Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ Powstała Powstała 24 października 24 października 1945 roku. 1945 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ Powstała Powstała 24 października 24 października 1945 roku. 1945 roku."— Zapis prezentacji:

1 ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych

2 ONZ Powstała Powstała 24 października 24 października 1945 roku. 1945 roku.

3 Czym jest ONZ ? Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową, do której należy zdecydowana większość istniejących państw (w 2010r. – 193). Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową, do której należy zdecydowana większość istniejących państw (w 2010r. – 193). Organizacja powstała w 1945 roku. Jej siedzibą jest Nowy York. Organizacja powstała w 1945 roku. Jej siedzibą jest Nowy York. Celem ONZ jest utrzymanie pokoju na świecie, tłumienie wojen, rozwijanie współpracy międzynarodowej, ochrona praw człowieka i wspieranie rozwoju społeczno- gospodarczego państw. Celem ONZ jest utrzymanie pokoju na świecie, tłumienie wojen, rozwijanie współpracy międzynarodowej, ochrona praw człowieka i wspieranie rozwoju społeczno- gospodarczego państw.

4 Flaga ONZ

5 Organy ONZ Zgromadzenie Ogólne - organ, Zgromadzenie Ogólne - organ, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich państw. Decyduje o członkostwie, uchwala budżet, wybiera skład innych organów oraz uchwala deklaracje we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności ONZ. w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich państw. Decyduje o członkostwie, uchwala budżet, wybiera skład innych organów oraz uchwala deklaracje we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności ONZ.

6 Rada Bezpieczeństwa - odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Składa się z 15 członków, z czego 5 (USA, Rosja, Francja, Chiny i Wielka Brytania) to członkowie stali. Pozostałych wybiera ZO na dwuletnią kadencję. Członkowie stali dysponują prawem weta. Rada Bezpieczeństwa - odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Składa się z 15 członków, z czego 5 (USA, Rosja, Francja, Chiny i Wielka Brytania) to członkowie stali. Pozostałych wybiera ZO na dwuletnią kadencję. Członkowie stali dysponują prawem weta.

7 Rada Gospodarczo-Społeczna – jej celem jest rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych. Składa się 54 członków wybieranych przez ZO. Rada Gospodarczo-Społeczna – jej celem jest rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych. Składa się 54 członków wybieranych przez ZO. Rada Powiernicza – jej zadaniem jest zarządzanie terytoriami powierniczymi. Obecnie jej działalność jest zawieszona. Rada Powiernicza – jej zadaniem jest zarządzanie terytoriami powierniczymi. Obecnie jej działalność jest zawieszona.

8 Sekretariat – organizuje i koordynuje prace innych organów. Na jego czele stoi sekretarz generalny, który miedzy innymi reprezentuje organizację w stosunkach z państwami i innymi organizacjami. Sekretariat – organizuje i koordynuje prace innych organów. Na jego czele stoi sekretarz generalny, który miedzy innymi reprezentuje organizację w stosunkach z państwami i innymi organizacjami.

9 Sekretarz generalny ONZ Ban Ki -Moon

10 Organizacje wyspecjalizowane ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) Genewa 1919 Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) Genewa 1919 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Rzym 1945 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Rzym 1945

11 Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Rzym 1976 Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Rzym 1976 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Genewa 1945 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Genewa 1945 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Paryż 1946 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Paryż 1946

12 Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Montreal 1947 Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Montreal 1947 Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) Waszyngton 1947 Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) Waszyngton 1947 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) Waszyngton 1945 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) Waszyngton 1945

13 Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) Genewa 1947 Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) Genewa 1947 Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) Londyn 1948 Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) Londyn 1948 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) Wiedeń 1966 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) Wiedeń 1966

14 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) Genewa 1932 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) Genewa 1932 Powszechny Związek Pocztowy (UPU) Berno 1974 Powszechny Związek Pocztowy (UPU) Berno 1974 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) Genewa 1970 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) Genewa 1970

15 Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) Waszyngton 1956 Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) Waszyngton 1956 Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) Waszyngton 1960 Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) Waszyngton 1960

16 Polska w ONZ Od powstania ONZ Polska jest jednym z najaktywniejszych jej członków. Od powstania ONZ Polska jest jednym z najaktywniejszych jej członków. Z krajów UE Polska wystawia najwięcej personelu mundurowego na misje pokojowe i polityczne ONZ. Z krajów UE Polska wystawia najwięcej personelu mundurowego na misje pokojowe i polityczne ONZ. Od 1992 roku w operacjach pokojowych bierze udział także policja, na przykład w Kosowie. Od 1992 roku w operacjach pokojowych bierze udział także policja, na przykład w Kosowie.

17 Polska działa aktywnie na rzecz ograniczenia zbrojeń. Bierze udział w pracach Konferencji Rozbrojeniowej oraz wyszła z wieloma inicjatywami, na przykład w 1957 roku przedstawiła plan utworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej (tzw.plan Rapackiego) Polska działa aktywnie na rzecz ograniczenia zbrojeń. Bierze udział w pracach Konferencji Rozbrojeniowej oraz wyszła z wieloma inicjatywami, na przykład w 1957 roku przedstawiła plan utworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej (tzw.plan Rapackiego) Inny obszar aktywności Polski to ochrona praw człowieka. Z jej inicjatywy w 1959 roku Zgromadzenie Ogólne uchwaliło Deklarację Praw Dziecka, a w 1990 roku Konwencję Praw Dziecka. Inny obszar aktywności Polski to ochrona praw człowieka. Z jej inicjatywy w 1959 roku Zgromadzenie Ogólne uchwaliło Deklarację Praw Dziecka, a w 1990 roku Konwencję Praw Dziecka.

18 Polska uczestniczyła w pracach głównych organów ONZ. Polska uczestniczyła w pracach głównych organów ONZ. Była niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej. Była niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej.

19 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego North Atlantic Treaty Organisation, NATO (potocznie Pakt Północnoatlantycki)

20 NATO Organizacja polityczno - wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw - członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR. Organizacja polityczno - wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw - członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR. 18 lutego 1952 do Paktu przystąpiły Grecja i Turcja, 5 maja 1955 roku RFN, a 30 maja 1982 roku Hiszpania. 3 października 1990, NATO powiększyło się o terytorium NRD, po przyłączeniu jej landów do RFN. 12 marca 1999 roku do NATO przystąpiły pierwsze państwa należące dawniej do Układu Warszawskiego: Czechy, Węgry i Polska, a 29 marca 2004 roku Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. W 2009 dołączyły Albania, Chorwacja. W sumie 28 państw. Oficjalnymi kandydatem do członkostwa jest Macedonia.

21

22 NATO Organizacja i działanie Rada Północnoatlantycka (NAC, czyli Rada Ministerialna) – jedyny organ traktatowy Rada Północnoatlantycka (NAC, czyli Rada Ministerialna) – jedyny organ traktatowy Komitet Planowania Obronnego (DPC) Komitet Planowania Obronnego (DPC) Grupa Planowania Nuklearnego (NPG) Grupa Planowania Nuklearnego (NPG) Komitet Wojskowy NATO (MC) Komitet Wojskowy NATO (MC)

23 NATO Sekretarz generalny: Anders Fogh Rasmussen (Dania) Anders Fogh Rasmussen (Dania)

24 NATO Operacje: Misja pokojowa IFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 20 grudnia 1995 a 20 grudnia 1996 roku. Misja pokojowa IFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 20 grudnia 1995 a 20 grudnia 1996 roku. Misja pokojowa SFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 21 grudnia 1996 a 2 grudnia 2004 roku. Misja pokojowa SFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 21 grudnia 1996 a 2 grudnia 2004 roku. Kampania lotnicza przeciw Jugosławii od 24 marca do 10 czerwca 1999 roku. Kampania lotnicza przeciw Jugosławii od 24 marca do 10 czerwca 1999 roku. Obecność (KFOR) w Kosowie od 12 czerwca 1999 roku. Obecność (KFOR) w Kosowie od 12 czerwca 1999 roku. Zabezpieczenie Cieśniny Gibraltarskiej po 11 września 2001 roku w ramach operacji Active Endeavour. Zabezpieczenie Cieśniny Gibraltarskiej po 11 września 2001 roku w ramach operacji Active Endeavour. Obecność Międzynarodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo (ISAF) w Afganistanie od grudnia 2001 roku. Obecność Międzynarodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo (ISAF) w Afganistanie od grudnia 2001 roku. Wsparcie logistyczne Unii Afrykańskiej w Darfurze w 2005 roku. Wsparcie logistyczne Unii Afrykańskiej w Darfurze w 2005 roku.

25 Układ Warszawski Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej był związkiem wojskowym państw Europy Środkowej i Wschodniej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego. Jego formalne zasady zostały określone w roku 1955 przez I sekretarza KPZR Nikitę Chruszczowa. Pakt podpisano 14 maja 1955 w Warszawie. Miał funkcjonować przez 30 lat, w kwietniu 1985 ważność Paktu przedłużono na następne 20 lat. Istniał do 1 lipca 1991. Wspólne dowództwo Układu ustanowiono w Moskwie. Sztaby armii poszczególnych państw członkowskich podlegały operacyjnie X Zarządowi Sztabu Armii Radzieckiej - nie był to więc pakt równorzędnych stron. Głównodowodzącym wojsk Układu Warszawskiego miał być zawsze marszałek Armii Radzieckiej, który był jednocześnie wiceministrem obrony Związku Radzieck iego.

26 Układ Warszawski Członkami były następujące państwa: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Albańska Republika Ludowa (zawiesiła w 1962, wystąpiła z Układu w 1968 roku) Albańska Republika Ludowa (zawiesiła w 1962, wystąpiła z Układu w 1968 roku) Bułgarska Republika Ludowa Bułgarska Republika Ludowa Socjalistyczna Republika Rumunii Socjalistyczna Republika Rumunii Niemiecka Republika Demokratyczna Niemiecka Republika Demokratyczna Węgierska Republika Ludowa Węgierska Republika Ludowa Polska Rzeczpospolita Ludowa Polska Rzeczpospolita Ludowa Czechosłowacka Republika Socjalistyczna Czechosłowacka Republika Socjalistyczna czyli wszystkie państwa komunistyczne ówczesnej Europy poza Socjalistyczną Federalną Republiką Jugosławii. Członkowie Układu Warszawskiego mieli bronić się nawzajem w przypadku ataku na jednego z nich. Głównym przeciwnikiem był pakt NATO.

27 Układ Warszawski Układ Warszawski sygnował w ciągu swego istnienia tylko jedną operację wojskową - operację "Dunaj". 21 sierpnia 1968 przeprowadził interwencję podczas Praskiej Wiosny w Czechosłowacji (nie była to jednak interwencja Układu jako takiego, lecz jedynie jego 5 członków - NRD, Bułgarii, Węgier, Polski i ZSRR); w ten sposób została wypełniona tzw. doktryna Breżniewa. W interwencji wzięło udział 750 000 żołnierzy, 6 300 czołgów i 800 samolotów. Szacuje się, że zginęło około 200 osób. Na szczycie w Bukareszcie w 1989 roku zdecydowano o odejściu od doktryny Breżniewa. Po przemianach w latach 1989 -1990 państwa członkowskie postanowiły, że stacjonujące w krajach Układu wojska radzieckie powinny opuścić terytorium tych państw. 25 lutego 1991 roku w Budapeszcie podpisano umowę o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach Układu, 1 lipca 1991 roku w Pradze rozwiązano struktury polityczne. Oznaczało to ostateczną likwidację Układu Warszawskiego.

28 NATO – Układ Warszawski


Pobierz ppt "ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ Powstała Powstała 24 października 24 października 1945 roku. 1945 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google