Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Rasmus Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym **Katedra Anestezjologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Rasmus Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym **Katedra Anestezjologii."— Zapis prezentacji:

1 Adam Rasmus Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym **Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Łodzi *Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym PSK nr 1 AM w Łodzi Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof WAM w Łodzi

2 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Szpitalny Oddział Ratunkowy Sejm RP – 25 lipca 2001 r.

3 Szpitalny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć (triage). Obszar resuscytacyjno-zabiegowy. Obszar obserwacji i wybudzeń. Obszar krótkotrwałej intensywnej terapii. Obszar ambulatoryjno-konsultacyjny. Obszar diagnostyczno-laboratoryjny. Zaplecze administracyjno-gospodarcze. Zaplecze zespołów wyjazdowych. Zaplecze wyjazdowe.

4 Obszar segregacji i przyjęć Szpitalny Oddział Ratunkowy Kategoria Ipomoc natychmiastowa Kategoria IIpomoc w ciągu 10 minut Kategoria IIIpomoc w ciągu 30 minut Kategoria IVpomoc w ciągu godziny Kategoria Vpomoc w ciągu dwóch godzin

5 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy 1.Obszar diagnostyki obrazowej: aparat rtg tomograf komputerowy aparat usg. 2.Obszar laboratoryjny: analizator parametrów krytycznych dla natychmiastowego oznaczenia: hematokryt elektrolity gazometria morfologia glukoza. 3.Pracownia toksykologiczna.

6 Obszar obserwacji i wybudzeń Szpitalny Oddział Ratunkowy Jest to miejsce, gdzie pacjenci mogą być obserwowani i leczeni przez ograniczony czas – zwykle krócej niż 24 godziny oraz gdzie są oceniani lub/ i leczeni według zasad agresywnej diagnostyki lub/ i ustalonych procedur leczenia.

7 Obszar Obserwacji i Wybudzeń Najczęstsze przyczyny przyjęć dorosłych: ból w klatce piersiowej bóle brzucha duszność w przebiegu astmy oskrzelowej zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc omdlenie utrata przytomności.

8 Obszar Obserwacji i Wybudzeń Najczęstsze przyczyny przyjęć dzieci: duszność w przebiegu astmy oskrzelowej odwodnienie (biegunka) bóle brzucha zapalenie płuc gorączka utrata przytomności.

9 Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dokładnie zebrany wywiad: Pacjent Rodzina Świadkowie R O Z P O Z N A N I E R O Z P O Z N A N I E Diagnostyka Rentgenodiagnostyka Rtg odcinka szyjnego u pacjentów po urazie Badania laboratoryjne R o z p o z n a n i e o s t a t e c z n e Szpitalny Oddział Ratunkowy Inne oddziały miejscowego szpitala Przekazanie do innego szpitala Ambulans Śmigłowiec Samolot

10 Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Stan kliniczny Podejrzenie nieokreślonego jeszcze schorzenia Badania dodatkowe Wynik odbiegający od normy Rozpoznanie LECZENIE Wynik w granicach normy Rozpoznanie

11 Szpitalny Oddział Ratunkowy Zalecane techniki badania klinicznego i badania diagnostyczne zawarte są w: procedurach (standardy) przewodnikach terapeutycznych zarządzeniach strategii terapeutycznych.

12 Szpitalny Oddział Ratunkowy Zbiór standardów powinien zawierać: Wskazania do diagnostyki radiologicznej pacjentów przyjętych w trybie pilnym do SOR. Wskazania do prześwietlenia odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentów po obrażeniach kręgosłupa. Badania laboratoryjne wykonywane w niektórych ostrych schorzeniach, leczonych w SOR. Zasady przekazywania pacjentów do innych oddziałów, szpitali i wypisywanych do domu.

13 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy 1.Rentgenodiagnostyka i badania laboratoryjne nie są RUTYNOWO wskazane u pacjentów z dobrze zebranym wywiadem chorobowym i sumiennie zbadanych. 2.Badania wieloośrodkowe i analiza piśmiennictwa medycznego sugerują, że diagnostyka: rentgenowska badania laboratoryjne nie są wymagane natychmiast po przyjęciu pacjentów z niektórymi ostrymi schorzeniami.

14 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Badanie rtg kręgosłupa w odcinku szyjnym u pacjentów po przebytym urazie: A.Kryteria nieobowiązkowe: Brak dolegliwości bólowych. Niedokładnie zlokalizowana tkliwość palpacyjna w odcinku szyjnym kręgosłupa. Brak subiektywnych lub obiektywnych znamion uszkodzenia rdzenia kręgowego lub nerwów rdzeniowych: subiektywne: osłabienie, parestezja obiektywne: upośledzenie czucia, zaburzenia motoryczne. Brak innych znamion obrażeń, będących przyczyną dolegliwości bólowych.

15 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Badanie rtg kręgosłupa w odcinku szyjnym u pacjentów po przebytym urazie: B.Kryteria obowiązkowe – zasady badania: Wpierw zdjęcie boczne – 7 kręgów - w czasie unieruchomienia kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym. Jeżeli na rtg bocznym nie obserwuje się zmian– rtg AP z uwidocznieniem kręgu szczytowego i obrotowego. Obowiązuje kołnierz ortopedyczny. Jeżeli obraz rtg nie jest adekwatny do stanu klinicznego należy rozważyć wykonanie CT.

16 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Badania przesiewowe versus Badania diagnostyczne

17 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Różnice pomiędzy badaniami przesiewowymi a diagnostycznymi: Możliwość, że część wyników testów przesiewowych może być fałszywie dodatnia. Rozpoznanie choroby w badaniach przesiewowych jest pomocne jedynie w przypadku, kiedy wcześnie wdrożona terapia jest skuteczna. Badania diagnostyczne są z reguły bardziej precyzyjne. Cena.

18 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy JEDNO 1.W warunkach ratunkowych – w czasie diagnozowania pacjentów powinno wykonywać się JEDNO badanie o najwyższej specyficzności (jeżeli dysponuje się przy tym co najmniej dwoma testami diagnostycznymi). 2.Wykonanie większej ilości badań diagnostycznych jest najbardziej celowe w przypadku, kiedy: Wszystkie wyniki są prawidłowe (wykluczenie choroby).

19 Procedury diagnostyczne u nieprzytomnych pacjentów przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Badanie glikemii. Badanie stężenia alkoholu w ślinie. Próba na obecność substancji chemicznych. Próba ciążowa (u kobiet w wieku rozrodczym).

20 Nieprzytomni, którzy wcześniej leczyli się z powodu cukrzycy Stężenie glukozy w osoczu pH krwi tętniczej Wodorowęglany w surowicy Związki ketonowe w moczu Związki ketonowe w surowicy Efektywna osmolalność surowicy (mOsm/ kg) 2 x Na + (mmol/ l) + Glukoza (mg/ dL) 18 Luka anionowa Na + - (Cl - + HCO 3 - ) mmol/ l Konieczne w różnicowaniu: 1.Hiperosmolalnego stanu hiperglikemicznego 2.Cukrzycowej kwasicy ketonowej

21 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Test Q.E.D. (Quantative Ethanol Detector) testery: A150, A350 Czas oznaczania: 2 min. (A150); 5 min. (A350) Zakres pomiaru: A150 - do 150 mg/dl; A350 - do 350 mg/dl

22 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Próba na obecność substancji chemicznych (mocz) Wykrywa: Amfetamina/ metamfetamina Kokaina Opioidy (heroina) Fencyklidyna (PCP) Tetrahydrocannabinol (marihuana) Trójcykliczne antydepresanty Czas otrzymania wyniku – 15 min. Wynik kolorymetryczny Łatwy w użyciu

23 U pacjentów którzy zostali ewakuowani ze strefy dymu lub ognia: Hemoglobina tlenkowowęglowa Methemoglobina Jonogram (luka anionowa) Kwas mlekowy Azot pozabiałkowy Kreatynina Kinaza kreatynowa Mioglobina w moczu Gazometria Podwyższenie stężenia BUN i kreatyniny świadczy o rozwijającym się wstrząsie i rabdomiolizie

24 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Diagnostyka ostrego zawału mięśnia sercowego Krew pełna, surowica Czas do otrzymania wyniku – 15 minut Metoda przyłóżkowa Oznacza: Mioglobinę Kinazę kreatynową MB Troponinę I

25 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Wyniki badań diagnostycznych wykorzystywanych w praktyce lekarskiej stanowią składową wypracowanej strategii w leczeniu pacjentów i są pomocne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych

26 Obszar diagnostyczno-laboratoryjny Szpitalny Oddział Ratunkowy Wybór testów o najwyższej specyficzności, poprzedzony wstępną diagnozą, ma wyraźny wpływ na obniżenie kosztów badań diagnostycznych.

27 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Adam Rasmus Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Rola badań laboratoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym **Katedra Anestezjologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google