Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY Mach Mateusz Damian Bogunia klasa II D.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY Mach Mateusz Damian Bogunia klasa II D."— Zapis prezentacji:

1 WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY Mach Mateusz Damian Bogunia klasa II D

2 SPIS TREŚCI Temperatura i jej jednostki Zmiany stanu skupienia Anomalna rozszerzalność wody Wrzenie Parowanie Od czego zależy wrzenie i parowanie Opis doświadczenia Tabela wyników Wykresy Analiza Wnioski

3 TEMPERTURA I JEJ JEDNOSTKI Temperatura - jedna z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla stanów równowagi termodynamicznej, z termodynamicznego bowiem punktu widzenia jest ona wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze ze sobą. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii. Temperatura jest miarą "chęci" do dzielenia się ciepłem. Jeśli dwa ciała mają tę samą temperaturę, to w bezpośrednim kontakcie nie przekazują sobie ciepła, gdy zaś mają różną temperaturę, to następuje przekazywanie ciepła z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej - aż do wyrównania się temperatur obu ciał. Jednostki temperatury: Kelwin, Celsjusz, Fahrenheit, Rankine, Delisle, Newton, Réaumur, Rømer. http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura

4 ZMIANY STANU SKUPIENIA STAN KOŃCOWY STAN POCZĄTKOWY CIAŁO STAŁECIECZGAZ CIAŁO STAŁEBEZ ZMIANY STANU TOPNIENIESUBLIMACJA CIECZKRZEPNIĘCIEBEZ ZMIANY STANU WRZENIE GAZRESUBLIMACJ A SKRAPLANIEBEZ ZMIANY STANU

5 ANOMALNA ROZSZERZALNOŚĆ WODY Jest to zmniejszanie się objętości wody w miarę wzrostu temperatury w przedziale od 0 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza. Jednocześnie wiąże się to ze wzrostem gęstości wody. http://pl.wikipedia.org/wiki/Anomalna_rozszerzalno%C5%9B%C4%87_wody

6 WRZENIE Zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości. Dlatego mówi się, że wrzenie, to gwałtowne parowanie nie tylko na powierzchni, ale także w całej objętości. Wrzenie wymaga dostarczania energii do wrzącego ciała dlatego jest to przejściem fazowym pierwszego rodzaju. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzenie_%28fizyka%29

7 PAROWANIE Parowanie (ewaporacja) - proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący z reguły na powierzchni cieczy. Może odbywać się w całym zakresie ciśnień i temperatur, w których mogą współistnieć z sobą obie fazy, ale nasila się w wysokiej temperaturze. Proces parowania jest szybszy również, gdy obniżymy ciśnienie zewnętrzne oraz gdy mamy do czynienia z przepływem gazu względem powierzchni cieczy. Parowanie zachodzi wtedy, gdy cząsteczka ma dostatecznie wysoką energię kinetyczną, by wykonać pracę przeciwko siłom przyciągania między cząsteczkami. Procesem odwrotnym do parowania jest skraplanie pary. http://pl.wikipedia.org/wiki/Parowanie

8 OD CZEGO ZALEŻY WRZENIE I PAROWANIE Parowanie zależy od ciśnienia, temperatury oraz powierzchni parowania. Wrzenie natomiast zależy od temperatury cieczy.

9 OPIS DOŚWIADCZENIA 1.Do czystej zlewki nalewamy wodę pobraną z rzeki. 2.Ustawiamy zlewkę z wodą na palniku i wkładamy do niej termometr. 3.Co 2 minuty odczytujemy temperaturę wody w zlewce i zapisujemy ją w tabeli 4.Powtarzamy pomiar dla wody destylowanej oraz z innych ujęć.

10 TABELA WYNIKÓW TYP WODY CZAS (MIN)0 minut2 minuty4 minuty Woda destylowana 2084100 Raba Górna 2061100 Rokicianka 2065100 Raba Dolna 2064100 Źródło Rokiciny 20100------ Sieniawa 20100------ Woda z domu nr.1 2067100 Orawka 2078100 Woda z domu Mateusza 20100------ Woda z domu nr.2 2090100 Bukowina 2080100 Woda z domu nr.3 2098100 Woda z domu Justyny 2067100 Kosiczne 2092100

11 WYKRESY

12

13

14

15

16

17

18

19 Wykres zbiorczy

20 ANALIZA Dokładność pomiaru temperatury wody: Dokładność pomiaru czasu:

21 Wnioski Pomiarów wrzenia wody dokonano w warunkach szkolnych laboratoryjnych. Dlatego mogą one być obarczone dużą niepewnością pomiaru. Niestety nie zawsze w badaniu użyto taką samą ilość wody. Ponadto temperatura wrzenia wody destylowanej różni się od wody z ujęć rzecznych. Woda ta zawiera mikroorganizmy oraz związki mineralne, które na to wpływają. Występują również różnice między górnym i dolnym ujęciem rzeki Raba. Może na to mieć wpływ zanieczyszczanie wtórne przez ludzi tej rzeki. Bardzo czystą wodą okazała się natomiast woda z źródła Rokiciny i ze studni głębinowej.

22 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Badania wykorzystane do prezentacji zostały przeprowadzone na zajęciach Niezbadana moc kropli wody prowadzonych w ramach projektu grantowego regionalnego 2007- Niezbadane tajemnice kropli wody


Pobierz ppt "WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY Mach Mateusz Damian Bogunia klasa II D."

Podobne prezentacje


Reklamy Google