Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne etapy w dziejach harcerstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne etapy w dziejach harcerstwa"— Zapis prezentacji:

1 Główne etapy w dziejach harcerstwa

2 Powstanie skautingu w Anglii
Twórcą skautingu jest gen. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Skupmy się przeto na kilku szczegółach jego życia, które wywarły istotny wpływ na przyszły kształt ruchu młodzieżowego, którego był twórcą. Po ukończeniu edukacji w Charterhouse School, Baden-Powell służył w armii brytyjskiej od 1876 do 1910 w Indiach i Afryce. W 1899, w czasie II wojny burskiej w Afryce Południowej, dowodził obroną miasta Mafeking. Kilka jego książek wojskowych, napisany dla rozpoznania wojskowego i szkolenia wywiadowców, było również czytanych przez chłopców. Zainspirowany tym zjawiskiem, napisał książkę Scouting for boys, opublikowaną w 1908, przeznaczoną dla młodych czytelników. Podczas pisania, wypróbował swoje pomysły podczas obozu na wyspie Brownsea w sierpniu Chętnych znalazł wśród lokalnych Boys' Brigade oraz synów jego przyjaciół. Obecnie jest to postrzegane jako początek skautingu.

3 Gen . Robert Baden-Powell

4 Założenie Harcerstwa w Polsce
Ruch harcerski w Polsce powstał z inspiracji skautingu w latach , przy czym idee skautowe - służba Bogu, Polsce i bliźnim, kontakt z przyrodą, wychowanie w grupie rówieśniczej - zostały wzbogacone przez dążenie do odzyskania niepodległości kraju. W czasie II wojny światowej ZHP działał w konspiracji pod pseudonimem Szare Szeregi, organizując m.in. mały sabotaż, walcząc w powstaniu warszawskim (1944). Pierwszym dowódcą szarych Szeregów był Florian Marciniak ps."Nowak", następnym dowódcą był Stanisław Broniewski ps. "Orsza", który pełnił ten obowiązek do upadku powstania warszawskiego. Po upadku tegoż powstania naczelnym dowódcą został Leon Marszałek ps. "Adam", który pełnił tę służbę do rozwiązania Szarych Szeregów

5 Szare Szeregi dzieliły się na trzy główne piony, grupy wiekowe:
Zawisza ("Z"), którzy zrzeszali dzieci w wieku lat. Chłopcy nie brali udziału w bezpośrednich działaniach przeciw okupantowi. Zawisza szkoleni byli w zakresie łączności i ratownictwa. Bojowe Szkoły ("BS"), które zrzeszały młodzież w wieku lat. W BS-ach prowadzono szkolenia wojskowe. Harcerze Bojowych Szkół brały czynny udział w walce z okupantem w ramach Małego Sabotażu Wawer. Celem Wawru było wypisywanie na murach napisów, malowanie rysunków m.in. znaku kotwicy - znaku Polski Walczącej, żółwia – oznaczającego "Pracuj powoli". Grupy Szturmowe ("GS"), była to młodzież powyżej 18 roku życia. GS były przeznaczone do walki bieżącej z okupantem przez sabotaż, dywersję kolejową i osobową.

6 Ule, pasieki, Rudy, Wieniec ….
Szare Szeregi były harcerstwem, więc pozostawiono organizację harcerską. I tak ze względów konspiracyjnych chorągwie stały się ulami, hufce - rojami, a drużyny i zastępy - rodzinami i pszczołami. Wszystkie chorągwie podlegały Kwaterze Głównej ZHP - Pasiece. W tej organizacji harcerskiej Szare Szeregi działały przez 4 lata, czyli do roku Podczas tych lat znanych jest wiele akcji Grup Szturmowych. Pierwszą akcją warszawskich GS było wysadzenie torów kolejowych pod Kraśnikiem. Akcja opatrzona kryptonimem Wieniec II odbyła się w noc sylwestrową 1942/43 r. Akcja zakończyła się sukcesem. Innymi znanymi akcjami GS są: uwolnienie więźniów pod Celestynowem (19/20 V 1943 r.),akcja pod Arsenałem (26 III 1943 r.), gdzie uwolniono Jana Bytnara ps. "Rudy" - dowódcę plutonu GS. Po tej akcji od ran zmarli "Rudy" i Aleksy Dawidowski ps. "Alek"

7 Jan Bytnar "Rudy" Maciej Aleksy Dawidowski "Alek"

8 Podział Harcerstwa Polskiego na ZHP i ZHR
Podłoże podziału organizacyjnego ruchu harcerskiego w Polsce na ZHP, ZHR i inne organizacje, który dokonał się w 1989 roku, nie jest dziś na ogół rozumiane przez większość harcerzy, rodziców, a nawet instruktorów. Czasem można usłyszeć, że „ZHP to lewica, a ZHR prawica”, „ZHR jest taki bardziej przykościelny”, „chodziło o politykę”, „chodziło o Kościół” itd. ZHR - wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami. ZHP - wychowanie opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.

9 Koniec  Koniec  Wykonawca Natalia Jurasik Źródło Wikipedia


Pobierz ppt "Główne etapy w dziejach harcerstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google