Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Cezary Żrodowski Katedra Teorii Okrętu i Projektowania Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska Baza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Cezary Żrodowski Katedra Teorii Okrętu i Projektowania Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska Baza."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Cezary Żrodowski Katedra Teorii Okrętu i Projektowania Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska Baza GIS dla projektu INCOWATRANS

2 CEL projektu INCOWATRANS Opracowanie projektów koncepcyjnych statków śródlądowych, dostosowanych do aktualnego stanu sieci krajowych dróg śródlądowych. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

3 CEL projektu INCOWATRANS CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA Analiza żeglowności dróg wodnych Założenia projektowe dla statku śródlądowego Projekt statku Planowanie transportu - analizy sieciowe Zarządzanie infrastrukturą - analizy przestrzenne i atrybutowe Nawigacja (przyszłe możliwości) Dane GIS Rys. 1. Plan zadań realizowanych przez narzędzia typu GIS dla projektu Incowatrans Prace realizowane w ramach projektu obejmują 2 główne zadania związane z: projektowaniem, produkcją i eksploatacją floty statków śródlądowych, oceną stanu, planowaniem, zarządzaniem, budową i eksploatacją infrastruktury dróg wodnych.

4 Szczegółowe CELE budowy bazy GIS dla projektu INCOWATRANS Inwentaryzacja infrastruktury dróg wodnych. Analizy przestrzenne dla wygenerowania założeń projektowych floty statków. Analizy sieciowe związane z planowaniem transportu. Nawigacja – wizualizacja akwenów portowych w dużej skali i sytuacji nawigacyjnej w czasie rzeczywistym. Interfejs – integracja środowiska GIS i PLM. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

5 ANALIZY Przedmiotem analiz są głównie: a)Własności nautyczne szlaków żeglownych wynikających z ich własności batymetrycznych. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

6 ANALIZY b) Połączenia sieciowe – możliwość wyznaczania dróg transportowych wodno-lądowych. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

7 INWENTARYZACJA Wszystkie planowane analizy wymagają zgromadzenia danych dotyczących infrastruktury dróg wodnych. Przy niewielkim rozszerzeniu ich zakresu mogą być one z kolei wykorzystane do zarządzania obiektami infrastruktury. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

8 INTERFEJS Połączenie środowiska GIS z CAD i PLM w celu zapewnienia spójnego sposobu udostępniania i zarządzania danymi dotyczącymi jednostek pływających i obiektów hydrotechnicznych. Model GIS (Mapa) ma w tym przypadku wyłącznie znaczenie wizualizacyjne, pozwalające na przyjazne dla użytkownika przedstawienie zasobów rozproszonych geograficznie. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

9 NAWIGACJA -Budowa map nawigacyjnych podejść do portów itp. -Śledzenie ruchu taboru w czasie rzeczywistym. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

10 Model GIS Nie istnieje spójny europejski lub krajowy standard czy wytyczne dla budowy modeli GIS dla celów żeglugowych. Istniejące modele obejmują zagadnienia związane z: a)Ochroną przeciwpowodziową b)Ochroną środowiska c)Aspektami prawnymi CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

11 Model GIS Dla celów żeglugowych niezbędne jest uwzględnienie dodatkowych atrybutów danych, min.: -Własności batymetrycznych szlaków żeglownych. -Własności infrastruktury dróg wodnych (głównie budowle hydrotechniczne i oznakowanie nawigacyjne). -Własności przeszkód nawigacyjnych (zmniejszenie głębokości, wysokości nad lustrem wody). -Zmiennych własności hydrologicznych szlaków (zafalowanie, stan wód, zmiana rzeźby dna). Dodatkowych należy uwzględnić dane opisujące otoczenie lądowe, np.: -Węzły lądowo-wodne. -Drogi lądowe. -Obiekty infrastruktury lądowej. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

12 Model GIS Konieczne było opracowanie modelu danych GIS, przy następujących założeniach: 1.Praca w sieci, w środowisku rozproszonym, co pociąga za sobą: Podział zawartości na mniejsze bazy obejmujące pojedyncze warstwy Rozdział klas mogących posiadać różną reprezentację na osobne warstwy 2.Wykorzystanie istniejących danych geograficznych opisujących drogi wodne i lądowe, co pociąga za sobą: Dopasowanie struktury modelu do istniejących danych obejmujących zagadnienia związane z żeglugą śródlądową. 3.Dopasowanie modelu do obowiązujących wytycznych i norm polskich i europejskich (TBD, RDW) CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

13 Model GIS – Hierarchia klas CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

14 Model GIS – konsultacje: 1.RZGW Gdańsk. 2.IMGW Warszawa. 3.CODGiK Warszawa. 4.Urząd Morski Szczecin. 5.Joint Research Centre (RDW). 6.ESRI. 7.Intergraph 8.Wydział Oceanografii UG. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

15 Dostępne Dane GIS MPHP (1:50 000), BDO (1: ), Mapy cyfrowe (1:50 000), Zdjęcia satelitarne, Dane RZGW (częściowo oparte na MPHP). Ostatecznie zdecydowano o wykorzystaniu połączonych baz: MPHP i BDO. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

16 Dostępne Dane GIS Modele pozyskanych danych zostały rozszerzone o zestaw metaatrybutów (na poziomie rekordu) ułatwiających wprowadzanie i weryfikację danych oraz o zestaw atrybutów związanych z żeglugą, np. –Mosty – wysokość na lustrem wody. –Cieki wodne – SWW, poprawki na stan wody, zafalowanie, kierunek prądu. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

17 MPHP Mapa Podziału Hydrologicznego Polski Skala: 1:50 000, Zakres: cieki i zbiorniki powierzchniowe na terenie Polski. Opis własności żeglugowych: brak. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

18 BDO Baza Danych Ogólnogeograficznych Skala 1: , Zakres: pokrycie, podział administracyjny, przemysł, transport, hydrografia. Opis własności żeglugowych – opis klas żeglowności, niezgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

19 RZGW Gdańsk Kanał Elbląski – na bazie MPHP. Dokumentacja tradycyjna (papierowa) obiektów Kanału Elbląskiego. Opis wodnych tras turystycznych (kajakowych) i kąpielisk. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

20 Błędy danych Pozyskane dane obarczone są szeregiem błędów: –Błędy topologii –Błędy wartości –Błędy formalne W przypadku niezgodności danych BDO i MPHP jako zasadę przyjęto dopasowanie BDO do MPHP Wszelkie zmiany w istniejących danych muszą być odpowiednio zaznaczone przy pomocy metaatrybutów. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

21 Błędy danych Niespójność topologiczna. »Dodano ok. 200 sztucznych odcinków CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

22 Błędy danych Niespójność obu baz (BDO i MPHP) – skorygowano położenie ok. 300 obiektów CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

23 Błędy danych Błędne atrybuty. Skorygowano wartości ok. 20 obiektów CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

24 Błędy danych Braki w danych atrybutowych i geometrycznych: –Braki w strukturze danych (np. brak danych batymetrycznych we wszystkich dostępnych bazach, brak warstwy mosty). –Braki w danych (np. brak nazw dla większości portów). CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

25 Przetwarzanie pozyskanych danych Naprawa błędów w istniejących danych – uzupełnienie struktury, uzupełnienie kompletności danych, korekta pomyłek. Zmiana struktury istniejących danych – wyłącznie przez rozszerzenie ich definicji (po usunięciu rozszerzenia poprawione dane mogą być wykorzystane w BDO i MPHP). CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCH ANALIZA

26 Wprowadzanie nowych danych Wprowadzono dane ok. 350 obiektów infrastruktury dróg wodnych i zarchiwizowano ok. 500 dokumentów skojarzonych z nimi (źródła: RZGW Gdańsk, Internet). CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCH ANALIZA

27 Proponowany zakres dalszych prac 1.Profesjonalna weryfikacja istniejących danych 2.Pozyskanie danych batymetrycznych szlaków wodnych. 3.Inwentaryzacja danych z natury. 4.Korekta danych BDO i MPHP w zakresie żeglowności cieków i zbiorników wodnych. 5.Rozwiązanie problemów prawnych dotyczących upublicznienia pozyskanych dla projektu danych. 6.Rozwój części PLM bazy danych. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

28 Narzędzia GIS Dla celów projektu pozyskano nieodpłatnie system GIS: GeoMedia v.6.0, pracujący pod kontrolą SO Windows 2000 lub Windows XP. System GeoMedia zawiera moduły niezbędne do realizacji wszystkich celów projektu: -tworzenie, edycja i pielęgnacja bazy GIS, -nawigacja w czasie rzeczywistym, -narzędzia integracji z innymi aplikacjami GIS, CAD i PLM, -narzędzia do publikacji danych GIS w Internecie. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

29 Narzędzia GIS Dla celów udostępniania danych testowany jest alternatywny system Google Earth. (wymagana jest konwersja posiadanych danych do formatu kml) CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA

30 Podsumowanie Opracowano model rozszerzający definicję istniejących danych o atrybuty żeglugowe, zgodny w znacznym stopniu z RDW i TBD. Prowadzone prace prowadzą do podniesienia jakości danych zawartych w BDO i MPHP. Przygotowano infrastrukturę (sprzętową i organizacyjną) do implementacji opracowanego modelu. Wprowadzono znaczną ilość danych dotyczących obiektów związanych z żeglugą śródlądową. CELE INWENTARYZACJA INTERFEJS NAWIGACJA MODELMODEL GIS KOSULTACJE DANE MPHP BDO RZGW BŁĘDY DANYCHDANYCH PLANY NARZĘDZIANARZĘDZIA GIS PODSUMOWANIE OBRÓBKA DANYCHDANYCH ANALIZA


Pobierz ppt "Dr inż. Cezary Żrodowski Katedra Teorii Okrętu i Projektowania Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska Baza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google