYSKI I STRATY DLA OPCJI KUPNA Zyski x Wartość WIG20 -c Maksymalna strata w wyniku spadki indeksu WIG20 jest równa cenie opcji c Pozycja długa na opcji kupna (NABYWCA OPCJI) x Wartość WIG20 Zyski c Pozycja krótka na opcji kupna (WYSTAWCA OPCJI) Maksymalna strata w wyniku wzrostu indeksu WIG20 jest nieograniczona !

16 MAKSYMALNE ZYSKI I STRATY DLA OPCJI SPRZEDAŻY x Wartość WIG20 Zyski Maksymalna strata w wyniku wzrostu indeksu WIG20 jest równa cenie opcji p -p Pozycja długa na opcji sprzedaży (NABYWCA OPCJI) x Pozycja krótka na opcji sprzedaży (WYSTAWCA OPCJI) Zyski p Maksymalna strata w wyniku spadku indeksu WIG20 jest nieograniczona ! Wartość WIG20

17 PRZYKŁAD WYCENY OPCJI SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ MODELU BLACKA-SCHOLESA Parametry czerwcowych opcji typu long put na dzień 22.05.2003 wartość indeksu S = 1168 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 28 dni cena wykonania x1 = 1100 pkt wartość opcji put p1 = 22,6 pkt cena wykonania x2 = 1200 pkt wartość opcji put p2 = 67,8 pkt 1 100 1 300 1 200 22,6 67,8 p1 p2 Wartość indeksu w dniu 22.05.2003 Wartość indeksu w dniu wygaśnięcia Zysk

18 PRZYKŁAD WYCENY OPCJI KUPNA ZA POMOCĄ MODELU BLACKA-SCHOLESA Parametry czerwcowych opcji typu long call na dzień 22.05.2003 wartość indeksu S = 1168 pkt stopa procentowa r = 5% = 0,05 zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 29 dni cena wykonania x1 = 1 100 pkt wartość opcji call c1 = 95,02 pkt cena wykonania x2 = 1 200 pkt wartość opcji call c2 = 40,59 pkt 1 100 1 300 1 200 Wartość indeksu w dniu 22.05.2003 Wartość indeksu w dniu wygaśnięcia Zysk c1 c2 40,59 95,02

19 POZYCJA DŁUGA DLA SPREADU OPCJI KUPNA

20 POZYCJA DŁUGA DLA SPREADU OPCJI SPRZEDAŻY

21 POZYCJA KRÓTKA DLA SPREADU OPCJI KUPNA

22 POZYCJA KRÓTKA DLA SPREADU OPCJI SPRZEDAŻY

23 POZYCJA DŁUGA DLA STRADDLE

24 POZYCJA KRÓTKA DLA STRADDLE

25 POZYCJA DŁUGA DLA STRANGLE

26 POZYCJA KRÓTKA DLA STRANGLE

27 SPREAD MOTYLA WYKORZYSTUJĄCY OPCJE KUPNA Pozycja długa dla opcji kupna Pozycja krótka dla opcji kupna X1X2 X3

28 PRZEPŁYWY FINANSOWE DLA OPCJI CZERWCOWYCH Opcje czerwcowe w dniu 15.05.2003 wartość indeksu S = 1168 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 36 dni y = -c y = s - x - c y = c y = x - s + c y = -p y = x - s - p y = p y = s - x + p long call short call long put Short put Oznaczenia : Y - zysk z strategii opcyjnej X – cena wykonania opcji S – wartość indeksu WIG20 C- cena opcji kupna (premia) P – cena opcji sprzedaży (premia) SX

29 PRZEPŁYWY FINANSOWE DLA OPCJI WRZEŚNIOWYCH Opcje wrześniowe w dniu 10.06.2003 wartość indeksu S = 1208 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 101 dni

30 POZYCJA DŁUGA DLA STRADDLE DLA CENY WYKONANIA 1200 Opcje czerwcowe w dniu 15.05.2003 wartość indeksu 15.05 S = 1168 pkt wartość indeksu 20.06 S = 1247 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 36 dni

31 POZYCJA DŁUGA DLA STRADDLE DLA CENY WYKONANIA 1100 Opcje czerwcowe w dniu 15.05.2003 wartość indeksu 15.05 S = 1168 pkt wartość indeksu 20.06 S = 1247 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 36 dni

32 POZYCJA KRÓTKA DLA STRADDLE DLA CENY WYKONANIA 1200 Opcje czerwcowe w dniu 15.05.2003 wartość indeksu 15.05 S = 1168 pkt wartość indeksu 20.06 S = 1247 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 36 dni

33 POZYCJA KRÓTKA DLA STRANGLE Opcje czerwcowe w dniu 15.05.2003 wartość indeksu 15.05 S = 1168 pkt wartość indeksu 20.06 S = 1247 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 36 dni

34 SPREAD MOTYLA Opcje czerwcowe w dniu 15.05.2003 wartość indeksu 15.05 S = 1168 pkt wartość indeksu 20.06 S = 1247 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 36 dni

35 METODOLOGIA DOBORU STRATEGII OPCYJNYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA Ryzyko prawostronne Ryzyko lewostronne T1 X1 T2 X2

36 MAPA RYZYKO/ZYSK DLA STRATEGII OPCYJNYCH Opcje czerwcowe w dniu 15.05.2003 wartość indeksu 15.05 S = 1168 pkt wartość indeksu 20.06 S = 1247 pkt stopa procentowa r = 5% zmienność  = 0,40 okres wygaśnięcia T= 36 dni

37 OPTYMALNE STRATEGIE OPCYJNE, RYZYKO LEWOSTRONNE = 0%

38 OPTYMALNE STRATEGIE OPCYJNE, RYZYKO PRAWOSTRONNE = 0%

39 OPTYMALNE STRATEGIE OPCYJNE, RYZYKO LEWO I PRAWOSTRONNE > 0%


Pobierz ppt "OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, wrzesień 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google