Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Przybylski Arkadiusz Piotrowicz. Definicja Społeczeństwa Spo ł ecze ń stwo - jest to ogół obywateli danego kraju, zorganizowana zbiorowość którą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Przybylski Arkadiusz Piotrowicz. Definicja Społeczeństwa Spo ł ecze ń stwo - jest to ogół obywateli danego kraju, zorganizowana zbiorowość którą"— Zapis prezentacji:

1 Mariusz Przybylski Arkadiusz Piotrowicz

2 Definicja Społeczeństwa Spo ł ecze ń stwo - jest to ogół obywateli danego kraju, zorganizowana zbiorowość którą charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień złożoności, poczucie odrębności od innych zbiorowości tego samego rodzaju. Oraz względna intensywność oddziaływań wzajemnych pomiędzy jego członkami połączonymi podobieństwem warunków życia, normami postępowania, podziałem pracy, itp.

3 KULTURA – łac. cultura pierwotnie uprawa roli. Dziś używamy ją w dwóch znaczeniach: odnośnie zachowania człowieka – ogłada, obycie, i takt (stąd człowiek kulturalny) z przymiotnikiem określającym kraj – to literatura i sztuka np. literatura francuska czy niemiecka Definicja kultury

4 Podział Kultury Podział kultury: Materialna – zalicza się do niej ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności produkcyjno-technicznych, społeczeństwa w danym okresie historycznym Duchowa –zalicza się do niej naukę, literaturę i sztukę danego ludu, narodu lub całej ludzkości

5 Kultura a Natura NATURA – obejmuje to wszystko co powstaje i rozwija się bez świadomego i celowego udziału człowieka KULTURA – natomiast obejmuje materialny, umysłowy, artystyczny, moralny dorobek człowieka

6 CYWILIZACJA łac. civilis czyli obywatelski lub odnoszący się do rządu, państwa; polityczny znaczenie przenośne – ludzki, uprzejmy, przystępny, ogłodzony Definicja Cywilizacji

7 Cywilizacja a Kultura Cywilizacja składa się z Kultury materialnej Kultury duchowej Form organizacji życia społecznego Religii

8 Kultura starożytnych Greków Kultura Grecka Sztuka grecka trwała od X w. p.n.e. do ok. VI w. p.n.e. Rozwój możemy podzielić na kilka okresów: Archaiczny ( styl geometryczny) Klasyczny ( helleński) Hellenistyczny

9 Kultura Grecka c.d. Powstawały państwa-miasta tzw. polis 776 r. pierwsze igrzyska Zapożyczone od Fenicjan pismo przyczyniło się do powstania poematów Homera Ateny stały się potężnym ośrodkiem kultury, nauki i sztuki Trzy style architektoniczne: Koryncki Dorycki Joński

10 Kultura Grecka c.d. W Olimpii znajdowała się Świątynia Zeusa U stóp Akropolu powstał teatr Dionizosa Tuż pod Akropolem powstała agora – rynek, miejsce polityczne (zgromadzenia ludu) i handlowe; W okresie archaicznym rzeźbiono w drewnie, W okresie klasycznym w kamieniu i brązie ale cechy anatomii człowieka były tylko zaznaczone W okresie hellenistycznym naturalistycznie przedstawiano postać także w ruchu

11 Nauczanie Jana Pawła II Cywilizacja ś mierci – jest to cywilizacja rzeczy, jest cywilizacją, w której osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie jak rzeczy. Człowiek jest tutaj niewolnikiem swoich słabości, bądź narzędziem wykorzystywanym wbrew swej naturze i przyrodzonej godności Cywilizacja mi ł o ś ci – jest to forma życia zbiorowego, w której istnieje prymat osoby nad rzeczą, prymat etyki nad techniką, prymat bycia nad posiadaniem oraz prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością

12 Kultura osobista – Suvair vivre Zadanie 1 Talerz Zadanie 2 Dyskusja + guma

13 Społeczeństwa Europejskie - Cechy Zadanie 3 Wymienić cechy polaków

14 Społeczeństwa Europejskie - Cechy Niektóre cechy Włochów: Mężczyźni nie są w stanie wymienić żarówki Włoch musi być solidny i zapewniać byt rodzinie Włoszka to matka i gospodyni Włoch nie walczy o poprawę bytu Włosi lubią zabawę – włoski temperament Główne potrawy to spaghetti i pizza Odpoczynek – słynna sjesta

15 Społeczeństwa Europejskie - Cechy Niektóre cechy Anglików: Bardzo pogodni i bardzo uprzejmi, uporządkowani Co do jedzenia to potrawy ze wszystkich krajów, a francuskie dania typu chleb (wygląda plastikowo, a nadaje się tylko po odgrzaniu w tosterze), mięso (spulchniane wodą) są ohydne Anglicy są opieszali i ciągle umawiają się na terminy Uproszczone procedury w urzędach – mało formalności Bardzo skomputeryzowani – wszystko można załatwić przez Internet

16


Pobierz ppt "Mariusz Przybylski Arkadiusz Piotrowicz. Definicja Społeczeństwa Spo ł ecze ń stwo - jest to ogół obywateli danego kraju, zorganizowana zbiorowość którą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google