Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat wystąpienia ePNP.pl – nowoczesna baza polskich publikacji naukowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat wystąpienia ePNP.pl – nowoczesna baza polskich publikacji naukowych."— Zapis prezentacji:

1

2 Temat wystąpienia ePNP.pl – nowoczesna baza polskich publikacji naukowych

3 Plan wystąpienia 1.Informacje ogólne o projekcie. 2.Pozyskiwanie publikacji do bazy - schemat. 3.Analiza techniczna i funkcjonalność platformy. 4.Przedstawienie platformy od strony obsługi użytkownika. 5.Analiza Google

4 Idea projektu W Polsce wydawanych jest ok. 240 publikacji naukowych na milion mieszkańców rocznie, w krajach 15-UE wskaźnik ten wynosi ponad 750. Są to często publikacje o nakładach nie przekraczających 300 szt. Co dodatkowo powoduje ograniczony dostęp do tych publikacji. Nasz Projekt ma pomóc zniwelować tą różnicę oraz zwiększyć dostęp do publikacji naukowych.

5 Informacje ogólne o Projekcie Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

6 Informacje ogólne o Projekcie c.d. Okres realizacji (od momentu przygotowania dokumentów aplikacyjnych do momentu udostępnienia min. 8 tys. publikacji nauki Polskiej w formie elektronicznej) od 01-01-2009 r. do 31- 12-2014 r. Całkowita wartość projektu: 14 563 798,00

7 Cel ogólny projektu Zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączenia z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

8 Projekt zakłada stworzenie elektronicznej bazy recenzowanych publikacji naukowych z numerem ISBN i/lub ISSN. W skład bazy, którą nazwaliśmy e-Publikacje Nauki Polskiej (w skrócie ePNP), ma wejść 8 tysięcy publikacji autorstwa naukowców z całej Polski. Dostęp do bazy będzie możliwy za pośrednictwem portalu internetowego. Jego użytkownicy będą mogli wyszukać i porównać publikacje z interesujących ich dziedzin, a następnie pozyskać je w formie elektronicznej. Publikacje te można będzie odczytać przy użyciu bezpłatnego programu Adobe Digital Editions, obsługiwanego przez komputery PC, Mac oraz czytniki e- booków.

9 Skąd pochodzą publikacje zawarte w bazie? Publikacje zostaną pozyskane z Polskich Wydawnictw Naukowych (projekt zakłada udział minimum 100 instytucji naukowych). Za każdą udostępnioną na rzecz projektu publikację, Wydawnictwo otrzyma opłatę licencyjną w wysokości 500, 1000 lub 1500 zł + VAT (w zależności od objętości publikacji).

10 Kto uzyska dostęp do bazy? Biblioteki (a za ich pośrednictwem studenci i pracownicy naukowi) przystępujących do projektu szkół wyższych otrzymają bezpłatny dostęp do całej bazy na 6 stanowiskach dostępowych do zgromadzonych na platformie publikacji naukowych. Pozostałe podmioty/osoby otrzymają dostęp do wybranych publikacji po wniesieniu opłaty za wybraną publikację. Wysokość tej opłaty będzie obejmowała koszty zakodowania publikacji (koszty operacyjne oprogramowania zabezpieczającego publikacje) oraz marżę wydawnictwa (ustalaną przez każde Wydawnictwo).

11 Schemat pozyskiwania publikacji do systemu. Wydawnictwo przekazuje do projektu publikacje w formacie PDF. Podpisanie umowy i zakup licencji na publikację z wydawnictwa. Nawiązanie współpracy z wydawnictwem i ustalenie warunków umowy licencyjnej na podstawie której publikacja zamieszczona będzie w bazie.

12 Schemat pozyskiwania publikacji do systemu c.d. Udostępnienie zakodowanej publikacji podmiotom zarejestrowanym na platformie na warunkach przewidzianych regulaminem. Zakodowanie i umieszczenie publikacji na platformie informatycznej za pośrednictwem technologii Adobe Content Server 4. Konwersja otrzymanej z wydawnictwa publikacji do formatu EPUB.

13 Analiza techniczna i funkcjonalność platformy.

14 Platforma ePNP.pl Cały system zostanie umieszczony na platformie internatowej ePNP.pl, za pośrednictwem której będzie można: Przeglądać publikacje; Pobrać oprogramowanie do czytania publikacji; Pobrać publikacje darmowe oraz zakupić publikacje płatne; Wymieniać się informacjami nt. publikacji (blog) Oceniać publikacje; Wyszukać Wydawnictwo i uczelnię zarejestrowaną w projekcie. Uzyskać informację nt. autora publikacji.

15 Platforma ePNP.pl

16

17 Promocja w Internecie Promocja Uczelni lub Instytutu; Promocja Wydawnictwa; Promocja autorów; Możliwość wymiany doświadczeń i publikacji pomiędzy autorami i czytelnikami; Możliwość oceniania i komentowania publikacji przez użytkowników systemu.

18 Zabezpieczenie publikacji Publikacje zgromadzone w bazie zostaną zabezpieczone specjalistycznym oprogramowaniem typu DRM (z ang. Digital Rights Management ) zabezpieczających cyfrowe prawa własności. Oprogramowanie to uniemożliwia bezprawne kopiowanie i rozpowszechnianie publikacji w Internecie. W naszym systemie korzystamy z uniwersalnego (na skalę międzynarodową) oprogramowania Adobe® Content Server 4.

19 Na czym polega technologia ACS 4. Oprogramowanie Adobe® Content Server 4 (ACS4) weszło na światowy rynek we wrześniu 2008 roku. Jest to sprawne rozwiązanie serwerowe, które cyfrowo zabezpiecza publikacje elektroniczne (ebooki) w formatach PDF i EPUB, przed ich wykorzystaniem niezgodnym z warunkami użytkowania. Wspomniane formaty plików mogą być odczytane z wykorzystaniem zwykłych komputerów osobistych typu PC, MAC lub przy użyciu tzw. czytników ebooków (ebook readers).

20 Na czym polega technologia ACS 4 cd. Zastosowana technologia ACS4 zapewnia możliwość wydruku i kopiowania określonej objętości tekstu, ustalonej wcześniej na mocy umowy licencyjnej z wydawnictwem. Publikacje konwertowane będą do formatu EPUB, który pozwoli na bezpieczne zakodowanie ich zawartości 128-bitowym kluczem, przy wykorzystaniu rozwiązania Adobe® Content Server 4 (ACS4). Format EPUB jest powszechnym standardowym formatem opartym o język XML, który cieszy się silnym wsparciem przemysłu wydawniczego w USA, Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców (Association of American Publishers) i Międzynarodowego Cyfrowego Forum Wydawniczego (International Digital Publishing Forum). Doświadczenie firmy Adobe® w ustanowieniu formatu PDF światowym standardem odczytu niekodowanych plików, wsparcie środowisk wydawniczych, jak również poparcie ze strony księgarni internetowych (m. in. Barnes & Noble) przemawia za tezą, że to właśnie format EPUB i rozwiązanie Adobe® Content Server 4 stanowią przyszłość światowego rynku publikacji elektronicznych

21 Na czym polega uniwersalizm ACS 4. Format ten jest wspomagany przez wszystkich wiodących producentów czytników ebooków, m. in. przez takie firm jak Aluratek, Apple, Astak, Barnes & Noble, BeBook, Bookeen, COOL-ER, Elonex, Hanlin, IREX Technologies, Lbook, Microsoft, Neolux Corporation, Onyx, Plastic Logic i Sony. A oto przykłady tych urządzeń….

22

23

24

25

26

27

28 Korzystanie z zasobów na komputerze osobistym. Z zasobów zgromadzonych w bazie będzie można oczywiście skorzystać także na zwykłym komputerze osobistym, za pośrednictwem darmowego i niezwykle funkcjonalnego programu Adobe® Digital Editions. Program ten pozwala na organizowanie ebooków w spersonalizowaną bibliotekę, a podczas czytania każda strona może być opatrzona własnymi notatkami. Wbudowana wyszukiwarka pozwala na łatwe odnalezienie poszukiwanej frazy, bez konieczności wertowania kartek. Możliwość robienia notatek jest dużym udogodnieniem, szczególnie w przypadku publikacji naukowych, których czytanie związane jest z wyciąganiem wniosków i utrwalaniem spostrzeżeń. Program obsługuje pliki PDF, PDF/A i EPUB.

29

30

31 Przedstawienie platformy od strony obsługi użytkownika.

32 Obsługa platformy – ze strony użytkownika

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Analizy Google

46

47

48

49 Kontakt Szczegółowe informacje nt. projektu oraz odpowiedzi na pytania uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod nr telefonu 85 652 50 94 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ebook@wse.edu.pl

50 Dziękuję serdecznie za poświęcony czas!!!


Pobierz ppt "Temat wystąpienia ePNP.pl – nowoczesna baza polskich publikacji naukowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google