Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Więcej Nieprawidłowości dotyczące podłogi Niezgodności dotyczące pępka Żaby Klatki pomiędzy kołami Brudna ciężarówka Przerwy pomiędzy regularnymi kontrolami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Więcej Nieprawidłowości dotyczące podłogi Niezgodności dotyczące pępka Żaby Klatki pomiędzy kołami Brudna ciężarówka Przerwy pomiędzy regularnymi kontrolami."— Zapis prezentacji:

1 więcej Nieprawidłowości dotyczące podłogi Niezgodności dotyczące pępka Żaby Klatki pomiędzy kołami Brudna ciężarówka Przerwy pomiędzy regularnymi kontrolami

2 PRZERWY POMIĘDZY KONTROLAMI

3 Regularnie kontrolowany Właściwie utrzymany f) ………..dobrostan zwierząt jest

4 Strona 156 Artykuł 3 Planowanie transportu ……………… Przepisy dotyczące kierowców (maksymalny czas prowadzenia samochodu) powinny odpowiadać maksymalnym przerwom podczas transportu, właściwym dla danego gatunku zwierząt. Raport z trzeciego spotkania grupy roboczej OIE w sprawie dobrostanu zwierząt Paryż, 7-9 grudnia 2004

5 Strona 165 Artykuł 7 Transport Kierowcy oraz opiekunowie zwierząt powinni sprawdzić załadunek bezpośrednio przed odjazdem w celu upewnienia się, że zwierzęta zostały właściwie załadowane. Każdy ładunek powinien być ponownie sprawdzony w początkowym okresie transportu, jeżeli to konieczne, należy dokonać korekty załadunku. Podczas transportu należy dokonywać okresowych kontroli. Kontrola podczas przewozu Zwierzęta przewożone transportem drogowym podlegają kontroli bezpośrednio po wyjeździe oraz podczas każdego postoju kierowcy na odpoczynek (maksymalny odstęp czasu to 5 godzin). Kontroli zwierząt należy dokonać po przerwach na karmienie zwierząt i uzupełnianiu paliwa w pojeździe oraz bezpośrednio przed wyjazdem.

6 Przerwy pomiędzy regularnymi kontrolami odpowiadają przerwom dla kierowców przewidzianym przez prawo dla kierowców. KONTROLA: Raport Komisji Strona 19

7 kontrola: Raport Komisji Zalecenia Strona 95 punkt 5 5. Wszelkie zwierzęta przewożone pojazdem do transportu żywego inwentarza podlegają kontroli odpowiedzialnej za nie osoby w celu zweryfikowania, czy zwierzęta te nadają się do dalszego transportu, nie później niż osiem godzin od rozpoczęcia przewozu. Po tym okresie, kontrole należy przeprowadzić w podczas wymaganych przez prawo przerw na odpoczynek kierowcy, tj. co 4,5 godziny.

8 BRUDNA CIĘŻARÓWKA

9 Rozdział II ŚRODKI TRANSPORTU 1. Przepisy dotyczące wszystkich środków transportu 1.1 Środki transportu, pojemniki oraz mocujące je uchwyty będą zaprojektowane, wykonane, utrzymane i obsługiwane tak aby: ………..; (c) Zapewnić ich czystość i dezynfekcję;

10 Art. 12 1.Państwa Członkowskie zobowiązane są do zapewnienia, aby przewoźnicy spełniali następujące dodatkowe warunki a) W przypadku przewozu zwierząt, przewoźnicy będą używać środki transportu, które są: Artykuł 34 Poprawki do Dyrektywy 64/432/EWG – kontrola bydła i świń (ii) wyczyszczone i zdezynfekowane bezpośrednio po każdym transporcie zwierząt lub bez wszelkich produktów mających wpływ na zdrowie zwierząt oraz, jeżeli to konieczne, przed kolejnym załadunkiem zwierząt przy zastosowaniu środków odkażających oficjalnie zatwierdzonych przez właściwy organ;

11 1.Państwa Członkowskie zobowiązane są do zapewnienia, aby przewoźnicy spełniali następujące dodatkowe warunki: a) W przypadku przewozu zwierząt, przewoźnicy będą używać środki transportu, które są: Artykuł 8c Dyrektywa Rady 2003/50/WE kontrola owiec i kóz -wyczyszczone i zdezynfekowane bezpośrednio po każdym transporcie zwierząt … oraz, jeżeli to konieczne, przed kolejnym załadunkiem zwierząt, przy zastosowaniu środków odkażających oficjalnie zatwierdzonych przez właściwy organ

12 Raport z szóstego spotkania grupy roboczej OIE w sprawie dobrostanu zwierząt Paryż, 5-7 września 2007 Artykuł 3.7.3.10. Rozładunek i obsługa po przewozie 54 Aneks E (dalsze) c) W miejscach takich jak targi żywego inwentarza, rzeźnie, punkty odpoczynku, stacje kolejowe, itp. gdzie zwierzęta są rozładowywane, powinny być wydzielone właściwe obszary czyszczenia i dezynfekcji pojazdów.

13

14 rules

15 Boczna część nieprzymocowana

16

17 rules

18 Pokład jak wanna

19 Część rozładunkowa

20 Dziura odpływowa

21 Traktowanie ś rodka transportu gor ą cem

22

23 suszenie

24

25 KLATKI POMIĘDZY KOŁAMI

26

27

28

29

30 WYCIEKI

31 (h) Zapewnić, iż właściwości powierzchni podłogi zminimalizują wyciek uryny lub odchodów; Aneks 1 – Rozdział II - Środki transportu 1.Przepisy dotyczące wszystkich środków transportu 1.1. Środki transportu, pojemniki oraz mocujące je uchwyty będą zaprojektowane, wykonane, utrzymane i obsługiwane tak aby: Aneks 1 – Rozdział III - Procedury podczas transportu 1. Załadunek, rozładunek i obsługa 1.7. W przypadku gdy kontenery ze zwierzętami załadowane są jeden na drugim w przestrzeni ładunkowej pojazdu, należne środki ostrożności powinny być podjęte: (a) celem uniknięcia, lub w przypadku drobiu, królików i zwierząt futerkowych, ograniczenia ilości moczu lub odchodów spadających na zwierzęta umieszczone poniżej;

32 Art. 12 1.Państwa Członkowskie zapewnią, aby przewoźnicy spełniali następujące dodatkowe warunki a) W przypadku przewozu zwierząt, przewoźnicy będą używać środki transportu (i) zaprojektowane w sposób uniemożliwiający: Artykuł 34 Poprawki do dyrektywy 64/432/EWG – kontrola bydła i świń wydostawanie się odchodów zwierzęcych, odpadów lub paszy poza pojazd ;

33 1.Państwa Członkowskie zapewnią, aby przewoźnicy spełniali następujące dodatkowe warunki: a) W przypadku przewozu zwierząt, przewoźnicy będą używać środki transportu (i) zaprojektowane w sposób uniemożliwiający Artykuł 8c Dyrektywa Rady 2003/50/WE kontrola owiec i kóz wydostawanie się odchodów zwierzęcych, odpadów lub paszy poza pojazd ;

34 Dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich Artykuł 7 1 …………… Pojazdy muszą być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający wydostawanie się podczas transportu końskich odchodów lub paszy poza pojazd.

35 ŻABY

36 Cuchnący wyciek

37 Cuchnący wyciek

38 Martwe żaby

39

40

41 PĘPOWINA

42 (e) Świnie poniżej trzeciego tygodnia życia, owce poniżej pierwszego tygodnia życia, cielęta poniżej dziesiątego dnia życia chyba że są przewożone na odcinku mniejszym niż 100 km; (d) Nowonarodzone ssaki, których pępek jeszcze się nie zagoił; Aneks I Przepisy techniczne (określone w Artykule 6(3), Artykule 8(1), Artykule 9(1) and (2)(a)) ROZDZIAŁ I ZDATNOŚĆ DO TRANSPORTU discrepancies e d

43 NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCE PODŁOGI

44

45 Równoległe linie Nie są odpowiednie dla świń Wskazane Użycie Trocin

46 Nie ś liska pod ł oga

47 najlepsza

48 Co z dokument ami dokumenty

49

50 DZIENNIK PODRÓŻY

51

52

53

54

55


Pobierz ppt "Więcej Nieprawidłowości dotyczące podłogi Niezgodności dotyczące pępka Żaby Klatki pomiędzy kołami Brudna ciężarówka Przerwy pomiędzy regularnymi kontrolami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google