Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."— Zapis prezentacji:

1 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

2 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 2 D.A.S. Akcjonariat D.A.S. ERGO D.A.S ERGO HESTIA DKV VICTO RIA

3 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 3 Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej? Ochrona prawna to ubezpieczenie od ponoszenia kosztów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie spraw objętych danym produktem ubezpieczeniowym (np. ochrona prawna w komunikacji samochodowej) Jest to nowoczesny i prestiżowy produkt ubezpieczeniowy gwarantujący: pokrycie kosztów obsługi prawnej osoby ubezpieczonej, pokrycie kosztów sądowych, zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym przegrania procesu sądowego.

4 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 4 Zapewniamy: Zapłatę honorarium prawnika ( Adwokata lub Radcy Prawnego), Pokrycie kosztów sądowych (np. opłaty od pozwu lub innych wydatków), Pokrycie kosztów powołania biegłych sądowych, Pokrycie kosztów poręczenia majątkowego (kaucja) Np. w wysokości 50 % sumy ubezpieczenia zł w Polsce oraz 100 % sumy ubezpieczenia za granicą, Zapłatę kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa w przypadku, jeżeli ubezpieczony częściowo lub w całości przegra proces sądowy: cywilny, karny lub o wykroczenie.

5 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 5 Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia – do negocjacji W produktach standartowych – suma nieograniczona, limit wyłącznie na 1 wypadek ubezpieczeniowy – 30 000 zł

6 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 6 Idea ubezpieczenia ochrony prawnej Ubezpieczenie w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., oprócz podstawowego waloru finansowania kosztów i wydatków prawnych – wypłat świadczeń ubezpieczeniowych, zapewnia wsparcie świadczeniami niepieniężnymi: nielimitowany dostęp do porad prawnych przez telefon, zorganizowanie przez DAS obsługi prawnej Klienta - przez adwokatów lub radców prawnych z sieci kancelarii współpracujących z D.A.S. przy obsłudze Ubezpieczonych,

7 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 7 Poradnictwo prawne Unikalną wartością produktu ubezpieczeniowego jest możliwość korzystania z telefonicznych porad prawnych, zapewnianych przez D.A.S.* Nielimitowane! Porady prawne dają możliwość uzyskania porady prawnej we wszystkich kwestiach i zagadnieniach prawnych związane z zakresem wykupionego ubezpieczenia. Możliwe jest w dodatkowej opcji: ubezpieczenie także kosztów porad prawnych w sprawach podatkowych. * Nie mylić z infolinią prawną!

8 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 8 Swobodny wybór Adwokata/ Radcy Prawego Każdy Ubezpieczony ma zagwarantowany swobodny wybór Adwokata lub Radcy Prawnego, jaki ma reprezentować jego prawne interesy przed sądem. D.A.S. zapewnia swoim Ubezpieczonym również możliwość skorzystania z imiennie wskazanej Kancelarii Prawnej.

9 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 9 Ochrona Prawna Rodziny

10 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 10 Ochrona Prawna Rodziny Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Nazwa ubezpieczenia Ochrona prawna Pojazdu Ochrona prawna Kierowcy Ochrona prawna w razie NW Ochrona prawna Nieruch- omości Ochrona prawna Pracow- nika Ochrona prawna w Życiu Prywatnym Ochrona Prawna Rodziny

11 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 11 Ogólny zakres odpowiedzialności [ochrona przy dochodzeniu odszkodowań] - dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, [ochrona w prawie karnym] - obrona przed sądem w postępowaniach karnych, [ochrona w prawie wykroczeń] - obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie, [ochrona w sporach umownych oraz ochrona w prawie pracy] – dochodzenie roszczeń z tytułu umów innych niż umowy ubezpieczenia oraz roszczeń ze stosunku pracy, [ochrona w sporach z umów ubezpieczenia] - dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia [ochrona prawa własności nieruchomości i rzeczy ruchomych] - dochodzenie roszczeń z tytułu ochrony własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych,

12 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 12 Zakres terytorialny ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje Europę w sensie geograficznym z wyłączeniem Państw nie należących do UE oraz Państwa leżące w obrębie basenu Morza Śródziemnego.

13 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 13 Ochrona Prawna Pojazdu Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający jako właściciel pojazdu, Kierowca uprawniony do używania pojazdu, Pasażerowie pojazdu.

14 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 14 Ochrona Prawna Kierowcy Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający lub Kierowca wymieniony w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że pojazd nie jest jej jego własnością lub współwłasnością.

15 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 15 Ochrona Prawna w razie nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający albo osoba na której rzecz zawarto umowę ubezpieczenia, Małżonek (/konkubent/partner życiowy wymieniony w umowie ubezpieczenia), Dzieci Ubezpieczającego do 26 roku życia, zamieszkujące z nim i nie prowadzące działalności zarobkowej.

16 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 16 Ochrona Prawna Nieruchomości Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający lub inna osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczania jako: Właściciel, Najemca, Dzierżawca, Użytkownik, Małżonek (/konkubent/partner życiowy wymieniony w umowie ubezpieczenia), Dzieci Ubezpieczającego do 26 roku życia, zamieszkujące z nim i nie prowadzące działalności zarobkowej.

17 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 17 Ochrona Prawna Pracownika Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający a także osoba wymieniona w umowie ubezpieczenia (małżonek/partner życiowy)

18 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 18 Ochrona Prawna w życiu prywatnym Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający lub inna osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczania, Małżonek (/konkubent/partner życiowy wymieniony w umowie ubezpieczenia), Dzieci Ubezpieczającego do 26 roku życia, zamieszkujące z nim i nie prowadzące działalności zarobkowej

19 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Unikatowość ubezpieczeń D.A.S.

20 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 20 Podsumowanie ubezpieczenie D.A.S. – czym się wyróżnia? Nielimitowane poradnictwo prawne dla Ubezpieczonych (brak w ofercie większości innych TU. Przedsądowe działania w celu ochrony interesów prawnych Ubezpieczonych (przedsądowa windykacja roszczeń ubezpieczonych Kredytowanie obsługi prawnej - obsługa WU nie polega tylko na refundowaniu faktur (klient u konkurencji wykłada fundusze na proces sądowy) W pełni swobodny wybór adwokata

21 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 21 Cd. ubezpieczenie D.A.S. – czym się wyróżnia? Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o wypłacone świadczenia – u konkurencji SU ulega konsumpcji, ewent. jest opcją doubezpieczenia, Poręczenia majątkowe niezależne od sumy ubezpieczenia, Przyjmujemy do ubezpieczenia ryzyko dot. pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej (nauka jazdy, taxi, autobusy, dział. kurierska, rant a car Najszerszy zakres przedmiotowy ochrony (ograniczenia zakresu do szkód deliktowych, spraw karnych, wykroczeń i spr. dowodu rejestr. i prawa jazdy)

22 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 22 Cd. ubezpieczenie D.A.S. – czym się wyróżnia? D.A.S. pokrywa wszystkie koszty sądowe Najszerszy zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej - Europa i Basen Morza Śródziemnego ( konkurencja tylko Polska ) brak franszyzy/udziału własnego przy ustalaniu odszkodowania (inne TU stosują udział własny lub franszyzę)

23 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 23 Wartość dodana do produktów podstawowych Partnera Dzięki ubezpieczeniu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. nasi wspólni Klienci nie ponoszą kosztów ochrony swoich praw i ryzyka sporów sądowych. O tym, że warto zadbać o posiadanie ubezpieczenia świadczy fakt, że nasi klienci wygrywają ok. 90 % swoich procesów cywilnych oraz ok.50 % swoich procesów o wykroczenie

24 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO


Pobierz ppt "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google