Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Wojciech Gaszyński ORGANIZACJA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi

2 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
41 % ofiar wypadków dociera do szpitala w czasie dłuższym niż 3 godziny wskaźnik śmiertelności urazowej wynosi 12,5 % 62,4 % zgonów około-wypadkowych występuje w fazie przedszpitalnej straty ekonomiczne z tytułu wypadków wynoszą 7-8 % budżetu państwa dane MSWiA

3 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
17 ofiar śmiertelnych/ mieszkańców w grupie mężczyzn do 44 roku życia i wśród dzieci urazy / obrażenia stanowią pierwszą przyczynę zgonów 52,7 % wszystkich zgonów - choroby układu krążenia 38 % zgonów z powodu chorób serca 40 % chorych z zawałem serca ma szansę przeżycia UDARY MÓZGU - stanowią trzecią przyczynę zgonów 60 tysięcy osób w ciągu roku 60 % umiera w ciągu 12 miesięcy od zachorowania ( skrócenie dostępu do specjalistycznego leczenia do 1 godziny pozwoli zmniejszyć odsetek zgonów o ok.15% ) dane MZ marzec 2001

4 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
MEDYCYNA RATUNKOWA - historia : * lata 60-te Ahnefeld „łańcuch przeżycia” * Nagela w USA organizuje system ratownictwa przedszpitalnego (EMS) * ustanowienie w UK specjalizacji z medycyny ratunkowej (Accident and Emergency Medicine) * powstanie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej * 1999 ustanowienie w Polsce specjalizacji z medycyny ratunkowej * powołanie Zakładów Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Akademiach Medycznych

5 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Lata 60-te Ahnefeld F.W. - wprowadza koncepcję „łańcucha przeżycia” Lata 90-te Nowa koncepcja Emergency Medical System - EMS System Postępowania Przedszpitalnego

6 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
MIEJSCE LECZENIA I STABILIZACJI CHOREGO I. Pierwsza zasada „bierz i pędź” (scoop and run) dotyczy urazu przenikającego lub tępego włącznie z obrażeniami dużych naczyń wykonują paramedycy lub lekarze w ramach BLS A. Drożność górnych dróg oddechowych B. Oddech i tlenoterapia C. Krążenie i kontrola krwawienia zewnętrznego D. Ocena stanu neurologicznego- unieruchomienie kręgosłupa szyjnego E. Unieruchomienie złamań

7 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
II. Druga zasada „zostań i działaj” (stay and play) wykonują lekarze w ramach ALS „Złota godzina” rozumiana jako czas graniczny od urazu do wprowadzenia interwencji ratujących życie

8 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Europejski Manifest Medycyny Ratunkowej * zapewnienie zorganizowanego systemu postępowania ratunkowego w fazie przedszpitalnej i szpitalnej * standaryzacja i wysoka jakość leczenia ratunkowego * ograniczenie śmiertelności, kalectwa i cierpienia wynikającego z urazu lub nagłej choroby * prace badawcze nad istotą i leczeniem nagłych zagrożeń * zbieranie danych epidemiologicznych pomocnych w ustaleniu zasad zapobiegania wypadkom i promocji zdrowia

9 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 PIERWSZA POMOC  POMOC KWALIFIKOWANA  SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WCZESNA DIAGNOSTYKA I STABILIZACJA  LECZENIE OSTATECZNE-SPECJALISTYCZNE OPERACYJNE INTENSYWNA TERAPIA WCZESNA REHABILITACJA FAZA PRZEDSZPITALNA FAZA SZPITALNA

10 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO FAZA PRZEDSZPITALNA
BLS ALS ZŁOTA GODZINA SPOŁECZEŃSTWO SŁUŻBY PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

11 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO FAZA PRZEDSZPITALNA
ZINTEGROWANY PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ALS . ACLS ABC + TLEN WCZESNA DEFIBRYLACJA FARMAKOTERAPIA RATOWNICY MEDYCZNI ( PARAMEDEYCY, PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE) LEKARZE (ANESTEZJOLODZY, CHIRURDZY, INTERNIŚCI ) LEKARZE SPECJALIŚCI MEDYCYNY RATUNKOWEJ POGOTOWIE RATUNKOWE „scoop and run”-bierz i pędź „stay and play”-stój i postępuj

12 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO FAZA PRZEDSZPITALNA FAZA SZPITALNA

13 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITAL I stopnia * najbliższy szpital * ODDZIAŁ MEDYCYNY RATUNKOWEJ PIERWSZA POMOC POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE WCZESNA FAZA SZPITALNA POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNO-OPERACYJNE INTENSYWNA TERAPIA REHABILITACJA SZPITAL III stopnia *Klinika Medycyny Ratunkowej Ośrodek edukacyjno-badawczy SZPITAL II stopnia * Szpital specjalistyczny * ODDZIAŁ MEDYCYNY RATUNKOWEJ

14 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
1999 rok polska modyfikacja EMS - Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego FAZA PRZEDSZPITALNA Pierwsza Pomoc POMOC KWALIFIKOWANA Szpital I° Szpitalny Oddział Medycyny Ratunkowej WCZESNA FAZA SZPITALNA Szpital II° Szpitalny Oddział Medycyny Ratunkowej Szpital III° Kliniczny Oddział Medycyny Ratunkowej edukacja- programy naukowo-badawcze

15 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY * Zadania Oddziału : - zahamowanie procesów patofizjologii śmierci wczesnej - szybkie, wczesne określenie rozmiaru zagrożenia, uszkodzenia, zranienia ( szybka diagnostyka) - zahamowanie rozwijania się wstrząsu - leczenie bólu okołourazowego - podjęcie decyzji o dalszym leczeniu specjalistycznym ( ewentualne rozpoczęcie tego leczenia) - przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia. * Oddział działa w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego

16 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Wymogi stawiane przy kwalifikowaniu Szpitala do utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego I - kryteria bezwzględne : a/ istnienie w strukturach szpitala oddziałów * anestezjologii i intensywnej terapii * chirurgii ogólnej * chirurgii urazowej * chorób wewnętrznych * pracowni diagnostyki radiologicznej * laboratorium diagnostycznego b/ istnienie warunków lokalowych c/ organizacja ( stała obsada etatowa w tym ordynator) II - kryteria względne : • istnienie w strukturach szpitala oddziałów - pediatrii; kardiologii; neurologii; neurochirurgii; stacji dializ ; ginekologii z położnictwem; • ambulansu sanitarnego R Anestezjologia i intensywna terapia

17 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 1-obszar segregacji i przyjęć 2 -obszar resuscytacyjno-zabiegowy 3 - obszar obserwacji i budzeń Krótkoterminowa intensywna terapia 4 - obszar krótkoterminowej intensywnej terapii 5 - obszar ambulatoryjno-konsultacyjny 6 - obszar diagnostyczno-laboratoryjny 7 -zaplecze administracyjno-gospodarcze

18 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
MEDYCYNA RATUNKOWA NADZIEJE EMOCJE KONTROWERSJE

19 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁÓŻKA  KRÓTKOTRWAŁEJ INTENSYWNEJ TERAPII ¤ czy są to inne łóżka aniżeli łóżka intensywnej terapii ? ¤ czy można traktować oddział intensywnej terapii jako bazę łóżkową dla oddziału ratunkowego ? ¤ czy łóżka oddziału ratunkowego można traktować jako łóżka intensywnej terapii dla szpitala ? ¤ czy obszar resuscytacyjno-zabiegowy spełnia zadania oddziału zabiegowego ? ¤ czy łóżka obszaru obserwacyjno-diagnostycznego spełniają zadania oddziałów niezabiegowych ? PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI WYNIKAJĄ !! BRAKU WIEDZY OGRANICZONYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

20 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
MEDYCYNA RATUNKOWA WĄTPLIWOŚCI 1 2 3 ZAKRES DZIAŃ SPECJALIZACJA PODSTAWOWA ZAKRES ZADAŃ STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPECJALIZACJA SZCZEGÓŁOWA

21 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO * zapewnienie jakości, zakresu i czasu kwalifikowanemu postępowaniu przedszpitalnemu * zapewnienie wyspecjalizowanego zaplecza szpitalnego odpowiedzialnego za wczesne etapy leczenia wszystkich nagłych zagrożeń życia * zapewnienie ciągłości leczenia we wczesnej fazie * ustalenie kompetencji i odpowiedzialności za to postępowanie

22 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY- procedury 1-RESUSCYTACJA 2 -MNOGIE OBRAŻENIA CIAŁA 3 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA 4 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO 5 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO 6 - STANY NAGŁE W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO 7 - INNE STANY NAGŁE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

23 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
URAZ działanie siły zewnętrznej na organizm OBRAŻENIE fizyczne uszkodzenie ciała będące wynikiem urazu MNOGIE OBRAŻENIA CIAŁA jednoczesne obrażenia co najmniej dwóch okolic ciała, z których obrażenie każdej stanowi wskazanie do hospitalizacji i wymaga specjalistycznego leczenia OBRAŻENIA WIELONARZĄDOWE obrażenia co najmniej dwóch narządów danej okolicy ciała OBRAŻENIA WIELOMIEJSCOWE różnorodne obrażenia różnych okolic ciała

24 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
WCZESNA DIAGNOSTYKA STABILIZACJA pobyt w oddziale do 72 godzin INTENSYWNA TERAPIA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY LECZENIE WIELOPROFILOWE pobyt w oddziale czas nielimitowany

25 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Medycyna Ratunkowa w AM w Łodzi KATEDRA ANESTEZJOLOGII I IMTENSYWNEJ TERAPII Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof KLINICZNY Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu im. Kopernika SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY w Szpitalu im.Barlickiego

26 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Szpitalny Oddział Ratunkowy RUCH CHORYCH Diagnostyka Obrazowa RTG SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY IZBA PRZYJĘĆ Diagnostyka Laboratoryjna Kliniki Nie zabiegowe ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII Kliniki Zabiegowe

27 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY -finansowanie BUDŻET GOTOWOŚĆ DO PRACY USŁUGA KASA CHORYCH

28 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
MEDYCYNA KATASTROF - historia * Club of Mainz - przekształcił się w Światowe Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof (World Association for Emergency and Disaster Medicine) * Powołanie Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof * Wprowadzenie programu nauczanie medycyny katastrof w uczelniach medycznych * Integracja programów nauczania medycyny katastrof i medycyny ratunkowej

29 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Wyróżniki medycyny katastrof : - wielkość zdarzenia - nagłość zdarzenia - czynniki towarzyszące -segregacja medyczna fazy ratownicze w katastrofie priorytety koordynacja działań Plan Zabezpieczenia - miejsce zdarzenia - transport - szpitale I-ego i II-go rzutu

30 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
MEDYCYNA KATASTROF * wykorzystuje: - Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego - Plany i Programy Działań- Antykryzysowych - Metodologię innych nauk medycznych, wojskowych, humanistycznych, farmaceutycznych i innych - Programy współpracy międzynarodowej

31 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Medycyna Ratunkowa Medycyna Katastrof 80 % działania medyczne 20% działania techniczne 80 % działania techniczne i organizacyjne 20% działania medyczne

32 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Relacje pomiędzy medycyną ratunkową a katastrof MEDYCYNA KATASTROF MEDYCYNA RATUNKOWA


Pobierz ppt "ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google