Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyny i zapobieganie NZK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyny i zapobieganie NZK"— Zapis prezentacji:

1 Przyczyny i zapobieganie NZK

2 Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych
Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów resuscytacyjnych Zasady postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia NZK

3 Przyczyny NZK 1. Drogi oddechowe
Depresja OUN Krew, wymiociny, ciała obce Uraz Infekcje, stany zapalne Skurcz krtani Skurcz oskrzeli

4 Przyczyny NZK 2. Niewydolność oddechowa
Obniżenie napędu oddechowego Depresja OUN Obniżenie wysiłku oddechowego ubytki neurologiczne osłabienie mięśniowe restrictive chest defect Choroby płuc Odma opłucnowa

5 Przyczyny NZK 3. Układ krążenia
Pierwotne Niedokrwienie Zawał serca Nadciśnienie Wady zastawkowe Leki Zaburzenia elektrolitowe Wtórne Zamartwica Niedotlenienie Utrata krwi Wstrząs septyczny

6 Rozpoznanie zagrożenia
Wywiad, badanie Zwiastuny NZK - 80% zatrzymań krążenia w warunkach szpitalnych przyspieszony oddech częstoskurcz spadek ciśnienia pogorszenie świadomości

7 Zespół resuscytacyjny Kryteria wezwania
Niedrożne drogi oddechowe Oddech bezdech < 5 albo >36 Krążenie zatrzymanie krążenia tętno < 40 albo >140 ciśnienie skurczowe < 90 Układ nerwowy nagłe obniżenie GCS > 2 Jakiekolwiek wątpliwości

8 Niedrożne drogi oddechowe
Objawy Trudności w oddychaniu, niepokój, zadławienie Duszność Świsty, bulgotanie Nieprawidłowy tor oddechowy Postępowanie Odsysanie, pozycja Udrożnienie dróg oddechowych Czynności podstawowe Czynności specjalistyczne

9 Niewydolność oddechowa
Objawy Duszność, niepokój, drażliwość Pogorszenie świadomości Przyspieszony oddech Sinica Postępowanie Tlen Wspomaganie oddychania Leczenie potencjalnych przyczyn

10 Układ krążenia: Ostre zespoły wieńcowe
Podział kliniczny: Niestabilna choroba niedokrwienna Zawał mięśnia sercowego bez załamka Q Zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q

11 Stabilna choroba niedokrwienna
Ból spowodowany niedokrwieniem ucisk/ból w klatce piersiowej promieniowanie do gardła ramienia pleców nadbrzusza wywołany wysiłkiem ustępuje po zaprzestaniu wysiłku NIE jest to ostry zespół wieńcowy

12 Niestabilna choroba niedokrwienna
Dławica powysiłkowa z narastającą częstotliwością i wywoływana mniejszym wysiłkiem Nawracająca dławica bez związku z wysiłkiem Spoczynkowy i przedłużający się ból w klatce piersiowej bez danych dla zawału w EKG i badaniach laboratoryjnych

13 Non-Q wave myocardial infarction
Symptoms suggesting MI Non-specific ECG abnormalities ST segment depression T wave inversion Elevated cardiac enzymes Unstable coronary artery disease unstable angina non-Q wave MI

14 Non-Q wave myocardial infarction

15 Q wave myocardial infarction
Prolonged chest pain Acute ST segment elevation Q waves Elevated cardiac enzymes creatine kinase troponins

16 Anterolateral myocardial infarction

17 Immediate treatment in all acute coronary syndromes
“MONA” Morphine (or diamorphine) Oxygen Nitroglycerine (GTN spray or tablet) Aspirin 300 mg orally (crushed/chewed)

18 Patients with ST segment elevation MI or MI with LBBB
Early coronary reperfusion therapy: Thrombolytic therapy streptokinase alteplase Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) Coronary artery bypass surgery (CABG)

19 Indications for thrombolytic therapy for MI
Presentation < 12 h of typical chest pain, and: ST segment elevation: > 0.2 mV in 2 adjacent chest leads, or > 0.1 mV in 2 or more limb leads New onset left bundle branch block Dominant R waves and ST depression in V1-V3 Presentation h after onset of pain with continuing pain +/- evolving MI on ECG

20 Absolute contraindications to thrombolytic therapy
Previous haemorrhagic stroke Other stroke or CVA within 6 months Active internal bleeding Aortic dissection

21 Unstable angina and non-Q wave MI
“MONA” Heparin continuous infusion unfractionated, or subcutaneous low molecular weight Intravenous nitrate If “high risk”: glycoprotein IIb/IIIa inhibitor Consider beta-blockers

22 Any Questions?

23 Summary Airway, breathing or cardiac problems can cause cardiorespiratory arrest Patients often have warning symptoms and signs Early recognition may allow arrest prevention In acute coronary syndromes consider “MONA” and start reperfusion therapy early, if indicated


Pobierz ppt "Przyczyny i zapobieganie NZK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google