Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I UDZIAŁ UCZELNI MEDYCZNYCH W ROZWOJU NAUK MEDYCZNYCH W POLSCE Ewa Małecka-Tendera Przewodnicząca KRAUM Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I UDZIAŁ UCZELNI MEDYCZNYCH W ROZWOJU NAUK MEDYCZNYCH W POLSCE Ewa Małecka-Tendera Przewodnicząca KRAUM Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prof."— Zapis prezentacji:

1 ROLA I UDZIAŁ UCZELNI MEDYCZNYCH W ROZWOJU NAUK MEDYCZNYCH W POLSCE Ewa Małecka-Tendera Przewodnicząca KRAUM Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prof. dr hab. Ewa MA Ł ECKA-TENDERA - Przewodnicząca KRAUM Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof. dr hab. Paweł GÓRSKI Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek WYSOCKI Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prof. dr hab. Jacek NIKLIŃSKI – Zastępca Przewodniczącej KRAUM Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie prof. dr hab. Przemysław NOWACKI Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Małgorzata TAFIL-KLAWE Warszawski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. Marek KRAWCZYK Gdański Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. Janusz MORYŚ Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Ryszard ANDRZEJAK Collegium Medicum w Krakowie Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Wojciech NOWAK Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dr hab. Joanna JĘDRZEJCZAK prof. nadzw. w CMKP Uniwersytet Medyczny w Lublinie prof. dr hab. Andrzej KSIĄŻEK

2 Rola Uczelni Medycznych w tworzeniu nauki Prowadzenie badań naukowych –Dziedziny podstawowe –Dziedziny kliniczne Kształcenie przyszłej kadry naukowej –Studia przeddyplomowe –Studia podyplomowe (doktoranckie) 4 SOURCE:Essential Science Indicators RankCOUNTRYPAPERSCITATIONSCITATIONS PER PAPER 1USA2,864,27539,027,83813.63 2JAPAN777,9926,612,8268.50 3GERMANY738,0677,935,56710.75 4ENGLAND653,1777,955,52112.18 5FRANCE529,6365,414,55710.22 6PEOPLES R CHINA471,8901,894,8104.02 7CANADA393,1434,377,98611.14 8ITALY371,2053,594,4449.68 9RUSSIA275,9451,057,9283.83 10SPAIN270,1392,248,5418.32 11AUSTRALIA249,8922,442,4669.77 12NETHERLANDS220,8812,837,97112.85 13INDIA215,847895,5284.15 14SOUTH KOREA192,3611,005,0085.22 15SWEDEN168,5742,053,23712.18 16SWITZERLAND159,6672,285,84714.32 17BRAZIL137,159720,1315.25 18TAIWAN130,281693,0175.32 19POLAND121,061658,9275.44 20BELGIUM118,4111,295,29610.94

3 5 RankFIELDPAPERSCITATIONS PER PAPER Bariery w prowadzeniu bada ń naukowych Nadmierne obciążenie dydaktyką Niskie wynagrodzenia pracowników (zwłaszcza młodych i zatrudnionych w katedrach teorii medycyny) zmuszające do podejmowania dodatkowego zatrudnienia Obciążenie pracą organizacyjną 1PHYSICS19,10298,1955.14 2CHEMISTRY20,39884,5704.15 3CLINICAL MEDICINE5,51629,6355.37 4BBIIOLOOGGYY & BIOOCCHHEEMMISTRY5,84828,5964.89 5ENGINEERING6,92516,2832.35 6PLANT & ANIMAL SCIENCE5,38313,6982.54 7NEUROSCIENCE & BEHAVIOR1,92312,2366.36 8SPACE SCIENCE1,59612,1647.62 9MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS1,23910,3478.35 10MATERIALS SCIENCE3,8687,9592.06 11MATHEMATICS3,8447,0541.84 12PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY1,6685,8933.53 13MULTIDISCIPLINARY2194,78421.84 14ENVIRONMENT/ECOLOGY1,1754,4133.76 15IMMUNOLOGY5724,1637.28 16MICROBIOLOGY6193,3415.40 17GEOSCIENCES1,1163,2982.96 18COMPUTER SCIENCE1,0682,9922.80 19AGRICULTURAL SCIENCES9362,1982.35 20PPSSYYCHIAATTRRYY//PPSYCHOOLLOOGGYY2531,0204.03

4 Bariery w prowadzeniu bada ń naukowych Brak aparatury (zwłaszcza wysokospecjalistycznej) i brak nakładów na infrastrukturę Trudności w uzyskiwaniu finansowania projektów badawczych lub zbyt niskie ich finansowanie Trudności natury administracyjnej –Stopień skomplikowania procedur związanych z pozyskiwaniem i wydawaniem środków unijnych –Zbyt krótkie terminy na przygotowanie wniosku –Przewlekłość procedur przetargowych Bariery w kształceniu i pozyskiwaniu młodej kadry naukowej Nieproporcjonalnie niskie uposażenie pracowników naukowo-dydaktycznych Słabe zainteresowanie studiami doktoranckimi m. in. ze względu na brak możliwości łączenia ich z rezydenturą Ograniczone możliwości władz uczelni w prowadzeniu polityki kadrowej Odpływ najzdolniejszych absolwentów do pracy naukowej poza granicami Polski

5 Propozycje usprawnienia działalności naukowo-badawczej Przeprowadzenie konsolidacji zespołów badawczych w celu wspólnego pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych Upowszechnienie systemu wspólnej infrastruktury badawczej jednostek uczelni (core facilities) Regulacja obciążenia dydaktycznego i klinicznego w zależności od prowadzonych projektów badawczych (?) Propozycje usprawnienia działalności naukowo-badawczej Właściwa organizacja badań –Polityka prowadzona nie tylko przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ale i Ministerstwo Zdrowia –Zwrócenie uwagi na fakt, że sytuacja ekonomiczna szpitali klinicznych odbija się negatywnie również na prowadzeniu badań klinicznych –Brak regulacji prawnych dotyczących współpracy badacz – przemysł farmaceutyczny (sprowadzenie współpracy z przemysłem do obszaru prowadzenia badań klinicznych sponsorowanych)

6 Propozycje usprawnienia działalności naukowo-badawczej Zwiększenie współpracy międzynarodowej Współpraca z innymi uczelniami medycznymi Rozwijanie współpracy międzyuczelnianej w ramach regionu Uruchomienie działań w sferze współpracy z gospodarką – S S t t w w o o r r z z e e n n i i e e bazy i i n n f f o o r r m m a a c c j j i i o pracach nauko o wych prowadzonych w Uczelni celem zainteresowania potencjalnych partnerów ze strefy gospodarczej – Analiza potrzeb gospodarki w zakresie p p r r o o b b l l e e m m a a t t y y k k i i badawczej Propozycje pozyskiwania młodej kadry naukowej Stypendia naukowe i opiekunowie naukowi dla najlepszych studentów Włączanie studentów zainteresowanych pracą naukową w realizację programów badawczych na zasadach partnerskich Możliwość łączenia rezydentury ze studiami doktoranckimi Wzrost uposażenia młodych pracowników naukowo-dydaktycznych (zwłaszcza zatrudnionych w jednostkach teorii medycyny)

7 Ustalenie zasad współpracy w rozwoju nauk medycznych w Polsce Uczelnie Medyczne Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Finansów


Pobierz ppt "ROLA I UDZIAŁ UCZELNI MEDYCZNYCH W ROZWOJU NAUK MEDYCZNYCH W POLSCE Ewa Małecka-Tendera Przewodnicząca KRAUM Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google