Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekozespoły w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekozespoły w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Ekozespoły w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp.
W Programie Ekozespołów Fundacji GAP Polska Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 pracuje od wielu lat. Zaczynaliśmy skromnie od dwóch ekozespołów pod opieką pań: Ekozbieracze - K. Kalety i Ekopodróżnicy - D. Kosowskiej. W dniu dzisiejszym działa jeszcze pięć, opiekunowie: Ekoplastycy - K. Wocal, Ekoprzyrodnicy - J. Czerniawska, Ekoenergetycy - S. Radziwanowska, Ekodietetycy - A. Kobus, Ekowodniacy - E. Rosicka, A. Borkowska. Temat przewodni działań ekozespołów w roku szkolnym 2010/ „Oszczędzam energię – chronię klimat”.

2 W październiku 2010 dzieci z pomocą rodziców zmierzyły swój ślad ekologiczny. Dokonały analizy korzystania z zasobów naszej Planety. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie audytu nawyków energetycznych i zużycia energii w szkole. Nastąpiła ocena stanu gospodarowania energią w domach uczniów i w szkole. Okazało się, że z zarządzaniem energią nie jest najlepiej. Należało rozpocząć edukację całej społeczności szkolnej, aby to poprawić.

3 Zmianę nawyków energetycznych rozpoczęto od wszechstronnej edukacji
Zmianę nawyków energetycznych rozpoczęto od wszechstronnej edukacji. Na terenie placówki odbyła się kampania energetyczna promująca poszanowanie energii. Wiele materiałów dydaktycznych do jej przeprowadzenia dostarczyła nam Fundacja GAP Polska (naklejki, broszury, scenariusze zajęć, „Poradnik lidera szkolnych działań energetycznych”, mierniki zużycia energii).

4 W ciągu roku szkolnego odbywały się dodatkowe zajęcia z edukacji ekologicznej. Uczniowie w bezpośredni sposób badali poznawane zagadnienia.

5 Powstała gazetka dla rodziców i pracowników administracji, prezentacja medialna o sposobach oszczędzania energii w domu.

6 Najmłodszy zespół edukacyjno – terapeutyczny uzupełniał naklejki dotyczące oszczędzania energii.

7 Z okazji Dnia Drzewa uczniowie poznawali regionalne gatunki drzew
Z okazji Dnia Drzewa uczniowie poznawali regionalne gatunki drzew. Na zakończenie imprezy wysadzili w szkolnym ogrodzie sadzonki drzewek.

8 Wyprawa do sklepu ze sprzętem AGD
Wyprawa do sklepu ze sprzętem AGD. Poznawanie etykiet klas energetycznych urządzeń, praktyczna nauka wyboru tych najbardziej efektywnych

9 Najlepsze uczenie to przez bezpośrednie odkrywanie
Najlepsze uczenie to przez bezpośrednie odkrywanie. W czasie zajęć dzieci poznały różne rodzaje urządzeń elektrycznych, wyszukiwały te efektywne energetycznie

10 Jesienią uczniowie dosadzili kolejną część lasu w okolicach Marwic

11 Ekozespoły uczestniczyły w integracyjno – edukacyjnych wycieczkach
Ekozespoły uczestniczyły w integracyjno – edukacyjnych wycieczkach. Pierwszą z nich było odwiedzenie, dzięki uprzejmości pracowników firmy Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wielkopolski, Elektrowni Wodnej na rzece Obrze w Bledzewie. Do wspólnego wyjazdu zaprosiliśmy przedszkolaki z Przedszkola nr 7 „Bajkowy Świat”. Po przyjeździe na miejsce dzieci, korzystając z przestrzeni, poznawały siłę energii wiatru. W powietrze uniósł się latawiec, przygotowany przez uczniów ZKS, zaczęły pracować wiatraczki przywiezione i wręczone swoim nowym kolegom przez przedszkolaki. Potem dzieci ze skupieniem wysłuchały informacji na temat pracy elektrowni.

12 W dniu odbyło się kolejne integracyjno - edukacyjna spotkanie. Pierwszym przystankiem na trasie eskapady była elektrownia Wiatrowa w Kwilczu. Informacje na temat jej budowy i funkcjonowania przekazał inż. Wojciech Rabski. Opowiedział o planowanym przedsięwzięciu, jakim będzie farma wiatrowa, mająca powstać tuż obok obecnej elektrowni. Kolejnym etapem wycieczki był Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. W czasie zajęć uczniowie poznali tajniki pracy w glinie. Powstały wazoniki w różnych kształtach i wielkościach. Następnie dzieci zwiedziły ekspozycję przyrodniczą, po której oprowadził i ciekawie opowiedział pan K. Śmieszchalski. Poznały makietę oczyszczalni ścieków i mogły w lustrze zobaczyć największego niszczyciela przyrody, którym okazał się ….człowiek.

13 Spotkanie zespołów edukacyjno – terapeutycznych w Ośrodku ENEA w Zdroisku

14 Poznaliśmy siłę i możliwości wiatru organizując Festiwal Latawców

15 Na terenie szkoły z okazji Dnia Ziemi przeprowadzono Akademię Energii
Na terenie szkoły z okazji Dnia Ziemi przeprowadzono Akademię Energii. Uczniowie uczestniczyli w Dniu Słońca i Dniu Wiatru.

16 Dzieci w czasie obchodów Dnia Wody i Powietrza poznały także właściwości powietrza i wody

17 Uczniowie obejrzeli prezentację na temat zastosowania odnawialnych źródeł energii. Przygotowali makiety urządzeń wykorzystujących energię

18 Włączenie się ekozespołów do realizacji projektu Gorzowskie szkoły pełne energii.
Ekozespoły włączyły się do przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 – projektu Gorzowskie szkoły pełne energii. Szkoła zaprosiła do współpracy na rzecz poszanowania energii społeczność lokalną. Uczniowie z 11 placówek posadzili 630 drzewek i krzewów, uczestniczyli w integracyjno - edukacyjnych zajęciach w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 i w swoich szkołach, wykonali piękne prace plastyczne w miejskim konkursie plastycznym „Moja energooszczędna szkoła”, powstały autorskie scenariusze piosenek i przedstawień teatralnych dotyczących tematyki związanej z realizowanym projektem. W maju 2011 zostanie wydana publikacja ze scenariuszami wspólnych zajęć, zostanie przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli na temat racjonalnego gospodarowania energią i odnawialnych źródeł energii, powstanie folder z informacjami o projekcie. Podsumowanie i prezentacja projektu odbędzie się w Urzędzie Miasta z okazji Dnia Ochrony Środowiska.

19 Uzyskane efekty pracy w konkursie na najciekawsze kampanie energetyczne w placówkach i społecznościach lokalnych pod hasłem „Oszczędzam energię – chronię klimat”: Na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i nauczycielami, analizy dokumentacji, wytworów uczniów, wywiadów, wyników kalkulatora ekologicznego można stwierdzić, że realizując Program ekozespołów osiągnęliśmy zamierzone cele: - zwiększyliśmy świadomość dotyczącą ochrony środowiska wśród uczniów szkoły, rodziców i społeczności lokalnej, ugruntowana została przekazana wcześniej wiedza merytoryczna, - wyrobiliśmy trwałe nawyki np. dbałości o racjonalne gospodarowanie wodą i energią, - zostały podjęte działania edukacyjno – informacyjne na rzecz społeczności lokalnej, - zmniejszyliśmy indywidualne ślady ekologiczne, - pozyskaliśmy korzyści ekonomiczne – oszczędności, - wzrosła liczba segregowanych i pozyskiwanych odpadów, zbiórka makulatury (do zebrano 8952,00 kg co daje w przeliczeniu na jednego ucznia 79kg, baterii 119kg na jednego ucznia 1,04kg, 177kg puszek 1,6kg na jednego ucznia, zebrano 320,00kg elektrośmieci na jednego ucznia 2,8kg), - poprzez przeprowadzone działania zmniejszyła się degradacja środowiska, - została wzbogacona różnorodność biologiczna otoczenia szkoły, - została przeprowadzona modernizacja sieci energetyczno – ciepłowniczej (wymiana grzejników, założenie termostatów, wyłączników na fotokomórkę), dzięki czemu spadło zużycie energii, - promowaliśmy działalność ekologiczną w lokalnej prasie.


Pobierz ppt "Ekozespoły w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google