Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 4 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Integracja aplikacji z bazami danych cz. II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 4 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Integracja aplikacji z bazami danych cz. II."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 4 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Integracja aplikacji z bazami danych cz. II

2 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Na poprzednim wykładzie Koncepcja mechanizmów integracji –Architektura środowiska –Zarys hierarchii komponentów –Typowy schemat komunikacji aplikacji z bazą danych Komponenty abstrakcyjne i niezależne cz. I –TCustomConnection –TDataSet

3 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Komponenty abstrakcyjne i niezależne cz. II Komponent abstrakcyjny TField Komponent niezależny TDataSource Tworzenie struktury tabel powiązanych

4 Programowanie w środowiskach zintegrowanych TField OdpowiedzialnośćOdpowiedzialność – umożliwia łatwy dostęp do danych zapisanych w polu rekordu TField – klasa nie wizualna (nie stanowi elementu GUI) Jest klasą składową klasy TDataSet Podstawowe usługi –odczytywanie i ustawianie wartości pola –formatowanie i konwersja danych –walidacja

5 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Komponenty bardziej wyspecjalizowane obsługujące konkretne typy pól – pochodne klasy TField

6 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Pobieranie, zapisywanie i konwersja danych Pobranie danych i zapisywanie przykłady: –Numer = PrzekładowePole1->Value; –Numer = PrzykladowePole1->AsInteger; –Nazwa = PrzykladowePole2->AsString; –PrzykladowePole2->AsString = Jakiś tekst; Właściwości AsSomething –AsBoolean –AsCurrency –AsDateTime –AsFloat –AsInteger –AsSQLTimeStamp –AsString –AsVariant

7 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Formatowanie i walidacja Właściwości –EditMask __property TEditMask EditMask = {read=FEditMask, write=SetEditMask}; –DisplayWidth __property int DisplayWidth = {read=GetDisplayWidth, write=SetDisplayWidth, stored=IsDisplayWidthStored, nodefault}; –ValidChars typedef Set TFieldChars; __property TFieldChars ValidChars = {read=FValidChars, write=FValidChars}; Zdarzenia –OnValidate __property TFieldNotifyEvent OnValidate = {read=FOnValidate, write=FOnValidate}; Jeśli wygenerujemy wyjątek – walidacja negatywna

8 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Tworzenie pól w klasie TDataSet Komponent TDataSet posiada własny edytor służący do zarządzania polami Tworzenie pól nie jest obowiązkowe, gdyż w przypadku ich braku pola tworzone są automatycznie Zalecana praktyka – jawne tworzenie pól

9 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Podstawowe rodzaje pól Pola danych (data fields) Pola obliczane (calculated fields) Pola słownikowe (lookup fields)

10 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Pola wyliczane Pole wyliczanePole wyliczane – wartość pola nie jest odczytywana z bazy danych, ale obliczana w momencie odczytywania wiersza Wartość pola ustala się w ramach obsługi zdarzenia OnCalcFields –__property TDataSetNotifyEvent OnCalcFields = {read=FOnCalcFields, write=FOnCalcFields}; Zdarzenie pojawia się w trzech przypadkach –Zbiór zostaje otwarty –Zbiór zostaje wprowadzony w stan edycji (State = dsEdit) –Rekord jest pobierany z bazy danych

11 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Pola słownikowe Pola słownikowePola słownikowe – przyjmują wartość ustaloną na podstawie innego zbioru danych Pole powiązane jest z innym zbiorem poprzez pola klucze (KeyFields) Na podstawie wartości pola klucza, z innego zbioru pobierana jest wartość innego pola Pola słownikowe rozpoznawane są przez elementy interfejsu obsługujące edycję bazy danych >posługiwanie się polami – przykład MicroCRM – regiony.

12 Programowanie w środowiskach zintegrowanych TDataSource OdpowiedzialnośćOdpowiedzialność – interfejs pomiędzy zbiorami danych a elementami interfejsu przeznaczonymi do ich edycji Dane ze zbioru pobiera się za pośrednictwem źródła danych Za pośrednictwem źródła dane są również zapisywane do zbioru Zbiór (TDataSet) Źródło (TDataSource)

13 Programowanie w środowiskach zintegrowanych TDataSource - właściwości AutoEdit –__property bool AutoEdit = {read=FAutoEdit, write=FAutoEdit, default=1}; –Czy elementy interfejsu mogą samodzielnie wprowadzić zbiór danych w stan edycji lub wstawiania. DataSet –__property TDataSet* DataSet = {read=FDataSet, write=SetDataSet}; –Zarządzany zbiór danych (zbiór, z którego źródło pobiera dane) Enabled –__property bool Enabled = {read=FEnabled, write=SetEnabled, default=1}; –Czy źródło jest włączone State –__property TDataSetState State = {read=FState, nodefault}; –Stan zarządzanego zbioru danych

14 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Tworzenie struktur hierarchicznych Z komponentów typu TTable lun TCustomDataSet można utworzyć strukturę hierarchiczną Najczęściej struktura odzwierciedla powiązania typu master- detail O powiązaniu w strukturę decydują dwie właściwości klasy TTable i TCustomDataSet –__property Db::TDataSource* MasterSource = {read=GetDataSource, write=SetDataSource}; –__property AnsiString MasterFields = {read=GetMasterFields, write=SetMasterFields}; >posługiwanie się strukturami hierarchicznymi – przykład: MicroCRM; Kontakty z klientem.

15 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Elementy interfejsu zintegrowane ze zbiorami danych Dostępne komponenty Przykład

16 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Komponenty edycyjne zintegrowane ze zbiorami danych PrzeznaczeniePrzeznaczenie – szybka implementacja zadań dotyczących edycji bazy danych Elementy edytujące pola Elementy edytujące wiersze Elementy specjalne >posługiwanie się strukturami hierarchicznymi – przykład: Zarządzanie zwrotami gwarancyjnymi

17 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Podsumowanie Komponenty abstrakcyjne i niezależne cz. II –Komponent abstrakcyjny TField –Komponent niezależny TDataSource –Tworzenie struktury tabel powiązanych Komponenty edycyjne


Pobierz ppt "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 4 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Integracja aplikacji z bazami danych cz. II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google