Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interaktywny edytor terenu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interaktywny edytor terenu"— Zapis prezentacji:

1 Interaktywny edytor terenu
Paweł Aszklar Przemysław Czatrowski Aleksander Kauch

2 Plan prezentacji Systemy GIS Cel projektu Elementy aplikacji TODO GUI
Formaty plików Zastosowane algorytmy TODO

3 Systemy GIS Geographic Information System.
Wprowadzanie, przechowywanie, przetwarzanie, wizualizacja danych geograficznych. Zalety łatwość modyfikacji danych ewidencja własności terenu łatwość wyboru konkretnych elementów Zastosowania geodezja urbanistyka transport

4 IET a GIS Modelowanie terenu Edycja obiektów Wizualizacja terenu w 3D
Przechowywanie danych terenu Kalibracja/łączenie map

5 Cel projektu Aplikacja przeznaczona do projektowania terenu
planowania zabudowy prezentacji powstałego projektu wizualizacji terenu Sprawdzenie się przy prowadzeniu projektu informatycznego Trzy litery i kropka przed nazwiskiem… =)

6 Przechowywanie danych Wizualizacja
Elementy aplikacji Edycja Przechowywanie danych Wizualizacja

7 Edycja Wczytanie obrazu mapy Kalibracja Ustalenie wysokości
Naniesienie elementów terenu Dodanie kolejnych map Podział na warstwy

8 Edycja

9 Edycja Współrzędne Mapa płaska, Ziemia kulista
Punkty we współrzędnych geograficznych Założenia: południki i równoleżniki jako linie proste przybliżenia dla obszaru Polski

10 Edycja Kalibracja map Wybranie punktów referencyjnych
Wyznaczenie macierzy przekształceń mapy Wyznaczenie macierzy widoku Wygenerowanie obrazu

11 Przechowywanie danych
Dwie metody zapisu Plik terenu (*.KAC – Kauch, Aszklar, Czatrowski) pełna informacja o terenie wraz z obrazami map i danymi kalibracji zapis i odczyt Plik KML tylko elementy terenu (brak map) tylko zapis

12 Format KML Standardowy format przechowywania danych geograficznych
Formalnie – plik XML „Rozumiany” przez aplikacje takie jak GoogleMaps, Live Search Maps

13 Plik KML

14 Plik Terenu (*.KAC) Skompresowany plik zawierający: Kompresja ZIP
obrazy map (JPEG, PNG, BMP…) dane kalibracji (punkty referencyjne) elementy terenu w pliku KML Kompresja ZIP Biblioteka OpenSource SharpZipLib

15 Wizualizacja Trójwymiarowy model terenu Dwa tryby pracy kamery
Widok FPP (jak w Quake =P) Kamera statyczna (jak w Unigraphics) Zamodelowane wymienione wcześniej typy obiektów Managed DirectX 9.0c

16 Wizualizacja

17 Wizualizacja Triangulacja Delaunay
definicja matematyczna Triangulacja Delaunay to triangulacja T przestrzeni Rn+1 zdefiniowana następująco: T to podział Rn+1 na (n+1)-sympleksy, takie że: każde dwa sympleksy z T mają wspólną ścianę lub nie mają części wspólnej wcale każdy ograniczony zbiór w Rn+1 ma część wspólną jedynie ze skończenie wieloma sympleksami z T wnętrze kuli opisanej na dowolnym sympleksie z T nie zawiera wierzchołków żadnego sympleksu z T

18 Wizualizacja Triangulacja Delaunay
Algorytm: Wyznacz „supertrójkąt”, do którego należą wszystkie punkty Dla kolejnych punktów wykonaj: Jeżeli punkt należy do okręgu opisanym na trójkącie, boki tego trójkąta są dodawane do bufora krawędzi, a trójkąt jest usuwany z triangulacji. Usunięcie z bufora powtarzających się krawędzi – w buforze zostaje tzw. Otoczka wypukła (convex hull) rozpatrywanego wierzchołka.

19 Wizualizacja Triangulacja Delaunay
Wygenerowanie brakujących trójkątów, wszystkie mają wspólny wierzchołek – aktualnie rozpatrywany punkt. Usunięcie z triangulacji „supertrójkąta” Algorytm działa w czasie O(n2)

20 Wizualizacja Triangulacja Delaunay
Własności: Triangulacja Delaunay w R2 maksymalizuje minimalny kąt w triangulacji. Triangulacja w Rd zawiera nd/2 sympleksów.

21 TODO Interfejs użytkownika – integracja z poszczególnymi modułami
Połączenie modelu obiektowego z zapisem Połączenie modułu wizualizacji z resztą aplikacji Trójwymiarowe modele obiektów Testy

22 Dziękujemy


Pobierz ppt "Interaktywny edytor terenu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google