Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

QUIZ MATEMATYCZNY Czy iloczyn liczb odwrotnych jest równy zero? TAKNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "QUIZ MATEMATYCZNY Czy iloczyn liczb odwrotnych jest równy zero? TAKNIE."— Zapis prezentacji:

1

2 QUIZ MATEMATYCZNY

3 Czy iloczyn liczb odwrotnych jest równy zero? TAKNIE

4 Liczby odwrotne Przez odwrotność liczby a różnej od zera rozumiemy liczbę spełniającą warunek Przykłady liczb odwrotnych: DALEJ

5 Czy liczba 3 628 405 017 jest podzielna przez 3 ? TAKNIE

6 Cechy podzielności liczb naturalnych Liczba naturalna dzieli się przez 2 tylko wtedy, gdy jest liczbą parzystą,tzn. gdy cyfrą jedności tej liczby jest: 0 lub 2 lub 4 lub 6 lub 8 Liczba naturalna dzieli się przez 3 tylko wtedy, gdy suma cyfr tej liczby tworzy liczbę podzielną przez 3 Liczba naturalna dzieli się przez 4 tylko wtedy, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4 Liczba naturalna dzieli się przez 5 tylko wtedy, gdy jej cyfrą jedności jest 5 lub 0 Liczba naturalna dzieli się przez 9 tylko wtedy, gdy suma cyfr tej liczby tworzy liczbę podzielną przez 9 DALEJ

7 Czy czworokąt, w którym przekątne dzielą się na połowy i są do siebie prostopadłe musi być kwadratem? TAKNIE

8 Przekątne w czworokątach TRAPEZ RÓWNOLEGŁOBOK ROMB PROSTOKĄT KWADRAT DALEJ

9 Czy do zbioru liczb rzeczywistych należą liczby wymierne i niewymierne? TAKNIE

10 Zbiory liczb 1 500 0 34 N -4 -11 --48 -1001 C W 0,55 9,6 -3,9 IW R N – liczby naturalne C – liczby całkowite W – liczby wymierne IW – liczby niewymierne R – liczby rzeczywiste DALEJ

11 Czy prostokąt o bokach 5cm i 25cm, oraz kwadrat o boku 15cm mają równe obwody? TAKNIE

12 Obwód wielokąta – jest to suma długości wszystkich jego boków a b a a Obwód = 2a +2b Obwód = 4a DALEJ

13 Czy wyrażenie: kwadrat różnicy liczb 9 i 4 to: 9 2 – 4 2 ? TAKNIE

14 Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia algebraiczne czytamy w kolejności odwrotnej do kolejności wykonywania działań. Przykład: 4 + xy jest to suma liczby 4 i iloczynu zmiennych x oraz y. a 2 – 3 jest to różnica kwadratu zmiennej a, oraz liczby 3 DALEJ

15 Czy przekątne rombu mogą tworzyć z tym samym bokiem rombu kąty 30 0 i 45 0 ? TAKNIE

16 Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 0. W trójkącie prostokątnym suma miar kątów ostrych wynosi 90 0. DALEJ

17 Czy wyrażenie (a 6 :a) 4 zapisane w najprostszej postaci to a 8 ? TAKNIE

18 Działania na potęgach o jednakowych podstawach mnożenie: dzielenie: potęgowanie potęgi: DALEJ

19 Następne pytanie BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna.

20 BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

21 BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

22 BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

23 BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

24 BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

25 BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

26 BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna.

27 KONIEC

28 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

29 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

30 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

31 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

32 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

33 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

34 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

35 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości


Pobierz ppt "QUIZ MATEMATYCZNY Czy iloczyn liczb odwrotnych jest równy zero? TAKNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google