Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dodawanie i odejmowanie wektorów Opracował: Sławomir Klarzak, II L.O. im. J. Kasprowicza w Kutnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dodawanie i odejmowanie wektorów Opracował: Sławomir Klarzak, II L.O. im. J. Kasprowicza w Kutnie."— Zapis prezentacji:

1 Dodawanie i odejmowanie wektorów Opracował: Sławomir Klarzak, II L.O. im. J. Kasprowicza w Kutnie

2 Wektorem AB nazywamy uporządkowana parę punktów A i B, z których punkt A oznacza początek, a punkt B koniec wektora. Oznaczać go będziemy AB albo krócej A B Dwa wektory są sobie równe, jeżeli mają ten sam kierunek ( leżą na prostych równoległych), tę samą długość i ten sam zwrot A B C D Zapisujemy AB=CD lub Dwa wektory są przeciwne, jeżeli mają ten sam kierunek ( leżą na prostych równoległych), tę samą długość lecz przeciwny zwrot A B D C Zapisujemy AB= -CD lub Kierunek wektora wyznacza prosta przechodząca przez punkty AB. Zwrot oznaczamy grotem. Długość wektora jest równa długości odcinka AB. Będziemy ją oznaczać |AB|,, lub krótko. W odpowiedniej skali długość wektora ilustruje wartość wielkości fizycznej

3 I. Dodawanie wektorów 1. O tym samym kierunku a. Zgodnych zwrotach Rysujemy wektor Do końca wektora przykładamy początek wektora. Następnie go rysujemy Wektor zaczyna się w początku wektora a kończy w końcu wektora Jego długość jest równa sumie długości wektora i Co zapisujemy

4 1. O tym samym kierunku b. przeciwnych zwrotach I. Dodawanie wektorów Rysujemy wektor Wektor zaczyna się w początku wektora a kończy w końcu wektora Jego długość jest równa różnicy długości wektora i. Co zapisujemy Do końca wektora przykładamy początek wektora i go rysujemy

5 Zastosujmy dotychczasową wiedzę do przykładów z fizyki. Wiemy, że elementy, które dodajemy nazywamy składnikami. Dlatego wektory, które dodajemy nazywamy wektorami składowymi. Wektor równy sumie wektorów składowych- wektorem wypadkowym. Załóżmy, że na ciało działają dwie siły. Siła wypadkowa jest zawsze równa sumie wektorowej sił składowych. Czyli a) Niech na ciało działają siły o tym samym kierunku i tym samym zwrocie. Ile wynosi wartość wypadkowej siły W tym przypadku, jest równa sumie wartości sił składowych czyli 5N b) Niech na ciało działają siły o tym samym kierunku lecz przeciwnym zwrocie. Ile wynosi wartość wypadkowej siły W tym przypadku, jest równa różnicy wartości sił składowych czyli 1N

6 I. Dodawanie wektorów 2. O różnych kierunkach Rysujemy wektor Wektor zaczyna się w początku wektora a kończy w końcu wektora Jego długość nie jest równa sumie ani różnicy długości wektorów i Do końca wektora przykładamy początek wektora i go rysujemy

7 Okazuje się, że wektor można otrzymać innym sposobem. Metoda równoległoboku I. Dodawanie wektorów 2. O różnych kierunkach Rysujemy wektor W początku wektora przykładamy początek wektora i go rysujemy Następnie z końca wektora rysujemy równoległą do wektora.Z końca wektora równoległa do wektora Okazuje się, że wektor, który zaczyna się w punkcie przyłożenia wektorów, a kończy w punkcie przecięcia się równoległych, jest też jest wektorem

8 Zastosujmy te wiadomości w fizyce. Załóżmy, że na ciało działają dwie siły jak na rysunku poniżej Ile wynosi wartość wypadkowej siły? Wykorzystamy regułę równoległoboku. Jak znaleźć wypadkową siłę? Korzystając z twierdzenia Pitagorasa otrzymamy 5N. W tym wypadku suma sił o wartości 3N i 4N dała nam siłę wypadkową o wartości 5N

9 Do tej pory mając siły składowe otrzymywaliśmy siłę wypadkową. Spróbujmy teraz: mając siłę ciężkości, znaleźć jej składowe. (Na rysunku równoległą do równi i prostopadłą do równi) Do tego zagadnienia wrócimy podczas omawiania ruchu ciał po równi pochyłej

10 Ptaszek o ciężarze Q usiadł na poziomym przewodzie. Znajdź graficznie siłę napinającą przewód, jeżeli w wyniku jego ciężaru przewód ugiął się o kąt od poziomu. Wartości sił napinających przewód będziemy mogli obliczyć po zapoznaniu się z funkcjami trygonometrycznymi.

11 II. Odejmowanie wektorów Wykorzystajmy najpierw wiadomości z dodawania wektorów. Wyrażenie powyżej można zapisać następująco Czyli odjąć, to do wektora pierwszego dodać wektor przeciwny do drugiego. Wektor r podobnie jak przy dodawaniu zaczyna się w początku wektora pierwszego a kończy w końcu drugiego. Rysujemy wektor Do końca wektora przykładamy początek wektora a następnie go rysujemy Bierzemy wektor przeciwny do

12 Okazuje się, że wektor r można otrzymać innym sposobem. Narysujmy wektory tak, żeby ich początki były w tym samym punkcie Okazuje się, że wektor r będzie zaczynał się w końcu wektora a kończył w końcu wektora Wykorzystamy to na późniejszych lekcjach fizyki.


Pobierz ppt "Dodawanie i odejmowanie wektorów Opracował: Sławomir Klarzak, II L.O. im. J. Kasprowicza w Kutnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google