Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy operacyjne - Windows

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy operacyjne - Windows"— Zapis prezentacji:

1 Systemy operacyjne - Windows
SOW LAB-1 Wojciech Pieprzyca

2 Pulpit jest obszarem roboczym
Pulpit jest obszarem roboczym. Oprócz obiektów (ikon) na pulpicie widoczne są także inne elementy takie jak przycisk Start służący do uruchamiania programów oraz narzędzi administracyjnych systemu. W dolnej części widzimy także pasek zadań, na którym umieszczane są uruchamiane programy. Pulpit (1)

3 Pulpit (2) Na pulpicie możemy wyróżnić 3 rodzaje obiektów:
pliki (z danymi, programami, itp.) foldery (które grupują w sobie kilka plików, zwykle logicznie związanych ze sobą), skróty (skrót jest tylko odnośnikiem do innego zasobu (pliku, katalogu, programu) występującego fizycznie w innym miejscu na dysku, usunięcie samego skrótu nie spowoduje usunięcia zasobu. Skróty stosujemy w celu uproszczenia dostępu do zasobu),

4 Właściwości plików Wyróżniamy następujące właściwości plików (naciśnij prawy klawisz myszy na pliku i wybierz opcję Właściwości): Typ pliku (np. plik tekstowy, html, itp.). Określenie programu za pomocą którego otwierany będzie plik (można zmienić), Lokalizacja na dysku, Rozmiar w bajtach, Rozmiar na dysku, Data utworzenia, modyfikacji, użycia Atrybuty (tylko do odczytu, ukryty)

5 Właściwości folderów Wyróżniamy następujące właściwości katalogów: Typ
Lokalizacja na dysku, Rozmiar w bajtach, Rozmiar na dysku, Zawiera (liczba plików), Data utworzenia, Atrybuty (tylko do odczytu, ukryty)

6 Właściwości skrótów Wyróżniamy następujące właściwości skrótów:
Typ docelowy, Lokalizacja docelowa (nazwa), Element docelowy (nazwa pliku), Rozpocznij w (nazwa katalogu roboczego), Klawisz skrótu, Sposób uruchamiania (rodzaj okna) Możliwość zmiany ikony.

7 Elementy w Win98 i w WinXP Niektóre elementy obu systemów różnią się już na pierwszy rzut oka:

8 Mój Komputer Na pulpicie jest kilka elementów, które występują zawsze niezależnie od użytkownika. Jednym z nich jest Mój komputer. Za pomocą tej części systemu możliwe jest przeglądanie wszystkich obiektów na podłączonych aktualnie do komputera zasobach sprzętowych np. dyskach twardych, cd-romach, zewnętrznych pamięciach flash-disc, itp.

9 Kosz Kosz przechowuje skasowane obiekty (pliki, katalogi, skróty). Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest łatwe odzyskanie plików, które usunęliśmy przez przypadek lub pomyłkę. Wystarczy wtedy otworzyć kosz, wybrać plik i nacisnąć opcję Przywróć ten element. Skasowanie zawartości Kosza powoduje, że skasowane pliki zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich przywrócić (przynajmniej wykorzystując Kosz).

10 Menu Start Menu Start pozwala nam uruchamiać zainstalowane wcześniej programy, także te systemowe np. Panel Sterowania służący do konfiguracji sprzętu i samego systemu.

11 Menu Start W lewej części Menu Start znajdują się programy do których chcemy mieć natychmiastowy dostęp (górna część) i programy, które w ostatnim czasie były najczęściej uruchamiane (dolna część). Podmenu Wszystkie programy pokazuje nam aktualnie zainstalowane programy, które można uruchomić. W prawej części Menu Start mamy bezpośredni dostęp do katalogu Moje dokumenty oraz Moje obrazy i Moja muzyka, a także Moje bieżące dokumenty zawierające ostatnio otwierane dokumenty z danymi. W niższej części znajduje się odnośnik do Panelu Sterowania oraz zainstalowanych Drukarek i faksów. Stąd możliwe jest także wyszukiwanie plików, uruchamianie programów poprzez podanie do nich ścieżki i zamykanie systemu.

12 Automatyczny start aplikacji
W menu Start/Wszystkie programy/Autostart możemy podglądnąć nazwy tych aplikacje, które uruchamiają się automatycznie wraz ze startem systemu. Jedną z metod dodanie nowego elementu do Autostartu jest kliknięcie prawym klawiszem na menu Start, wybranie opcji Eksploruj, następnie dotarcie przez katalog Programy do Autostart i utworzenie nowego skrótu (naciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy Nowy/Skrót). W dalszej części należy odszukać na dysku programy, który ma się automatycznie ładować oraz nadać nazwę skrótowi.

13 Programy DOS w środowisku Windows
Uruchamianie programów DOS w środowisku Windows nie zawsze jest możliwe, ze względu na to, że system Windows tylko emuluje DOS’a, nie jest to jego pierwotna wersja. Tryb dos (tekstowy - konsolowy) można uruchomić klikając menu Start, a następnie Uruchom i wpisując polecenie cmd. Można w ten sposób uruchamiać programy dosowe, a także używać narzędzi systemowych działających w trybie tekstowym np. ipconfig do sprawdzenia konfiguracji sieciowej.

14 Zamykanie Windows Możliwe są 3 rodzaje zamykania systemu Windows:
Przejście do stanu wstrzymania – powoduje, że komputer będzie pamiętał stan systemu sprzed wstrzymania i po ponownym włączeniu możliwa będzie dalsza praca, tak jak gdyby komputer był cały czas włączony, Wyłącz – całkowite wyłączenie komputera, podobne do odcięcia zasilania zewnętrznego (należy jednak zamykać w ten sposób, gdyż system przed zamknięciem zapisuje pewne dodatkowe dane, które mogą być potrzebne do prawidłowego działania systemu), Uruchom ponownie – tzw. miękki reset komputera, wyłączenie systemu i przejście do procesu inicjalizacji komputera od nowa,

15 Ćwiczenia Proszę za pomocą polecenia Nowy/Folder utworzyć następującą strukturę: Kat1 Kat2 Kat3 Kat4 Kat5 Kat6 Kat7 Kat8 Kat9 Kat10 Kat11

16 Ćwiczenia Proszę w katalogu Kat8 utworzyć plik tekstowy o nazwie plik.txt z dodatkowym atrybutem Tylko do odczytu, a następnie w Kat1 utworzyć do niego skrót. Poprzez skrót plik powinien uruchamiać się w trybie pełnoekranowym. Proszę skasować jakiś plik i odzyskać go z kosza, a potem skasować ten sam plik z naciśniętym klawiszem Shift. Czy da się go teraz odzyskać ? Proszę dodać do autostart program notatnik (znaleźć w ścieżce c:\windows\notepad.exe), Proszę uruchomić w środowisku dos program ipconfig.exe. Proszę wyłączyć komputer w stan wstrzymania, a następnie ponownie włączyć.


Pobierz ppt "Systemy operacyjne - Windows"

Podobne prezentacje


Reklamy Google