Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Migrating Desktop Podsumowanie projektu Mirosław Kupczyk Rafał Lichwała Bartek Palak Marcin Płóciennik Paweł Wolniewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Migrating Desktop Podsumowanie projektu Mirosław Kupczyk Rafał Lichwała Bartek Palak Marcin Płóciennik Paweł Wolniewicz."— Zapis prezentacji:

1 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Migrating Desktop Podsumowanie projektu Mirosław Kupczyk Rafał Lichwała Bartek Palak Marcin Płóciennik Paweł Wolniewicz Norbert Meyer

2 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Środowisko dostępu do usług obliczeniowych realizowanych przez klaster komputerów SUN. PROGRESS 2.4. Środowisko pracy i dostępu użytkowników mobilnych w strukturze grid.

3 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Plan prezentacji Architektura Funkcjonalność Migrującego Desktopu - stan realizacji zadania Punkty styku z pozostałymi modułami Publikacje i prezentacje

4 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Schemat architektury Migrującego Desktopu

5 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Obsługa graficznego interfejsu użytkownika (GUI); Zarządzanie profilami użytkownika; Obsługa transmisji plików; Konfigurowanie i zlecanie zadań; Monitorowanie przebiegu wykonywania zadania; Zarządzanie plikami i aplikacjami lokalnymi; Zarządzanie plikami zdalnymi; Funkcjonalność (1/3)

6 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Obsługa graficznego interfejsu użytkownika (GUI); –Funkcjonalność typowa dla aplikacji przeznaczonych dla systemów okienkowych; –Dostosowanie wyglądu okien; –Obsługa menu, toolbarów, itp. komponentów graficznych; –Obsługa ikon reprezentujących zdalne/lokalne pliki lub aplikacje – mechanizm d-n-d, cut-copy paste itp.; –Obsługa dialogów służących do transmisji plików, zlecania zadań, itp.; Zarządzanie profilami użytkownika; –Odtwarzanie środowiska pracy użytkownika niezależnie od jego aktualnej lokalizacji; –Tworzenie zbioru gotowych konfiguracji; Funkcjonalność (2/3)

7 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Obsługa plików –Zapis plików w Wirtualnym Katalogu Użytkownika (WKU); –Lokalny zapis plików pobranych z WKU; –Tworzenie linków do plików/aplikacji lokalnych; –Tworzenie linków do plików zapisanych w WKU; Zarządzanie zadaniami –Zlecanie zadań; –Monitorowanie przebiegu wykonywania zadania; –Prezentacja wyników; Funkcjonalność (3/3)

8 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Styk z Systemem Zarządzania Danymi Styk z modułem Zarządzania Zadaniami Kooperacja z projektantami aplikacji wizualizacyjnych Interfejs do Systemu Zarządzania Profilami Użytkownika Styk z modułem Autoryzacji Punkty styku z pozostałymi modułami

9 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Główne okno aplikacji

10 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 List dir Get List of files File list Upload Ack GFtp put Wirtualny Katalog Użytkownika SZD Roaming Access Server list Przygotowanie parametrów wejściowych krok 1 Transmisja plików

11 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Roaming Access Server Parameters:XML JDL Submit Submit Info Output Filenames Resource Broker Virtual Directory Computing Element Output files Storage Element Invoke XML JDL Job placement Logging & Bookkeeping Job Started Job ID Job done Update Przygotowanie parametrów wejściowych krok 2

12 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 query All Jobs Identifiers Roaming Access Server Logging & Bookkeeping Show My Jobs States of my Jobs Monitorowanie zadań i wizualizacja wyników

13 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Imlementacja Migrating Desktopu jako appletu; Zarządzanie konfiguracjami użytkownika Składowanie spersonalizowanej konfiguracji desktopu. Odtwarzanie spersonalizowanej konfiguracji desktopu. Zarządzanie zadaniami; Mechanizm konfigurowania parametrów aplikacji; Mechanizm definiowania specyfikacji zasobów wymaganych przez aplikacje Przedkładane zadania do systemu zarządzania zadaniami Mechanizm monitorowania stanu aplikacji Mechanizm usuwania zadania z systemu Obsługa wyników działania aplikacji (zależna od specyficznego appletu będącego częścią aplikacji) Stan realizacji zadania - podsumowanie

14 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Mechanizm transmisji plików; Autentykacja; Możliwość integracji z wieloma środowiskami obliczeniowymi typu grid; Testy w środowisku CrossGrid Stan realizacji zadania - podsumowanie

15 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Publikacje i prezentacje Software Requirements Specification, Migrating Desktop for Progress Project, M. Kupczyk, B. Palak, M. Płóciennik, 7.2002, Na konferencji Supercomputing 2002, Baltimore, przedstawiona została koncepcja działania i możliwości jakie udostępnia projektowane środowisko dla użytkownika mobilnego. Rezultatem prac a tym samym etapu było zaprezentowanie działającego prototypu oprogramowania. Grid Workshop Kraków 11-14 grudnia 2002,

16 PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRESS Report, Warszawa 29.05.2003 Migrating Desktop Podsumowanie projektu Mirosław Kupczyk Rafał Lichwała Bartek Palak Marcin Płóciennik Paweł Wolniewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google