Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procenty – powtórzenie wiadomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procenty – powtórzenie wiadomości"— Zapis prezentacji:

1 Procenty – powtórzenie wiadomości
KLASA VI Procenty – powtórzenie wiadomości

2 Zadanie 1 Zamień liczbę na procent.
Aby liczbę zamienić na procent, należy tę liczbę pomnożyć przez 100 i dopisać symbol %

3 Zadanie 2 Zapisz w postaci ułamka 150%.
Aby procent zamienić na liczbę, należy liczbę wyrażającą procent podzielić przez 100

4 Zadanie 3 Oblicz 15% liczby 2000
Aby obliczyć procent danej liczby, należy tę liczbę pomnożyć przez ten procent 15% z liczby 2000 = 15% · 2000 =0,15 · 2000 = 300

5 Zadanie 4 Oblicz liczbę której 5% wynosi 30
Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu, należy podzielić tę liczbę przez ten procent 30 : 5% = 30 : 0,05 = 600

6 Zadanie 5 Jakim procentem liczby 45 jest liczba 9?
Aby obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, należy drugą liczbę podzielić przez pierwszą i otrzymany iloraz wyrazić w procentach

7 50% JABŁONIE 15% ŚLIWY 25% GRUSZE 10% CZEREŚNIE
Zadanie 6 Na działce posadzono 50% jabłoni, 25% grusz, 15% śliw i 10% czereśni. Sporządź odpowiedni diagram kwadratowy. 50% JABŁONIE 15% ŚLIWY 25% GRUSZE 10% CZEREŚNIE

8 Zadanie 7 Przedstaw na diagramie prostokątnym podział procentowy wszystkich lądów, jeżeli w przybliżeniu: 7% przypada na Europę, 30% na Azję, 20% na Afrykę, 28% na Amerykę, 6% na Australię, a reszta na Antarktydę. 7% Europa 6% Australia PODPOWIEDŹ 20% Afryka 28% Ameryka 30% Azja 9% Antarktyda

9 Zadanie 8 Przedstaw na diagramie kołowym podział procentowy książek w bibliotece, jeżeli: wszystkich książek to książki dziecięce, to książki naukowe, to książki beletrystyczne, a pozostałe to książki obcojęzyczne. = 25% = 20% = 50% 100%-(25%+20%+50%)=5%

10 Zadanie 9 W pewnym jesiennym tygodniu w Łodzi w poniedziałek spadło 15 mm deszczu, we wtorek 25 mm, w środę 17 mm, w czwartek i piątek nie padał deszcz, zaś w sobotę i niedzielę po tyle samo co w środę. Wykonaj diagram słupkowy obrazujący opady w danym tygodniu i oblicz średnią arytmetyczną tych opadów.

11 Zadanie 10 W szkole uczyło się 300 uczniów
Zadanie 10 W szkole uczyło się 300 uczniów. W I roku liczba uczniów wzrosła o 20%, zaś w II roku zmalała o 20%. Ilu uczniów uczy się obecnie w tej szkole? W I roku liczba uczniów wynosiła: %*300 = = 360 Obecnie liczba uczniów w szkole wynosi: %*360 = = 288

12 Początkowy stan konta (solary) 1200
Zadanie 11 Początkowy stan konta (solary) 1200 Odsetki po pierwszym roku Stan konta po pierwszym roku Odsetki po drugim roku Stan konta po dwóch latach Astor przepracował miesiąc na księżycu i właśnie dostał wypłatę. Zastanawia się co zrobić z pieniędzmi. Najpierw udał się do banku. „Uwaga, uwaga!!! Oprocentowanie roczne w naszym banku wynosi 10%, a dla tych z państwa, którzy zdecydują się oszczędzać przez 2 lata – niespodzianka. Oprocentowanie w drugim roku oszczędzania wynosić będzie 20%. Zapraszamy!” Astor zastanawia się ile pieniędzy będzie miał na koncie po 1 roku, jeśli wpłaci 1200 solarów? A jeżeli nie wypłaci po roku i będzie oszczędzał przez 2 lata to jaki będzie stan jego konta po 2 latach? Astor nie potrafi rozwiązać tego problemu, a czy ty potrafisz? 1200 · 10% = 120 = 1320 1320 · 20% = 264 = 1584

13 Zadanie_12 Zyski hurtowni w ciągu 6 miesięcy przedstawia tabela
Zadanie_12 Zyski hurtowni w ciągu 6 miesięcy przedstawia tabela. 1 ‰ tych zysków przeznaczono na dyskietki. Ile pieniędzy przeznaczyła hurtownia na dyskietki w ciągu tych 6 miesięcy? I II III IV V VI Zysk w zł 8700 9600 8670 10860 9030 10550 =57410 1 ‰ z = = 574,10

14 KONIEC KONIEC


Pobierz ppt "Procenty – powtórzenie wiadomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google