Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK. RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK. RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów."— Zapis prezentacji:

1 RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK

2 RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów resuscytacyjnych Zasady postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia NZK

3 RC (UK) Przyczyny NZK 1. Drogi oddechowe Depresja OUN Krew, wymiociny, ciała obce Uraz Infekcje, stany zapalne Skurcz krtani Skurcz oskrzeli

4 RC (UK) Przyczyny NZK 2. Niewydolność oddechowa Obniżenie napędu oddechowego –Depresja OUN Obniżenie wysiłku oddechowego –ubytki neurologiczne –osłabienie mięśniowe –restrictive chest defect Choroby płuc –Odma opłucnowa

5 RC (UK) Przyczyny NZK 3. Układ krążenia Pierwotne Niedokrwienie Zawał serca Nadciśnienie Wady zastawkowe Leki Zaburzenia elektrolitowe Wtórne Zamartwica Niedotlenienie Utrata krwi Wstrząs septyczny

6 RC (UK) Rozpoznanie zagrożenia Wywiad, badanie Zwiastuny NZK - 80% zatrzymań krążenia w warunkach szpitalnych –przyspieszony oddech –częstoskurcz –spadek ciśnienia –pogorszenie świadomości

7 RC (UK) Zespół resuscytacyjny Kryteria wezwania Niedrożne drogi oddechowe Oddech –bezdech – 36 Krążenie –zatrzymanie krążenia –tętno 140 –ciśnienie skurczowe < 90 Układ nerwowy –nagłe obniżenie GCS > 2 Jakiekolwiek wątpliwości

8 RC (UK) Niedrożne drogi oddechowe Objawy Trudności w oddychaniu, niepokój, zadławienie Duszność Świsty, bulgotanie Nieprawidłowy tor oddechowy Postępowanie Odsysanie, pozycja Udrożnienie dróg oddechowych –Czynności podstawowe –Czynności specjalistyczne

9 RC (UK) Niewydolność oddechowa Objawy Duszność, niepokój, drażliwość Pogorszenie świadomości Przyspieszony oddech Sinica Postępowanie Tlen Wspomaganie oddychania Leczenie potencjalnych przyczyn

10 RC (UK) Układ krążenia: Ostre zespoły wieńcowe Podział kliniczny: Niestabilna choroba niedokrwienna Zawał mięśnia sercowego bez załamka Q Zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q

11 RC (UK) Stabilna choroba niedokrwienna Ból spowodowany niedokrwieniem –ucisk/ból w klatce piersiowej –promieniowanie do gardła ramienia pleców nadbrzusza –wywołany wysiłkiem –ustępuje po zaprzestaniu wysiłku NIE jest to ostry zespół wieńcowy

12 RC (UK) Niestabilna choroba niedokrwienna Dławica powysiłkowa z narastającą częstotliwością i wywoływana mniejszym wysiłkiem Nawracająca dławica bez związku z wysiłkiem Spoczynkowy i przedłużający się ból w klatce piersiowej bez danych dla zawału w EKG i badaniach laboratoryjnych

13 RC (UK) Non-Q wave myocardial infarction Symptoms suggesting MI Non-specific ECG abnormalities –ST segment depression –T wave inversion Elevated cardiac enzymes Unstable coronary artery disease –unstable angina –non-Q wave MI

14 RC (UK) Non-Q wave myocardial infarction

15 RC (UK) Q wave myocardial infarction Prolonged chest pain Acute ST segment elevation Q waves Elevated cardiac enzymes –creatine kinase –troponins

16 RC (UK) Anterolateral myocardial infarction

17 RC (UK) Immediate treatment in all acute coronary syndromes MONA –Morphine (or diamorphine) –Oxygen –Nitroglycerine (GTN spray or tablet) –Aspirin 300 mg orally (crushed/chewed)

18 RC (UK) Patients with ST segment elevation MI or MI with LBBB Early coronary reperfusion therapy: Thrombolytic therapy –streptokinase –alteplase Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) Coronary artery bypass surgery (CABG)

19 RC (UK) Indications for thrombolytic therapy for MI Presentation < 12 h of typical chest pain, and: ST segment elevation: – > 0.2 mV in 2 adjacent chest leads, or – > 0.1 mV in 2 or more limb leads New onset left bundle branch block Dominant R waves and ST depression in V1-V3 Presentation h after onset of pain with continuing pain +/- evolving MI on ECG

20 RC (UK) Absolute contraindications to thrombolytic therapy Previous haemorrhagic stroke Other stroke or CVA within 6 months Active internal bleeding Aortic dissection

21 RC (UK) Unstable angina and non-Q wave MI MONA Heparin –continuous infusion unfractionated, or –subcutaneous low molecular weight Intravenous nitrate If high risk: –glycoprotein IIb/IIIa inhibitor Consider beta-blockers

22 RC (UK) Any Questions?

23 RC (UK) Summary Airway, breathing or cardiac problems can cause cardiorespiratory arrest Patients often have warning symptoms and signs Early recognition may allow arrest prevention In acute coronary syndromes consider MONA and start reperfusion therapy early, if indicated


Pobierz ppt "RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK. RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google