Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 2 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Przegląd komponentów biblioteki VCL > Projektowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 2 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Przegląd komponentów biblioteki VCL > Projektowanie."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 2 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Przegląd komponentów biblioteki VCL > Projektowanie interfejsu uzytkownika

2 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Na poprzednim wykładzie Systemy i środowiska zintegrowane Założenie i motywacja Elementy środowiska zintegrowanego Integracja Środowisko Borland IDE Elementy środowiska Koncepcja komponentów Rozszerzenia składni języka c++

3 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konspekt bieżącego wykładu Przegląd komponentów biblioteki VCL Projektowanie interfejsu użytkownika Okna główne i ramki (TForm, TFrame) Konstrukcja okna głównego (TPanel, TBevel, TSeparator, TGroupbox) Podstawowe komponenty interfejsu użytkownika Elementy wykorzystujące kolekcje (TListView, TTreeView)

4 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Przegląd komponentów biblioteki VCL Elementy interfejsu Elementy systemowe Elementy dostępu do danych Internet

5 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Elementy interfejsu Podstawowe zadaniePodstawowe zadanie – zapewnienie możliwości obsługi podstawowych i rozszerzonych elementów składowych interfejsu użytkownika Obejmują wszystkie elementy obowiązujące w standardzie Win32 oraz elementy starego interfejsu Win3.1 Pakiety: –Standard –Additional –Win32 –Win3.1

6 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Elementy interfejsu

7 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Elementy systemowe Podstawowe zadaniePodstawowe zadanie – wykorzystanie niektórych mechanizmów systemu operacyjnego Windows (OLE, DDE, Multimedia) Pakiety: –System –Dialogs

8 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Elementy systemowe

9 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Dostęp do danych Podstawowe zadaniePodstawowe zadanie – integracja aplikacji z bazami danych Zapewnienie możliwości edycji danych Obsługuje większość popularnych standardów Dostęp w trybie ODBC i trybie bezpośrednim (natywnym) Biblioteka zawiera komponenty o wysokim poziomie abstrakcji oraz komponenty specjalizowane Pakiety: –Data Access –ADO –BDE –InterBase –DBExpress –Data controls

10 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Dostęp do danych

11 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Internet Podstawowe zadaniePodstawowe zadanie – integracja aplikacji z siecią komputerową, siecią Internet oraz jej usługami Pozwala na tworzenie aplikacji Active Server Pages działających w środowisku serwera usługi WWW Pakiety: –Internet –Fastnet

12 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Internet

13 Projektowanie interfejsu użytkownika Okna główne i ramki (TForm, TFrame) Konstrukcja okna głównego (TPanel, TBevel, TSeparator, TGroupbox) Podstawowe komponenty interfejsu uzytkownika

14 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Okna główne TFormPodstawowy komponent realizujący funkcje okna głównego – TForm (formularz, formatka) TDialogKomponent realizujący okno dialogowe – TDialog i jego szczególne przypadki reprezentujące typowe okna dialogowe TFrameKomponent realizujący fragment okna głównego lub jego prototyp – TFrame (ramka)

15 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Formularz, okno dialogowe Formularz i Dialog różnią się zasadniczo funkcjonalnością, przeznaczeniem i sposobem obsługi Formularz – komponent znacznie bardziej rozbudowany

16 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Ramka Ramka Ramka osadzona w formularzu Ramka służy do projektowania typowych dla aplikacji, tzn. powtarzających się w różnych formularzach grup elementów interfejsu Ramkę umieszcza się na formularzu, stanowi ona jego element

17 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Zasady konstrukcji formularza Podstawowy priorytet – wygoda użycia Jak otrzymać formularz wygodny w użyciu –podział formularza na bloki –uniezależnienie wyglądu od aktualnego rozmiaru –umożliwienie rekonfiguracji w czasie działania programu

18 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Podział formularza Panel Bevel Separator

19 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Przykładowy projekt Projektowanie podziału formularza [WDesign.bpr]

20 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Okna sterujące Okna sterujące realizują interakcję z użytkownikiem Inne określenie – kontrolki (controls) Podstawowe okna sterujące –Pole edycyjne, etykieta –Przycisk, przycisk radiowy, przycisk typu check –Lista, lista Combo, lista drzewko –Skoroszyt, zakładka –Menu, pasek narzędzi

21 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Przykładowe okna sterujące Drzewko Menu Pasek narzędziSkoroszyt Zakładka skoroszytu Przycisk paska narzędzi Przycisk Lista Grupa Etykieta Pole edycyjne

22 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Okno sterujące jako komponent VCL Tworząc aplikację okna sterujące pobiera się z palety komponentów i umieszcza na formularzu (ramce lub oknie dialogowym) Następnie korzystając z edytora właściwości ustawia się podstawowe właściwości komponentu Ustawienia zapamiętywane są w skojarzonym z formularzem plikiem tekstowym o nazwie.dfm

23 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Okno sterujące jako komponent VCL Właściwość Okno sterujące typu Pole edycyjne umieszczone na formularzu Plik Unit1.dfm

24 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Struktury kodowe dla okien sterujących

25 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Kolekcje Kolekcja jest elementem okien sterujących przechowujących różnego rodzaju zbiory danych (długie teksty, listy, tabele, drzewa) Większość usług kolekcji zaimplementowano w klasie TCollection Klasa umożliwia dodawanie elementów, ich wstawianie, usuwanie, czyszczenie listy, itp. –TCollectionItem* __fastcall Add(void); –TCollectionItem* __fastcall Insert(int Index); –void __fastcall Delete(int Index); –void __fastcall Clear(void);

26 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Komponent TListView i TTreeView Komponent TListView pozwala na prezentację listy wartości w postaci tabeli, listy z ikonami, zbioru ikon. Komponent TTreeView pozwala na prezentacje dowolnej drzewiastej struktury danych.

27 Programowanie w środowiskach zintegrowanych TListView – wypełnianie w czasie run-time TListItem *l; int rok, miesiac; //Czyszczenie kolekcji elementów lvLataMiesiace->Items->Clear(); for ( rok = 2000; rok <= 2005; rok ++ ) for ( miesiac = 1; miesiac <=12; miesiac ++ ) { //Dodanie nowego elementu l = lvLataMiesiace->Items->Add(); //Ustawnienie nagłówka i wartości pierwszej kolumny l->Caption = IntToStr(rok) + "/" + IntToStr(miesiac); }

28 Programowanie w środowiskach zintegrowanych TTreeView – wypełnianie w czasie run-time TTreeNode *tn; int rok, miesiac; //Czyszczenie kolekcji elementów tvLataMiesiace->Items->Clear(); for ( rok = 2000; rok <= 2005; rok ++ ) { //Dodanie nowego elementu tn = tvLataMiesiace->Items->Add(NULL, IntToStr(rok)); for ( miesiac = 1; miesiac <=12; miesiac ++ ) { //Dodanie nowego elementu tvLataMiesiace->Items->AddChild( tn, IntToStr(miesiac)); }

29 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Przykładowy projekt Korzystanie z komponentów TListView i TTreeView [Lists.bpr]

30 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Podsumowanie Przegląd komponentów biblioteki VCL –Elementy interfejsu –Elementy systemowe –Elementy dostępu do danych –Internet Projektowanie interfejsu użytkownika –Okna główne i ramki (TForm, TFrame) –Konstrukcja okna głównego (TPanel, TBevel, TSeparator, TGroupbox) –Podstawowe komponenty interfejsu użytkownika –Elementy wykorzystujące kolekcje (TListView, TTreeView)


Pobierz ppt "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 2 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Przegląd komponentów biblioteki VCL > Projektowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google