Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym?"— Zapis prezentacji:

1

2 Jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym?
Grażyna Młynarczyk

3 Plan prezentacji Czynniki kształtujące ryzyko podatkowe
Ryzyko podatkowe w Polsce – wybrane statystyki Metody zarządzania ryzykiem podatkowym

4 Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym
Działania mające na celu opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur (w tym automatycznych i manualnych) mających na celu zapewnienie: Przestrzegania prawa podatkowego i wymogów ustawowych Identyfikacji ryzyk podatkowych Efektywności podatkowej Właściwego funkcjonowania wewnętrznych funkcji podatkowych Minimalizacji ryzyka podatkowego oraz wpływu tego ryzyka na sprawozdania finansowe Monitorowania zmian w prawie podatkowym

5 Czynniki kształtujące ryzyko podatkowe

6 Czynniki kształtujące ryzyko podatkowe
TRADYCYJNE NOWE Złożoność prawa podatkowego Odpowiedzialność karnoskarbowa Sprawozdawczość finansowa Zwiększone wymogi regulacyjne (na przykład uregulowania SOX, projekt VIII Dyrektywy) Nacisk na ład korporacyjny Rosnące oczekiwania udziałowców Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych + Przed SOX Po SOX

7 Źródła ryzyka podatkowego
Zewnętrzne Wewnętrzne Niestabilne prawo podatkowe Zmieniające się interpretacje prawa podatkowego (w tym orzeczenia sądów) Fiskalizm organów skarbowych Zmiany w innych przepisach prawa Zmienne uwarunkowania rynkowe Niewystarczające kompetencje pracowników Niewłaściwy i/lub niezdefiniowany podział obowiązków Brak jasnych i skutecznych wewnętrznych procedur podatkowych Brak wymiany informacji między działami finansowymi i merytorycznymi Braki w dokumentacji Brak zaangażowania działu podatkowego w operacje gospodarcze Niewykorzystany potencjał w zakresie funkcji podatkowych stosowanych systemów informatycznych + +

8 Skutki braku skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym
Skutki ustawowe Skutki biznesowe Zaległości podatkowe (odsetki karne, sankcje, utrata prawa do ulg) Odpowiedzialność karnoskarbowa (KKS) Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Naruszenie wymogów sprawozdawczości finansowej Naruszenie innych wymogów ustawowych (w tym w zakresie sprawozdawczości giełdowej) Nieopłacalne decyzje dot. prowadzonej działalności Mało konkurencyjna oferta produktów Zwiększona podstawa opodatkowania Nadpłata podatków Utrata reputacji +

9 Ryzyko podatkowe w Polsce - wybrane statystyki

10 Udział wpływów z przypisów w przychodach budżetowych z tytułu podatków (%)

11 Wartość przypisów dokonanych w ramach kontroli UKS (w tys. zł)

12 Wartość przypisów wynikających z decyzji wydanych przez UKS i US (w tys. zł)

13 Nowe sprawy w NSA w roku 2004

14 Przekazane do ponownego rozpatrzenia
Wyniki spraw NSA w roku 2004 1% inne 23% Przekazane do ponownego rozpatrzenia 2% Rozpatrzone 74% Odroczone/ umorzone

15 Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

16 Obszary ryzyka podatkowego
Zewnętrzne Bardzo ograniczone możliwości zarządzania Zarządzanie ryzykiem podatkowym Wewnętrzne

17 Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Kompetencje pracowników Procedury Systemy informatyczne

18 Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Kompetencje pracowników Procedury Systemy informatyczne Jasno określony zakres odpowiedzialności Efektywna polityka szkoleniowa Sformalizowane procedury podatkowe oraz w zakresie obiegu dokumentów Pisemne instrukcje podatkowe dla pracowników spoza działu finansowego Wymiana informacji między działem finansowym i pozostałymi działami Procedury dot. prowadzenia sporów z organami podatkowymi Zgodność procedur z systemami informatycznymi Odpowiednio dostosowana funkcjonalność podatkowa Minimalny zakres ręcznego przetwarzania danych Integracja danych z różnych systemów informatycznych

19 Jak zarządzać ryzykiem podatkowym – KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW
Opracowanie struktury funkcji podatkowych Obsługa bieżąca Planowanie podatkowe Koordynacja w zakresie podatków Wewnętrzne funkcje kontrolne Wewnętrzne doradztwo podatkowe Zarządzanie wiedzą Polityka szkoleniowa Szkolenia dostosowane do konkretnych wymogów Edukacja podatkowa dla personelu spoza działu finansowego, zajmującego się rozliczeniami podatkowymi Okresowa weryfikacja wiedzy Ocena jakości szkoleń Dostęp do profesjonalnych źródeł informacji (LEX, czasopisma, bieżący kontakt z doradcami podatkowymi itp.) Właściwa wymiana informacji między działem finansowym/ podatkowym i pozostałymi działami Jasne określenie zakresu odpowiedzialności osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe (w tym personelu spoza działu finansowego)

20 Jak zarządzać ryzykiem podatkowym – PROCEDURY
Kompletne procedury pisemne określające: Zakres odpowiedzialności dla poszczególnych działów/ osób w przedsiębiorstwie Obieg informacji i dokumentów Niezbędne zaangażowanie i pomoc ze strony działów merytorycznych Wymogi dokumentacyjne Harmonogram zadań/ terminy Procedura akceptacji decyzji w zakresie traktowania podatkowego zdarzeń gospodarczych Metodologia kwantyfikacji ryzyka podatkowego Właściwe wdrożenie/ zakomunikowanie procedur Monitorowanie efektywności i poprawności procedur (w tym okresowe weryfikacje i konieczne korekty)

21 Jak zarządzać ryzykiem podatkowym – SYSTEMY INFORMATYCZNE
Dostosowane do konkretnych wymogów i zoptymalizowane funkcje podatkowe w systemach informatycznych zapewniające większą przejrzystość rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej dzięki następującym elementom: Modelowa struktura danych Dostosowana do wymogów przedsiębiorstwa struktura kodów oraz algorytmów podatkowych Format sprawozdań Zminimalizowane manualne przetwarzanie danych Integracja danych z różnych systemów informatycznych Aktualizacja funkcjonalności systemów informatycznych w celu uwzględnienia zmian w przepisach podatkowych i ich interpretacjach

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google