Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY Antoni Szymański. TRADYCYJNA RODZINA Tradycyjna rodzina stanowi opokę, na której opierają się zarówno wolność, jak i ład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY Antoni Szymański. TRADYCYJNA RODZINA Tradycyjna rodzina stanowi opokę, na której opierają się zarówno wolność, jak i ład."— Zapis prezentacji:

1 FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY Antoni Szymański

2 TRADYCYJNA RODZINA Tradycyjna rodzina stanowi opokę, na której opierają się zarówno wolność, jak i ład. To właśnie rodzina uczy człowieka odpowiedzialności. To dla rodziny zarabiamy pieniądze. To dla jej przyszłych pokoleń dokonujemy poświęceń, które mogą nie być nam wynagrodzone za naszego życia. I poprzez rodziny decydujemy się budować więzi innego rodzaju – zakładamy spontanicznie grupy sąsiedzkie, które składają się na społeczeństwo obywatelskie. Współpraca taka gwarantuje istnienie w sferze społecznej i gospodarczej alternatywy wobec całkowitego zdawania się na pomoc państwa w sprawach, z którymi jednostka nie może sobie poradzić. (Margaret Thatcher)

3 WYCHOWANIE Wychowanie – proces społeczny przygotowujący do życia w społeczeństwie. Kierowanie procesem rozwojowym jednostki po to, aby osiągnęła ona cechy uważane za pożądane do realizowania działań określonych grup społecznych. (Jan Szczepański)

4 FUNKCJE RODZINY l materialno–ekonomiczna l opiekuńczo–zabezpieczająca l prokreacyjna l seksualna l legalizacyjno–kontrolna l socjalizująca l kulturalna l rekreacyjno–towarzyska l emocjonalno–ekspresyjna

5 FUNKCJA WYCHOWAWCZA l przekazywanie norm i podstawowych zasad zachowania l kształtowanie wartości moralno-społecznych l przygotowanie do pełnienia późniejszych ról społecznych

6 Władza rodzicielska Władza rodzicielska – unormowane przepisami prawo opieki nad dzieckiem, dbałość o jego rozwój intelektualny, fizyczny, duchowy i społeczny.

7 Znaczenie rodziny nigdy nie wygasa Zakres i charakter odpowiedzialności wychowawczej rodziny zmienia się w różnych okresach życia dziecka. Wraz z rozwojem dziecka zwiększa się rola pozarodzinnych środowisk wychowawczych.

8 Prawa wychowawcze rodziców l Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania – Konstytucja RP l Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia… wychowania i nauczania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi – Europejska Konwencja Praw Człowieka l Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi – Karta Prawa Rodziny

9 Style wychowania l styl obojętny – nie stawia wymagań i brak kontroli, zapewnia tylko poczucie bezpieczeństwa l styl naiwny – brak wymagań i kontroli, relacje kumpelskie l styl paradoksalny – rodzice wymagający, ale nie dają uczuciowego wsparcia l styl dojrzały – rodzice stawiają wymagania, ale tworzą atmosferę dialogu i porozumienia, dobrego rozwiązywania problemów.

10 Optymalizację warunków wychowania w rodzinie zapewniają: l świadomość wychowawcza rodziców, l atmosfera w rodzinie (poczucie więzi, umiejętność współdziałania, wzajemny szacunek i zrozumienie), l umiejętność stosowania nagród i kar, l umiejętność organizowania procesu wychowania w rodzinie, l umiejętność łączenia wychowania w rodzinie z innymi formami oddziaływania wychowawczego (przedszkole, szkoła).

11 Współpraca Dobra współpraca pomiędzy rodzicami, a innymi wychowawcami (nauczyciel, kapłan…) jest gwarantem dobrych wychowawczych owoców

12 Co ma być sercem współpracy rodziny – szkoły – kościoła? W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich. Jan Paweł II

13 Zadanie polityki rodzinnej l Zapewnienie przez rodzinę i szkołę warunków rozwojowych i dobrego środowiska wychowawczego dla wyrównania startu życiowego dzieci. l Zmienić model transferów socjalnych ukierunkowany obecnie na generacje starsze, w mniejszym stopniu na rodziny i dziećmi.

14 Degradacja materialna, a wychowanie Ubóstwo materialne, bezrobocie wpływają na realizację funkcji wychowawczej rodziny. Bieda, konflikty, napięcia – nie stanowią właściwego klimatu do wszechstronnego rozwoju dzieci, rozbudzania szerszych zainteresowań, kształtowania pozytywnego systemu wartości. Ubóstwo sprzyja postawie roszczeniowej, osobowości uzależnionej od zewnętrznych warunków.

15 Dzieci poza rodziną biologiczną Źródło: dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wskaźnik liczby dzieci poza rodziną naturalną na 1000 dzieci: 2001 r. – 8,0 2006 r. – 10,0.

16 Osłabienie trwałości małżeństwa

17 Nieobecność ojców l fizyczna l emocjonalna l psychiczna l duchowa

18 Konsekwencje braku ojca l częściej rodziny popadają w biedę l częstsze prawdopodobieństwo zakończenia edukacji na poziomie podstawowym l więcej problemów emocjonalnych i wychowawczych l większe prawdopodobieństwo stania się nieletnią matką l chłopcy – częściej bezrobotni, w świecie przestępczym, nie zaangażowani w życie swoich własnych dzieci

19 Nadzory kuratorów (S. Okręgowy Gdańsk)


Pobierz ppt "FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY Antoni Szymański. TRADYCYJNA RODZINA Tradycyjna rodzina stanowi opokę, na której opierają się zarówno wolność, jak i ład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google