Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Opiekunowie: Opiekunowie: d n. med. I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Opiekunowie: Opiekunowie: d n. med. I."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Opiekunowie: Opiekunowie: d n. med. I. Uchmanowicz d n. med. I. Uchmanowicz mgr B. Jankowska mgr B. Jankowska Autor: Autor: Aleksandra Jakubowska Aleksandra Jakubowska

2 Proces pielęgnowania Jest propozycją takiej opieki pielęgniarskiej, która wykorzystuje świadome stosowanie rozpoznawania stanu biologicznego, psychicznego i społecznego jednostki i środowiska, a także podejmowanie celowych i planowych działań mających przyczynić się do utrzymania lub zmiany dotychczasowego stanu oraz oceniania uzyskanych wyników. Jest propozycją takiej opieki pielęgniarskiej, która wykorzystuje świadome stosowanie rozpoznawania stanu biologicznego, psychicznego i społecznego jednostki i środowiska, a także podejmowanie celowych i planowych działań mających przyczynić się do utrzymania lub zmiany dotychczasowego stanu oraz oceniania uzyskanych wyników.

3 W procesie pielęgnowania pielęgniarka występuje jako: Niezależna od innych profesjonalistów w sprawach związanych z pielęgnowaniem pojedynczych osób lub całych grup Niezależna od innych profesjonalistów w sprawach związanych z pielęgnowaniem pojedynczych osób lub całych grup Współzależna od członków zespołu terapeutycznego w zakresie koordynowania prac podejmowanych na rzecz pacjenta i środowiska Współzależna od członków zespołu terapeutycznego w zakresie koordynowania prac podejmowanych na rzecz pacjenta i środowiska

4 Cechy procesu pielęgnowania Wieloetapowość Wieloetapowość Ciągłość i dynamika Ciągłość i dynamika Logiczność i następstwo czasowe Logiczność i następstwo czasowe Całościowe podejście do pielęgnowanego Całościowe podejście do pielęgnowanego Szerokie możliwości realizowania procesu pielęgnowania Szerokie możliwości realizowania procesu pielęgnowania

5 Wieloetapowość procesu pielęgnowania Składa się z kilku kolejno następujących po sobie etapów, w skład których wchodzą jeszcze elementy mniejsze. Składa się z kilku kolejno następujących po sobie etapów, w skład których wchodzą jeszcze elementy mniejsze. Etap I-> rozpoznania- to gromadzenie danych o pacjencie i środowisku. Dane te pochodzą z różnych źródeł. Etap I-> rozpoznania- to gromadzenie danych o pacjencie i środowisku. Dane te pochodzą z różnych źródeł. Etap II-> planowanie- to decydowanie o tym co i w jaki sposób powinno być zrobione dla pacjenta, przez pacjenta lub przy pacjencie, by można było osiągnąć stan optymalny. Etap II-> planowanie- to decydowanie o tym co i w jaki sposób powinno być zrobione dla pacjenta, przez pacjenta lub przy pacjencie, by można było osiągnąć stan optymalny. Etap III-> realizowanie- to zastosowanie w praktyce ustalonego wcześniej planu pielęgnowania. Jeśli z określonych powodów jakaś część z zaplanowanych zadań nie zostanie zrealizowana, to ten fakt musi zostać odnotowany i uzasadniony. Etap III-> realizowanie- to zastosowanie w praktyce ustalonego wcześniej planu pielęgnowania. Jeśli z określonych powodów jakaś część z zaplanowanych zadań nie zostanie zrealizowana, to ten fakt musi zostać odnotowany i uzasadniony. Etap IV-> ocenianie- to wynik porównania stanu rozpoznanego w I etapie z uzyskanym dzięki podjeciu celowych i planowych działań profesjonalnych. Etap IV-> ocenianie- to wynik porównania stanu rozpoznanego w I etapie z uzyskanym dzięki podjeciu celowych i planowych działań profesjonalnych.

6 Ciągłość i dynamika Czteroetapowy proces pielęgnowania to cykl, który może być powtarzany wielokrotnie. Liczba powtórzeń uzależniona jest m. in. Od częstości zmian zachodzących w stanie pacjenta i środowiska oraz skuteczności podejmowanych działań opiekuńczych. Czteroetapowy proces pielęgnowania to cykl, który może być powtarzany wielokrotnie. Liczba powtórzeń uzależniona jest m. in. Od częstości zmian zachodzących w stanie pacjenta i środowiska oraz skuteczności podejmowanych działań opiekuńczych. Ciągłe i pełniejsze pielęgnowanie pacjenta i środowiska pozwala mówić o procesie jako o dynamicznym modelu pielęgnowania. Ciągłe i pełniejsze pielęgnowanie pacjenta i środowiska pozwala mówić o procesie jako o dynamicznym modelu pielęgnowania.

7 Logiczność i następstwa czasowe w procesie pielęgnowania Logiczność jest rozumiana jako uzasadnione, konsekwentne przechodzenie od fazy do fazy, od etapu do etapu. Logiczność jest rozumiana jako uzasadnione, konsekwentne przechodzenie od fazy do fazy, od etapu do etapu. Następstwo czasowe łączy się z kolei w sposób ścisły z logicznością procesu pielęgnowania. Racjonalne przechodzenie od etapu do etapu podlega podlega regułom czasowym. Oznacza to, że są działania wcześniejsze i późniejsze; poprzedzające i następujące po innych. Następstwo czasowe łączy się z kolei w sposób ścisły z logicznością procesu pielęgnowania. Racjonalne przechodzenie od etapu do etapu podlega podlega regułom czasowym. Oznacza to, że są działania wcześniejsze i późniejsze; poprzedzające i następujące po innych.

8 Całościowe podejście do pielęgnowania pacjenta i jego środowiska Jeśli zgadzamy się ze stwierdzeniem, ze postrzegany człowiek jest istotą złożoną, funkcjonującą w trzech sferach: biologicznej, społecznej i psychicznej, to pielęgnując go musimy przyznać jednakową ważnośc każdej ze sfer. Stąd w procesie pielęgnowania podstawowego znaczenia nabiera fakt objęcia taką samą opieką każdej ze sfer indywidualnego i społecznego życia człowieka. Jeśli zgadzamy się ze stwierdzeniem, ze postrzegany człowiek jest istotą złożoną, funkcjonującą w trzech sferach: biologicznej, społecznej i psychicznej, to pielęgnując go musimy przyznać jednakową ważnośc każdej ze sfer. Stąd w procesie pielęgnowania podstawowego znaczenia nabiera fakt objęcia taką samą opieką każdej ze sfer indywidualnego i społecznego życia człowieka.

9 Szerokie możliwości realizowania procesu pielęgnowania Ważną właściwością procesu jest jego uniwersalność- oznacza to, ze może być on stosowany w zależności dla indywidualnych potrzeb człowieka, rodziny, a także całego społeczeństwa Ważną właściwością procesu jest jego uniwersalność- oznacza to, ze może być on stosowany w zależności dla indywidualnych potrzeb człowieka, rodziny, a także całego społeczeństwa Proces planowany w stosunku do rodziny w swoich ogólnych założeniach nie odbiega od realizowanego w odniesieniu do pojedynczego człowieka. Proces planowany w stosunku do rodziny w swoich ogólnych założeniach nie odbiega od realizowanego w odniesieniu do pojedynczego człowieka. Pielęgnowanym w myśl zasad procesu pielęgnowania może być pacjent zaliczany do różnych kategorii medycznych i wiekowych (Np. pacjent przytomny, chory psychicznie) Pielęgnowanym w myśl zasad procesu pielęgnowania może być pacjent zaliczany do różnych kategorii medycznych i wiekowych (Np. pacjent przytomny, chory psychicznie) Proces pielęgnowania można stosować w zdrowiu, w szeroko rozumianej profilaktyce, w chorobie, w stanie umierania człowieka. Proces pielęgnowania można stosować w zdrowiu, w szeroko rozumianej profilaktyce, w chorobie, w stanie umierania człowieka.

10 Gromadzenie danych niezbędnych do określenia stanu biologicznego, psychicznego i społecznego pacjenta To pierwsza faza, która rozpoczyna proces pielęgnowania. To pierwsza faza, która rozpoczyna proces pielęgnowania. Pozyskane przez pielęgniarkę dane stanowią bank inf. o pacjencie i środowisku. Pozyskane przez pielęgniarkę dane stanowią bank inf. o pacjencie i środowisku. W praktyce zakres i charakter gromadzonych danych określają arkusze do nanoszenia danych o pacjencie i środowisku, wykorzystywane przez pielęgniarki realizujące proces pielęgnowania W praktyce zakres i charakter gromadzonych danych określają arkusze do nanoszenia danych o pacjencie i środowisku, wykorzystywane przez pielęgniarki realizujące proces pielęgnowania Bez wzglądu na to, jak ogólne czy też szczegółowe są wspomniane arkusze, to zawsze pozwalają na zgromadzenie danych prezentujących trzy sfery funkcjonowania człowieka: biologiczną, psychiczną i społeczną. Bez wzglądu na to, jak ogólne czy też szczegółowe są wspomniane arkusze, to zawsze pozwalają na zgromadzenie danych prezentujących trzy sfery funkcjonowania człowieka: biologiczną, psychiczną i społeczną.

11 Gromadzenie danych niezbędnych do określenia stanu bio- psycho- społecznego pacjenta Cd. 1. Sfera biologiczna-> powinny znaleźć się w niej informacje o stanie podstawowych układów. 2. Sfera psychiczna-> powinny znaleźć się w niej dane, które pozwolą na określenie m.in. : a) podstawowych możliwości umysłowych podopiecznego a) podstawowych możliwości umysłowych podopiecznego b) orientacji co do własne osoby i najbliższego otoczenia b) orientacji co do własne osoby i najbliższego otoczenia c) stosunku do sytuacji w jakiej się znajduje, stan własnego zdrowia, hospitalizacji, pielęgnowania, leczenia. c) stosunku do sytuacji w jakiej się znajduje, stan własnego zdrowia, hospitalizacji, pielęgnowania, leczenia. 3. Sfera społeczna-> są w niej dane, które pozwalają na wywnioskowanie o stanie: a) pacjenta jako członka rodziny a) pacjenta jako członka rodziny b) rodziny, czy tez osób bliskich danemu pacjentowi b) rodziny, czy tez osób bliskich danemu pacjentowi

12 Źródła danych i metody ich pozyskiwania 1. Źródła danych-> każdy pacjent jest nośnikiem danych mówiących o nim samym. Bardzo wiele możemy wywnioskować obserwując zew. wygląd oraz jego najbliższe otoczenie. Ważną rolę odgrywa tu także rodzina lub też osoby bliskie pacjentowi. 1. Źródła danych-> każdy pacjent jest nośnikiem danych mówiących o nim samym. Bardzo wiele możemy wywnioskować obserwując zew. wygląd oraz jego najbliższe otoczenie. Ważną rolę odgrywa tu także rodzina lub też osoby bliskie pacjentowi. 2. Metody pozyskiwania danych-> W celu uzyskania inf. Niezbędnych do sformułowania rozpoznania stanu pacjenta i środowiska można wykorzystać: obserwację pielęgniarską, wywiad, pomiar oraz analizę dokumentów, z jaką człowiek wchodzi w system opieki zdrowotnej 2. Metody pozyskiwania danych-> W celu uzyskania inf. Niezbędnych do sformułowania rozpoznania stanu pacjenta i środowiska można wykorzystać: obserwację pielęgniarską, wywiad, pomiar oraz analizę dokumentów, z jaką człowiek wchodzi w system opieki zdrowotnej

13 Diagnoza pielęgniarska Sformułowanie diagnozy ma podstawową wartość dla dla indywidualnego i celowego pielęgnowania, bowiem wyraźnie eksponuje z jakim stanem podopiecznego ma do czynienia pielęgniarka. I tak np. może ona rozpoznać rożne stany, takie jak: nadwaga, bark motywacji do dotychczasowego sposobu odzywania się itp. Sformułowanie diagnozy ma podstawową wartość dla dla indywidualnego i celowego pielęgnowania, bowiem wyraźnie eksponuje z jakim stanem podopiecznego ma do czynienia pielęgniarka. I tak np. może ona rozpoznać rożne stany, takie jak: nadwaga, bark motywacji do dotychczasowego sposobu odzywania się itp. Stwierdzenie określonego stanu wymaga podjęcia konkretnych działań decyzyjnych. Oznacza to, ze pielęgniarka musi zadecydować o tym: Stwierdzenie określonego stanu wymaga podjęcia konkretnych działań decyzyjnych. Oznacza to, ze pielęgniarka musi zadecydować o tym: -czy należy dążyć do zmiany rozpoznanego stanu -czy należy dążyć do zmiany rozpoznanego stanu - czy też utrzymywać go na rozpoznanym poziomie - czy też utrzymywać go na rozpoznanym poziomie

14 Zasady planowania opieki Oparte na podstawach naukowych – dowiedzione teoretycznie lub sprawdzone w praktyce pielęgniarskiej jako najkorzystniejsze dla danego stanu pacjenta, w jakich opieka jest świadczona Oparte na podstawach naukowych – dowiedzione teoretycznie lub sprawdzone w praktyce pielęgniarskiej jako najkorzystniejsze dla danego stanu pacjenta, w jakich opieka jest świadczona Specyficzne dla celu jaki zakłada się osiągnąć Specyficzne dla celu jaki zakłada się osiągnąć Konkretne i możliwe do wykonania w danych warunkach Konkretne i możliwe do wykonania w danych warunkach Znane pacjentowi/środowisku- pacjent będzie rozumiał co ma być zrobione oraz dlaczego takie działanie zostało zaplanowane. Znane pacjentowi/środowisku- pacjent będzie rozumiał co ma być zrobione oraz dlaczego takie działanie zostało zaplanowane. Innowacyjne – uwzględnia nowe propozycje wychodzące poza ramy znane i praktykowane dotychczas. Innowacyjne – uwzględnia nowe propozycje wychodzące poza ramy znane i praktykowane dotychczas. Bezpieczne – pielęgniarka musi mieć pewność, że to co planuje jest bezpieczne Bezpieczne – pielęgniarka musi mieć pewność, że to co planuje jest bezpieczne Możliwe do oceny Możliwe do oceny

15 Metody i kryteria oceny indywidualnego pielęgnowania Ocenianie wyników celowego i planowego pielęgnowania zamyka czteroetapowy cykl działań podejmowanych na rzecz pacjenta i środowiska, a określany mianem procesu pielęgnowania. Ocenianie wyników celowego i planowego pielęgnowania zamyka czteroetapowy cykl działań podejmowanych na rzecz pacjenta i środowiska, a określany mianem procesu pielęgnowania. Racjonalna ocena odzwierciedla to, co w zakresie opieki nad pacjentem i środowiskiem zostało już dokonane. Racjonalna ocena odzwierciedla to, co w zakresie opieki nad pacjentem i środowiskiem zostało już dokonane. Ocena o jakiej mowa może być wyrażona w skali procentowej: Ocena o jakiej mowa może być wyrażona w skali procentowej: * cel został osiągnięty w całości- 100% * cel został osiągnięty w całości- 100% * cel został osiągnięty tylko częściowo- 50% * cel został osiągnięty tylko częściowo- 50% *celu nie osiągnięto- 0% *celu nie osiągnięto- 0%

16 Dokumentacja przebiegu procesu pielęgnowania W arkuszu do nanoszenia opieki pielęgniarskiej zostaje odzwierciedlony cały 4-etapowy cykl procesu pielęgnowania. W arkuszu do nanoszenia opieki pielęgniarskiej zostaje odzwierciedlony cały 4-etapowy cykl procesu pielęgnowania. Dokumentowanie całego procesu pielęgnowania polega m. Inn. na pisaniu wszystkich rozpoznanych stanów na jednej kartce w kolejności ich rozpoznawania. Dokumentowanie całego procesu pielęgnowania polega m. Inn. na pisaniu wszystkich rozpoznanych stanów na jednej kartce w kolejności ich rozpoznawania. Plany opieki nigdy nie powinny być niszczone. Stanowią one bezpośrednio istotną wartość dla podnoszenia poziomu opieki pielęgniarskiej,a pośrednio- dla rozwoju nauki o pielęgnowaniu. Plany opieki nigdy nie powinny być niszczone. Stanowią one bezpośrednio istotną wartość dla podnoszenia poziomu opieki pielęgniarskiej,a pośrednio- dla rozwoju nauki o pielęgnowaniu.

17 Przykład procesu pielęgnowania Data Diagnoza stanu CelPlandziałaniaRealizacjaOcena 18.II.2009r. Niemożność wypróżnienia się z powodu braku poczucia intymności Zapew- nienie intym- ności przed i w czasie defeka- cji Przenie- sienie do łazienki w czasie, kiedy zwykle się wypróżni a Przenie- siono i pozosta- wiono w łazience na 10 min Pacjent oddał niewielką ilość stolca (cel osiągnięto w części)

18 Bibliografia: Pielęgniarstwo pod redakcją K. Zahradniczek, PZWL, Warszawa 2004 Pielęgniarstwo pod redakcją K. Zahradniczek, PZWL, Warszawa 2004 Wprowadzenie do pielęgniarstwa pod redakcją K. Zahradniczek, PZWL, Warszawa 1999 Wprowadzenie do pielęgniarstwa pod redakcją K. Zahradniczek, PZWL, Warszawa 1999 Wsparcie społeczne jako element procesu pielęgnowania Krawczyńska- Butrym, Warszawa 1994 Wsparcie społeczne jako element procesu pielęgnowania Krawczyńska- Butrym, Warszawa 1994 Proces pielęgnowania. Zarys podręcznika CMDNŚrSzM, Warszawa 1990 Proces pielęgnowania. Zarys podręcznika CMDNŚrSzM, Warszawa 1990


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Temat: PROCES PIELĘGNOWANIA Opiekunowie: Opiekunowie: d n. med. I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google