Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW www.polisapodatkowa.pl PODATKI TRZEBA PŁACIĆ, ALE JAK…  nieustannie zmieniające się przepisy,  wykluczające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW www.polisapodatkowa.pl PODATKI TRZEBA PŁACIĆ, ALE JAK…  nieustannie zmieniające się przepisy,  wykluczające."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW PODATKI TRZEBA PŁACIĆ, ALE JAK…  nieustannie zmieniające się przepisy,  wykluczające się przepisy,  sprzeczne interpretacje (145 tys. łącznie wydanych interpretacji podatkowych)  bardzo rygorystyczny Kodeks Karny Skarbowy

2 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW Ministerstwo Finansów Sprawozdanie z Kontroli Skarbowej 2009 Wyszczególnienie porównanie Ilość kontroli ogółem % Łączne ustalenia z kontroli1.701 mln zł2.430 mln zł+ 43% Średnia kwota ustaleń na jedną kontrolę 161 tys. zł239 tys. zł+ 48% Skuteczność kontroli*59,25%65,50%+ 10,5% * Skuteczność to odsetek kontroli tzw. wynikowych (zakończonych decyzją lub korektą deklaracji dokonana przez podatnika w toku postępowania kontrolnego)

3 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW Ewidencja spraw karnych skarbowych w sądach powszechnych Wydział Statystyki DO-II– /2010 Wyszczególnienie /2008 Sprawy Karne Skarbowe %

4 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW Zaległość podatkowa powyżej 5 x minimalne wynagrodzenie PRZESTĘPSTWO SKARBOWE KKS Art. 53, par. 2, 3 Kiedy możemy stać się przestępcą skarbowym?

5 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenie Skarbowe Przedsiębiorców Allianz Księgowy (polisa imienna) rozwiązanie…

6 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW OC względem pracodawcy (dotyczy tylko pracowników firmy) - Allianz pokrywa koszty adwokata - Allianz pokrywa koszty sądowe (koszty powołania biegłych, koszty ekspertyz itp.) - Allianz refunduje koszty kar, grzywien itp. nałożonych na Ubezpieczonego przez administrację państwową ochrona prawna – zarzuty z KKS Allianz zwraca kwoty roszczeń pracodawcy przeciwko ubezpieczonemu w ramach wykonywania czynności związanych z podatkami Allianz zwraca koszty mandatów nakładanych przez fiskusa za drobne wykroczenia Allianz zwraca koszty grzywien w momencie dobrowolnego poddania się karze CO TO ZA UBEZPIECZENIE? zakres ochrony: wszystkie sprawy, które nie uległy przedawnieniu

7 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW DLA KOGO TO UBEZPIECZENIE? Zaleca się ubezpieczenie osobom pełniące w firmie następujące funkcje:  członkowie zarządu, właściciele firm (oni najczęściej mają zarzuty z KKS !!!),  główni księgowi,  pracownicy działu księgowości (również z biur rachunkowych),  dyrektorzy finansowi,  prokurenci,  pracownicy działu controllingu,  inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy podatkowe w firmie. Jedni będą odpowiadać za bezpośrednie sprawstwo (np. źle wystawioną fakturę), inni za kierownictwo sprawcze (Prezes, Dyrektor) a inni za brak należytej kontroli. KKS Art. 9, par. 1,2,3

8 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW DLACZEGO WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ? 1. rozbudowany i skomplikowany system podatkowy, błędne decyzje urzędów podatkowych, brak stabilności systemu podatkowego itp. 2. osoby odpowiadające za podatki ponoszą odpowiedzialność karną skarbową co podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie 3. dodatkowo: sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska; skazany widnieje w rejestrze sądowym co niejednokrotnie uniemożliwia podjęcie pracy

9 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZENIA  okres karencji: 3 miesiące (dotyczy tylko pierwszej polisy)  odpowiedzialność TUiR Allianz do wybranej sumy ubezpieczenia

10 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW Brak zaległości podatkowej przeważnie oznacza brak podstaw do stawiania zarzutów karnych skarbowych. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o., który w ramach tej polisy gwarantuje ochronę podatkowo-prawną finansowaną przez Allianz w 75% procentach przypadków doprowadza do sytuacji, w której stwierdzona podczas kontroli zaległość podatkowa nie musi być przez firmę płacona. Chcąc zmniejszyć ryzyko oskarżenia w sprawie karno- skarbowej wystarczy wykupić dla firmy polisę podatkową Allianz Podatnik. SPOSÓB NA DODATKOWE OBNIŻENIE RYZYKA w przypadku gdy firma ma wykupioną Polisę Podatkową Allianz Podatnik to Ubezpieczenie Skarbowe Przedsiębiorców Allianz Księgowy kosztuje o 50% mniej

11 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW ilustracja ochrony podatkowej: Lepiej zapobiegać niż leczyć

12 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW zapewnia Podatnikowi fachową pomoc prawną podczas kontroli w Firmie i w sporach z organami podatkowymi i skarbowymi, a także reprezentację Podatnika przed sądami w sprawach podatkowych CO DAJE POLISA PODATKOWA? przychodzi do Firmy kontrola masz natychmiastową opiekę doradców z ISP pozwala to uniknąć sporów podatkowych !!! masz spór podatkowy sprawą zajmą się specjaliści z ISP masz szansę aby nie płacić zaległego podatku za wszystkie działania ISP w ramach polisy podatkowej płaci TUiR Allianz Polska SA

13 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW  ochrona wszystkich obowiązków podatkowych Firmy podlegających kontroli podatkowej/skarbowej, które nie uległy przedawnieniu ZAKRES POLISY PODATKOWEJ  możliwość zgłoszenia trzech kontroli podatkowych/skarbowych czy też sporów podatkowych w okresie działania Polisy

14 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW okres, w którym Klient nie posiadał Polisy Podatkowej Allianz PODATNIK okres, w którym Klient posiada Polisę Podatkową Allianz PODATNIK wejście/ rozpoczęcie kontroli podatkowej, która trwa kontrola dotyczy podatku za okres – kontrolowany okres – poszczególne lata Kontrola rozpoczęła się w momencie kiedy Firma miała wykupioną Polisę Podatkową – Firma ma zagwarantowaną ochronę ISP finansowaną przez Allianz rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2005 rok CHRONIMY WSZYSTKIE OBOWIĄZKI PODATKOWE

15 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEBIEG CZYNNOŚCI W FIRMIE URZĘDNIK 123 chroni Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK doradcy podatkowi, adwokaci chroni Allianz KSIĘGOWY adwokat kontrola spór podatkowy (US, UKS, IS, WSA, NSA) sprawa karna skarbowa pełne przejęcie prowadzenia sporu – firma może spokojnie pracować podczas gdy doradcy i prawnicy z ISP prowadzą spór w imieniu podatnika pełne wsparcie podczas kontroli w firmie – dzięki doradcom z ISP firma ma szansę na wyjaśnienie ewentualnych zastrzeżeń jeszcze na etapie kontroli 75% szans na pełny sukces !!! brak zaległości podatkowej to brak podstaw do zarzutów z KKS adwokaci reprezentujący ubezpieczonego przed sądem w sprawach karnych skarbowych, refundacja kosztów sądowych i kar

16 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW PODATNIK 1. POLISA PODATKOWA 2. KONTROLA 3. TEL., FAKS, prawnicy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi 4. OCHRONA podczas kontroli 6. FAKTURA - ZAPŁATA 5. OCHRONA podczas sporu podatkowego JAK DZIAŁA POLISA PODATKOWA

17 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW  Firma ma zagwarantowane fachowe doradztwo i wsparcie już od pierwszej chwili rozpoczęcia kontroli podatkowej/skarbowej,  Firma ma zagwarantowaną stabilność pracy – gdy dojdzie do sporu podatkowego sprawą zajmują się specjaliści z ISP – Zarząd może skupić się na bieżącym zarządzaniu Firmą,  oszczędność finansowa: koszt zakupu polisy jest nieporównywalnie niższy od wynajęcia profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego,  jasne i proste zasady postępowania – w przypadku kontroli podatkowej/skarbowej w Firmie wystarczy jeden telefon do Biura Obsługi Sporów Podatkowych aby mieć natychmiastową gwarancję pomocy podatkowo-prawnej,  Firma ma gwarancję nielimitowanej sumę ubezpieczenia KORZYŚCI DLA PODATNIKA i dużo mniejsze ryzyko narażenia na zarzuty z KKS dla osób odpowiedzialnych za podatki

18 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW DODATKOWA OCHRONA w ramach polisy podatkowej dla firmy istnieje możliwość rozszerzenia ochrony dla Członków Zarządu: jest to dodatkowa ochrona prwano-podatkowa z zakresu art. 107 i 116 Ordynacji Podatkowej (w przypadku zaległości podatkowej, której nie da się wyegzekwować z majątku firmy urząd może dochodzić jej z prywatnego majątku Członków Zarządu)

19 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZENIA  okres karencji: 6 tygodni (dotyczy pierwszej polisy)  jednorazowy udział własny: 500 zł  minimalna kwota sporu (zaległości podatkowej): 600 zł TUiR Allianz pokrywa koszty działań ISP do momentu kiedy kwota ta stanie się oczywista  można zgłosić maksymalnie 3 spory podatkowe/ kontrole podatkowe w ciągu roku

20 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW Pełna ochrona podatkowa zarządu i właścicieli firm

21 OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ………………….. Zbigniew Wołoszyn Manager Allfinanz Sp. z o.o. Tel


Pobierz ppt "OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW www.polisapodatkowa.pl PODATKI TRZEBA PŁACIĆ, ALE JAK…  nieustannie zmieniające się przepisy,  wykluczające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google