Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Wojciech Gaszyński ORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGOORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Wojciech Gaszyński ORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGOORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Wojciech Gaszyński ORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGOORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi

2 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 41 % ofiar wypadków dociera do szpitala w czasie dłuższym niż 3 godziny wskaźnik śmiertelności urazowej wynosi 12,5 % 62,4 % zgonów około-wypadkowych występuje w fazie przedszpitalnej straty ekonomiczne z tytułu wypadków wynoszą 7-8 % budżetu państwa dane MSWiA

3 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 17 ofiar śmiertelnych/ mieszkańców17 ofiar śmiertelnych/ mieszkańców w grupie mężczyzn do 44 roku życia i wśród dzieciw grupie mężczyzn do 44 roku życia i wśród dzieci urazy / obrażenia stanowią pierwszą przyczynę zgonów 52,7 %wszystkich zgonów - choroby układu krążenia52,7 % wszystkich zgonów - choroby układu krążenia 38 % zgonów z powodu chorób serca 38 % zgonów z powodu chorób serca 40 % chorych z zawałem serca ma szansę przeżycia 40 % chorych z zawałem serca ma szansę przeżycia UDARY MÓZGU - stanowią trzecią przyczynę zgonówUDARY MÓZGU - stanowią trzecią przyczynę zgonów 60 tysięcy osób w ciągu roku 60 tysięcy osób w ciągu roku 60 % umiera w ciągu 12 miesięcy od zachorowania 60 % umiera w ciągu 12 miesięcy od zachorowania ( skrócenie dostępu do specjalistycznego leczenia ( skrócenie dostępu do specjalistycznego leczenia do 1 godziny pozwoli zmniejszyć odsetek zgonów o ok.15% ) do 1 godziny pozwoli zmniejszyć odsetek zgonów o ok.15% ) dane MZ marzec 2001 dane MZ marzec 2001

4 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MEDYCYNA RATUNKOWA - historia :MEDYCYNA RATUNKOWA - historia : * lata 60-te Ahnefeld łańcuch przeżycia * lata 60-te Ahnefeld łańcuch przeżycia * Nagela w USA organizuje system ratownictwa przedszpitalnego (EMS) * Nagela w USA organizuje system ratownictwa przedszpitalnego (EMS) * 1973 ustanowienie w UK specjalizacji * 1973 ustanowienie w UK specjalizacji z medycyny ratunkowej (Accident and Emergency Medicine) z medycyny ratunkowej (Accident and Emergency Medicine) * 1994 powstanie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej * 1994 powstanie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej * 1999 ustanowienie w Polsce specjalizacji z medycyny ratunkowej * 2000 powołanie Zakładów Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Akademiach Medycznych

5 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Lata 60-te Ahnefeld F.W. - wprowadza koncepcjęLata 60-te Ahnefeld F.W. - wprowadza koncepcję łańcucha przeżycia łańcucha przeżycia Lata 90-te Nowa koncepcjaLata 90-te Nowa koncepcja Emergency Medical System - EMS - System Postępowania Przedszpitalnego Emergency Medical System - EMS - System Postępowania Przedszpitalnego

6 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MIEJSCE LECZENIA I STABILIZACJI CHOREGO I. Pierwsza zasada bierz i pędź (scoop and run) dotyczy urazu przenikającego lub tępego włącznie z obrażeniami dużych naczyń wykonują paramedycy lub lekarze w ramach BLS A. Drożność górnych dróg oddechowych B. Oddech i tlenoterapia C. Krążenie i kontrola krwawienia zewnętrznego D. Ocena stanu neurologicznego- unieruchomienie kręgosłupa szyjnego E. Unieruchomienie złamań MIEJSCE LECZENIA I STABILIZACJI CHOREGO I. Pierwsza zasada bierz i pędź (scoop and run) dotyczy urazu przenikającego lub tępego włącznie z obrażeniami dużych naczyń wykonują paramedycy lub lekarze w ramach BLS A. Drożność górnych dróg oddechowych B. Oddech i tlenoterapia C. Krążenie i kontrola krwawienia zewnętrznego D. Ocena stanu neurologicznego- unieruchomienie kręgosłupa szyjnego E. Unieruchomienie złamań

7 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO II. Druga zasada zostań i działaj (stay and play) wykonują lekarze w ramach ALS Złota godzina rozumiana jako czas graniczny od urazu do wprowadzenia interwencji ratujących życie II. Druga zasada zostań i działaj (stay and play) wykonują lekarze w ramach ALS Złota godzina rozumiana jako czas graniczny od urazu do wprowadzenia interwencji ratujących życie

8 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1998 Europejski Manifest Medycyny Ratunkowej1998 Europejski Manifest Medycyny Ratunkowej * zapewnienie zorganizowanego systemu postępowania * zapewnienie zorganizowanego systemu postępowania ratunkowego w fazie przedszpitalnej i szpitalnej ratunkowego w fazie przedszpitalnej i szpitalnej * standaryzacja i wysoka jakość leczenia ratunkowego * standaryzacja i wysoka jakość leczenia ratunkowego * ograniczenie śmiertelności, kalectwa i cierpienia * ograniczenie śmiertelności, kalectwa i cierpienia wynikającego z urazu lub nagłej choroby wynikającego z urazu lub nagłej choroby * prace badawcze nad istotą i leczeniem nagłych zagrożeń * prace badawcze nad istotą i leczeniem nagłych zagrożeń * zbieranie danych epidemiologicznych pomocnych w ustaleniu zasad zapobiegania wypadkom i promocji * zbieranie danych epidemiologicznych pomocnych w ustaleniu zasad zapobiegania wypadkom i promocji zdrowia zdrowia

9 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PIERWSZA POMOC PIERWSZA POMOC POMOC KWALIFIKOWANA POMOC KWALIFIKOWANA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WCZESNA DIAGNOSTYKA I STABILIZACJA WCZESNA DIAGNOSTYKA I STABILIZACJA LECZENIE OSTATECZNE-SPECJALISTYCZNE LECZENIE OSTATECZNE-SPECJALISTYCZNE OPERACYJNE OPERACYJNE INTENSYWNA TERAPIA INTENSYWNA TERAPIA WCZESNA REHABILITACJA WCZESNA REHABILITACJA FAZAPRZEDSZPITALNA FAZASZPITALNA

10 SPOŁECZEŃSTWO SŁUŻBYPUBLICZNE SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ZŁOTA GODZINA FAZA PRZEDSZPITALNA ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO FAZA PRZEDSZPITALNA BLS ALS ALS POGOTOWIERATUNKOWE

11 FAZA PRZEDSZPITALNA ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO FAZA PRZEDSZPITALNA ZINTEGROWANY PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGOZINTEGROWANY PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ALS. ACLSALS. ACLS ABC + TLENABC + TLEN WCZESNA DEFIBRYLACJAWCZESNA DEFIBRYLACJA FARMAKOTERAPIAFARMAKOTERAPIA RATOWNICY MEDYCZNI ( PARAMEDEYCY, PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE)RATOWNICY MEDYCZNI ( PARAMEDEYCY, PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE) LEKARZE (ANESTEZJOLODZY, CHIRURDZY, INTERNIŚCI )LEKARZE (ANESTEZJOLODZY, CHIRURDZY, INTERNIŚCI ) LEKARZE SPECJALIŚCI MEDYCYNY RATUNKOWEJLEKARZE SPECJALIŚCI MEDYCYNY RATUNKOWEJ POGOTOWIERATUNKOWE scoop and run-bierz i pędź stay and play-stój i postępuj

12 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO FAZAPRZEDSZPITALNA FAZASZPITALNA CENTRUMPOWIADAMIANIARATUNKOWEGO

13 PIERWSZA POMOC POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE WCZESNA FAZA SZPITALNA POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNO- OPERACYJNE INTENSYWNA TERAPIA REHABILITACJA SZPITAL I stopnia najbliższy szpital * najbliższy szpital * ODDZIAŁ MEDYCYNY RATUNKOWEJ SZPITAL II stopnia * Szpital specjalistyczny * ODDZIAŁ MEDYCYNY RATUNKOWEJ SZPITAL III stopnia Klinika Medycyny Ratunkowej *Klinika Medycyny Ratunkowej Ośrodek edukacyjno-badawczy

14 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1999 rok - polska modyfikacja EMS - Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego Pierwsza Pomoc POMOC KWALIFIKOWANA Szpital II° Szpitalny Oddział Medycyny Ratunkowej Szpital III° Szpital III° Kliniczny Oddział Medycyny Ratunkowej edukacja- programy naukowo-badawcze Szpital I° Szpitalny Oddział Medycyny Ratunkowej WCZESNA FAZA SZPITALNA FAZA PRZEDSZPITALNA

15 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWYSZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY * Zadania Oddziału : * Zadania Oddziału : - zahamowanie procesów patofizjologii śmierci wczesnej - zahamowanie procesów patofizjologii śmierci wczesnej - szybkie, wczesne określenie rozmiaru zagrożenia, uszkodzenia, - szybkie, wczesne określenie rozmiaru zagrożenia, uszkodzenia, zranienia ( szybka diagnostyka) zranienia ( szybka diagnostyka) - zahamowanie rozwijania się wstrząsu - zahamowanie rozwijania się wstrząsu - leczenie bólu okołourazowego - leczenie bólu okołourazowego - podjęcie decyzji o dalszym leczeniu specjalistycznym - podjęcie decyzji o dalszym leczeniu specjalistycznym ( ewentualne rozpoczęcie tego leczenia) ( ewentualne rozpoczęcie tego leczenia) - przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia. - przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia. * Oddział działa w ramach * Oddział działa w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego

16 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Wymogi stawiane przy kwalifikowaniu Szpitala do utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego I - kryteria bezwzględne : a/ istnienie w strukturach szpitala oddziałów * anestezjologii i intensywnej terapii * chirurgii ogólnej * chirurgii urazowej * chorób wewnętrznych * pracowni diagnostyki radiologicznej * laboratorium diagnostycznego b/ istnienie warunków lokalowych c/ organizacja ( stała obsada etatowa w tym ordynator) II - kryteria względne : istnienie w strukturach szpitala oddziałów - pediatrii; kardiologii; neurologii; neurochirurgii; stacji dializ ; ginekologii z położnictwem; ambulansu sanitarnego R Anestezjologia i intensywna terapia

17 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY obszar segregacji i przyjęć 1- obszar segregacji i przyjęć obszar resuscytacyjno-zabiegowy 2 - obszar resuscytacyjno-zabiegowy obszar obserwacji i budzeń 3 - obszar obserwacji i budzeń obszar krótkoterminowej intensywnej terapii 4 - obszar krótkoterminowej intensywnej terapii obszar ambulatoryjno-konsultacyjny 5 - obszar ambulatoryjno-konsultacyjny obszar diagnostyczno-laboratoryjny 6 - obszar diagnostyczno-laboratoryjny zaplecze administracyjno-gospodarcze 7 - zaplecze administracyjno-gospodarcze Krótkoterminowa intensywna terapia

18 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MEDYCYNA RATUNKOWA NADZIEJE EMOCJE KONTROWERSJE

19 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWYSZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁÓŻKA KRÓTKOTRWAŁEJ INTENSYWNEJ TERAPII ŁÓŻKA KRÓTKOTRWAŁEJ INTENSYWNEJ TERAPII ¤ czy są to inne łóżka aniżeli łóżka intensywnej terapii ? ¤ czy można traktować oddział intensywnej terapii jako bazę łóżkową dla oddziału ratunkowego ? jako bazę łóżkową dla oddziału ratunkowego ? ¤ czy łóżka oddziału ratunkowego można traktować jako łóżka intensywnej terapii dla szpitala ? łóżka intensywnej terapii dla szpitala ? ¤ czy obszar resuscytacyjno-zabiegowy spełnia zadania oddziału zabiegowego ? oddziału zabiegowego ? ¤ czy łóżka obszaru obserwacyjno-diagnostycznego spełniają zadania oddziałów niezabiegowych ? PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI WYNIKAJĄ PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI WYNIKAJĄ !! OGRANICZONYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BRAKUWIEDZY

20 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MEDYCYNA RATUNKOWA WĄTPLIWOŚCI ZAKRES DZIAŃ STRUKTURAORGANIZACYJNA ZAKRES ZADAŃ SPECJALIZACJAPODSTAWOWA SPECJALIZACJASZCZEGÓŁOWA

21 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO * zapewnienie jakości, zakresu i czasu kwalifikowanemu postępowaniu przedszpitalnemu * zapewnienie wyspecjalizowanego zaplecza szpitalnego odpowiedzialnego za wczesne etapy leczenia wszystkich nagłych zagrożeń życia * zapewnienie ciągłości leczenia we wczesnej fazie nagłych zagrożeń życia * ustalenie kompetencji i odpowiedzialności za to postępowanie

22 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY- procedury 1- RESUSCYTACJA MNOGIE OBRAŻENIA CIAŁA 2 - MNOGIE OBRAŻENIA CIAŁA STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA 3 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO 4 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO 5 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO 6 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO INNE STANY NAGŁE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU 7 - INNE STANY NAGŁE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

23 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO URAZ działanie siły zewnętrznej na organizmOBRAŻENIE fizyczne uszkodzenie ciała będące wynikiem urazu MNOGIE OBRAŻENIA CIAŁA jednoczesne obrażenia co najmniej dwóch okolic ciała, z których obrażenie każdej stanowi wskazanie do hospitalizacji i wymaga specjalistycznego leczenia OBRAŻENIA WIELONARZĄDOWE obrażenia co najmniej dwóch narządów danej okolicy ciała OBRAŻENIA WIELOMIEJSCOWE różnorodne obrażenia różnych okolic ciała

24 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZPITALNYODDZIAŁRATUNKOWY INTENSYWNA TERAPIA WCZESNA DIAGNOSTYKA STABILIZACJA pobyt w oddziale do 72 godzin LECZENIE WIELOPROFILOWE pobyt w oddziale czas nielimitowany

25 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Medycyna Ratunkowa w AM w ŁodziMedycyna Ratunkowa w AM w Łodzi Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof KATEDRA ANESTEZJOLOGII I IMTENSYWNEJ TERAPII KLINICZNY Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu im. Kopernika SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY w Szpitalu im.Barlickiego

26 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Szpitalny Oddział Ratunkowy RUCH CHORYCH IZBA PRZYJĘĆ SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kliniki Nie zabiegowe Kliniki Zabiegowe ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII DiagnostykaLaboratoryjna DiagnostykaObrazowaRTG

27 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY -finansowanie BUDŻET KASACHORYCH GOTOWOŚĆDOPRACY USŁUGA

28 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MEDYCYNA KATASTROF - historia * 1983 Club of Mainz - przekształcił się w Światowe Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof (World Association for Emergency and Disaster Medicine) * 1986 Powołanie Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof * 1992 Wprowadzenie programu nauczanie medycyny katastrof w uczelniach medycznych * 2000 Integracja programów nauczania medycyny katastrof i medycyny ratunkowej

29 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Wyróżniki medycyny katastrof : - wielkość zdarzenia - nagłość zdarzenia - czynniki towarzyszące -segregacja medyczna fazy ratownicze w katastrofie priorytety koordynacja działań Plan Zabezpieczenia - miejsce zdarzenia - transport - szpitale I-ego i II-go rzutu

30 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MEDYCYNA KATASTROFMEDYCYNA KATASTROF * wykorzystuje: * wykorzystuje: - Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego - Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego - Plany i Programy Działań- Antykryzysowych - Plany i Programy Działań- Antykryzysowych - Metodologię innych nauk medycznych, - Metodologię innych nauk medycznych, wojskowych, wojskowych, humanistycznych, humanistycznych, farmaceutycznych farmaceutycznych i innych i innych - Programy współpracy międzynarodowej - Programy współpracy międzynarodowej

31 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Medycyna Ratunkowa Medycyna Katastrof 80 % działania medyczne 20% działania techniczne techniczne 80 % działania techniczne i organizacyjne 20% działania medyczne

32 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Relacje pomiędzy medycyną ratunkową a katastrof MEDYCYNAKATASTROF MEDYCYNARATUNKOWA


Pobierz ppt "ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Wojciech Gaszyński ORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGOORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google