Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK"— Zapis prezentacji:

1 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
PODATKI TRZEBA PŁACIĆ, ALE JAK… nieustannie zmieniające się przepisy, wykluczające się przepisy, sprzeczne interpretacje (145 tys. łącznie wydanych interpretacji podatkowych) bardzo rygorystyczny Kodeks Karny Skarbowy 1

2 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
Ministerstwo Finansów Sprawozdanie z Kontroli Skarbowej 2009 Wyszczególnienie 2008 2009 porównanie Ilość kontroli ogółem 10.574 10.168 - 4% Łączne ustalenia z kontroli 1.701 mln zł 2.430 mln zł + 43% Średnia kwota ustaleń na jedną kontrolę 161 tys. zł 239 tys. zł + 48% Skuteczność kontroli* 59,25% 65,50% + 10,5% * Skuteczność to odsetek kontroli tzw. wynikowych (zakończonych decyzją lub korektą deklaracji dokonana przez podatnika w toku postępowania kontrolnego) 2

3 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
Ewidencja spraw karnych skarbowych w sądach powszechnych Wydział Statystyki DO-II– /2010 Wyszczególnienie 2008 2009 2009/2008 Sprawy Karne Skarbowe 60 905 60 204 - 1% 3

4 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
Kiedy możemy stać się przestępcą skarbowym? Zaległość podatkowa powyżej 5 x minimalne wynagrodzenie KKS Art. 53, par. 2, 3 PRZESTĘPSTWO SKARBOWE 4

5 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
rozwiązanie… Ubezpieczenie Skarbowe Przedsiębiorców Allianz Księgowy (polisa imienna) 5

6 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
CO TO ZA UBEZPIECZENIE? Allianz zwraca koszty mandatów nakładanych przez fiskusa za drobne wykroczenia Allianz zwraca koszty grzywien w momencie dobrowolnego poddania się karze OC względem pracodawcy (dotyczy tylko pracowników firmy) ochrona prawna – zarzuty z KKS - Allianz pokrywa koszty adwokata - Allianz pokrywa koszty sądowe (koszty powołania biegłych, koszty ekspertyz itp.) - Allianz refunduje koszty kar, grzywien itp. nałożonych na Ubezpieczonego przez administrację państwową Allianz zwraca kwoty roszczeń pracodawcy przeciwko ubezpieczonemu w ramach wykonywania czynności związanych z podatkami zakres ochrony: wszystkie sprawy, które nie uległy przedawnieniu 6

7 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
KKS Art. 9, par. 1,2,3 DLA KOGO TO UBEZPIECZENIE? Zaleca się ubezpieczenie osobom pełniące w firmie następujące funkcje: członkowie zarządu, właściciele firm (oni najczęściej mają zarzuty z KKS !!!), główni księgowi, pracownicy działu księgowości (również z biur rachunkowych), dyrektorzy finansowi, prokurenci, pracownicy działu controllingu, inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy podatkowe w firmie. Jedni będą odpowiadać za bezpośrednie sprawstwo (np. źle wystawioną fakturę), inni za kierownictwo sprawcze (Prezes, Dyrektor) a inni za brak należytej kontroli. 7

8 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
DLACZEGO WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ? 1. rozbudowany i skomplikowany system podatkowy, błędne decyzje urzędów podatkowych, brak stabilności systemu podatkowego itp. 2. osoby odpowiadające za podatki ponoszą odpowiedzialność karną skarbową co podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie 3. dodatkowo: sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska; skazany widnieje w rejestrze sądowym co niejednokrotnie uniemożliwia podjęcie pracy 8

9 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
WYŁĄCZENIA okres karencji: 3 miesiące (dotyczy tylko pierwszej polisy) odpowiedzialność TUiR Allianz do wybranej sumy ubezpieczenia 9

10 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
SPOSÓB NA DODATKOWE OBNIŻENIE RYZYKA Chcąc zmniejszyć ryzyko oskarżenia w sprawie karno-skarbowej wystarczy wykupić dla firmy polisę podatkową Allianz Podatnik. w przypadku gdy firma ma wykupioną Polisę Podatkową Allianz Podatnik to Ubezpieczenie Skarbowe Przedsiębiorców Allianz Księgowy kosztuje o 50% mniej Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o., który w ramach tej polisy gwarantuje ochronę podatkowo-prawną finansowaną przez Allianz w 75% procentach przypadków doprowadza do sytuacji, w której stwierdzona podczas kontroli zaległość podatkowa nie musi być przez firmę płacona. Brak zaległości podatkowej przeważnie oznacza brak podstaw do stawiania zarzutów karnych skarbowych. 10

11 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
ilustracja ochrony podatkowej: Lepiej zapobiegać niż leczyć 11

12 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
przychodzi do Firmy kontrola masz natychmiastową opiekę doradców z ISP CO DAJE POLISA PODATKOWA? masz spór podatkowy sprawą zajmą się specjaliści z ISP za wszystkie działania ISP w ramach polisy podatkowej płaci TUiR Allianz Polska SA zapewnia Podatnikowi fachową pomoc prawną podczas kontroli w Firmie i w sporach z organami podatkowymi i skarbowymi, a także reprezentację Podatnika przed sądami w sprawach podatkowych pozwala to uniknąć sporów podatkowych !!! masz szansę aby nie płacić zaległego podatku 12

13 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
ZAKRES POLISY PODATKOWEJ możliwość zgłoszenia trzech kontroli podatkowych/skarbowych czy też sporów podatkowych w okresie działania Polisy ochrona wszystkich obowiązków podatkowych Firmy podlegających kontroli podatkowej/skarbowej, które nie uległy przedawnieniu 13

14 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
CHRONIMY WSZYSTKIE OBOWIĄZKI PODATKOWE okres, w którym Klient nie posiadał Polisy Podatkowej Allianz PODATNIK okres, w którym Klient posiada Polisę Podatkową Allianz PODATNIK wejście/ rozpoczęcie kontroli podatkowej, która trwa kontrola dotyczy podatku za okres – kontrolowany okres – poszczególne lata Kontrola rozpoczęła się w momencie kiedy Firma miała wykupioną Polisę Podatkową – Firma ma zagwarantowaną ochronę ISP finansowaną przez Allianz. 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2005 rok 14

15 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
pełne przejęcie prowadzenia sporu – firma może spokojnie pracować podczas gdy doradcy i prawnicy z ISP prowadzą spór w imieniu podatnika 75% szans na pełny sukces !!! brak zaległości podatkowej to brak podstaw do zarzutów z KKS PRZEBIEG CZYNNOŚCI W FIRMIE 1 2 3 chroni Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK doradcy podatkowi, adwokaci chroni Allianz KSIĘGOWY adwokat kontrola spór podatkowy (US, UKS, IS, WSA, NSA) sprawa karna skarbowa URZĘDNIK pełne wsparcie podczas kontroli w firmie – dzięki doradcom z ISP firma ma szansę na wyjaśnienie ewentualnych zastrzeżeń jeszcze na etapie kontroli adwokaci reprezentujący ubezpieczonego przed sądem w sprawach karnych skarbowych, refundacja kosztów sądowych i kar 15

16 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
JAK DZIAŁA POLISA PODATKOWA 6. FAKTURA - ZAPŁATA 3. TEL., FAKS, 1. POLISA PODATKOWA 4. OCHRONA podczas kontroli 5. OCHRONA podczas sporu podatkowego PODATNIK prawnicy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi 2. KONTROLA

17 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
KORZYŚCI DLA PODATNIKA Firma ma zagwarantowane fachowe doradztwo i wsparcie już od pierwszej chwili rozpoczęcia kontroli podatkowej/skarbowej, Firma ma zagwarantowaną stabilność pracy – gdy dojdzie do sporu podatkowego sprawą zajmują się specjaliści z ISP – Zarząd może skupić się na bieżącym zarządzaniu Firmą, oszczędność finansowa: koszt zakupu polisy jest nieporównywalnie niższy od wynajęcia profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego, jasne i proste zasady postępowania – w przypadku kontroli podatkowej/skarbowej w Firmie wystarczy jeden telefon do Biura Obsługi Sporów Podatkowych aby mieć natychmiastową gwarancję pomocy podatkowo-prawnej, Firma ma gwarancję nielimitowanej sumę ubezpieczenia i dużo mniejsze ryzyko narażenia na zarzuty z KKS dla osób odpowiedzialnych za podatki 17

18 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
DODATKOWA OCHRONA w ramach polisy podatkowej dla firmy istnieje możliwość rozszerzenia ochrony dla Członków Zarządu: jest to dodatkowa ochrona prwano-podatkowa z zakresu art. 107 i 116 Ordynacji Podatkowej (w przypadku zaległości podatkowej, której nie da się wyegzekwować z majątku firmy urząd może dochodzić jej z prywatnego majątku Członków Zarządu) 18

19 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
WYŁĄCZENIA okres karencji: 6 tygodni (dotyczy pierwszej polisy) jednorazowy udział własny: 500 zł minimalna kwota sporu (zaległości podatkowej): 600 zł TUiR Allianz pokrywa koszty działań ISP do momentu kiedy kwota ta stanie się oczywista można zgłosić maksymalnie 3 spory podatkowe/ kontrole podatkowe w ciągu roku 19

20 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
Pełna ochrona podatkowa zarządu i właścicieli firm 20

21 materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ………………….. Zbigniew Wołoszyn Manager Allfinanz Sp. z o.o. Tel 21


Pobierz ppt "materiały szkoleniowe - Polisa Podatkowa Allianz PODATNIK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google