Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenie W sadzie rosły jabłonie, grusze i śliwy. Jabłoni było 15. Liczbę grusz w tym sadzie oznaczono literą x, a liczbę śliw – literą y.y. Używając.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenie W sadzie rosły jabłonie, grusze i śliwy. Jabłoni było 15. Liczbę grusz w tym sadzie oznaczono literą x, a liczbę śliw – literą y.y. Używając."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Ćwiczenie W sadzie rosły jabłonie, grusze i śliwy. Jabłoni było 15. Liczbę grusz w tym sadzie oznaczono literą x, a liczbę śliw – literą y.y. Używając liter x i y odpowiedz na następujące pytania: a) Ile wszystkich drzew rosło w tym sadzie ? b) Grusz jest więcej niż śliw. O ile więcej ? c) 1/3 wszystkich grusz to grusze młode. Ile młodych grusz rośnie w tym sadzie ? Odpowiedzi: a)b) c)

4

5

6

7 Wyrażenia algebraiczne, to takie wyrażenia, w których występują liczby, litery i znaki działań. Przykłady: 3 + m (x – y) + 2 8a : 4 Zapis: 8a oznacza 8. a 2(x + y) oznacza 2. (x + y) ah oznacza a. h a oznacza to samo co 1. a - a oznacza to samo co - 1. a

8 Jeżeli w miejsce liter występujących w wyrażeniu algebraicznym wstawimy liczby, to po wykonaniu odpowiednich obliczeń otrzymujemy wartość wyrażenia algebraicznego. Przykład: Wartością wyrażenia a = 7 dla a = 7, ab 2a + 5b - 10 b = 2 jest: = – 10 = 14

9 Sumy algebraiczne – wyrażenia algebraiczne składające się z kilku składników. Składniki sum algebraicznych nazywamy wyrazami sumy lub jednomianami. Przykłady: 1. Suma algebraiczna: 2a + 3b + c Wyrazy sumy: 2a,3b, c 2. Suma algebraiczna: x – 2y + 7 = x + (-2y) + 7 Wyrazy sumy: x,-2y,7,

10 Wyrazy podobne – wyrazy, które mają taką samą część literową np.: 2a, -a, -3a,... x, 6x, -8x,... Redukcja wyrazów podobnych – upraszczanie sumy (wykonanie działań na wyrazach podobnych) Przykłady: 5a + 2b - 3a = 2a + 2b 3y - 5x - 2y + 7x2x = y -

11 Aby pomnożyć sumę algebraiczną przez liczbę mnożymy przez tę liczbę każdy składnik danej sumy. Przykłady: 4(2a - 3b) =4. 2a+-8a=12b4. (-3b) (2t - x + 4y). (-3) = +-3x-6t12y 4y. (-3)++(-x). (-3)=2t. (-3) Wyrażenie: -(2x + 5) oznacza to samo co (-1). (2x + 5) ! a) b) =

12 Aby podzielić sumę algebraiczną przez liczbę dzielimy przez tę liczbę każdy składnik danej sumy. Przykład: (-2t + 4s - 12) : 2 = -2s+-t = 6 (-12) : 2+4s : 2 +(-2t) : 2 =

13 1. Ola jest starsza od Ali o 7 lat. Ala ma x lat. Ile lat ma Ola? 2. Benzyna kosztuje 3,08 zł za litr, a butelka płynu do spryskiwaczy kosztuje 4,30 zł. Ile kosztuje n litrów benzyny i 3 butelki płynu do spryskiwaczy? 3. Ile wynosi wartość wyrażenia: 2x – 1 dla x = -1 ? 4. Wypisz wyrazy sumy algebraicznej: -3a – b + 8.

14 5. Zredukuj wyrazy podobne i zapisz krócej: -3x + 2y + 4y – 8 + x – y Doprowadź do najprostszej postaci i oblicz wartość wyrażenia: 3a – b + 5a + 2b – 6 dla a = 2 i b = 2 7. Wykonaj mnożenie: 3(2a + 4b – 6) 8. Wykonaj dzielenie: (2x + 8y – 1) : (-2)

15 1. x ,08n + 12, a, -b, 8

16 8. -x – 4y + 1/2 7. 6a + 12b a + b – 6; x + 5y - 4

17


Pobierz ppt "Ćwiczenie W sadzie rosły jabłonie, grusze i śliwy. Jabłoni było 15. Liczbę grusz w tym sadzie oznaczono literą x, a liczbę śliw – literą y.y. Używając."

Podobne prezentacje


Reklamy Google