Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWARTA FIRMA Otwarta firma Poznajemy zawody w miejscu pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWARTA FIRMA Otwarta firma Poznajemy zawody w miejscu pracy."— Zapis prezentacji:

1 OTWARTA FIRMA Otwarta firma Poznajemy zawody w miejscu pracy

2 OTWARTA FIRMA Idea programu Otwarta firma – Poznajemy zawody w miejscu pracy to program przeznaczony dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, wspierający nauczyciela przy realizacji zadań związanych z kształtowaniem przedsiębiorczych postaw uczniów.

3 OTWARTA FIRMA Co mówią liczby? W latach 2008-2014 program Otwarta firma realizowało 463 858 uczniów oraz 9 346 firm i instytucji. Tylko w siódmej edycji programu w 2014 r. uczestniczyło: 63 041 uczniów, 440 szkół, 1 701 firm i instytucji.

4 OTWARTA FIRMA Uczestnicy programu Otwarta firma 2014

5 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? Realizacja programu polega na zorganizowaniu dwugodzinnej wycieczki dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej do firmy bądź instytucji funkcjonującej w pobliżu szkoły. Zadaniem uczniów będzie zapoznanie się ze specyfiką wykonywanych tam zawodów. W wycieczce może uczestniczyć cała klasa bądź grupa uczniów.

6 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? W szkole powołuje się szkolnego koordynatora programu, który czuwa nad jego prawidłową realizacją. Może nim być doradca zawodowy, pedagog szkolny, a także każdy inny nauczyciel, któremu zależy na kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów. Zadaniem szkolnego koordynatora bądź nauczyciela jest zorganizowanie we współpracy z wolontariuszem – przedstawicielem firmy bądź instytucji – wycieczki dla uczniów do danej firmy czy instytucji.

7 OTWARTA FIRMA Jak wziąć udział w programie? Należy zgłosić szkołę do udziału w programie poprzez wypełnienie formularza rejestracji szkoły dostępnego na stronie internetowej programu: http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie- szkoly.http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie- szkoly

8 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę? Nauczyciel przedstawia rodzicom propozycję zorganizowania wycieczki do firmy bądź instytucji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szkolny koordynator lub inny nauczyciel nawiązuje kontakt z firmą bądź instytucją, przekazuje informacje na temat celu i zasad udziału w programie. Pozyskuje też dane, które będą niezbędne do zgłoszenia firmy bądź instytucji do udziału w nim, a są to: -nazwa firmy bądź instytucji, -adres, -imię i nazwisko wolontariusza – przedstawiciela firmy, -telefon i/lub adres e-mail wolontariusza.

9 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę? Szkolny koordynator rejestruje firmę bądź instytucję na stronie internetowej programu (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Rejestracja firmy bądź instytucji przez szkołę) albo wybiera firmę bądź instytucję z listy firm i instytucji, które same zgłosiły się do udziału w programie (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Wybór firmy bądź instytucji z listy firm i instytucji, które same zgłosiły się do udziału w programie). Szkolny koordynator bądź nauczyciel ustala z wolontariuszem szczegóły wycieczki (data, godzina, liczba uczestników, czas trwania).

10 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę? Wycieczka odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. Po zakończeniu wycieczki szkolny koordynator bądź nauczyciel zapisuje informacje o niej w panelu szkoły na stronie internetowej programu (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Dokumentowanie spotkań z wolontariuszami). Po zapisaniu informacji o wycieczce będzie możliwe wydrukowanie certyfikatu potwierdzającego udział firmy bądź instytucji w programie. Certyfikat będzie dostępny na stronie internetowej programu po zalogowaniu. Certyfikat należy wręczyć wolontariuszowi po zakończeniu wycieczki.

11 OTWARTA FIRMA Podsumowanie wycieczki Warto dokonać podsumowania wycieczki do firmy bądź instytucji, w trakcie którego uczniowie mogą: ułożyć i rozwiązać zagadki oraz rebusy o poznanych zawodach, ułożyć i rozwiązać zadania matematyczne, napisać krótkie sprawozdanie, przygotować przedstawienie, wykonać komiks, zrobić album o poznanych zawodach,

12 OTWARTA FIRMA Podsumowanie wycieczki przygotować reportaż do szkolnej gazetki (na stronę internetową, do prasy lokalnej), wykonać dokumentację fotograficzną wycieczki, zrobić przewodnik o zawodach w najbliższej okolicy (mapa, nazwa firmy bądź instytucji, nazwa zawodu, adres), wykonać różnorodne prace plastyczne, przygotować wystawę swoich prac.

13 OTWARTA FIRMA Czego szkoła może oczekiwać od wolontariusza? Podczas wycieczki wolontariusz powinien: podać: -nazwę firmy bądź instytucji oraz nazwy zawodów tam wykonywanych, -nazwy narzędzi i urządzeń, jakimi posługują się pracownicy wykonujący poszczególne zawody, -nazwy produktów lub świadczonych usług przez firmę bądź instytucję, opisać: -na czym polega praca w danym zawodzie, -gdzie i jak długo trzeba się uczyć, żeby móc wykonywać dany zawód.

14 OTWARTA FIRMA Czego szkoła może oczekiwać od wolontariusza? Po wycieczce można zaprosić wolontariusza do szkoły w celu podsumowania pobytu w firmie bądź instytucji, polegającego na przedstawieniu prac uczniów na forum szkoły, klasy czy podczas spotkania z rodzicami.

15 OTWARTA FIRMA Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę Wszystkie szkoły uczestniczące w programie Otwarta firma mogą wziąć udział w Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę. Laureaci tego konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę podsumowującą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce i uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami.

16 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Uczeń: w atrakcyjny sposób – poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami (przedstawicielami firm i instytucji) – pozna firmy i instytucje działające w najbliższej okolicy szkoły, pozna w miejscu pracy zawody wykonywane w określonej firmie bądź instytucji, lepiej przygotuje się do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, będzie uczestniczył w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.

17 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Nauczyciel: zaproponuje atrakcyjną formę zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze uczniów, otrzyma wskazówki, jak zorganizować wycieczkę do firmy bądź instytucji, stworzy uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie Otwarta firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

18 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Szkoła: rozwinie w dziecku poczucie przynależności do środowiska lokalnego, poszerzy możliwość realizacji treści nauczania dotyczących miejscowości i życia jej mieszkańców oraz poznawania pracy w wybranych zawodach, zrealizuje zadania w zakresie rozwijania umiejętności dziecka, poznawania otoczenia społecznego, kulturowego i technicznego dostępnego jego doświadczeniu – zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.


Pobierz ppt "OTWARTA FIRMA Otwarta firma Poznajemy zawody w miejscu pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google