Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Badanie wizerunku firmy i satysfakcji klientów z usług firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Badanie wizerunku firmy i satysfakcji klientów z usług firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o."— Zapis prezentacji:

1 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Badanie wizerunku firmy i satysfakcji klientów z usług firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. 99-301 Kutno, ul. Grunwaldzka 5 tel. (024) 355 77 00, fax. (024) 355 77 01 e-mali: p.debowski@asm-poland.com.pl Badanie zrealizowane przez:

2 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Nota metodologiczna Badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego w dniach 28.09 – 12.10.2004 r. przy użyciu wystandaryzowanego kwestionariusza wywiadu, zaakceptowanego przez Zleceniodawcę Na pytania ankietowe odpowiedziało 500 mieszkańców Płocka, w tym 250 mieszkańców domków jednorodzinnych oraz 250 mieszkańców bloków. Kobiety stanowiły 68,6% badanych, zaś mężczyźni – 31,4%. Respondentów dobrano korzystając z bazy teleadresowej ASM Na pytania odpowiadały osoby odpowiedzialne za regulowanie rachunków za wodę oraz ścieki Wyniki badania porównywano z danymi uzyskanymi w 2000 roku, kiedy przebadano 300 respondentów

3 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Poziom znajomości firmy Wodociągi Płockie

4 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Jak brzmi pełna nazwa przedsiębiorstwa dostarczającego wodę i odprowadzającego ścieki mieszkańcom Płocka? (w%) N=500 Poziom znajomości nazwy Wodociągi Płockie wzrósł od 2000 roku o 3,3%.

5 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Jak brzmi pełna nazwa przedsiębiorstwa dostarczającego wodę i odprowadzającego ścieki mieszkańcom Płocka? Budownictwo jednorodzinne (w%) N=250 W 2000 roku nazwę Wodociągi Płockie wskazało 53,3% mieszkańców domków jednorodzinnych

6 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Jak brzmi pełna nazwa przedsiębiorstwa dostarczającego wodę i odprowadzającego ścieki mieszkańcom Płocka? Budownictwo wielorodzinne (bloki) (w%) N=250 W 2000 roku nazwę Wodociągi Płockie wskazało 56,1% płocczan mieszkających w blokach

7 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kto ustala wysokość opłat za wodę i ścieki w Płocku? (w%) N=500 Rada miasta została wskazana w 2000 roku przez 29,2% badanych

8 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Poziom dotarcia informacji o inwestycjach realizowanych przez Wodociągi Płockie (w%) N=500 W ostatnich 2 latach firma Wodociągi Płockie zbudowała między innymi nowoczesną halę filtrów antracytowo – piaskowych, które poprawiają jakość wody oraz uruchomiła instalację dozowania inhibitorów korozji powodujących m.in. zmniejszenie ilości osadów w rurociągach. Czy słyszał/a Pan/i o tych lub podobnych inwestycjach Wodociągów Płockich?

9 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Wizerunek firmy Wodociągi Płockie oraz stosunek do planowanej inwestycji

10 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Cechy, jakie przypisują klienci firmie Wodociągi Płockie (w%) N=500 (Część I)

11 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Cechy, jakie przypisują klienci firmie Wodociągi Płockie (w%) N=500 (Część II)

12 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Czy firma Wodociągi Płockie dba o ochronę środowiska naturalnego w opinii swoich klientów? (w%) N=500

13 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Opinie badanych na temat propozycji budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków (w%) N=500 Proszę wyobrazić sobie sytuację, że Wodociągi Płockie budują bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która znacznie zmniejszy ilość zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego i zdejmie ze spółki konieczność płacenia milionowych kar z tego tytułu. Taka oczyszczalnia istotnie zmniejszy również szkodliwość ścieków odprowadzanych do Wisły. Żeby sfinansować budowę, Wodociągi Płockie, oprócz środków pochodzących z dotacji z Funduszy Unii Europejskiej oraz z kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, muszą podnieść o kilka procent swoje opłaty. Co Pan/i sądzi o takim pomyśle?

14 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Znajomość i ocena funkcjonowania Biura Obsługi Klienta firmy Wodociągi Płockie

15 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Czy w ciągu 2 ostatnich lat odwiedził/a Pan/i Biuro Obsługi Klienta firmy Wodociągi Płockie? (w%) N=500

16 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Co w Biurze Obsługi Klienta nie podoba się klientom Wodociągów Płockich? (w%) N=81

17 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Co podobało się badanym w Biurze Obsługi Klienta? (w%, N=81)

18 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Czy badani byli zadowoleni z kontaktu z BOK Wodociągów Płockich – ocena pod kątem określonych czynników (w%) N=81 (część I)

19 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Czy badani byli zadowoleni z kontaktu z BOK Wodociągów Płockich – ocena pod kątem określonych czynników (w%) N=81 (część II)

20 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Znajomość oferty usług dodatkowych firmy Wodociągi Płockie

21 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena znajomości poszczególnych usług dodatkowych oferowanych przez Wodociągi Płockie (w%) N=500

22 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Znajomość usług inwestycyjnych i remontowych świadczonych przez Wodociągi Płockie – porównanie wyników badań zrealizowanych w 2000 i 2004 roku (w%)

23 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Znajomość usługi związanej z prowadzeniem badań laboratoryjnych na zlecenie innych podmiotów, świadczonej przez Wodociągi Płockie – porównanie wyników badań zrealizowanych w 2000 i 2004 roku (w%)

24 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena satysfakcji klientów z usług firmy Wodociągi Płockie

25 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Jak ocenia Pan/i obecną jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Płocka przez firmę Wodociągi Płockie? (w%) N=500

26 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Oceny jakości wody pitnej w Płocku – porównanie wyników badań zrealizowanych w 2000 i 2004 roku (w%)

27 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena zmian jakości wody pitnej w Płocku na przestrzeni 15 ostatnich lat (w%) N=500

28 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena zmian jakości wody pitnej w Płocku na przestrzeni 15 ostatnich lat – analiza dla budownictwa jedno– oraz wielorodzinnego (w%)

29 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena zmian jakości wody pitnej w Płocku na przestrzeni 2 ostatnich lat (w%) N=500

30 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena wysokości opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków

31 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena wysokości opłat za wodę w Płocku (w%) N=500 Opinie na temat wysokości opłat za wodę nie uległy istotnej zmianie na przestrzeni ostatnich 4 lat

32 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ocena wysokości opłat za odprowadzanie ścieków w Płocku (w%) N=500 Opinie na temat wysokości opłat za odprowadzanie ścieków nie uległy istotnej zmianie na przestrzeni ostatnich 4 lat

33 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Dodatkowe oczekiwania klientów wobec firmy Wodociągi Płockie

34 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Jakie są Pana/i dodatkowe oczekiwania w stosunku do Wodociągów Płockich? (w%) N=500

35 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Sposoby regulowania należności wobec firmy Wodociągi Płockie

36 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Sposoby regulowania należności wobec Wodociągów Płockich (w%, N=500) 94,8% badanych nie chciałoby płacić rachunków inną metodą niż obecnie stosowana

37 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Sposoby regulowania należności wobec Wodociągów Płockich (w%)

38 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kanały informacyjne – preferencje respondentów

39 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Preferowane przez badanych sposoby otrzymywania informacji na temat oferty Wodociągów Płockich – w 2000 oraz 2004 roku (w%)

40 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Wnioski i rekomendacje

41 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ludzie przywiązują się do swojego otoczenia! Realizując inwestycje – w tym wymagające podniesienia opłat – należy odwoływać się do wspólnych interesów: ochrony środowiska w regionie, zabezpieczenia zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń Troska o ochronę środowiska naturalnego jest bardzo ważnym elementem wizerunku firmy Wodociągi Płockie. Należy dokładać starań, aby podtrzymać ten obraz Kanałem informacyjnym o największym potencjale są ulotki – przesyłane pocztą lub zostawiane prze roznosicieli

42 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. 99-301 Kutno, ul. Grunwaldzka 5 tel. (024) 355 77 00, fax. (024) 355 77 01 e-mali: p.debowski@asm-poland.com.pl


Pobierz ppt "ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Badanie wizerunku firmy i satysfakcji klientów z usług firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google