Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ZATOR 24.04.2009 ZATOR SAG - SEE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ZATOR 24.04.2009 ZATOR SAG - SEE."— Zapis prezentacji:

1

2 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ZATOR 24.04.2009

3 ZATOR SAG - SEE

4 50 km

5 ok. 30 ha Działalność Przemysłowa Działalność usługowa Ok. 8 ha Oświęcim 18 km Katowice 50 km Wadowice 14 km Chrzanów 20 km Kraków 50 km Andrychów 20 km Obwodnica Zatora Łączna powierzchnia STREFY ok. 38 ha

6 LEGENDA Strefa Przemysłowa P – 1 ok. 3,4 ha Strefa Przemysłowa P – 1a ok. 1,2 ha Strefa Przemysłowa P – 1b ok. 0,6 ha Strefa Przemysłowa P – 2 ok. 13,97 ha Strefa Przemysłowa P – 3 ok. 4,2 ha Strefa Przemysłowa P – 4 ok. 6,15 ha Suma powierzchni stref przemysłowych = 30,87 Strefa Usługowa U – 1 ok. 6,4 ha Strefa Usługowa U – 1 ok. 1,35 ha Suma powierzchni stref usługowych = 7,75 Uchwała Nr XXXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej

7 Zasady zagospodarowania terenu Maksymalne gabaryty obiektów techniczno - produkcyjnych produkcyjnych– 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu wysokość obiektu 16 m Maksymalne gabaryty obiektów usług komercyjnych i zaplecza socjalnego – 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu wysokość obiektu 11 m Dach 2 lub wielospadowy o kącie od 30 – 45 stopni nachylenia Wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,60 Procentowy udział powierzchni biologiczno czynnej – min. 10 % Wymagania parkingowe – 1 miejsce na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca na każde 100 m2 Wyklucza się umieszczanie obiektów działalności związanej z hutnictwem, odlewnictwem i innymi uciążliwymi rodzajami produkcji Zasilanie 15 MW P – teren zabudowy techniczno - produkcyjnej U – teren usług komercyjnych P U PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

8 Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres: 6 miesięcy – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc,* 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,* 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,* 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 40 miejsc pracy,* 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 60 miejsc pracy,* 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 80 miejsc pracy, *obowiązuje od 1.01.2010 nie dłużej jednak niż do 31.12.2013 r.

9 idealna dostępność komunikacyjna sąsiedztwo dużych rynków zbytu w tym zagranicznych system ulg, zwolnień i zachęty dla inwestorów (SSE) pełne uzbrojenie terenu i aktualny plan zagospodarowania przestrzennego zasoby ludzkie przyjazny klimat inwestycyjny scalone tereny inwestycyjne niskie ceny gruntu bezpłatne odrolnienie gruntów położenie w Dolinie Karpia

10 Własność Gminy Zator Ok. 6,4 ha Obwodnica Zatora Własność Skarbu Państwa Ok. 18,95 ha Razem 25,35 ha – 66,3 % POWIERZCHNI SAG STRUKTURA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Własność prywatna Ok. 12,8 ha

11 - nr 49/6 o powierzchni 0,0817 ha, - nr 81/7 o powierzchni 1,2697 ha - nr 4/5 o powierzchni 0,0737 ha, - nr 1/4 o powierzchni 0,3331 ha, - nr 1/5 o powierzchni 0,1310 ha, - nr 1/7 o powierzchni 0,6765 ha, - nr 1/9 o powierzchni 0,0153 ha, - nr 8/4 o powierzchni 0,4064 ha, - nr 16/1 o powierzchni 0,1602 ha, - nr 16/3 o powierzchni 0,1441 ha, - nr 16/7 o powierzchni 0,0843 ha, - nr 18/4 o powierzchni 0,7066 ha, - nr 244/4 o powierzchni 0,6379 ha, - nr 242/1 o powierzchni 0,0722 ha, - nr 242/3 o powierzchni 0,0139 ha, - nr 242/5 o powierzchni 0,0987 ha, o łącznej powierzchni 4,9053 ha. Uchwała Nr XXXVI/210/08 Rady Miejskiej w Zatorze Z dnia 30 grudnia 2008r. ustanawiająca na gruntach gminnych Specjalną Strefę Ekonomiczną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.04.2009r. w/w tereny oficjalnie od 30.04.2009r. zostaną włączone do SSE - Krakowskiego Parku Technologicznego

12 Własność Gminy Zator objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną – 4,9 ha Obwodnica Zatora SSE

13 SPECYFIKACJA Pow. terenu - 1 ha Gaz ø 110 – bezpośrednio Woda – 100 m NN – 120 m WN – bezpośrednio KS 200 – 80 m Obwodnica Zatora Droga Gminna DL 5 Ul. M. Kopernika Propozycja nr 1 Teren Inwestycyjny

14 SPECYFIKACJA Pow. terenu – 0,8 ha Gaz ø 110 – 150 m Woda – 230 m NN – 250 m WN – 20 m KS 200 – 200 m Droga Gminna DL 5 ul. M. Kopernika Propozycja nr 2 Droga Gminna DL 1 Obwodnica Zatora Teren Inwestycyjny

15 KPT - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. www.sse.krakow.pl PAIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl MARR – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego www.marr.pl CBMZ – Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej www.cbmz.pl ARMiR – Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl MCP – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl FEM – Fundusze Europejskie w Małopolsce - Kraków http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ www.wrotamalopolski.pl EFS – Europejskie Fundusze Społeczne - Kraków www.krakow.roefs.pl Fundusze Europejskie – Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl Urząd Marszałkowski w Krakowie www.malopolskie.pl WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie www.wup-krakow.pl www.pokl.wup-krakow.pl Urząd Miejski w Zatorze www.zator.pl

16 Urząd Miejski w Zatorze Referat Promocji i Rozwoju 32-640 Zator, Rynek 10 Tel. 33 8412 215 wew. 16 e mail: promocja@zator.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ZATOR 24.04.2009 ZATOR SAG - SEE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google