Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji

2 Plan spotkania 10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników spotkania 10.15 – 11.00 Podstawowe zasady realizacji projektów 11.00 – 11.30 Wymogi odnośnie promocji projektów i oznaczania dokumentów w ramach PO KL 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 11.45 – 12.15 Rekrutacja w projektach 12.15 – 13.00 Zasady dokonywania zmian w projektach 13.00 – 14.00 Ogólne zasady sporządzania wniosków o płatność

3 Zasady współpracy Preferujemy kontakt e-mailowy Zmiany wytycznych - newsletter WUP Kontakt telefoniczny oraz spotkania z opiekunami – wtorki i czwartki Spotkania informacyjne i szkolenia Wizyty w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektu

4 Opiekunowie umów 9.1.1 Gmina Korzenna Jolanta Koszyk tel. 12 428 78 56 e-mail: jkos@wup-krakow.pl@wup-krakow.pl Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie Gmina Łapsze Niżne Fundacja Karpacka Zielone Technologie Gmina Rzezawa Aneta Hołda-Nowak tel. 12 428 78 56 e-mail: ahol@wup-krakow.pl Urząd Gminy w Książu Wielkim Gmina Miejska Kraków

5 Opiekunowie umów 9.1.2 Gmina Rzezawa Ciekawa szkoła Renata Kępczyk tel. 12 428 78 16 e-mail: rkepczyk@wup-krakow.pl Gmina Rzezawa Bezpieczna przyszłość przez wsparcie na starcie Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa Szkolny Ośrodek Kariery – Szansa na Sukces Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa Równym krokiem w przyszłość Gmina Miejska Kraków Okno na Europę - nauka języka angielskiego Joanna Mackiewicz tel. 12 428 78 54 e-mail: jmac@wup-krakow.pl Gmina Miejska Kraków Program rozwojowy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie Gmina Miejska Kraków Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno- Przyrodniczych

6 Opiekunowie umów 9.1.2 Gmina Ochotnica Dolna Anna Samborska tel. 12 428 78 56 e-mail: asamborska@wup-krakow.pl@wup-krakow.pl Gmina Wielka Wieś Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Publiczna Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym Szkoła Podstawowa w Szczurowej Gmina Poronin

7 Opiekunowie umów 9.1.2 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Joanna Mackiewicza tel. 12 428 78 54 e-mail: jmac@wup-krakow.pl Gmina Drwinia, Zespół Szkół w Mikluszowicach Gmina Przeciszów Gmina Chełmek Renata Kępczyk tel. 12 428 78 16 e-mail: rkepczyk@wup-krakow.pl Gmina Wolbrom Publiczne Gimnazjum w Zaborowie

8 Opiekunowie umów 9.1.2 i 9.2 Gmina Gorlice Beata Sikora tel. 12 428 78 54 e-mail: bsikora@wup-krakow.pl Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wlk Partner Service Góra Marta Gmina Tokarnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie Gmina Łapsze Niżne Iwona Głuszyńska tel. 12 428 78 49 e-mail: igluszynska@wup-krakow.pl

9 Opiekunowie umów 9.2 Powiat Limanowski Iwona Głuszyńska tel. 12 428 78 49 e-mail: igluszynska@wup-krakow.pl Powiat Suski Powiat Tarnowski Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce Marzena Mieziewska-Drobny tel. 12 428 78 16 e-mail: mmiz@wup-krakow.pl Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Kazimierz Kępa tel. 12 428 78 54 e-mail: kkepa@wup-krakow.pl

10 Opiekunowie umów 9.3 Cezar Sp. z o.o. Grzegorz Londo tel. 12 428 78 16 e-mail: glon@wup-krakow.pl

11 Opiekunowie umów 9.5 Nowe Motywacje Sp. z o.o. Edukacja dla przyszłości - oświatowy projekt pilotażowy dla mieszkańców Gminy Zakliczyn Agnieszka Haba tel. 12 428 78 49 e-mail: ahaba@wup-krakow.pl

12 Przekazywanie płatności Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest: po podpisaniu umowy, bez składania wniosku o płatność w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności Przekazanie kolejnych transzy dotacji następuje na podstawie wniosku o płatność pośrednią rozliczającym co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji Transza przekazywana jest w terminie do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność (pod warunkiem, że WUP w Krakowie dysponuje środkami).

13 Rozliczanie projektu Wnioski o płatność pośrednią należy składać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Bardzo ważne jest żeby wnioski o płatność składane były zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności. Wniosek o płatność przygotowywany jest w obowiązującej wersji generatora wniosków płatniczych.

14 Rozliczanie projektu c.d. Istnieje możliwość złożenia cząstkowego wniosku o płatność, w którym rozliczane będzie co najmniej 40 % środków dotychczas otrzymanych. Zatwierdzenie takiego wniosku nie uprawnia do otrzymania kolejnej transzy dotacji. Końcowy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

15 Rejestracja szkoleń Każde organizowane przez beneficjentów szkolenie musi zostać zarejestrowane w internetowej bazie ofert szkoleniowych, na stronie: www.inwestycjawkadry.plwww.inwestycjawkadry.pl Aktualizację informacji o każdym organizowanym szkoleniu należy robić przynajmniej raz w miesiącu.

16

17 Zwrot środków Oszczędności powstałe w projektach należy niezwłocznie zgłaszać do WUP Od stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych Kwoty niewykorzystane traktowane są jako nadmiernie pobrane i wówczas również naliczane są odsetki

18 Monitoring i kontrola Informacje o problemach z realizacją projektu należy: - zgłaszać niezwłocznie do WUP - umieszczać w pkt.12 wniosku o płatność. Wraz z wnioskiem o płatność należy przekazać informacje o wszystkich uczestnikach projektu (PEFS)

19 Pozostałe obowiązki beneficjenta Zgłoszenie do Instytucji Wdrażającej wydatków niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez IW Ujawnianie wszystkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu Zwrot odsetek bankowych od przekazywanych transz dotacji – z wyjątkiem gmin i powiatów

20 Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d. Informowanie IW o zbyciu wszystkich aktywów wytworzonych w ramach Projektu Zgłaszanie wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31.12.2020 r. oraz informowaniu IW o miejscu archiwizacji dokumentów

21 Podstawowe dokumenty regulujące zasady realizacji projektu Umowa o dofinansowanie projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System Realizacji Programu Kapitał Ludzki (zwłaszcza Zasady finansowania PO KL i Zasady sytemu sprawozdawczości w PO KL) Plan komunikacji PO KL

22 Pomocne strony internetowe www.wup-krakow.pl zakładka Program Operacyjny Kapitał Ludzki/Materiały dla Beneficjentów www.pokl.wup-krakow.plwww.pokl.wup-krakow.pl (strona w budowie) www.wrotamalopolski.pl/root_POKL strona Instytucji Pośredniczącej PO KL w Małopolsce www.mrr.gov.pl zakładka Programy Operacyjne na lata 2007/2013/Kapitał Ludzki strona Instytucji Zarządzającej PO KL www.efs.gov.pl/20072013

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Paweł Pawłowski e -mail: ppaw@wup-krakow.plppaw@wup-krakow.pl rwk@wup-krakow.pl Telefon – 42-40-842


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google