Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Mazovia a space region in Poland ADAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Mazovia a space region in Poland ADAM."— Zapis prezentacji:

1 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Mazovia a space region in Poland ADAM STRUZIK Marszałek Województwa Mazowieckiego

2 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest zaangażowany w rozwój wykorzystania technik kosmicznych i satelitarnych dla zabezpieczenia potrzeb gospodarczych i społecznych mieszkańców regionu oraz administracji publicznej. Działania te dotyczą zarówno sfery organizacyjnej (uczestnictwo i tworzenie forów dyskusyjnych oraz klastrów współpracy administracji publicznej, środowisk naukowych i producentów z sektora prywatnego) jak i technicznej (badanie, rozwijanie i wdrażanie zastosowań technologii satelitarnych).

3 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. 1.monitorowanie tempa i kierunku rozwoju urbanistycznego aglomeracji miejskich, 2.identyfikacja ugorów, odłogów i nieużytków w okolicach miast, 3.identyfikacja obiektów przestrzennych do tworzenia bazy danych topograficznych, 4.pozycjonowanie nawigacyjne, 5.identyfikacja stanu i ochrony środowiska, zagrożeń ekologicznych (GMES), 6.identyfikacja terenów zaniedbanych cywilizacyjnie, 7.upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu za pośrednictwem łącz satelitarnych. Obszary działania Samorządu Województwa w sferze rozwoju wykorzystania technik satelitarnych

4 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Realizowane projekty Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował w latach 2006-2008 z sukcesem projekt pt. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koordynatorami prac byli Geodeta Województwa Mazowieckiego i Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie, zaś w gronie partnerów znaleźli się ponadto: Główny Geodeta Kraju, Powiat Nowodworski, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna.

5 Zbudowana infrastruktura użytkowa systemu pozycjonowania satelitarnego opiera się na systemie Aktywnej Sieci Geodezyjnej (ASG/EUPOS), tworzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wykorzystującym funkcjonalność aktywnego systemu geodezyjnego opartego o naziemne stacje odniesienia i satelity globalnego systemu pozycjonowania GPS, a w przyszłości - także europejskiego systemu GALILEO. Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Realizowane projekty

6 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Podstawowym osiągniętym celem projektu było zwiększenie w Aglomeracji Warszawskiej efektywności ratownictwa medycznego i skrócenie czasu dojazdu karetek do pacjenta poprzez: - opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego do monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie, - budowę systemu dyspozytorskiego wspierającego działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans, który będzie wykorzystywał nawigacyjne funkcje satelitarnego systemu pozycjonowania w ratownictwie medycznym. Realizowane projekty

7 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Realizowane projekty W ramach programu PECS (Program dla Europejskich Państw Współpracujących) Samorząd Województwa stanie się też beneficjentem projektu: Implementacja i upowszechnienie techniki satelitarnej do analiz geoprzestrzennych w procesach zarządzania rozwojem miast i aglomeracji miejskich w Polsce współfinansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

8 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest również zaangażowany we współpracę międzynarodową między Regionami Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju wykorzystania technologii kosmicznych poprzez uczestnictwo w działaniach: Stowarzyszenia NEREUS - Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. Współpraca

9 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r.

10 Współpraca Cele Stowarzyszenia NEREUS to: zaangażowanie poziomu regionalnego we wspomaganiu rządów krajowych Unii Europejskiej w wypracowaniu i rozwijaniu europejskich programów kosmicznych i czynności związanych z infrastrukturą i aplikacjami; promowanie i wdrażanie partnerstwa, sprawowanie pieczy nad programami współpracy międzynarodowej i ponad granicami pomiędzy europejskimi regionami w celu rozwoju wspólnych lub komplementarnych dóbr i podejść, włączając przygotowanie rekomendacji dla wspólnych projektów i inicjatyw; zaspokajanie i stabilne rozwijanie potrzeb użytkowników końcowych usług kosmicznych zapewnionych przez programy Unii Europejskiej; zapewnienie wykorzystania usług kosmicznych na obszarze wszystkich Regionów Europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i umożliwienia pełnej eksploatacji jej potencjału w zakresie technologii kosmicznych; wspieranie lepszej promocji kosmicznego wymiaru Europy w globalnej gospodarce; zwiększenie udziału obywateli w tworzeniu polityki wspólnotowej i rozwijaniu rynków usług kosmicznych.

11 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. W Polsce, znakomita większość podmiotów gospodarczych branży technik satelitarnych i technologii kosmicznych, zasilana wsparciem merytorycznym centrów naukowych i akademickich, skoncentrowana jest w województwie mazowieckim. Intensyfikacja operacyjnych powiązań między podmiotami tego sektora legła u podłoża inicjatywy utworzenia Klastra Kosmicznego Mazovia. Wzmocniona kooperacja ma sprzyjać gotowości do podjęcia wspólnych i spójnych działań na rzecz przedsięwzięć z zakresu rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania technik satelitarnych, które mogą pojawić się w bliskiej i dalszej przyszłości. Obecnie Klaster Kosmiczny skupia 20 członków, zaś formalną rolę koordynującą części wspólnych działań członkowie Klastra powierzyli Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Stałego wsparcia merytorycznego Agencji udziela Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej, autonomiczna jednostka Centrum Badań Kosmicznych PAN.

12 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Przedstawione inicjatywy potwierdzają duże zrozumienie Samorządu Województwa Mazowieckiego dla tematyki związanej z wykorzystaniem technik satelitarnych i technologii kosmicznych jako ważnych czynników wspierających podniesienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Regionu.

13 Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dni Technik Satelitarnych 2008. Polish Space Industry - a Competitive European Partner. Warszawa 20 maja 2008 r. Mazovia a space region in Poland ADAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google