Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Pola typu odnośnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Pola typu odnośnik."— Zapis prezentacji:

1 03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Pola typu odnośnik

2 03/12/2003 2 Spis treści Wstęp Przykład Tworzenie pola odnosnik

3 03/12/2003 3 Wstęp Pola typu odnośnik (look-up) zdefiniowane w tabeli A pozwalają wyszukać użytkownikowi rekord w tabeli B na podstawie wybranych pól i zwrócić wybrane pola wyszukanego rekordu W szczególności pola typu odnosnik są stosowane w tabelach szczegółowych dla pól, które są kluczami obcymi. Użytkownik wyszukuje rekord w tabeli głównej na podstawie pól z tabeli głównej i do klucza obcego tabeli szczegółowej zwracany jest klucz wyszukanego rekordu z tabeli głównej Pola typu odnośnik zapewniają łatwiejszą edycje danych dzięki ograniczeniu listy możliwych wartości do wartości pól z tabeli przeszukiwanej

4 03/12/2003 4 Przykład Pole NIPOdbiorcy w tabeli Faktura pozwala wybierać użytkownikowi rekord z tabeli Odbiorcy na podstawie pól NIPOdbiorcy i Nazwa, a zwracany pole (tutaj klucz) NIPOdbiorcy, wstawiane jest do pola NIPOdbiorcy w tabeli Faktura Dzięki temu użytkownik wpisujący fakturę nie musi pamiętać NIP-u odbiorcy podczas wpisywania faktury, ale wybiera go pośrednio wybierając z listy odpowiedniego odbiorcę

5 03/12/2003 5 Tworzenie pola odnośnik – Krok 1 z 6 Wchodzimy do projektu tabeli

6 03/12/2003 6 Włączenie wyszukiwania – Krok 2 z 6 1.Wybieramy pole z listy (tutaj NIPOdbiorcy) 2.Wybieramy zakładkę Odnośnik (Lookup) 3.Z listy Typ formantu (Display Control) wybieramy Pole kombi (Combo Box)

7 03/12/2003 7 Wybranie źródła danych – Krok 3 z 6 Przez źródło wierszy rozumiemy tabelę/kwerendę, z której użytkownik będzie wybierał rekordy. W tym przykładzie będzie to tabela Odbiorcy, która jest tabelą główną dla tabeli Faktura

8 03/12/2003 8 Wybranie pól – Krok 4 z 6 W polu Kolumna związana (Bound Column) wpisujemy numer kolumny, której wartości mają być zwracane po wybraniu rekordu. W tym przykładzie zwrócona musi być wartość z kolumny NIPOdbiorcy, która jest pierwsza w kolejności zatem wpisujemy wartość 1 W polu Liczba kolumn (Column Count) wpisujemy liczbę kolumn, która ma być wyświetla. W przykładzie wpisano wartość 2 czyli będą wyświetlane dwie pierwsze kolumny od lewej: NIPOdbiorcy i Nazwa

9 03/12/2003 9 Szerokości kolumn – Krok 5 z 6 W polu Szerokość kolumn (Coulmn Widths) definiujemy szerokości wyświetlanych kolumn w odpowiedniej kolejności. W przykładzie wartości 2cm;5cm oznaczają, że szerokość kolumny NIPOdbiorcy będzie 2 cm, a Nazwa będzie 5 cm.

10 03/12/2003 10 Zapisanie zmian – Krok 6 z 6 Po zakończeniu definicji pola odnośnik należy zapisać (save) zmiany

11 03/12/2003 11 Efekt W polu NIPOdbiorcy w tabeli Faktura jest lista rozwijana, której wartości są wyświetlane z tabeli Odbiorcy


Pobierz ppt "03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Pola typu odnośnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google