Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stworzyli: Edyta Celmer I Marta Kałuża Matematyka- potęgą wiedzy!!! Temat: Wyrażenia Algebraiczne! Co to są wyrażenia Algebraiczne? Wyrażenia Algebraiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stworzyli: Edyta Celmer I Marta Kałuża Matematyka- potęgą wiedzy!!! Temat: Wyrażenia Algebraiczne! Co to są wyrażenia Algebraiczne? Wyrażenia Algebraiczne."— Zapis prezentacji:

1

2 Stworzyli: Edyta Celmer I Marta Kałuża

3 Matematyka- potęgą wiedzy!!! Temat: Wyrażenia Algebraiczne! Co to są wyrażenia Algebraiczne? Wyrażenia Algebraiczne są to takie wyrażenia, w których obok liczb i znaków działań występują litery.

4 Zadanie 1 Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego : a. Liczbę o 10 większą od x Odp. x+ 10 b. Liczbę 6 razy większą od y Odp. 6y c. Połowę liczby 3x 2 + y Odp.0,5(3x 2 +y) d. Liczbę o 20% większą od k Odp. 120 % k

5 Lekcja1 Temat : Jednomiany i sumy Algebraiczne. Co to są jednomiany? Jednomiany to wyrażenia, które są pojedynczymi liczbami, literami lub iloczynami liczb i liter. Przykłady jednomianów: 14xy, -12 -xyz,

6 2ab 2 2a Porządkowanie Jednomianów : 5ac* 2b 2 = 10ab 2 : Najpierw mnożymy czynniki liczbowe,wynik zapisujemy na początku jednomianu, iloczyny takich samych czynników literowych zapisujemy w postaci potęg.

7 Wyrażenie algebraiczne które powstaje przez dodawanie jednomianów,nazywamy sumą algebraiczną. Jednomiany, które dodajemy, nazywamy wyrazami sumy.

8 Lekcja Temat: Mnożenie sum algebraicznych. ( + )( + ) = * + * + * + * Mnożymy każdy składnik pierwszej sumy przez każdy składnik drugiej sumy. Przykład: (2a + 7)(x + 3) = 2ax + 6a + 7x + 21 ( + )( + ) = * + * + * + * Mnożymy każdy składnik pierwszej sumy przez każdy składnik drugiej sumy. Przykład: (2a + 7)(x + 3) = 2ax + 6a + 7x + 21

9 Lekcja Temat : Kwadrat sumy i kwadrat różnicy. Wzory skróconego mnożenia ( a + b ) = a 2 +2ab +b 2 Kwadrat sumy dwóch wyrażeń jest równy kwadratowi pierwszego wyrażenia plus podwojony iloczyn pierwszego wyrażenia przez drugie plus kwadrat drugiego wyrażenia.

10 ( a – b ) 2 =a 2 –2ab +b 2 Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń Jest równy kwadratowi Pierwszego wyrażenia minus podwojony iloczyn pierwszego wyrażenia przez drugie plus kwadrat drugiego wyrażenia.

11 (a + b)(a – b) = a 2 + b 2 Iloczyn sumy przez różnicę tych samych wyrażeń jest równy różnicy kwadratów tych wyrażeń.

12 Zadanie Przekształć podane wyrażenia na sumy algebraiczne. (a + 2)(a – 2) = a 2 – 2 2 = a 2 - 4 (x + 5)(5 – x) = (5 + x)(5 – x)= 5 2 – x 2 = 25 – x 2


Pobierz ppt "Stworzyli: Edyta Celmer I Marta Kałuża Matematyka- potęgą wiedzy!!! Temat: Wyrażenia Algebraiczne! Co to są wyrażenia Algebraiczne? Wyrażenia Algebraiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google