Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki Centrum Edukacji Obywatelskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki Centrum Edukacji Obywatelskiej"— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki Centrum Edukacji Obywatelskiej
Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM. ROLA JEDNOSTKI, RODZINY, SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW OBYWATELSKICH. Lublin, Dobre praktyki Centrum Edukacji Obywatelskiej

2 Misja CEO podnoszą efektywność kształcenia
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia – poprzez szkołę - wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi m.in. programy edukacji obywatelskiej, solidarnościowej, medialnej, globalnej i ekonomicznej. Organizuje projekty i konkursy uwrażliwiające młodzież na potrzeby najbliższego otoczenia i innych ludzi. CEO wprowadza do szkół programy, które m.in.: podnoszą efektywność kształcenia pomagają młodym ludziom rozumieć świat rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

3 Edukacja obywatelska - KOSS
Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej to program, podręczniki, materiały dydaktyczne i serwis online do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. KOSS dostarcza uczniom niezbędnych umiejętności obywatelskich oraz użytecznej wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym społeczności lokalnej, Polski, Europy i świata. Umożliwia kształtowanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, m.in.: uczciwości w życiu osobistym i publicznym odpowiedzialności za siebie i innych wrażliwości społecznej szacunku do innych ludzi przedsiębiorczości gotowości do podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego poszanowania tradycji i kultury własnego narodu otwartości i dialogu w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, narodów, religii tolerancji wobec odmiennych poglądów. Program KOSS został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej, a za jego wprowadzenie CEO otrzymało odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.

4 Edukacja obywatelska – Młodzi głosują
Uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również: prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Młodzi ludzie, także niepełnoletni, mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach. Jest też lekcją podejmowania decyzji w sprawach publicznych.

5 Konkursy Przedstawicielstwa KE w Polsce
Co roku Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce promującego ogłoszoną przez KE tematykę europejskiego roku. Wszystkie konkursy mają na celu aktywizację i uwrażliwianie młodych ludzi na kwestie związane z obchodzonym rokiem. 2013 Europejski Rok Obywateli – „Nakręć się na wybory!” 2012 Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej - „BĄDŹMY aktywni RAZEM” 2011 Wolontariatu – „Mój pierwszy krok w wolontariat” 2010 Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – „Nie wykluczam” 2009 Piątej rocznicy przystąpienia Polski do UE – „Przybij piątkę”, 2008 Dialogu Międzykulturowego – „Europa Wielu Kultur”

6 Edukacja obywatelska – Solidarna Szkoła
Celem programu jest zaangażowanie szkoły w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji w Polsce i w Europie. Zachęcamy do podejmowania działań, które sprawią, że szkoła stanie się atrakcyjnym miejscem, kształtującym u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. Program Solidarna Szkoła to: szkolny model wychowania do współodpowiedzialności lekcja tożsamości historycznej lekcja solidarności i budowanie wspólnoty Uczniowie – realizując projekty historyczne, społeczne i obywatelskie - szukają odpowiedzi na pytania: „Solidarność” – jakie są jej historia i współczesność? Co to jest solidarność i w czym może się przejawiać? Dlaczego solidarność jest tak ważna w życiu społecznym? Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie demokracji? Zgłoszenia do 30 listopada!

7 Edukacja medialna – Włącz się!
Chcemy nauczyć mądrego obcowania z mediami tradycyjnymi - telewizją, prasą oraz radiem. Zależy nam także, by młodzi umieli krytycznie spojrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie, a zarazem odpowiedzialnie korzystali z możliwości, jakie one stwarzają - nie tylko do rozrywki i kontaktów towarzyskich. W programie „Włącz się. Młodzi i media” uczniowie: poznają i uczą się języka mediów wyszukują i analizują informacje w prasie, radiu, telewizji i internecie kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media tworzą własne materiały (teksty, filmy itp.).

8 Edukacja globalna CEO realizuje programy edukacji globalnej jako część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za świat. Jeden Świat- kluby filmowe to projekt wykorzystujący filmy dokumentalne przedstawiające najważniejsze zagadnienia współczesnego świata i ukazujące, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata. Jak urządzić świat? to projekt, w ramach którego powstał zestaw materiałów, angażujących młodych ludzi w rozwiązywanie globalnych problemów oraz wzmacniający debatę publiczną na temat zagrożeń ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, które uwidoczniły się w XXI wieku. W świat z klasą to projekt, w ramach którego nauczyciele będą analizować podstawy programowe pod kątem EG. Następnie samodzielnie stworzą materiały edukacyjne, które umożliwią skuteczne i systematyczne włączenie zagadnień globalnych do nauczania wybranych przedmiotów.

9 Edukacja ekonomiczna Firma Budżet Finanse
W programie „Młodzi Przedsiębiorczy” uczniowie uczą się, jak: planować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą swoją i innych radzić sobie z zarządzaniem własnymi finansami oraz planować wydatki dokonywać świadomych wyborów konsumenckich współpracować z instytucjami i mediami oraz pozyskiwać sojuszników dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych Firma Budżet Finanse

10 Sylwia Żmijewska-Kwiręg
Dziękuję za uwagę Centrum Edukacji Obywatelskiej Sylwia Żmijewska-Kwiręg Sylwia Żmijewska-Kwiręg


Pobierz ppt "Dobre praktyki Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google