Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/"— Zapis prezentacji:

1 "Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/

2 Nie ma zgodności co do przedmiotu i zakresu badań logopedii, stąd aktualnie funkcjonują trzy koncepcje określające obszar tej nauki: 1.koncepcja medyczna, za którą opowiada się m. in. S. Grabias, ograniczająca zakres przedmiotu badań logopedii do zaburzeń, profilaktyki i korekcji mowy 2.koncepcja pedagogiczna, rozszerzająca zakres przedmiotu badań logopedii o problemy kształtowania mowy u dzieci z upośledzonym słuchem i porozumiewania się głuchoniewidomychpedagogiczna 3.koncepcja holistyczna (zwolennicy: L. Kaczmarek i I. Styczek) traktuje logopedię jako samodzielną naukę zajmującą się wszystkimi aspektami mowy: embriologicznym, patologicznym, społecznym i artystycznym, integruje wyniki badań dyscyplin zajmujących się mową.holistyczna Logopedia- logos-słowo, paideia- wychowanie, kształcenie, prowadzenie

3 NIEJĘZYKOWE JĘZYKOWE SŁOWNE PISEMNE SYGNALIZACYJNE POROZUMIEWANIE SIĘ

4 Mowa – akt w procesie porozumiewania się językowego: słownego, pisemnego, sygnalizacyjnego, w którym ktoś (=nadawca) komuś (=odbiorca) coś (=informacja) komunikuje w oparciu o ten sam język (=kod językowy )

5 SCHEMAT MOWY NADAWCA ODBIORCA JĘZYK INFORMACJA w postaci: a/teksu słownego b/tekstu-zapisu (pismem normalnym, brajlem) c/tekstu sygnalizowanego (palcówką, morsem, semaforem) PRZEKAZ poprzez: a/mówienie b/pisanie c/sygnalizowanie ODBIÓR poprzez: a/słuch (wzrok) b/wzrok (czucie) c/słuch, wzrok, czucie

6 SCHEMAT MOWY JĘZYK NADAWCA ODBIORCA (przekaz informacji) (zrozumienie) INFORMACJA (=wypowiedź) 1.tre ść 2.forma językowa (potocznie= styl) 3.substancja foniczna: płaszczyzna segmentalna (=głoski) płaszczyzna suprasegmentalna =prozodyczna=melodyczna (akcent, melodia, rytm, barwa głosu, tempo)


Pobierz ppt ""Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google