Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Gdańsk, 26 lutego 2008

2 Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nuklearne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) 53 272 mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ) 7PR: Struktura i budżet

3 Energia w COOPERATION 7PR COOPERATION 32 413 mln euro Energia 2 350 mln euro

4 Energia w 7PR: Tematyka 1. 1.Wodór i ogniwa paliwowe 2. 2.Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 3. 3.Wytwarzanie paliw odnawialnych 4. 4.Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia 5. 5.Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń 6. 6.Czyste technologie węglowe 7. 7.Inteligentne sieci energetyczne 8. 8.Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii 9. 9.Wiedza na rzecz polityki energetycznej 10. 10.Działania horyzontalne

5 Energia w 7PR: Tematyka 1. 1.Wodór i ogniwa paliwowe Ogniwa paliwowe - fizyczne i chemiczne aspekty materiałów dla FC Produkcja wodoru - materiały i procesy wytwarzania wodoru 2. 2.Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika (procesy wytwarzania) Biomasa (gazyfikacja, współspalanie biomasy, odpady rolne i leśne, uprawy energetyczne) Wiatr (elektrownie wiatrowe i ich elementy) Geotermia (eksploatacja złóż wysokotemperaturowych, trwałość instalacji, walka z korozją) Skoncentrowana energia słoneczna (poprawa efektywności optycznej i termicznej, mniejsze zużycie wody, lepsze wykorzystanie terenów) Energia oceanów (projektowanie nowych systemów i ich elementów) Hydroenergia (małe elektrownie wodne, minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko)

6 Energia w 7PR: Tematyka 3. 3.Wytwarzanie paliw odnawialnych Pierwsza generacja biopaliw z biomasy (biodisel, bioetanol ze skrobii, cukru, odpadów, olejów roślinnych) Druga generacja biopaliw z biomasy (przeróbka lignocelulozy, biopaliwa syntetyczne) Biorafinerie Biopaliwa z upraw energetycznych Biopaliwa dla transportu 4. 4.Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Nisko- i średniotemperaturowa energia słoneczna (wykorzystanie materiałów z plastiku) Biomasa Energia geotermalna (pompy cieplne, wymienniki ciepła)

7 Energia w 7PR: Tematyka 5. 5.Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Wychwyt CO2 (optymalizacja technologii) Składowanie CO2 (magazynowanie geologiczne) 6. 6.Czyste technologie węglowe Technologie konwersji w celu generacji energii zerowej emisji zanieczyszczeń (spalanie, gazyfikacja, technologie złoża fluidalnego) Poligeneracja na bazie technologii węglowych (nośniki energii: wodór, paliwa ciekłe i gazowe)

8 Energia w 7PR: Tematyka 7. 7.Inteligentne sieci energetyczne Rozwój interaktywnych sieci energetycznych wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej Pan-europejskie sieci energetyczne (elektryczne i gazowe) 8. 8.Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii Efektywność energetyczna w przemyśle wytwórczym Wysokoefektywna poligeneracja (kombinowana produkcja energii elektrycznej, ciepła, zimna i biopaliw (stałych, ciekłych i gazowych) – zastosowania w energetyce i wytwarzaniu materiałów Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w budownictwie (CONCERTO - energetyka w społecznościach lokalnych) Innowacyjne strategie w miejskim transporcie (CIVITAS-plus) Badania socjo-ekonomiczne i innowacyjność (eko-budownictwo, wspólnoty CONCERTO, miasta CIVITAS)

9 Energia w 7PR: Tematyka 9. 9.Wiedza na rzecz polityki energetycznej Narzędzia oparte na wiedzy w tworzeniu polityki energetycznej (narzędzia, metody i modele w tworzeniu polityki energetycznej) Wsparcie naukowe dla polityki (ocena zasobów energetycznych)

10 Energia w 7PR: Struktura Work Programme Theme: ENERGY Activity: ENERGY.2: Renewable electricity generation Area: ENERGY.2.1. Photovoltaics Topic: ENERGY.2008.2.1.1: Enhancing strategic international cooperation initiatives in the field of concentration photovoltaics

11 Energia w 7PR: Struktura Topiku Topic ENERGY.2008.2.1.2: Multiple benefits of PV systems Content/scope: The objective of this topic is the demonstration of the additional multiple benefits of PV systems and the detailed technical and economic assessment of the value of PV electricity in case studies for various configurations including: i) Power quality improvement in industrial and residential environment; ii) Security of supply in residential and urban environments as well as for autonomous power supply systems. Production of educational and training material should be included. Funding scheme: Collaborative project with a predominant demonstration component. Expected impact: The demonstration and quantification of the additional benefits and the detailed assessment of the value of PV electricity aim at identifying the more cost-competitive systems configurations, leading to enhanced deployment of PV technologies. Other information: Participants should include utilities, system industry, research institutes, industrial, and users. In order to maximise industrial relevance and impact of the research effort, the active participation of SMEs represents an added value to this topic. This will be reflected in the evaluation. Open in call: FP7-ENERGY-2008-TREN-1

12 MS – Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej AC – Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Chorwacja, Serbia) ICPC – International Cooperation Partner Country: kraje trzecie wymienione w Aneksie 1. Programów Pracy Energia w 7PR: Typy projektów

13 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Andrzej Sławiński andrzej.slawinski@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google