Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Rafał Karolczak Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestycji Poznań 18 marzec 2009 r.

2 ZARYS HISTORYCZNY Pierwsza w Polsce specjalna strefa ekonomiczna utworzona została w 1995 roku. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 14 stref ekonomicznych. Specjalne strefy ekonomiczne zostały stworzone przede wszystkim w celu: • przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, • tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, • przyciągnięcia do Polski inwestorów zagranicznych.

3 DEFINICJA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
Specjalna Strefa Ekonomiczna - administracyjnie wyodrębniona, część Rzeczpospolitej Polskiej, w obrębie której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych zasadach, określonych w ustawie o SSE. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – spółka zarządzająca strefą.

4 REZULTATY FUNKCJONOWANIA SSE W POLSCE*
Do końca 2007 roku SSE wydały 1059 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej W 2007 roku: wydano ogółem 201 zezwoleń działający na terenie stref inwestorzy utworzyli miejsc pracy inwestorzy ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości ,2 mln PLN * Ministerstwa Gospodarki „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych”, stan na 31 grudnia 2007 r.

5 ŁÓDZKA SSE Dane dotyczące Łódzkiej SSE: liczba podstref: 41
łączna wielkość: 1162 ha

6 AKCJONARIUSZE ŁSSE S.A.

7 OFEROWANE KORZYŚCI Udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie wydawanego zezwolenia; pomoc przy wdrażaniu projektu do Łódzkiej SSE; doradztwo inwestycyjne; doradztwo prawne; pomoc w znajdowaniu partnerów biznesowych; pomoc w rekrutacji kadr (we współpracy z firmami HR).

8 PARTNERZY W BIZNESIE Firmy HR: Randstad, Start People, GI WORKER
Firmy konsultingowe: EGC Consulting, Domański Zakrzewski Palinka, Merydian – Ubezpieczenia, Rödl & Partner Projektowanie: Takenaka, Tebodin, PM Group, Grontmij Polska Energetyka i media: PKP Energetyka, Dalkia, Telefonia Dialog Firmy deweloperskie: BinŻ, Varitex, AW BUD, Borga Hale, CoBouw, Efaflex, Lindab-Astron, Języki obce: Arcus Link, Text Service, British Centre Finanse: Raiffeisen, Fortis Bank, BRE Bank, Bank PKO

9 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI W ŁÓDZKIEJ SSE
Produkcja (także przetwórstwo spożywcze); Usługi (także transport i magazynowanie); BPO (także informatyka, B&R, księgowość, centra obsługi telefonicznej)

10 PRZYWILEJE DLA INWESTORA
Prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE inwestor może skorzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. zwolnienie z podatku dochodowego przyznawane na podstawie: zrealizowanych nakładów inwestycyjnych; lub poniesionych kosztów zatrudnienia. Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz skorzystać. 2) Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

11 ZWOLNIENIE Z CIT/PIT Sposób korzystania z pomocy: całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych / osób fizycznych Okres korzystania ze zwolnienia - determinowany (i limitowany) przez: wielkość dopuszczalnej pomocy okres obowiązywania zezwolenia (funkcjonowania Strefy – ŁSSE: 2017 / 2020) pomoc publiczna, podobnie jak nakłady inwestycyjne, podlega dyskontowaniu na dzień udzielenia zezwolenia – wg wzoru określonego w Rozporządzeniu

12 PROCEDURA WEJŚCIA DO ŁSSE
Grunty ŁSSE S.A. 1 miesiąc (przetarg łączny) Grunty JST 2,5 miesiąca (przetarg łączny z gminą) Rozszerzenie Strefy na grunt prywatny 3-4 miesiące (ustanowienie SSE) + 1 miesiąc (rokowania) Rozszerzenie Strefy na grunt JST + 2,5 miesiąca (przetarg łączny z gminą)

13 POMOC PUBLICZNA W ŁÓDZKIEJ SSE
Poziom pomocy publicznej dla Województwa Wielkopolskiego wynosi: 60 % - małe przedsiębiorstwa; 50 % - średnie przedsiębiorstwa; 40 % - duże przedsiębiorstwa.

14 KOSZTY KWALIFIKOWANE INWESTYCJI
Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do uzyskania pomocy publicznej: wydatki na zakup gruntu; wydatki na budowle i budynki; wydatki na środki trwałe (wyposażenie obiektów); wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych; koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

15 WARUNKI INWESTOWANIA Inwestycja minimum 100,000 euro;
utrzymanie inwestycji w regionie przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP); utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP); prowadzenie działalności gospodarczej, na którą zezwolenie może być wydane; zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE.

16 PROSTA PROCEDURA Prosta procedura zapewnia możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego, jak również i innych korzyści. DECYZJA O INWESTYCJI WYDANIE ZEZWOLENIA ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

17 MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA NOWEJ PODSTREFY ŁÓDZKIEJ SSE
W oparciu o ustawę o SSE, możliwe jest utworzenie nowej podstrefy na cele nowego projektu inwestycyjnego.

18 PODZIAŁ NA STREFY WPŁYWÓW
Specjalne Strefy Ekonomiczne działające na obszarze Wielkopolski: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK” Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

19 SELEKCJA DZIAŁEK Ocena działek następuje w oparciu o następujące kryteria: zwarty obszar o powierzchni co najmniej 10 ha; przeznaczenie w miejscowym planie pod przemysł bądź usługi; teren uzbrojony bądź posiadający realną perspektywę uzbrojenia technicznego w tym odpowiedniego dojazdu; nieruchomości te powinny być własnością jednostki samorządu terytorialnego lub zależnej jednostki organizacyjnej albo spółki, w której samorząd ma 100% udziałów.

20 PROCEDURA WŁĄCZNIA TERENU DO SSE
Selekcja działki oraz ocena możliwości pozyskania inwestora na teren Gromadzenie niezbędnej dokumentacji w celu sporządzenia wniosku do Ministerstwo Gospodarki Sporządzenie wniosku i wysłanie go do MG Wydanie Rozporządzenia w sprawie rozszerzenia strefy

21 NIEZBĘDNE DOKUMENTY Dokumentacja niezbędna do utworzenia podstrefy ŁSSE: wniosek o utworzenie SSE na wskazanych nieruchomościach, wykaz działek planowanych do objęcia statusem SSE, wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości które będą włączenie do ŁSSE, odpisy z Ksiąg Wieczystych, Uchwala Rady Miasta/Gminy w sprawie zgody na utworzenie SSE, mapa ewidencyjna z zaznaczeniem punktów geodezyjnych, opis granic sporządzony przez uprawnionego geodetę zgodnie z wzorem, opis infrastruktury, sporządzony według wzorca, mapa zasadnicza terenu w skali 1:500 lub 1:1000. Wzory dokumentów są dostępne w Biurze Zarządu ŁSSE S.A.

22 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z SSE
Dodatkowa forma promocji terenów Zwiększone zainteresowanie inwestorów Zwiększone szanse na pozyskanie inwestora Zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie Dywersyfikacja przemysłu w regionie

23 DELL PRODUCTS (POLAND) SP. Z O.O.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna INWESTORZY Ceramika Tubadzin – płytki ceramiczne DELL PRODUCTS (POLAND) SP. Z O.O. 23

24 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
) INWESTORZY ORSA – sektor motoryzacyjny INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O.

25 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
INWESTORZY Największe inwestycje w ŁSSE Bosch-Siemens – przemysł AGD FUJI SEAL POLAND SP. Z O.O.

26 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
INWESTORZY Największe inwestycje w ŁSSE Bosch-Siemens – przemysł AGD BSH – BOSCH-SIEMENS SP. Z O.O.

27 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
INWESTORZY Ceramika Tubadzin – płytki ceramiczne GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SP. Z O.O.

28 NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W ŁÓDZKIEJ SSE
KOSMETYKI KOSMETYKI AGD IT AGD LOGISTYKA PRZEMYSŁ ELEKTRO-ENERGETYCZNY PRODUKCJA OPAKOWAŃ PRZEMYSŁ TEKSTYLNY

29 WYBRANE INWESTYCJE W ŁÓDZKIEJ SSE Nakłady Inwestycyjne (mln PLN)
Firma Kraj Nakłady Inwestycyjne (mln PLN) Nowe miejsca pracy Branża DELL USA 753 3000 IT EUROGLAS NIEMCY 723 275 Produkcja szkła GILLETTE POLAND INTERNATIONAL 578 1.150 Przybory do golenia INDESIT COMPANY POLAND (RADOMSKO) WŁOCHY 495 1.445 AGD PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA 308 880 Kosmetyki BOSCH SIEMENS 200 315 FUJI SEAL JAPONIA 158 250 Opakowania AMCOR AUSTRALIA 83 150

30 WYNIKI Wartość inwestycji: 2,5 mld euro Nowe miejsca pracy: 18.670
Wydane zezwolenia: 135 Wartość inwestycji: 2,5 mld euro Nowe miejsca pracy:

31 RAPORT KPMG „SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE”
Najlepiej oceniana przez inwestorów specjalna strefa ekonomiczna w Polsce*. Zgodnie z raportem KPMG ŁSSE S.A. jako jedyna strefa ekonomiczna w Polsce uzyskała ponad 90% opinii dobrych oraz bardzo dobrych*. Druga pod względem efektywności specjalna strefa ekonomiczna w Polsce*. *Raport KPMG, „Specjalne strefy ekonomiczne. Edycja 2008 rok”.

32 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Adres: ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź tel.: ; fax.:


Pobierz ppt "Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google