Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poziom średniozaawansowany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poziom średniozaawansowany"— Zapis prezentacji:

1 Poziom średniozaawansowany

2 CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Budowa komputera - Bezpieczeństwo podczas pracy z komputerem

3 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Budowa komputera - Elementy zestawu komputerowego i ich rola

4 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Wszystkie urządzenia podłączone do komputera (urządzenia peryferyjne) dzielimy na wejściowe i wyjściowe. Poniższy rysunek przedstawia ten podział.

5 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Budowa komputera - Posługiwanie się myszą Urządzenia te uzupełniają pracę klawiatury i są wręcz nieodzowne przy korzystaniu z programów rodziny Windows. Za pomocą myszy (głównie lewego przycisku) uruchamia się i obsługuje tego typu oprogramowanie. Aby użyć jakiegoś elementu Windows musimy tak przesunąć mysz, aby wskaźnik znalazł się na tym obiekcie. Żeby przekazać komputerowi, co chcemy zrobić z tym elementem, używamy jednego z dwóch przycisków myszy. Naciśnięcie go nazywamy kliknięciem.

6 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Ergonomiczne ułożenie ręki

7 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Ergonomiczne ułożenie ręki

8 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Ergonomiczne ułożenie ręki Wskazanie obiektu często powoduje wyświetlenie komunikatu opisowego dotyczącego tego elementu

9 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Korzystanie z przycisków oraz rolki Kliknięcie przyciskiem myszy (pojedyncze) Aby kliknąć element, należy wskazać go na ekranie, a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk podstawowy (zwykle lewy). Klikanie stosuje się najczęściej w celu zaznaczenia elementu lub otwarcia menu. Czasami tę czynność nazywa się pojedynczym kliknięciem lub kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Dwukrotne kliknięcie Aby kliknąć dwukrotnie element, wskaż go na ekranie, a następnie szybko kliknij dwa razy. Jeśli dwa kliknięcia nie nastąpią dość szybko po sobie, mogą zostać zinterpretowane jako dwa oddzielne kliknięcia, a nie jedno dwukrotne kliknięcie. Dwukrotne kliknięcie służy najczęściej do otwierania elementów na pulpicie. Można na przykład uruchomić program lub otworzyć folder, klikając dwukrotnie jego ikonę na pulpicie. Klikanie prawym przyciskiem myszy Aby kliknąć prawym przyciskiem myszy element, należy wskazać go na ekranie, a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk pomocniczy (zwykle prawy). Kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu zwykle powoduje wyświetlenie listy operacji dostępnych dla elementu. Na przykład po kliknięciu prawym przyciskiem myszy Kosza na pulpicie zostanie wyświetlone menu umożliwiające jego otwarcie, opróżnienie, usunięcie lub wyświetlenie jego właściwości. Jeżeli nie masz pewności, co można zrobić z jakimś elementem, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

10 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Kosza powoduje otwarcie menu zawierającego powiązane z nim polecenia

11 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Przeciąganie Elementy na ekranie można przemieszczać, przeciągając je. Aby przeciągnąć obiekt, należy wskazać obiekt na ekranie, kliknąć i przytrzymać przycisk podstawowy, przesunąć obiekt do nowej lokalizacji, a następnie zwolnić przycisk podstawowy. Przeciąganie (nazywane również przeciąganiem i upuszczaniem) najczęściej służy do przenoszenia plików i folderów do innych lokalizacji oraz przemieszczania okien i ikon na ekranie.

12 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Posługiwanie się klawiaturą

13 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Ergonomiczne korzystanie z klawiatury

14 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Funkcje klawiatury komputerowej i wprowadzanie znaków Nazwa klawisza Zastosowanie Shift Naciśnij klawisz Shift w połączeniu z literą, aby wpisać wielką literę. Naciśnij klawisz Shift w połączeniu z innym klawiszem, aby wpisać symbol pokazany w górnej części tego klawisza. Caps Lock Naciśnij klawisz Caps Lock, aby wszystkie wpisywane litery były wielkimi literami. Naciśnij klawisz Caps Lock ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. Na klawiaturze może znajdować się dioda wskazująca, czy klawisz Caps Lock jest włączony.myszy Tab Naciśnij klawisz Tab, aby przesunąć kursor o kilka spacji do przodu. Naciskając klawisz Tab, można też przejść do następnego pola tekstowego w formularzu. Enter Naciśnij klawisz Enter, aby przenieść kursor do początku następnego wiersza. Naciśnięcie klawisza Enter w oknie dialogowym powoduje wybranie wyróżnionego przycisku. Spacja Naciśnij klawisz Spacja, aby przesunąć kursor o jedną spację do przodu. Backspace Naciśnij klawisz Backspace, aby usunąć znak znajdujący się przed kursorem lub zaznaczony tekst.

15 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych Skróty klawiaturowe umożliwiają wykonywanie akcji za pomocą klawiatury. Są nazywane skrótami, ponieważ pomagają szybciej wykonywać różne czynności. W rzeczywistości prawie każda akcja lub polecenie, które można wykonać za pomocą myszy, można wykonać szybciej za pomocą jednego lub kilku klawiszy na klawiaturze. W tematach Pomocy znak plus (+) między dwoma lub więcej klawiszami wskazuje, że należy nacisnąć kombinację klawiszy. Na przykład Ctrl+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl, a następnie nacisnąć klawisz A. Z kolei Ctrl+Shift+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięte klawisze Ctrl i Shift, a następnie nacisnąć klawisz A. Znajdowanie skrótów do programów W większości programów różne operacje można wykonywać za pomocą klawiatury. Aby sprawdzić, którym poleceniom odpowiadają skróty klawiaturowe, należy otworzyć menu. Skróty (jeśli są dostępne) są wyświetlane obok elementów menu.

16 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

17 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Korzystanie z klawiatury numerycznej

18 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Środowisko Windows - Uruchamianie i zamykanie systemu Windows 1. Podłącz zasilacz do komputera 2. Podłącz kabel zasilający do zasilacza 3. Podłącz kabel zasilający do gniazda elektrycznego 4. Otwórz laptopa, zatrzask znajduje się na przedniej ścianie 5. Naciśnij przycisk włącznika

19 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Kopiowanie i usuwanie plików i folderów Kopiowanie służy utworzeniu kopii dokumentu, co oznacza, że w kilku folderach możemy mieć ten sam dokument. Przenoszenie oznacza, że zabieramy dokument z jednego folderu a umieszczamy w innym. Najprostszą metodą przenoszenia jest przeciąganie z naciśniętym lewym klawiszem myszy.

20 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Praca z oknami przycisk funkcja Minimalizuj Po kliknięciu przycisku Minimalizuj okno znika z ekranu i jest reprezentowane przez ikonę na pasku zadań systemu (na samym dole ekranu). Aby powtórnie wyświetlić okno, należy kliknąć odpowiednią ikonę wyświetloną na pasku zadań. Maksymalizuj Kliknięcie przycisku Maksymalizuj sprawia, że okno zajmuje cały obszar. Gdy okno zajmuje cały obszar ekranu, przycisk Maksymalizuj zastępowany jest przyciskiem Przywróć. Kliknięcie przycisku Przywróć powoduje przywrócenie poprzednich rozmiarów okna. Zamknij Kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zamknięcie okna. użytkownik pracuje nad jakimś dokumentem.

21 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Zmiana rozmiaru okna

22 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Funkcja Przyciąganie Przeciągnij pasek tytułu okna do lewej lub prawej krawędzi ekranu, aż zostanie wyświetlony kontur powiększonego okna. Zwolnij przycisk myszy, aby powiększyć okno. Powtórz kroki 1 i 2 z innym oknem, aby rozmieścić okna sąsiadująco. Efekt powinien wyglądać jak na zrzucie poniżej.

23 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Kopiowanie i usuwanie plików i folderów

24 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS
Praca z aplikacjami - kalkulator

25 CZ. II EDYTOR TEKSTU WORDPAD
Program WordPad jest prostym edytorem tekstów, którego można używać do tworzenia i edytowania dokumentów. W odróżnieniu od dokumentów programu Notatnik dokumenty programu WordPad mogą zawierać formatowanie i grafikę. Można w nich również umieszczać łącza i osadzać obiekty, takie jak obrazy lub inne dokumenty.

26 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Uruchamianie edytora WordPad

27 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Wygląd okna programu

28 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Pasek tytułu

29 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Wstążka

30 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Pasek Szybki dostęp

31 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Praca z prostym tekstem
Poruszanie się po przestrzeni roboczej Podczas wprowadzaniu tekstów w edytorach tekstowych obowiązują zasady: pisząc dłuższy tekst niż jeden wiersz nie przechodzimy do kolejnego wiersza klawiszem Enter- edytor sam przeniesie tekst, który się nie zmieścił do kolejnego wiersza; nie używamy więcej jak jednej spacji między wyrazami; po znakach interpunkcyjnych: , . ? ! ; : ) ] używamy spacji; przed znakami ( [ używamy spacji; wcięcia na początku akapity robimy klawiszem TAB. Aby umieścić kursor w wybranym dowolnym miejscu tekstu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w wybrane miejsce lub pokierować kursorem używając klawiszy nawigacyjnych na klawiaturze. Wprowadzanie tekstu: polskie znaki, wielkie litery Wielkie litery wprowadzamy przytrzymując klawisz Shift, np.: Shift+A => A Polskie znaki diakrytyczne wprowadzamy używając klawisza Alt, np.: Alt+a => ą, Alt+z => ż, Alt+x => ź. Polskie wielkie znaki diakrytyczne wprowadzamy przytrzymując klawisz Alt oraz Shift jednocześnie. Wprowadzanie zmian do tekstu Jednokrotne naciśnięcie klawisza Backspace kasuje jeden znak stojący po lewej stronie kursora. Jednokrotne naciśnięcie klawisza Delete kasuje jeden znak stojący po prawej stronie kursora.

32 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Praca z prostym tekstem Formatowanie tekstu
Formatowanie oznacza zarówno wygląd tekstu dokumentu, jak i sposób jego rozmieszczenia. Do łatwego zmieniania formatowania dokumentu służy wstążka umieszczona tuż pod paskiem tytułu. Można na przykład wybrać typ i rozmiar czcionki, a także nadać tekstowi dowolny kolor. Można także łatwo zmieniać wyrównanie tekstu w dokumencie. Cel Czynność Zmienianie wyglądu tekstu w dokumencie Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie użyj przycisków w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach poszczególnych przycisków, umieść wskaźnik myszy na przycisku w celu wyświetlenia opisu. Zmienianie wyrównania tekstu w dokumencie Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie użyj przycisków w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach poszczególnych przycisków, umieść wskaźnik myszy na przycisku w celu wyświetlenia opisu.

33 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Praca z prostym tekstem Formatowanie tekstu
Formatowanie oznacza zarówno wygląd tekstu dokumentu, jak i sposób jego rozmieszczenia. Do łatwego zmieniania formatowania dokumentu służy wstążka umieszczona tuż pod paskiem tytułu. Można na przykład wybrać typ i rozmiar czcionki, a także nadać tekstowi dowolny kolor. Można także łatwo zmieniać wyrównanie tekstu w dokumencie. Cel Czynność Zmienianie wyglądu tekstu w dokumencie Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie użyj przycisków w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach poszczególnych przycisków, umieść wskaźnik myszy na przycisku w celu wyświetlenia opisu. Zmienianie wyrównania tekstu w dokumencie Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie użyj przycisków w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach poszczególnych przycisków, umieść wskaźnik myszy na przycisku w celu wyświetlenia opisu.

34 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Wstęp do drukowania dokumentu

35 EDYTOR TEKSTU WORDPAD Wybieranie drukarki

36 CZ. III INTERNET Informacje wprowadzające: Struktura sieci Internet

37 INTERNET Informacje wprowadzające: Przeglądarka internetowa
Najpopularniejsze to: Google Chrome Opera Mozilla Firefox

38 INTERNET Wyszukiwanie informacji: Wyszukiwarka internetowa Google

39 INTERNET Wyszukiwanie informacji: Wyszukiwarka internetowa Google

40 INTERNET Drukowanie stron internetowych

41 INTERNET Ciekawe strony internetowe: Portale informacyjne
Encyklopedie internetowe: pl.wikipedia.org, encyklopedia.pwn.pl, portalwiedzy.onet.pl.


Pobierz ppt "Poziom średniozaawansowany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google