Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest to wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. Zazwyczaj określa się, iż takim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest to wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. Zazwyczaj określa się, iż takim."— Zapis prezentacji:

1

2 Jest to wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. Zazwyczaj określa się, iż takim zdaniem są tylko wyrażenia prawdziwe albo fałszywe. Zdania pytajne i rozkazujące nie są zdaniami logicznymi, gdyż nic nie stwierdzają. Są to zdania gramatyczne.

3 Zdanie prawdziwe opisuje rzeczywistość taką, jaka ona jest. Innymi słowy odpowiada rzeczywistości w momencie jego wypowiadania. Zdanie fałszywe analogicznie opisuje rzeczywistość niezgodnie z tym, jak się ona ma. Jeśli zdanie fałszywe odbiega od rzeczywistości w stopniu nieistotnym, mówimy iż zdanie jest w przybliżeniu prawdziwe. Ten podział nazywamy wartością zdania logicznego, stąd też powiada się, iż nasza logika jest dwuwartościowa.

4 Wartość logiczna jest obiektywna i nie zależy od poglądów innych osób. Zdanie analityczne jest to zdanie, w którym użyte słowa same przesądzają o jego wartości logicznej. Zdaniem wewnętrznie kontradyktorycznym nazywamy zdanie, którego fałszywość jest przesądzona ze względu na samo znaczenie użytych w nim słów. Wszystkie zdania, których prawdziwości nie znamy, nazywamy zdaniami syntetycznymi.

5 Wypowiedzią zdaniową niezupełną nazywany takie wyrażenie, które wprawdzie na gruncie danego języka nie jest zdaniem w sensie logicznym, lecz o tyle spełnia rolę zdania w sensie logicznym, o ile słuchacz zdaje sobie sprawę z pewnych domyślnych uzupełnień wypowiedzi, pominiętych przez mówiącego.

6 Funkcja zdaniowa to takie wyrażenie opisowe, które zawiera zmienne (z, y, z, S, M, P, itd). Po dokonaniu odpowiednich zmian można je zmienić w zdanie w sensie logicznym. Dla oznaczenia właściwości pewnej funkcji zdaniowej używamy kwantyfikatorów Πx: Jeśli x jest żółte, to x jest kolorowe –Kwantyfikator Ogólny Ώx: x jest kolorowe i x jest żółte-Kwantyfikator szczegółowy

7 Zdaniem złożonym nazywa się zdanie, w obrębie którego występuje część będąca odrębnym zdaniem. Zdaniem prostym (zdaniem kategorycznym) nazywa się zdanie, którego żadna część nie jest odrębnym zdaniem, w związku z czym nie występują w nim funktory zdaniotwórcze od argumentów zdaniowych. Zdania orzekające o istnieniu (czy nieistnieniu) przedmiotów jakiegoś rodzaju nazywamy zdaniem egzystencjonalnym. Zdania orzekające że jakaś klasa(zbiór)A w całości lub w części zawiera się(nie zawiera się) w jakiejś klasie(zbiorze) B jest to zdanie subsumcyjne

8 Kiedy wypowiadamy zdanie, wygłaszamy nasz sąd lub przypuszczenie w zależności od naszego przeświadczenia o tym, co mówimy. Gdy wyzbywamy się przeświadczeń o wartości logicznej zdania(prawda,nie prawda) ale rozumiemy sens zdania wtedy mówimy o rozumieniu


Pobierz ppt "Jest to wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. Zazwyczaj określa się, iż takim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google