Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"— Zapis prezentacji:

1 Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Adam Rasmus Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym **Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Łodzi *Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym PSK nr 1 AM w Łodzi Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof WAM w Łodzi

2 Państwowym Ratownictwie Medycznym Szpitalny Oddział Ratunkowy
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Sejm RP – 25 lipca 2001 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy

3 Szpitalny Oddział Ratunkowy
Obszar segregacji medycznej i przyjęć (triage). Obszar resuscytacyjno-zabiegowy. Obszar obserwacji i wybudzeń. Obszar krótkotrwałej intensywnej terapii. Obszar ambulatoryjno-konsultacyjny. Obszar diagnostyczno-laboratoryjny. Zaplecze administracyjno-gospodarcze. Zaplecze zespołów wyjazdowych. Zaplecze wyjazdowe.

4 Obszar segregacji i przyjęć Szpitalny Oddział Ratunkowy
Kategoria I pomoc natychmiastowa Kategoria II pomoc w ciągu 10 minut Kategoria III pomoc w ciągu 30 minut Kategoria IV pomoc w ciągu godziny Kategoria V pomoc w ciągu dwóch godzin

5 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Obszar diagnostyki obrazowej: aparat rtg tomograf komputerowy aparat usg. Obszar laboratoryjny: analizator parametrów krytycznych dla natychmiastowego oznaczenia: hematokryt elektrolity gazometria morfologia glukoza. Pracownia toksykologiczna.

6 Obszar obserwacji i wybudzeń Szpitalny Oddział Ratunkowy
Jest to miejsce, gdzie pacjenci mogą być obserwowani i leczeni przez ograniczony czas – zwykle krócej niż 24 godziny oraz gdzie są oceniani lub/ i leczeni według zasad „agresywnej” diagnostyki lub/ i ustalonych procedur leczenia.

7 Obszar Obserwacji i Wybudzeń
Najczęstsze przyczyny przyjęć dorosłych: ból w klatce piersiowej bóle brzucha duszność w przebiegu astmy oskrzelowej zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc omdlenie utrata przytomności.

8 Obszar Obserwacji i Wybudzeń
Najczęstsze przyczyny przyjęć dzieci: duszność w przebiegu astmy oskrzelowej odwodnienie (biegunka) bóle brzucha zapalenie płuc gorączka utrata przytomności.

9 D E C Y Z J A Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Dokładnie zebrany wywiad: Pacjent Rodzina Świadkowie R O Z P O Z N A N I E Diagnostyka Rtg odcinka szyjnego u pacjentów po urazie Badania laboratoryjne Rentgenodiagnostyka R o z p o z n a n i e o s t a t e c z n e D E C Y Z J A Przekazanie do innego szpitala Inne oddziały miejscowego szpitala Szpitalny Oddział Ratunkowy Śmigłowiec Samolot Ambulans

10 Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Stan kliniczny Podejrzenie nieokreślonego jeszcze schorzenia Badania dodatkowe Wynik odbiegający od normy Wynik w granicach normy Rozpoznanie Rozpoznanie LECZENIE

11 Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zalecane techniki badania klinicznego i badania diagnostyczne zawarte są w: procedurach (standardy) przewodnikach terapeutycznych zarządzeniach strategii terapeutycznych.

12 Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zbiór standardów powinien zawierać: Wskazania do diagnostyki radiologicznej pacjentów przyjętych w trybie pilnym do SOR. Wskazania do prześwietlenia odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentów po obrażeniach kręgosłupa. Badania laboratoryjne wykonywane w niektórych ostrych schorzeniach, leczonych w SOR. Zasady przekazywania pacjentów do innych oddziałów, szpitali i wypisywanych do domu.

13 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy
1. Rentgenodiagnostyka i badania laboratoryjne nie są RUTYNOWO wskazane u pacjentów z dobrze zebranym wywiadem chorobowym i sumiennie zbadanych. 2. Badania wieloośrodkowe i analiza piśmiennictwa medycznego sugerują, że diagnostyka: rentgenowska badania laboratoryjne nie są wymagane natychmiast po przyjęciu pacjentów z niektórymi ostrymi schorzeniami.

14 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Badanie rtg kręgosłupa w odcinku szyjnym u pacjentów po przebytym urazie: Kryteria nieobowiązkowe: Brak dolegliwości bólowych. Niedokładnie zlokalizowana tkliwość palpacyjna w odcinku szyjnym kręgosłupa. Brak subiektywnych lub obiektywnych znamion uszkodzenia rdzenia kręgowego lub nerwów rdzeniowych: subiektywne: osłabienie, parestezja obiektywne: upośledzenie czucia, zaburzenia motoryczne. Brak innych znamion obrażeń, będących przyczyną dolegliwości bólowych.

15 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Badanie rtg kręgosłupa w odcinku szyjnym u pacjentów po przebytym urazie: B. Kryteria obowiązkowe – zasady badania: Wpierw zdjęcie boczne – 7 kręgów - w czasie unieruchomienia kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym. Jeżeli na rtg bocznym nie obserwuje się zmian– rtg AP z uwidocznieniem kręgu szczytowego i obrotowego. Obowiązuje kołnierz ortopedyczny. Jeżeli obraz rtg nie jest adekwatny do stanu klinicznego należy rozważyć wykonanie CT.

16 Badania diagnostyczne
Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Badania przesiewowe versus Badania diagnostyczne

17 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Różnice pomiędzy badaniami przesiewowymi a diagnostycznymi: Możliwość, że część wyników testów przesiewowych może być fałszywie dodatnia. Rozpoznanie choroby w badaniach przesiewowych jest pomocne jedynie w przypadku, kiedy wcześnie wdrożona terapia jest skuteczna. Badania diagnostyczne są z reguły bardziej precyzyjne. Cena.

18 Wszystkie wyniki są prawidłowe (wykluczenie choroby).
Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy W warunkach ratunkowych – w czasie diagnozowania pacjentów powinno wykonywać się JEDNO badanie o najwyższej specyficzności (jeżeli dysponuje się przy tym co najmniej dwoma testami diagnostycznymi). Wykonanie większej ilości badań diagnostycznych jest najbardziej celowe w przypadku, kiedy: Wszystkie wyniki są prawidłowe (wykluczenie choroby).

19 Procedury diagnostyczne u nieprzytomnych pacjentów przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Badanie glikemii. Badanie stężenia alkoholu w ślinie. Próba na obecność substancji chemicznych. Próba ciążowa (u kobiet w wieku rozrodczym).

20 Nieprzytomni, którzy wcześniej leczyli się z powodu cukrzycy
Stężenie glukozy w osoczu pH krwi tętniczej Wodorowęglany w surowicy Związki ketonowe w moczu Związki ketonowe w surowicy Efektywna osmolalność surowicy (mOsm/ kg) Glukoza (mg/ dL) 2 x Na+ (mmol/ l) + 18 Luka anionowa Na+ - (Cl- + HCO3-) mmol/ l Konieczne w różnicowaniu: Hiperosmolalnego stanu hiperglikemicznego Cukrzycowej kwasicy ketonowej

21 Test Q.E.D. (Quantative Ethanol Detector) testery: A150, A350
Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Test Q.E.D. (Quantative Ethanol Detector) testery: A150, A350 Czas oznaczania: 2 min. (A150); 5 min. (A350) Zakres pomiaru: A150 - do 150 mg/dl; A350 - do 350 mg/dl

22 Próba na obecność substancji chemicznych
Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Próba na obecność substancji chemicznych (mocz) Wykrywa: Amfetamina/ metamfetamina Kokaina Opioidy (heroina) Fencyklidyna (PCP) Tetrahydrocannabinol (marihuana) Trójcykliczne antydepresanty Czas otrzymania wyniku – 15 min. Wynik kolorymetryczny Łatwy w użyciu

23 U pacjentów którzy zostali ewakuowani ze strefy dymu lub ognia:
Hemoglobina tlenkowowęglowa Methemoglobina Jonogram (luka anionowa) Kwas mlekowy Azot pozabiałkowy Kreatynina Kinaza kreatynowa Mioglobina w moczu Gazometria Podwyższenie stężenia BUN i kreatyniny świadczy o rozwijającym się wstrząsie i rabdomiolizie

24 Diagnostyka ostrego zawału mięśnia sercowego
Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Diagnostyka ostrego zawału mięśnia sercowego Krew pełna, surowica Czas do otrzymania wyniku – 15 minut Metoda przyłóżkowa Oznacza: Mioglobinę Kinazę kreatynową MB Troponinę I                                                             

25 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Wyniki badań diagnostycznych wykorzystywanych w praktyce lekarskiej stanowią składową wypracowanej strategii w leczeniu pacjentów i są pomocne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych

26 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Wybór testów o najwyższej specyficzności, poprzedzony wstępną diagnozą, ma wyraźny wpływ na obniżenie kosztów badań diagnostycznych.

27 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google