Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

publika.plWyższa Szkola Celna1 Temat 2. LIGA NARODÓW ORAZ ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO PRZYKŁAD ORGANIZACJI O KOMPETENCJACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "publika.plWyższa Szkola Celna1 Temat 2. LIGA NARODÓW ORAZ ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO PRZYKŁAD ORGANIZACJI O KOMPETENCJACH."— Zapis prezentacji:

1 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna1 Temat 2. LIGA NARODÓW ORAZ ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO PRZYKŁAD ORGANIZACJI O KOMPETENCJACH POWSZECHNYCH. Przeznaczenie, geneza powstania, członkostwo, struktura, kompetencje organów, mechanizmy działania. Przeznaczenie, geneza powstania, członkostwo, struktura, kompetencje organów, mechanizmy działania. Główne uwarunkowania i etapy udziału Polski w ONZ. Główne uwarunkowania i etapy udziału Polski w ONZ. Inicjatywy pokojowe Polski na forum ONZ. Inicjatywy pokojowe Polski na forum ONZ. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ. Udział Polski we współpracy wielostronnej w dziedzinie gospodarki i spraw społecznych. Udział Polski we współpracy wielostronnej w dziedzinie gospodarki i spraw społecznych.

2 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna2 Literatura: Osmańczyk E.J.: Encyklopedia ONZ i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 364-366. Osmańczyk E.J.: Encyklopedia ONZ i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 364-366. Parzymies S., Rysińska I.: Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002, s.49-62. Parzymies S., Rysińska I.: Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002, s.49-62. Michałowska G.: Mały Słownik Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1996, s. 158. Michałowska G.: Mały Słownik Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1996, s. 158. Rysińska I.: Ewolucja idei Narodów Zjednoczonych w.: T. Łoś, Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, Wrocław 1995. Rysińska I.: Ewolucja idei Narodów Zjednoczonych w.: T. Łoś, Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, Wrocław 1995.

3 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna3 Geneza powstania Pierwsza organizacja ds. zabezpieczenia pokoju i rozwoju pokojowej współpracy międzynarodowej- 28. VI. 1919 r. Pierwsza organizacja ds. zabezpieczenia pokoju i rozwoju pokojowej współpracy międzynarodowej- 28. VI. 1919 r. Powstała z inicjatywy USA (American Institute of International Law). Powstała z inicjatywy USA (American Institute of International Law). Znaczenie orędzia T.Woodrowa Wilsona i jego Komisji. (tzw 14 pkt.) Znaczenie orędzia T.Woodrowa Wilsona i jego Komisji. (tzw 14 pkt.) Pakt Ligi Narodów stanowi integralną część Generalnego Traktatu Pokoju zw. Traktatem Wersalskim. Pakt Ligi Narodów stanowi integralną część Generalnego Traktatu Pokoju zw. Traktatem Wersalskim. Pakt LN wszedł w życie 10.I.1920 r. Pakt LN wszedł w życie 10.I.1920 r.

4 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna4 Cele LN Pierwsza organizacja międzynarodowa, której celem było działanie na rzecz utrzymania pokoju międzynarodowego. Pierwsza organizacja międzynarodowa, której celem było działanie na rzecz utrzymania pokoju międzynarodowego. Zapobieganie wojnom Zapobieganie wojnom Rozwijanie pokojowej współpracy państw członków. Rozwijanie pokojowej współpracy państw członków. Członkowie byli zobowiązani do przestrzegania norm prawa międzynarodowego, rozwijania stosunków międzynarodowych, pokojowego rozstrzygania sporów, poszanowania i utrzymywania całości terytorialnej i politycznej, niezawisłości państw. Członkowie byli zobowiązani do przestrzegania norm prawa międzynarodowego, rozwijania stosunków międzynarodowych, pokojowego rozstrzygania sporów, poszanowania i utrzymywania całości terytorialnej i politycznej, niezawisłości państw. Utrzymanie status quo powstałego po I wojnie światowej Utrzymanie status quo powstałego po I wojnie światowej

5 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna5 Członkostwo Państwa Państwa Kolonie rządzące się samodzielnie Kolonie rządzące się samodzielnie Statut członka pierwotnego-32 państwa- sygnatariusze oraz 13 zaproszonych państw Statut członka pierwotnego-32 państwa- sygnatariusze oraz 13 zaproszonych państw Faktycznie członkami pierwotnymi zostało 42 państw, 3 państwa w tym USA nie ratyfikowały Traktatu Wersalskiego Faktycznie członkami pierwotnymi zostało 42 państw, 3 państwa w tym USA nie ratyfikowały Traktatu Wersalskiego Inne państwa mogły stać się również członkiem na podstawie decyzji Zgromadzenia-decyzja 2/3 głosów Inne państwa mogły stać się również członkiem na podstawie decyzji Zgromadzenia-decyzja 2/3 głosów

6 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna6 Członkostwo Każdy członek mógł wystąpić z LN Każdy członek mógł wystąpić z LN Usunięcie na mocy decyzji Rady Ligi Usunięcie na mocy decyzji Rady Ligi 1933-wystąpienie Niemiec (przystąpiły w 1926) i Japonii 1933-wystąpienie Niemiec (przystąpiły w 1926) i Japonii 1937-wystąpienie Włoch 1937-wystąpienie Włoch 14 XII 1939 usunięcie ZSRR z LN za agresję na Finlandię (ZSRR nie był członkiem pierwotnym, przystąpił w 1934r.) 14 XII 1939 usunięcie ZSRR z LN za agresję na Finlandię (ZSRR nie był członkiem pierwotnym, przystąpił w 1934r.) Polska-członkiem pierwotnym, członkostwo do rozwiązania LN. Polska-członkiem pierwotnym, członkostwo do rozwiązania LN.

7 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna7 Organy - organy naczelne Zgromadzenie i Rada - organy naczelne Zgromadznie-3 przedstawicieli, zjazdy raz w roku, w razie potrzeby-sesje nadzwyczajne, odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w większości spraw dotyczących LN, (wyłączność w przypadku przyjmowania nowych członków, poprawki do Paktu, uchwalanie budżetu, wybór niestałych członków Rady, zwiększanie ich liczby) Zgromadznie-3 przedstawicieli, zjazdy raz w roku, w razie potrzeby-sesje nadzwyczajne, odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w większości spraw dotyczących LN, (wyłączność w przypadku przyjmowania nowych członków, poprawki do Paktu, uchwalanie budżetu, wybór niestałych członków Rady, zwiększanie ich liczby)

8 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna8 Podejmowanie decyzji w Zgromadzeniu Każdy dysponował 1 głosem w Zgromadzeniu. Każdy dysponował 1 głosem w Zgromadzeniu. Podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych na zasadzie jednomyślności członków obecnych. Podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych na zasadzie jednomyślności członków obecnych. Podejmowanie decyzji w sprawach proceduralnych metodą większości głosów. Podejmowanie decyzji w sprawach proceduralnych metodą większości głosów.

9 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna9 Skład Rady Stali członkowie: Stali członkowie: Francja, Japonia, Wlk. Brytania, Włochy (USA nie ratyfikowały Traktatu Wersalskiego) Francja, Japonia, Wlk. Brytania, Włochy (USA nie ratyfikowały Traktatu Wersalskiego) 1926 Niemcy (po traktacie w Locarno 1925 r.-uznanie ostatecznej granicy z Belgią i Francją) Gustaw Streseman 1926 Niemcy (po traktacie w Locarno 1925 r.-uznanie ostatecznej granicy z Belgią i Francją) Gustaw Streseman 1934 ZSRR 1934 ZSRR Członkowie niestali (4 niestałych wybieranych ze Zgromadzenia na 3 letnią kadencję: Członkowie niestali (4 niestałych wybieranych ze Zgromadzenia na 3 letnią kadencję: 1922-6 członków niestałych 1922-6 członków niestałych 1926-9 1926-9 1933-10 1933-10 1936-11 1936-11 Polska-niestały członek Rady w latach 1926-1938 Polska-niestały członek Rady w latach 1926-1938 Obrady pierwotnie 3 razy w roku potem 4 Obrady pierwotnie 3 razy w roku potem 4

10 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna10 Kompetencje Rady Szersze niż Zgromadzenia Szersze niż Zgromadzenia Usuwanie członków z LN Usuwanie członków z LN Prowadzenie akcji mediacyjnych w celu utrzymania pokoju Prowadzenie akcji mediacyjnych w celu utrzymania pokoju Formułowanie propozycji w sprawie ograniczenia zbrojeń Formułowanie propozycji w sprawie ograniczenia zbrojeń Uchwalanie zaleceń w sprawie podejmowania przez członków wspólnych akcji w przypadku agresji Uchwalanie zaleceń w sprawie podejmowania przez członków wspólnych akcji w przypadku agresji Podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony praw mniejszości narodowych Podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony praw mniejszości narodowych Mianowanie Wysokiego Komisarza w Gdańsku Mianowanie Wysokiego Komisarza w Gdańsku

11 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna11 Podejmowanie decyzji w Radzie Każde państwo-1 glos Każde państwo-1 glos Zasada jednomyślności Zasada jednomyślności Za zgodą większości członków Zgromadzenia Rada wybierała Sekretarza Generalnego Za zgodą większości członków Zgromadzenia Rada wybierała Sekretarza Generalnego

12 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna12 Sekretariat Sekretarz Generalny Sekretarz Generalny Zastępcy Zastępcy Funkcja administracyjno-wykonawcza Funkcja administracyjno-wykonawcza Prace badawcze i wydawnicze Prace badawcze i wydawnicze 600 osób 600 osób

13 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna13 Liczba członków LN 1937r.-58 członków 1937r.-58 członków 1940r.-43 1940r.-43 1946-w chwili rozwiązania-26 1946-w chwili rozwiązania-26 Język urzędowy-angielski i francuski Język urzędowy-angielski i francuski

14 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna14 Liga Narodów, sesja inauguracyjna, Genewa 1920Siedziba

15 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna15 Działalność LN Rozpatrywanie większości ówczesnych problemów politycznych i utrzymania pokoju międzynarodowego Rozpatrywanie większości ówczesnych problemów politycznych i utrzymania pokoju międzynarodowego Spór Litwy i Polski o Wilno -1920 Spór Litwy i Polski o Wilno -1920 Spory graniczne -Albania-Grecja-Jugosławia Spory graniczne -Albania-Grecja-Jugosławia Agresja ZSRR na Finlandię 1939 r. Agresja ZSRR na Finlandię 1939 r. Nie rozpatrywała agresji Niemiec na Polskę w 1939 r. Nie rozpatrywała agresji Niemiec na Polskę w 1939 r. Aktywna działalność w dziedzinie rozbrojenia- 1925 powołała Komisję Rozbrojeniową, 1932 zwołała konferencję rozbrojeniową Aktywna działalność w dziedzinie rozbrojenia- 1925 powołała Komisję Rozbrojeniową, 1932 zwołała konferencję rozbrojeniową

16 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna16 Działalność LN Zarządzanie mandatami powierniczymi nad byłymi koloniami niemieckimi i tureckimi (głównie rozdzielane były między Francję a Wlk. Brytanię, LN tylko formalnie nadzorowała) Zarządzanie mandatami powierniczymi nad byłymi koloniami niemieckimi i tureckimi (głównie rozdzielane były między Francję a Wlk. Brytanię, LN tylko formalnie nadzorowała) Mandat- pełnomocnictwo do administrowania dawnymi posiadłościami kolonialnymi Niemiec i Imperium Osmańskiego Mandat- pełnomocnictwo do administrowania dawnymi posiadłościami kolonialnymi Niemiec i Imperium Osmańskiego Brak postępu związanego z przyspieszeniem zniesienia kolonializmu Brak postępu związanego z przyspieszeniem zniesienia kolonializmu Rozwój współpracy państw w dziedzinie gospodarki, nauki, kultury, prawa, spraw społecznych Rozwój współpracy państw w dziedzinie gospodarki, nauki, kultury, prawa, spraw społecznych Organizacja kilkunastu konferencji międzynarodowych poświęconych współpracy gospodarczej Organizacja kilkunastu konferencji międzynarodowych poświęconych współpracy gospodarczej Utworzenie kilku międzynarodowych organizacji gospodarczych Utworzenie kilku międzynarodowych organizacji gospodarczych

17 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna17 Działalność LN Prowadzenie działalności w kierunku kodyfikacji prawa (jednak bez większych rezultatów) Prowadzenie działalności w kierunku kodyfikacji prawa (jednak bez większych rezultatów) Opracowała 19 projektów konwencji międzynarodowych, z których kilka weszło w życie np. konwencja w sprawie zakazu handlu kobietami i dziećmi z 1921 r., konwencja w sprawie niewolnictwa z 1926 r. Opracowała 19 projektów konwencji międzynarodowych, z których kilka weszło w życie np. konwencja w sprawie zakazu handlu kobietami i dziećmi z 1921 r., konwencja w sprawie niewolnictwa z 1926 r. Działalność na rzecz pomocy uchodźcom Działalność na rzecz pomocy uchodźcom Powiązanie z Międzynarodową Organizacją Pracy i Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej-samodzielna instytucja do rozstrzygania sporów między państwami oraz wydawania opinii doradczych dla LN. Powiązanie z Międzynarodową Organizacją Pracy i Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej-samodzielna instytucja do rozstrzygania sporów między państwami oraz wydawania opinii doradczych dla LN.

18 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna18 Działalność LN Mimo wspomnianych poprzednio działań, działalność LN była mało skuteczna i miała mały wpływ na kształtowanie się ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Mimo wspomnianych poprzednio działań, działalność LN była mało skuteczna i miała mały wpływ na kształtowanie się ówczesnej sytuacji międzynarodowej. LN nie była w stanie zapobiec różnym konfliktom, w tym zbrojnym (atak Japoński na Mandżurię-1933, Włoch na Etiopię-1935, Anschluss Austrii, aneksja Czech i Moraw, atak na Polskę), które wybuchały między państwami członkowskimi, zwłaszcza agresji Niemiec a potem Włoch i Japonii która zapoczątkowała wybuch I wojny światowej LN nie była w stanie zapobiec różnym konfliktom, w tym zbrojnym (atak Japoński na Mandżurię-1933, Włoch na Etiopię-1935, Anschluss Austrii, aneksja Czech i Moraw, atak na Polskę), które wybuchały między państwami członkowskimi, zwłaszcza agresji Niemiec a potem Włoch i Japonii która zapoczątkowała wybuch I wojny światowej

19 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna19 Przyczyny nieskutecznej działalności LN Mechanizmy działania ustanowione w Pakcie nie były w pełni doskonale. Mechanizmy działania ustanowione w Pakcie nie były w pełni doskonale. Pokrywały się kompetencje Zgromadzenia i Rady. Pokrywały się kompetencje Zgromadzenia i Rady. Podejmowanie decyzji na zasadzie jednomyślności Podejmowanie decyzji na zasadzie jednomyślności Uzależnienie stosowania sankcji zbrojnych od uznania członków LN Uzależnienie stosowania sankcji zbrojnych od uznania członków LN Nigdy w historii LN członkami nie były wszystkie ówczesne mocarstwa Nigdy w historii LN członkami nie były wszystkie ówczesne mocarstwa

20 http://tomekbalcerzak.re publika.plWyższa Szkola Celna20 Zaprzestanie działalności LN Faktycznie przestała działać na początku 1940 r. Faktycznie przestała działać na początku 1940 r. W czasie II wojny światowej działała tylko Komisja Nadzorcza Ligi, początkowo w Genewie, potem w Lizbonie a od 1941 r. w Montrealu W czasie II wojny światowej działała tylko Komisja Nadzorcza Ligi, początkowo w Genewie, potem w Lizbonie a od 1941 r. w Montrealu Formalnie Liga Narodów została rozwiązana 18 kwietnia 1946 r., podczas XXI sesji jej Zgromadzenia w Genewie. Formalnie Liga Narodów została rozwiązana 18 kwietnia 1946 r., podczas XXI sesji jej Zgromadzenia w Genewie. Majątek LN został przekazany Organizacji Narodów Zjednoczonych Majątek LN został przekazany Organizacji Narodów Zjednoczonych

21 Wyższa Szkola Celna 21 http://tomekbalcerzak.re publika.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "publika.plWyższa Szkola Celna1 Temat 2. LIGA NARODÓW ORAZ ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO PRZYKŁAD ORGANIZACJI O KOMPETENCJACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google