Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interaktywny edytor terenu Paweł Aszklar Przemysław Czatrowski Aleksander Kauch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interaktywny edytor terenu Paweł Aszklar Przemysław Czatrowski Aleksander Kauch."— Zapis prezentacji:

1 Interaktywny edytor terenu Paweł Aszklar Przemysław Czatrowski Aleksander Kauch

2 Plan prezentacji Systemy GIS Cel projektu Elementy aplikacji GUI Formaty plików Zastosowane algorytmy TODO

3 Systemy GIS Geographic Information System. Wprowadzanie, przechowywanie, przetwarzanie, wizualizacja danych geograficznych. Zalety łatwość modyfikacji danych ewidencja własności terenu łatwość wyboru konkretnych elementów Zastosowania geodezja urbanistyka transport

4 IET a GIS Modelowanie terenu Edycja obiektów Wizualizacja terenu w 3D Przechowywanie danych terenu Kalibracja/łączenie map

5 Cel projektu Aplikacja przeznaczona do projektowania terenu planowania zabudowy prezentacji powstałego projektu wizualizacji terenu Sprawdzenie się przy prowadzeniu projektu informatycznego Trzy litery i kropka przed nazwiskiem… =)

6 Elementy aplikacji Edycja Przechowywanie danych Wizualizacja

7 Edycja Wczytanie obrazu mapy Kalibracja Ustalenie wysokości Naniesienie elementów terenu Dodanie kolejnych map Podział na warstwy

8 Edycja

9 Edycja Współrzędne Mapa płaska, Ziemia kulista Punkty we współrzędnych geograficznych Założenia: południki i równoleżniki jako linie proste przybliżenia dla obszaru Polski

10 Edycja Kalibracja map Wybranie punktów referencyjnych Wyznaczenie macierzy przekształceń mapy Wyznaczenie macierzy widoku Wygenerowanie obrazu

11 Przechowywanie danych Dwie metody zapisu Plik terenu (*.KAC – Kauch, Aszklar, Czatrowski) pełna informacja o terenie wraz z obrazami map i danymi kalibracji zapis i odczyt Plik KML tylko elementy terenu (brak map) tylko zapis

12 Format KML Standardowy format przechowywania danych geograficznych Formalnie – plik XML Rozumiany przez aplikacje takie jak GoogleMaps, Live Search Maps

13 Plik KML

14 Plik Terenu (*.KAC) Skompresowany plik zawierający: obrazy map (JPEG, PNG, BMP…) dane kalibracji (punkty referencyjne) elementy terenu w pliku KML Kompresja ZIP Biblioteka OpenSource SharpZipLib

15 Wizualizacja Trójwymiarowy model terenu Dwa tryby pracy kamery Widok FPP (jak w Quake =P) Kamera statyczna (jak w Unigraphics) Zamodelowane wymienione wcześniej typy obiektów Managed DirectX 9.0c

16 Wizualizacja

17 Wizualizacja Triangulacja Delaunay definicja matematyczna Triangulacja Delaunay to triangulacja T przestrzeni R n+1 zdefiniowana następująco: T to podział R n+1 na (n+1)-sympleksy, takie że: każde dwa sympleksy z T mają wspólną ścianę lub nie mają części wspólnej wcale każdy ograniczony zbiór w R n+1 ma część wspólną jedynie ze skończenie wieloma sympleksami z T wnętrze kuli opisanej na dowolnym sympleksie z T nie zawiera wierzchołków żadnego sympleksu z T

18 Wizualizacja Triangulacja Delaunay Algorytm: Wyznacz supertrójkąt, do którego należą wszystkie punkty Dla kolejnych punktów wykonaj: Jeżeli punkt należy do okręgu opisanym na trójkącie, boki tego trójkąta są dodawane do bufora krawędzi, a trójkąt jest usuwany z triangulacji. Usunięcie z bufora powtarzających się krawędzi – w buforze zostaje tzw. Otoczka wypukła (convex hull) rozpatrywanego wierzchołka.

19 Wizualizacja Triangulacja Delaunay Wygenerowanie brakujących trójkątów, wszystkie mają wspólny wierzchołek – aktualnie rozpatrywany punkt. Usunięcie z triangulacji supertrójkąta Algorytm działa w czasie O(n 2 )

20 Wizualizacja Triangulacja Delaunay Własności: Triangulacja Delaunay w R 2 maksymalizuje minimalny kąt w triangulacji. Triangulacja w R d zawiera nd/2 sympleksów.

21 TODO Interfejs użytkownika – integracja z poszczególnymi modułami Połączenie modelu obiektowego z zapisem Połączenie modułu wizualizacji z resztą aplikacji Trójwymiarowe modele obiektów Testy

22 Dziękujemy


Pobierz ppt "Interaktywny edytor terenu Paweł Aszklar Przemysław Czatrowski Aleksander Kauch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google