Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeśli pytasz, czemu zostałam harcerką, to powiem ci, że nie mogłam uczynić inaczej…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeśli pytasz, czemu zostałam harcerką, to powiem ci, że nie mogłam uczynić inaczej…"— Zapis prezentacji:

1 Jeśli pytasz, czemu zostałam harcerką, to powiem ci, że nie mogłam uczynić inaczej…

2 Pozyskały mnie ich jasne oczy i mocny uścisk dłoni. Lojalność i prostota ich wzajemnego stosunku…

3 Sposób ich życia i miłość przyrody. Miłość do ludzi silniejsza niż miłość własna. Niesienie pomocy innym w miarę możliwości dzień po dniu… Księga Jaszczurki

4 Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest… Ks. Kazimierz Lutosławski

5 Rewolucja! Przełom XIX i XX w. to czas, kiedy w światowej pedagogice przestawał pomału obowiązywać pogląd, że najważniejszym zadaniem w toku wychowania jest tylko rozwój umysłowy człowieka. Opierając się na tym poglądzie zakładano, że im wyższe wykształcenie będzie posiadać jednostka, tym wyższy będzie jej społeczny, moralny i etyczny poziom. Powstanie i rozwój nowych prądów filozoficznych, na bazie których zaczęto stosować nowatorskie koncepcje pedagogiczne sprawił, iż obok rozwoju umysłowego trzeba również troszczyć się o emocjonalny rozwój dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich wyobraźni, wrażliwości oraz życzliwości w stosunku do otaczającego ich świata. W wyniku tego, pod koniec XIX i na początku XX wieku zaczęły się tworzyć w krajach Europy Zachodniej ruchy młodzieżowe wcielające w większym lub mniejszym stopniu te nowatorskie koncepcje pedagogiczne. Jednym z takich ruchów powstałym w Wielkiej Brytanii był skauting, którego twórca, generał Robert Baden- Powell, zastosował zasady pedagogiczne, jak na owe czasy, wręcz rewolucyjne.

6 Naczelny Skaut Świata Robert Baden-Powell, człowiek o niezwykle barwnym życiorysie, wojskowym został właściwie przez przypadek. Po dwóch nieudanych próbach dostania się najpierw na studia do Oxfordu, a później do równie słynnego Christ College, przypadkowo trafił na anons o poszukiwaniu kandydatów do szkoły oficerskiej, do której, ku swojemu zdziwieniu, zdał. Brak ewidentnych zdolności w tzw. naukach ścisłych rekompensował z powodzeniem uzdolnieniami artystycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem malowania. Malował, rysował i pisał zarówno prawą jak i lewą ręką. Kiedy miał 9 lat, zilustrował opowiadanie w stylu komiksowym. Grał także na pianinie i zdradzał zdolności aktorskie. Miał duże poczucie humoru - w czasie oblężenia Mafekingu przesłał meldunek: "Wszystko w porządku, bombardowanie trwa 4 godziny, jeden pies nie żyje". Godne uwagi są cechy charakteru Baden- Powella ukształtowane w czasie służby wojskowej, a wykorzystywane w życiu cywilnym dla dobra ruchu skautowego. Mówiono o nim, że zawsze miał głowę na karku, pełną pomysłów i nieoczekiwanych koncepcji. Był ciekawy świata, bystry, wesoły, oszczędny. Cenił wolność. Bardzo kochał naturę, a szczególnie zwierzęta.

7 Scouting for boys Po definitywnym rozstaniu z armią postanowił wcielić w życie ideę, która zaprzątała jego myśli od dawna, a którą tak bardzo chciał wprowadzić w czyn, a mianowicie myśl napisania książki dla młodzieży. Minęło zaledwie 5 dni od jego przejścia do rezerwy, gdy Generał ostro wziął się do napisania dzieła - zamierzał pomóc milionom młodych ludzi w kierowaniu własnym losem i życiem. Książka, pod tytułem "Skauting dla chłopców" ("Scouting for Boys") która ukazała się w 1908, nawiązywała swoją zawartością głównie do jego własnych doświadczeń. Propagował wychowanie młodzieży w czasie wolnym poprzez gry, samodyscyplinę i obserwację oraz służbę bliźniemu.

8 Brownsea Baden-Powell chciał wiedzieć, jak jego idea zafunkcjonuje, czy małe zespoły tworzone przez młodzież będą funkcjonować czy też nie. Nie był pewny, czy młodzież w tym wieku uzna kierownictwo kogoś spośród siebie. Nie było to wówczas takie oczywiste czy zastępowy, któremu powierzy się zadanie koordynowania realizacji wspólnych ustaleń, nie nadużyje swojej władzy i odpowiedzialności, i że rola przywódcy zostanie zaakceptowana. Pewne wątpliwości budziło to, jak młodzi skauci będą przyjmować różne propozycje zadań. Życie pod gołym niebem dzień i noc, w czasie ulewy i pięknej pogody, było dla większości uczestników tym, czego do tej pory jeszcze nie doświadczyli. Przy ognisku nie spuszczali oczu z Generała, kiedy opowiadał im swoje dotychczasowe przygody i przeżycia. Nie zaskoczyło go to, że te radosne grupki chłopców tak szybko się zżyły i zgrały, że swe decyzje i postanowienia ze względów ambicjonalnych realizowały bez rozkazów, bez oglądania się na nagrody czy kary. Świadczyło to w całej rozciągłości o wspaniałym sukcesie idei skautingu. W dniu 9 sierpnia 1907 zakończył się obóz na wyspie Brownsea, zapoczątkowując zarazem dzieje ruchu skautowego.

9 A dziewczęta… Ruch skautek - dziewcząt został założony w 1909 roku. Robert Baden- Powell uważał, że ruch skautek powinien być prowadzony przez kobiety i dlatego w 1910 poprosił o pomoc swoją siostrę Agnes, później dołączyła się żona Bi-Pi, Lady Olave Baden Powell. Symbolem skautingu żeńskiego stała się złota koniczynka na niebieskim tle. Kolory te symbolizują słońce świecące ponad wszystkimi dziećmi na całym świecie, a trzy płatki koniczyny oznaczają trzy części Przyrzeczenia Skautowego, a więc: służbę Bogu, pomoc bliźnim i posłuszeństwo Prawu. Igła busoli wewnątrz listka wskazuje prostą i niezmienną drogę do celu, a duże gwiazdki na bocznych płatkach - Prawo i Przyrzeczenie. Podstawa łodyżki to płomień miłości rozpalony pomiędzy ludźmi na całej ziemi.

10 Sprawa Polska Geneza ruchu skautowego w Polsce sięga 1909 roku, kiedy to na polskie tereny przeniknęły pierwsze wiadomości o rozwijającym się w Wielkiej Brytanii skautingu (w dwóch czasopismach warszawskim i lwowskim m.in. artykuł Edmunda Naganowskiego w "Słowie Polskim"). Wieści te padły na podatny grunt. Młodzież polska, wychowana w duchu pozytywizmu, przeniknięta hasłami niepodległościowymi, garnęła się do kół turystycznych, sportowych, gimnastycznych, samokształceniowych związków etyczno- abstynenckich oraz organizacji przysposobienia wojskowego głoszących hasło zbrojnej walki o niepodległość Polski. Skauting przyjął się w Polsce nadzwyczaj szybko. Początki datować można na rok 1910 w którym to Andrzej Małkowski tłumaczy na język polski podręcznik Roberta Baden-Powella "Scouting for boys" (jest to kara wymierzona za spóźnienie się na ćwiczenia "Zarzewia"). Małkowski szybko staje się entuzjastą idei skautingu i jej aktywnym popularyzatorem.

11 Nie oglądaj się za siebie… …kiedy wstaje brzask

12 Co się teraz w Polsce dzieje?

13 ZHP Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) - największa polska organizacja harcerska, powstała w dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów.

14 ZHR Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

15 SHK Zawisza Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" powstało w 1982 roku, najpierw jako Ruch Harcerstwa Katolickiego, a następnie w 1989 roku przekształca się w organizację Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza. Od 1995 SHK Zawisza jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego. SHK Zawisza nawiązuje do tradycji skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności wybitnego instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka.

16 SH Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).

17 "Nie wystarczy być harcerką połowicznie, tylko na zewnątrz: należy być nią wewnątrz. Księga Jaszczurki

18 Na obozie dzieją się różne dziwne rzeczy…

19 Ale zanim… PIONIERKA!

20 Wybrać dobry kierunek i ruszyć w drogę…

21 Manewry… Unia polsko-litewska

22 Festiwal Akcji Letniej 2006

23 Pan Tadeusz…

24 A może Braterstwo?

25 Oraz inne anomalia

26 Lubię wycieczki harcerskie. Jest w nich coś silnego i radosnego. Jak przyjemnie iść razem, Mając cały dzień przed sobą…

27 Oddać wszystko, co się posiada, oddać siebie. Zapomnieć o sobie o swych drobnych troskach, a myśleć o wielkim cierpieniu, które przenika świat…

28 Przyrzekasz tylko uczynić wszystko, co jest w Twojej mocy, aby to, co robisz, zrobić, jak potrafisz najlepiej…

29 Prezentację przygotowały… Przyboczna Danusia Pomiankowska Przyboczna Ania Bezpokojew Patrolowa Marysia Kalińska

30 Bo harcerka jest zawsze pogodna! Bo harcerka jest zawsze pogodna! Dziękujemy za obejrzenie prezentacji


Pobierz ppt "Jeśli pytasz, czemu zostałam harcerką, to powiem ci, że nie mogłam uczynić inaczej…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google