Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemów bezpieczeństwa Systemów teleinformatycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemów bezpieczeństwa Systemów teleinformatycznych"— Zapis prezentacji:

1 Systemów bezpieczeństwa Systemów teleinformatycznych
PARP NAWIGACJA SATELITARNA 17 LUTEGO 2015, WARSZAWA ZNACZENIE NAWIGACJI DLA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SYSTEMÓW KRYZYSOWYCH 25 lat na rynku Zespół 200 specjalistów Lider Systemów bezpieczeństwa Systemów teleinformatycznych GNSS dla NATO, rynek cywilny 10 lat doświadczeń w tajnej technologii GPS Od 2012 – Przemysł kosmiczny Lider Polskiego Biznesu 2013 Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014 Medal Euro – Atlantycki 2015 Nagroda - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości- 2015 Aktualny slajd rozpoczynający

2 HERTZ SYSTEMS SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA CYWILNE SYSTEMY GPS
SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WOJSKOWE SYSTEMY GPS Z SAASM PRZEMYSŁ KOSMICZNY

3 PONAD 10 LAT DOŚWIADCZEŃ W TECHNOLOGIACH SATELITARNYCH
Licencja Rządu USA na integracje tajnej technologii Integracja modułów kryptograficznych SAASM Gratulacje z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych - potwierdzające skuteczność systemu HGPST T z SAASM Kancelaria kryptograficzna – przechowywanie i ładowanie kluczy kryptograficznych, testy Dostawa do MON i NATO ponad 500 szt. GPS wojskowych na platformy bojowe Personel Poświadczenia bezpieczeństwa NATO Secret Szkolenia w USA Udział w pracach B+R GALILEO PRS Oficjalny approval od GSA w zakresie dostępu do specyfikacji PRS-a

4 EUROPEAN SPACE AGENCY, NATO UDZIAŁ W ZESPOŁACH ROBOCZYCH
Hertz Systems aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych NATO koncentruje się na rozwoju standardów i wymagań dla Tactical Data Links, GPS i pływów / BRITE? NC3B (NATO Consultation, Command and Control Board) – SC/8 Information Systems Sub-Committee) technical support to Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces within GPS systems MIDS I&IWG (Implementation and Interoperability Working Group Link-16 interoperability FFT AHWG (Friendly Force Tracking Ad-Hoc Working Group) Own and allied forces monitoring DLWG (Data Link Working Group) TDL standards TIDE (Technology for Information, Decision and Execution Superiority) BRITE technology IDLS (International Data Link Society), Euro-Atlantic Association. European Space Solutions (ESA) NAVITEC (ESA) European Space Research and Technology Centre (ESTEC) (ESA) NATO GPS wojskowy Bruksela ONZ ESA Sejm- Polska ESA Hertz ITT / licencja USA na SAASM

5 HERTZ SYSTEMS - WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM I INSTYTUCJAMI
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH AKADEMIA MORSKA W GDYNI INSTYTUT LOTNICTWA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH THALES ALENIA POLITECHNIKA WARSZAWSKA OHB ŚLĄSKIE CENTRUM NAUKOWO TECHNICZNE AIRBUS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

6 KLASTER INŻYNIERII KOSMICZNEJ I SATELITARNEJ
Uczelnie wyższe, instytucje badawcze i firmy z branży kosmicznej podpisały w środę 28 maja 2014r. w Warszawie umowę powołania Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej na Wojskowej Akademii Technicznej. Biznes razem z nauką chce rozwijać technologie kosmiczne w Polsce. Do Klastra przystąpił Hertz Systems. Jest  to organizacja otwarta na współpracę z podmiotami, które chcą do niego przystąpić i realizować  wspólne cele. Klaster utworzyły: Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii Spółka Akcyjna (NAPTA S.A.) – koordynator Klastra; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; „TechnoWAT Sp. z o.o. w organizacji”; Centrum Badań Kosmicznych PAN; Instytut Lotnictwa; Politechnika Warszawska; Politechnika Łódzka Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o; Uniwersytet Zielonogórski; TAURUS Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PETROTEX” B. Maciejewski, R. Maciejewski, Sp. j.; Rafał Wieczorek B ,,Klinika Technologii”; „Pol-Spec-Tech-Service" Sp. z o.o. WB Electronics Spółka Akcyjna; VIGO System Spółka Akcyjna; ,,INVESTIN” Sp. z o.o.;ASSECO Poland;  Spółka Akcyjna; Polski Holding Obronny  Sp. z o.o.; Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.; GEOTRONICS Polska Sp. z o.o.; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica; Spacive Sp. z o.o.; STSG Poland Sp. z o.o.; Astronika Sp z o.o.; Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna; Uniwersytet Warszawski; WASKO S.A..

7 POLITECHNIKA WARSZAWSKA PARTNEREM HERTZ SYSTEMS
W dniu 4 marca 2015 roku dyrektor generalny Hertz Systems Zygmunt Rafał Trzaskowski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym na Politechnice Warszawskiej, podczas którego została podpisana umowa współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską- Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki a firmą Hertz Systems.

8 MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA FIRM PRZEMYSŁU KOSMICZNEGO

9 HERTZ SYSTEMS KONKURSY I PROJEKTY DLA ESA
1st Call for Outline Proposals under the Polish Industry Incentive 2nd Call for Outline Proposals under the Polish Industry Incentive program opcjonalny EGEP – Galileo 2nd Generation program opcjonalny ARTES 20 LNSGU – stworzenie Generatora Sygnału dla Galileo 2 Generacji Projekty w trakcie realizacji System monitorowania transportu żywego inwentarza w technologii GNSS Zewnętrznie dyscyplinowany wzorzec czasu i częstotliwości dedykowany do statków kosmicznych Galileo 2 Generacji System monitorujący zakłócenia GNSS Horizon2020 organizowany przez Komisję Europejską

10 URZĄDZENIA SYNCHRONIZACJI CZASU NA NISKOORBITALNE SATELITY
Projekt dotyczy zaprojektowania i przeprowadzenia badań laboratoryjnych wzorca czasu dedykowanego do zastosowania na statkach kosmicznych: RDFTS (ang. Remotely Disciplined Frequency and Time Standard). Wzorzec będzie synchronizowany zewnętrznymi sygnałami wzorcowymi, w szczególności sygnałem 1PPS z systemów GNSS np. Galileo. Projekt realizowany wspólnie z CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH

11 SYSTEM MONITOROWANIA TRANSPORTU ZWIERZĄT W TECHNOLOGII GNSS
PARP NAWIGACJA SATELITARNA 17 LUTEGO 2015, WARSZAWA ZNACZENIE NAWIGACJI DLA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SYSTEMÓW KRYZYSOWYCH SYSTEM MONITOROWANIA TRANSPORTU ZWIERZĄT W TECHNOLOGII GNSS Lokalizacja i nadzór lokalizacja pojazdu temperatura w przegrodzie(-ach) dla zwierząt otwarcie/zamknięcie klapy załadunkowej wejście kierowcy konfiguracja urządzeń znajdujących się wewnątrz ciężarówki i wewnątrz przyczepy Kontroling status przewozu (rozpoczęcie, postój, wznowienie przewozu, zakończenie przewozu) numer(-y) świadectw TRACES gatunek i kategorię oraz całkowita liczba załadowanych zwierząt liczba zwierząt rannych lub padłych podczas przewozu

12 SYSTEM MONITOROWANIA TRANSPORTU ZWIERZĄT W TECHNOLOGII GNSS
II etap ukończony wizyta Norbert Huebnera z ESA System monitorowania transportu zwierząt w technologii GNSS wdrażany przez Hertz Systems w ramach ESA ma być wykorzystywany w praktyce. Kolejnym etapem jego wdrożenia są testy u klientów na pojazdach. Założenie jest takie, że jeśli przejdą one pozytywnie to firmy te staną się klientami. W przyszłości system obejmie szerszy rynek. Ja prowadziłem 220 projektów przez kilka lat i muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością dokumentacji i jakością pracy jaką spotkałem w Hertz Systems. Jestem świadomy i wiem, że Hertz ma doświadczenia w projektach wojskowych, gdzie jest wymagana wysoka jakość i wysokie standardy. Jestem pewien, że system będzie dopracowany i będzie działał z sukcesem - ocenia Norbert Huebner z ESA

13 GALILEO 2 GENERATION Celem Galileo 2 Generacji jest uzupełnienie istniejącej konstelacji Galileo FOC, w celu zapewnienia kontynuacji Europejskiej Służby Nawigacji  po zakończeniu działania FOC, oraz poprawa usług nawigacyjnych w pierwszej generacji Galileo. Zadaniem Hertz Systems jest wsparcie Thales Alenia Space Italia (Główny Wykonawca) w zdefiniowaniu projektu konstelacji, kompatybilnego z MEO i IGSO Projekt realizowany wspólnie z THALES ALENIA

14 SYSTEMY MONITOROWANIA ZAKŁÓCEŃ GNSS
Celem projektu jest opracowanie i zademonstrowanie systemu monitorującego zakłócenia GNSS zdolnego do monitorowania interferencji w paśmie L, lokalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń i zapewnienie w czasie rzeczywistym informacji o zakłóceniach na obszarze monitorowanym przez system Projekt realizowany wspólnie z THALES ALENIA

15 PROJEKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
Projekt ERA prowadzony przez Europejską Agencję Obrony (EDA)   Cel: opracowanie europejskich standardów dla statków bezzałogowych Zakres Hertz Systems: opracowanie i wykonanie prototypów systemów nawigacji (GNSS + INS + SBAS) jako źródła danych: do automatycznego systemu startu i lądowania do systemu Auto Taxi do systemu awaryjnego Polski Satelita AIS Cel: budowa polskiego satelity AIS do monitoringu statków i obiektów pływających Zakres Hertz Systems:  system pozycjonowania i dostarczania danych (pozycja, częstotliwość, czas) na satelicie Udział w przemyśle kosmicznym to kolejny przykład innowacji i nowych kierunków rozwoju Hertz Systems ...

16 NAGRODA PARP W KATEGORII TECHNOLOGIA KOSMICZNA
21 kwietnia 2015 roku w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród w Konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Nagrodę dla Hertz Systems , w kategorii Technologia Kosmiczna, odebrali z rąk Premiera Janusza Piechocińskiego i Prezesa PARP Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, p. Urszula Szulewicz Dyrektor ds. Systemów Kosmicznych i Wojskowych oraz Michał Prymas Dyrektor ds. Strategii i Kontrolingu firmy

17 NAGRODY 2014 - 2015 2009 - 2013 2006 - 2008 DEFENDER LIDER MEDAL
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA NAGRODA PARP MEDAL EURO – ATLANTYCKI LIDER POLSKIEGO BIZNESU DEFENDER Do umieszczenia na samym końcu. Nasze starania i wysokie standardy zostały docenione licznymi nagrodami, dla nas szczególnie ważną jest nagroda ...

18 LUBUSKIE DOLINĄ KRZEMOWĄ W BRANŻY KOSMICZNEJ
MOŻLIWOŚCI: Zbudowanie kompetencji dla przemysłu kosmicznego w województwie lubuskim Platforma do budowy małych satelitów Hardware software dla przemysłu kosmicznego Kompetencje dla PRS Rozwój kadry inżynierskiej Nowe miejsca pracy Współpraca z UZ

19 LUBUSKIE BLIŻEJ KOSMOSU Zielona Góra może być naturalnym liderem polskich technologii kosmicznych
Spotkanie „Techniki satelitarne – szansa dla młodych, szansa dla lubuskiego zostało zorganizowane przez OPZL oraz firmę Hertz Systems, odbyło się 03 marca 2015 r. w Zielonej Górze. Gościem specjalny był dr Włodzimierz Lewandowski z Polskiej doradca Polskiej Akademii Kosmicznej, który przekonywał, że lubuskie może być zagłębiem firm związanych z przemysłem kosmicznym. Lubuskie może zarabiać na technikach satelitarnych i dać nowe miejsca pracy. Podkreślał, że Zielona Góra ma bardzo dobre położenie logistyczne oraz Uczelnię.

20 PROGRAM BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ
Projekt „Biznes łączy się z nauką” - autorskiego pomysłu Hertz Systems – służy integracji przedsiębiorców regionu lubuskiego na rzecz wsparcia nauki. Możliwości prowadzenia badań, realizacji projektów technologicznych , edukowania przyszłej kadry inżynierskiej. Pokazanie młodemu pokoleniu możliwości polskich firm w świetle nowoczesnych technologii, techniki i postępu. Zaangażowanie kadry inżynierskiej regionu do projektów branży high-tech Wykorzystanie potencjału Parku Nauko-Technologicznego UZ

21 HERTZ SYSTEMS PARTNEREM BIZNESOWYM KIERUNKU INŻYNIERIA KOSMICZNA NA UZ
Nowy kierunek Inżynieria Kosmiczna na Uniwersytecie Zielonogórskim Współpraca  Hertz Systems z Uniwersytetem Zielonogórskim Spotkania promujące kierunek wśród młodzieży Budowanie potencjału przyszłej kadry w regionie Oferta praktyk w kraju i za granicą organizowanych dla studentów przez Hertz Systems Kancelaria kryptograficzna - PRS, systemy bezpieczeństwa, szyfrowanie transmisji

22 Dziękuję za uwagę Zygmunt Rafał Trzaskowski Dyrektor Generalny
PARP NAWIGACJA SATELITARNA 17 LUTEGO 2015, WARSZAWA ZNACZENIE NAWIGACJI DLA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SYSTEMÓW KRYZYSOWYCH Dziękuję za uwagę Zygmunt Rafał Trzaskowski Dyrektor Generalny Tel. kom: Web: |


Pobierz ppt "Systemów bezpieczeństwa Systemów teleinformatycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google