Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie piktogramów na ładunku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie piktogramów na ładunku"— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie piktogramów na ładunku

2 Załadunek pojazdu oraz zabezpieczenie ładunku – ładunki i ich zabezpieczanie

3 Załadunek pojazdu oraz zabezpieczenie ładunku – ładunki i ich zabezpieczanie
Wybór sposobu mocowania i transportu ładunku zależy przede wszystkim od samego przewoźnika, który ponosi wszelkie konsekwencje swojej decyzji. Dlatego w latach 70 w niektórych krajach opracowano szczegółowe dyrektywy i tak np.: w Niemczech - dyrektywy VDI 2700, VDI 2701, VDI 2702, w Polsce - Prawo o ruchu drogowym, Zrzeszenie Przewoźników Drogowych Wytyczne, którymi powinni kierować się przewoźnicy podczas załadunku i przewozu ładunku: rozmieszczać ładunki na skrzyni ładunkowej lub w furgonie w taki sposób, aby zachować najniższe położenie środka ciężkości ładunku i w miarę możliwości umiejscowić go w środku przestrzenie ładunkowej, dobrać właściwy dla danego rodzaju ładunku środek transportu, wypełniać całkowicie przestrzeń ładunkową w obu kierunkach przy pomocy specjalnych wypełniaczy, dobrać ładunki w taki sposób, żeby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, używać do mocowania ładunków pomocniczych środków mocujących zgodnie z ich przeznaczeniem polecanym przez producenta, przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

4 Załadunek pojazdu oraz zabezpieczenie ładunku – ładunki i ich zabezpieczanie
Jako pomoc przy doborze środka mocującego może posłużyć tabela, która przedstawia kryteria środków technicznych mocowania ładunku. Tabela ta ma ułatwić dobór środka mocującego jak również przestrzec kierowców przed złym stosowaniem zabezpieczeń. Środki techniczne Rodzaj ładunku Rodzaj pojazdu Uwagi 1. Pasy mocujące Rury, deski, palety, materiały budowlane na paletach, itp. Samochody ciężarowe o skrzyniach otwartych Zabrania się stosowania ich do betonu. 2. Liny Rury, bloki betonowe Samochody o skrzyniach otwartych 3. Łańcuchy Bloki betonowe, materiały posiadające ostre krawędzie Samochody ciężarowe o skrzyniach otwartych 4.Przekładki drewniane Materiały na paletach 5. Kliny Kręgi betonowe, rury, pręty, materiały owalne. Samochody ciężarowe, ciągniki z naczepą 6. Opończe Materiały sypkie np. ziemniaki, zboża 7. Poduszki powietrzne Samochody ciężarowe o skrzyniach otwartych i zamkniętych

5 Przy przewozach ADR przewoźnik powinien w szczególności
upewnić się, że towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR; upewnić się, że w jednostce transportowej znajduje się wymagana dokumentacja; sprawdzić wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie maja oczywistych wad, wycieków lub pęknięć, braków w wyposażeniu, itp.; upewnić się, że nie upłynął termin następnego badania dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, cystern-stałych, cystern odejmowalnych, cystern przenośnych, kontenerów-cystern; sprawdzić, czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane; upewnić się, ze na pojazdach umieszczone zostało wymagane oznakowanie i nalepki ostrzegawcze; upewnić się, ze w pojeździe znajduje się wyposażenie wymagane w pisemnych instrukcjach dla kierowcy.

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 września 2004 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 205, poz. 2098) Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088) zarządza się, co następuje: § 2. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów: certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 3 bezpiecznego, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

7 Zabezpieczenie ładunku jest wymagane niezależnie od wagi ładunku
Zabezpieczenie ładunku jest wymagane niezależnie od wagi ładunku. Powszechnie panujące przekonanie, że im cięższy ładunek tym mniejsze wymagane zabezpieczenie jest absolutnie błędne !

8 Ładunek musi być tak rozmieszczony i zamocowany, by nawet podczas ostrego hamowania lub omijania przeszkody jego położenie nie ulegało przesunięciu. Każdy ładunek przemieści się, jeżeli siły wywierane przez ładunek na skutek poruszania się pojazdu przekroczą siły oporowe wywierane przez otoczenie.

9 TECHNIKI MOCOWANIA ŁADUNKÓW:
mocowanie opasaniem, mocowanie ukośne odciągami, mocowanie bezpośrednie przez owinięcie, mocowanie bezpośrednie przez nałożenie czołowe, osadzanie, ścisłe upakowanie pojazdu, techniki mieszane.

10 MOCOWANIE OPASANIEM (metoda siłowa) – polega na unieruchomieniu ładunku przez zwiększenie siły docisku ładunku do powierzchni ładowni tak aby zwiększyć siłę tarcia. Po obu stronach ładowni muszą znajdować się punkty mocowania umieszczone w podłodze. Ilość środków mocujących jakie zastosujemy przy tej metodzie zależy od masy ładunku, współczynnika tarcia oraz kąta α znajdującego się pomiędzy środkiem mocującym a powierzchnią skrzyni.

11 MOCOWANIE UKOŚNE ODCIĄGAMI (metoda kształtowa) – polega na zamocowaniu ładunku za pomocą punktów mocowania umieszczonych na ładunku oraz na podłożu ładowni. Przy tej metodzie wymagane są cztery środki mocujące o zdolności mocowania zależnej od masy ładunku i kątów α i β.

12 MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE PRZEZ OWINIĘCIE – polega na zamocowaniu ładunku poprzez owinięcie go środkiem mocującym i zamocowanie go do podłoża ładowni. W tym przypadku stosujemy parzystą ilość środków mocujących po lewej i prawej stronie ładunku.

13 MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE PRZEZ NAŁOŻENIE CZOŁOWE – polega na zamocowaniu ładunku za pomocą nałożenia na czoło ładunku środków mocujących. Wykorzystujemy do tego specjalne środki służące do podtrzymania na określonej wysokości środka mocującego można do tego wykorzystać również popularną i ogólno dostępną europaletę.

14 METODA OSADZANIA – polega na unieruchomieniu ładunku poprzez oparcie ładunku o ścianę czołową, burty, kłonice lub umieszczenie w specjalnych rynnach wykonanych w pojeździe. Przy tej metodzie często wykorzystuje się odpowiednio przystosowane pojazdy.

15 METODA ŚCISŁEGO UPAKOWANIA POJAZDU – polega na takim rozmieszczeniu ładunku na pojeździe by cała jego powierzchnia była wypełniona ładunkiem. W tym przypadku puste przestrzenie pomiędzy ładunkami można wypełnić za pomocą europalet, belek, kartonów, poduszek powietrznych itp.

16 TECHNIKI MIESZANE – polegają na łączeniu wyżej opisanych technik tak by jak najskuteczniej zabezpieczyć ładunek.

17 Kwestię mocowania ładunków przewożonych pojazdami ciężarowymi w polskim prawie reguluje art. 61 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ustęp 3. mówi, że "ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia (.)". W jaki sposób należy go zabezpieczyć? Czym? Przepisy tego nie precyzują.

18 Liczą na szczęście Jak twierdzą eksperci zajmujący się zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie drogowym, obowiązek zabezpieczenia ładunku jest lekceważony przez większość kierowców. Gros szoferów w ogóle (!) nie mocuje przewożonego towaru. Dlaczego? - Jeżdżę tak od lat i nigdy nie było problemu, poza tym ciężkie ładunki same się nie przesuną - tłumaczą. To popularne wśród szoferów założenie jest błędne, o czym na własnej skórze co roku przekonuje się kilkuset z nich. Trzy lata temu pod Ostródą z niskopodwoziowej naczepy na zakręcie spadł nawet ciężki, bo 40-tonowy, ale niezamocowany czołg. Wypadki kolegów najczęściej nie robią jednak wrażenia na kierowcach, którzy nadal próbują szczęścia. W kwietniu ur. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wraz z ekspertami z Interaktywnego Serwisu Mocowania Ładunków przeprowadzili kontrolę 16 losowo wybranych załadowanych ciężarówek. Efekty były niepokojące. Tylko w jednym z pojazdów ładunek był zabezpieczony prawidłowo, a kierowcy wszystkich aut mieli łącznie zaledwie cztery (!) pasy mocujące. Wśród tych kierowców, którzy chociaż prowizorycznie zabezpieczali przewożony towar, dominowała metoda ustawiania go przy przedniej ścianie ładowni. Większość w ogóle nie zabezpieczyła jednak ładunku.

19 Kontrole Jeszcze kilka lat temu policja i ITD prawie w ogóle nie kontrolowały zamocowania ładunków na pojazdach. Jeśli nie dochodziło do wypadku, służby kontrolne traktowały ładunek jako zamocowany poprawnie, natomiast jeśli do wypadku dochodziło - jako zamocowany niewłaściwie. Od jakiegoś czasu sytuacja zmienia się. Policjanci w poszczególnych komendach i funkcjonariusze ITD (przeszkoleni mają zostać wszyscy funkcjonariusze tej służby w kraju) przechodzą szkolenia, podczas których uczą się, jak kontrolować zabezpieczenie ładunku. Po przeszkoleniu potrafią w ciągu kilku minut sprawdzić, czy ładunek jest właściwie umieszczony na pojeździe i prawidłowo zabezpieczony oraz jakie kary wymierzać za ewentualne uchybienia.

20 Zgodnie z prawami fizyki, przy uderzeniu czołowym pojazd poruszający się z prędkością 50 km/h nie zamocowany pojemnik z farbą ważący 25 kg przemieści się do przodu z nie zmniejszoną prędkością i uderzy w napotkane przedmioty lub kierowcę z siłą odpowiadającą przedmiotowi ważącemu 900 kg .

21 Ważne: 1. KAŻDY ładunek MUSI być zabezpieczony. Ładunek nie przykleja się sam do podłoża ładowni. 2. Nienależny zostawiać NIEZABEZPIECZONYCH LUK pomiędzy ładunkiem a burtami. Ładunek może przy silnym hamowaniu wpaść w poślizg i nabrać energii kinetycznej. 3. NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE śródków mocujących jest równoznaczne z BRAKIEM JEGO ZAMOCOWANIA. 4. Dobrze zabezpieczony ładunek NIE MA PRAWA zmienić swojego położenia względem podłoża i burt ładowni pod czas jazdy.

22

23 Przed doborem środka mocującego należy pamiętać:
• ściana czołowa i tylnia mogą przejąć maksymalnie 40% dopuszczalnego obciążenia pojazdu, • obciążenie burt bocznych nie może przekroczyć 30%. masy ładunku, • wartość nominalna środków mocujących informuje o MAKSYMALNYM OBCIĄŻENIU (wyrażoną najczęściej w daN), które dany środek może wytrzymać– nie ma nic wspólnego z jego masą), • ładunek niezabezpieczony nie porusza się, jeżeli siła działająca na niego jest mniejsza niż tarcie wywołane przez ciężar ładunku.

24 Najpopularniejszą metodą zabezpieczania ładunków jest stosowanie pasów mocujących. Znacznie rzadziej (głównie przy transporcie ładunków ciężkich i nie normatywnych) wykorzystywane są łańcuchy. Wąska grupa przewoźników o najwyższym poziomie wiedzy na temat zabezpieczania ładunków dodatkowo stosuje też specjalne maty i wykładziny na podłogę ładowni. Podstawowym zadaniem mat i wykładzin jest zwiększanie tarcia, co zmniejsza ryzyko przesunięcia się ładunku.

25 Nowoczesna oferta uchwytów do zabezpieczanie ładunku, które zastosowane są w małych samochodach dostawczych jak i w samochodach ciężarowych.

26 Na polskim rynku oferowanych jest kilkanaście typów pasów kilku producentów. Dominują pasy produkowane przez polskich wytwórców, często korzystających z zachodniej myśli technicznej, ale rośnie też podaż tańszych produktów chińskich. Najpopularniejsze są pasy pięciotonowe (ok. 65 proc. wszystkich sprzedawanych) i czterotonowe (ok. 30 proc.).

27 zabezpieczenia ładunku. Pasów nie wolno stosować gdy występują:
Środków mocujących nie wolno stosować jeżeli są niesprawne i nie dają gwarancji zabezpieczenia ładunku. Pasów nie wolno stosować gdy występują: • pęknięcia lub przecięcia włókien pasów przekraczające 10% przekroju pasa • przecięcia trudne do oceny, • przełamania, nacięcia lub karby, • pęknięcia włókien • uszkodzenia szwów, • deformacje na skutek ciepła. a także gdy brak jest etykiety pozwalającej na określenie parametrów Elementów napinających i łączących nie wolno stosować jeżeli: • są zarysowane • pęknięte • uszkodzone na skutek korozji, Haki i zaczepy nie mogą być stosowane jeżeli: • hak uległ rozgięciu o więcej niż 5% • nastąpiło zdeformowanie urządzenia lub jego części, • występują widoczne zniekształcenia części przenoszących siły. Maty i podkładki nie mogą być stosowane jeżeli: • nastąpiło ich zdeformowanie • uległy podarciu i poszarpaniu • zostały zabrudzone UWAGA! Nawet nie używane środki mocujące z upływem czasu tracą swoje parametry! Nie zaleca się stosowania środków starczych niż 5 lat!

28

29 Źle zabezpieczony ładunek jako przyczyna śmiertelnego wypadku

30 Standardy GS1 w transporcie i logistyce
GS1 to organizacja non-profit , która rozwija i wdraża globalne standardy w zakresie identyfikacji towarów i usług oraz elektronicznej wymiany danych. Standardy GS1 wzmacniają kooperację między firmami oraz wspierają współdzielenie się informacją na całym świecie. Coraz bardziej znacząca rola dostawców usług logistycznych w łańcuchach dostaw Każdy nowy klient wymaga dopasowania stosowanych rozwiązań Logistyczni aktorzy w łańcuchu dostaw (producenci, dostawcy usług logistycznych, przewoźnicy, dostawcy surowców…) potrzebują globalnych rozwiązań aby podnieść interoperacyjność między partnerami, poprawić „widoczność” w łańcuchu, wyeliminować niepotrzebne koszty.

31 Standardy GS1 w transporcie i logistyce
Podstawowe elementy rozwiązań dla branży TSL : Numery identyfikacyjne SSCC ( identyf. jednostek logistycznych), GLN ( identyfikacja lokalizacji) Etykieta logistyczna GS1 Zbiór elektronicznych komunikatów biznesowych w formatach EANCOM/EDIFACT i XML Identyfikatory zastosowań AI (401) Numer przesyłki AI (402) Numer identyfikacyjny wysyłki

32 SSCC - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej
SSCC Serial Shipping Container Code zapewnia jednoznaczną identyfikację jednostek logistycznych. X 590 J1...J4 X X9 K X 590 J J7 X1.....X6 K (00) A B C D

33 Czyje dane na etykiecie ?
Transport Dostawca Odbiorca SSCC Łączy partnerów

34 Sekcja klienta (odbiorcy)
Dane na etykiecie Sekcja przewoźnika Sekcja klienta (odbiorcy) Sekcja dostawcy

35 Przykład etykiety (1)


Pobierz ppt "Znaczenie piktogramów na ładunku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google