Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tytuł szkolenia: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tytuł szkolenia: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tytuł szkolenia: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorstw poprzez działalność eksportową", Warszawa, 16 lutego 2009 r. Skuteczność to są właściwe rzeczy, właściwie zrobione, we właściwym czasie. P. Drucker Plan rozwoju eksportu -praktyczne aspekty wykorzystania i tworzenia. opracowanie: Helena Cieśluk

2 Page 2 Plan marketingowy jest dokumentem zawierającym plan wprowadzenia na rynek towarów i usług Plan rozwoju eksportu jest planem marketingowym wprowadzenia produktu/ów na wybrany rynek/i Wymagania co do zawartości planu są różne w zależności od firmy, jednak niezależnie od zakresu i zasięgu planu, czy stopnia jego szczegółowości Zastosowana procedura i struktura planu jest do siebie zbliżona. Żadna działalność nie jest zbyt mała aby nie móc ująć jej w planie marketingowym. Czym jest plan rozwoju eksportu? Budowa i zakres PRE

3 Page 3 PRE zmusza do logicznego zestawienia pomysłów, faktów i wniosków tak aby były one przejrzyste dla czytającego. A jak to można przedstawić? Struktura planu rozwoju eksportu powinna mieć strukturę planów marketingowych Czym jest plan rozwoju eksportu? Budowa i zakres PRE

4 Page 4 Spis treści Wstęp Streszczenie (łącznie z krótkim uzasadnieniem) ANALIZA SYTUACJI, A W TYM: założenia przegląd strategicznych rynków przegląd własnego produktu przegląd produktów konkurencji przegląd kluczowych obszarów sprzedaży CELE MARKETNGOWE OPIS STRATEGII REKOMENDACJA PLANOWANY BUDŻET HARMONOGRAM Czym jest plan rozwoju eksportu? Struktura planu - przykłady Spis treści Wstęp Rekomendacje CZĘŚĆ ANALITYCZNA, A W TYM : opis/analiza wybranego ryku analiza konkurencji analiza konkurencyjności produktu na planowanych rynkach uzasadnienie wyboru rynków opis bieżącej sytuacji firmy CZĘŚĆ PROJEKTOWA Cele marketingowe Strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań Planowany budżet Harmonogram

5 Page 5 Z punktu widzenia marketingu można wyróżnić trzy podstawowe typy produktów: Dobra KONSUMPCYJNE Wyroby PRZEMYSŁOWE USŁUGI Produkty KONSUMPCYJNE charakteryzuje olbrzymia liczba klientów, zazwyczaj są to artykuły produkowane masowo; dzielą się na nietrwałe (FMCG) oraz trwałego użytku Większa część marketingu zajmuje się dobrami konsumpcyjnymi Czym jest plan rozwoju eksportu? Różne podejścia do różnych rynków – dobra konsumpcyjne

6 Page 6 Aby przygotować plan rozwoju eksportu należy zebrać informacje i przeprowadzić badanie rynku. Co powinno znaleźć się w opisie/charakterystyce rynku? Analiza wielkości i dynamiki rynku - popyt Analiza struktury rynku - nabywcy, dostawcy Analiza systemu dystrybucji Analiza produktów Analiza cen Analiza metod promocji Analiza SWOT dla rynku Badanie wybranego rynku Główne składniki analizy rynku

7 Page 7 Konkurencja to firmy, które mogą zaspokoić tę samą potrzebę klienta Przewaga konkurencyjna to zdolność firmy do oferowania korzystniejszych warunków nabywcom i osiągania dzięki temu lepszej pozycji na rynku niż konkurencja Konkurencyjność może dotyczyć większości różnych obszarów działania firmy - produkt, cena, dystrybucja promocja Konkurencja Definicja

8 Page 8 Kim są główni konkurenci? Jakie towary/usługi oferują ? Jakie są ich słabe i mocne strony? Niezbędne informacje o konkurencji Co musi wiedzieć firma wchodząc na nowy rynek?

9 Page 9 Jakie są ceny w porównaniu z konkurencją? Jakie są unikalne cechy produktu Jakie techniczne/inne rozwiązania są lepsze a jakie gorsze niż stosowane w produktach konkurencji Czy własny produkt posiada ochronę patentową? Czy produkty konkurencji posiadają ochronę patentową Jakie normy spełnia produkt Czy własny produkt jest wytwarzany z lepszych czy z gorszych materiałów Czy łatwiej czy trudniej go obsługiwać niż produkt konkurencji Należy przeanalizować swój produkt, spisać kluczowe cechy oraz korzyści jakie z nich wypływają to samo można zrobić dla produktu konkurencji Konkurencyjność produktu Pytania pomocnicze

10 Page 10 CECHY PRODUKTU Ergonomiczny Z najwyższej jakości materiałów Wzornictwo zgodne z najnowszymi trendami Długoletnia gwarancja Cechy i korzyści dla produktu Cechy oznaczają korzyści KORZYŚCI UZYTKOWNIKA Wygodny w użytkowaniu Mniejsze prawdopodobieństwo zniszczenia (zawsze jak nowy) Może być modny przez wiele lat, tworzy modne wnętrze Oszczędności

11 Page 11 Analiza SWOT dla xxxx w porównaniu z konkurencją ze slajdu 25. SWOT konkurencyjności produktu Analiza SWOT dla mebli ogrodowych w porównaniu z konkurencją Mocne strony Konkurent A Duży wybór nowoczesnego wzornictwa Rozpoznawalna marka Szeroki asortyment w jednej kolekcji Konkurent B Niska cena Duża różnorodność asortymentu Słabe strony Konkurent A Wysoka cena Krótki okres gwarancji Duże rozmiary mebli (przeznaczone do dużych ogrodów) Konkurent B Niska jakość Krótki okres użytkowania Szybki proces korozji Możliwości (dla nas) Konkurent A Możliwość zajęcia części jego rynku poprzez niższą cenę Wykorzystanie długoletniej gwarancji jako atutu Zdobycie segmentu klientów z małymi ogrodami Konkurent B Wykorzystanie jakości i trwałości naszego produktu w segmencie klientów niewrażliwych na cenę Zagrożenia (dla nas) Konkurent A Obniżenie ceny Trudności z przejęciem klientów ze względu na brak marki Niskie ceny wpływają na poziom ustalania ceny Konkurent B Niska cena

12 Page 12 Analiza sytuacji oparta jest na badaniach rynku i danych firmy z ostatnich lat Analiza sytuacji pozwala uzyskać informacje na temat: Sprzedaży i dystrybucji Produkcji Patentów Surowców Finansów Analiza sytuacji jest to etap działań diagnostycznych, których celem jest określenie aktualnych i przyszłych zagrożeń przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do wykorzystania szans i przeciwdziałania zagrożeniom. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa Jakie informacje pozyskujemy?

13 Page 13 Procentowe zwiększenie/zmniejszenie sprzedaży Wyjaśnienie zmian poziomu sprzedaży Struktura sprzedaży – podział wg głównych rodzajów produktów/ głównych rynków zbytu Trendy w sprzedaży dla całej branży Spodziewany popyt w krótkim, średnim i długim terminie Polityka cenowa - ceny stałe, wzrost lub spadek – jej przyczyny Sprzedaż zagraniczna, Dystrybutorzy i odbiorcy finalni Wykorzystanie metod dystrybucji: bezpośrednio do odbiorców, poprzez hurtowników, detalistów, hurtownie branżowe, kombinacje powyższych Geograficzny zasięg dystrybucji, plany rozszerzenia dystrybucji Analiza sytuacji przedsiębiorstwa Zagadnienia pomocnicze - sprzedaż i dystrybucja

14 Page 14 Dynamika produkcji w stosunku do ubiegłych lat Organizacja pracy, proces produkcji Stan wyposażenia i parku maszynowego: nowy, zmodernizowany czy przestarzały Budynki produkcyjne Koszty produkcji w stosunku do średniej branżowej - niskie średnie czy wysokie; dlaczego Analiza sytuacji przedsiębiorstwa Zagadnienia pomocnicze - produkcja

15 Page 15 Analiza sytuacji bieżącej Zagadnienia pomocnicze - surowce Podstawowe surowce zużywane do produkcji, źródła: krajowe czy zagraniczne? Jaka jest siła dostawców surowca? Historia cen surowców, czy są stabilne? Stopa integracji ? Jaka jest metoda zarządzania zapasami?

16 Page 16 Jakie mocne strony firma wykorzysta rozszerzając sprzedaż o rynki eksportowe? Jakie koszty jest w stanie ponieść na rozwinięcie/wzrost eksportu (% od zysku, obrotu, budżet)? Jaka strategię determinują planowane wydatki na rozwój eksportu? Analiza sytuacji przedsiębiorstwa Prognozy rozszerzenia poprzez eksport

17 Page 17 PYTANIA POMOCNICZE jaka jest wielkość importu towarów na wybranym rynku jaka jest wielkość produkcji na wybranym rynku jaka jest wielkość eksportu na wybranym rynku kraje eksporterów wg wielkości dostaw (10) główni konkurenci bariery wejścia (cło, koszty transportu, koncentracja dostawców i odbiorców) bliskość geograficzna własny potencjał subiektywne odczucie konkurencyjności działania rodzimej konkurencji inne Wybór rynków docelowych Według jakich kryteriów dokonać wyboru rynku?

18 Page 18 Tabela dla producenta preparatów chemicznych wg taryfikatora CN Trade Statistics (Imports - Exports) Eur27 and Member States / Total EXTRA-EU27 For product 34029090 in Year 2006, 2007, 2008 Product code: 3402.90.90 Wybór rynków docelowych Według jakich kryteriów dokonać wyboru rynku? importeksport Years200620072008200620072008 Denmark1 002.0201 004.740925.25023 412.16023 112.41018 390.440 Belgium5 029.0204 716.5104 469.41012 324.78015 755.78020 677.780 Bulgaria3 004.6601 339.0001 275.5401 609.080557.450354.420 Cyprus148.770220.500147.32044.43021.940-

19 Page 19 Strategie to ogólnie sformułowane metody osiągnięcia poszczególnych celów. Określa ona środki do osiągnięcia celów w określonym czasie. Nie sugerujemy się podręcznikowymi strategiami typu ofensywna, czy obronna ale w przypadku MSP wykorzystujemy zdobytą wiedzę do określenia: jak wyróżnić i sprzedać nasz produkt? jaką przyjmiemy taktykę cenową? jak rozwiążemy dystrybucję? jaką zastosujemy promocję? Strategia powinna zawierać informację – jak chcemy skłonić klienta do zakupu? Wybór strategii eksportowej Czym jest strategia?

20 Page 20 Strategia produktu powinna opierać się na unikalnych cechach i mocnych stronach naszego produktu. Jakie mogą być zastosowane strategie dla produktu? wprowadzenie nowych wersji asortymentowych pod nową marką wprowadzenie nowych wersji asortymentowych pod starą marką zmiana parametrów techniczno – funkcjonalnych poprawa jakości wykonania zmiana/dostosowanie opakowania zmiana zakresu funkcji użytkowych określenie usług serwisowych i gwarancji zastosowanie innowacyjnych rozwiązań organizacji pracy (usługi budowlane) inne w zależności od specyfiki branży Wybór strategii eksportowej Strategia produktu

21 Page 21 Strategia cenowa określi jaką cenę przyjmiemy na wybranym rynku i jak nasza cena pozycjonuje się wobec konkurencji ? Jakie strategie cenowe mogą być zastosowane? ustalenie nowej ceny na rynek eksportowy ustalenie ceny niższej o x% od podstawowej ceny na wybranym rynku ustalenie ceny wyższej o x% od podstawowej ceny na wybranym rynku ustalenie planu rabatów i upustów dla dystrybutorów ustalenie cen promocyjnych inne w zależności od możliwości i sektora Wybór strategii eksportowej Strategia cenowa

22 Page 22 W strategii dystrybucji przedstawiamy sposoby dotarcia naszych produktów do odbiorców Jakie strategie dystrybucji mogą być zastosowane ? określenie kanałów dystrybucji (importerzy, dystrybutorzy regionalni, detaliści, inne) wejście na rynek przez jednego dużego dystrybutora/ importera wejście na wybrany region kraju wejście do sieci sprzedaż przez lokalnych brokerów biur podróży Wybór strategii eksportowej Strategia dystrybucji

23 Page 23 W strategii promocji przedstawiamy sposoby zachęcania klientów do zakupów. Strategia promocji MSP najczęściej dotyczy wspomagania dystrybutorów w promocji naszych produktów. Jakie strategie promocji mogą być zastosowane? reklama ( prasa branżowa, regionalna) promocja sprzedaży (próbki towaru, ulotki, nagrody dla sprzedawców) sponsoring (konferencje branżowe) promocja wystawiennicza inne Wybór strategii eksportowej Strategia promocji

24 Page 24 Wybór działań jest zdeterminowany specyfiką branży, wybranym rynkiem, potencjałem finansowym firmy oraz opisaną strategią. Inaczej będą firmy działać sektorów przemysłowych a trochę inaczej firmy oferujące konsumpcyjne i usługi Na rynkach wysokorozwiniętych o dużej koncentracji odbiorców często do rozpoczęcia eksportu najlepiej sprawdzają się bezpośrednie wizyty i prezentacje produktu. Przy rozwijaniu udziału w wybranym rynku warto pokazywać się na targach i promować swoje wyroby dużej ilości dystrybutorów. Uzasadnienie wyboru działań Jak opisać i uzasadnić wybór instrumentów do realizacji?

25 Page 25 Niektóre rynki wymagają certyfikatów i dokumentów dopuszczających do wejścia na rynek. Często firmy nie mają wiedzy o możliwości ubezpieczenia transakcji czy możliwości pozyskania kredytów eksportowych. Z PRE (SWOT i strategia produktu, promocji) będzie wynikać czy firma powinna opracować nowy wizerunek dla wybranego rynku Wybór działań powinien odpowiedzieć na pytanie - jaki jest cel poszczególnych działań i dlaczego będą bardziej skuteczne niż inne. Uzasadnienie wyboru działań Jak opisać i uzasadnić wybór instrumentów do realizacji?

26 Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tytuł szkolenia: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorstw poprzez działalność eksportową", Warszawa, 16 lutego 2009 r. Dziękuję za uwagę Helena Cieśluk Fundacja Rozwoju Polskiego Eksportu e-mail: hc@frpe.org.pl tel. kom. 0791 19 44 95


Pobierz ppt "Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tytuł szkolenia: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google