Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuka oceniania Ocenianie kształtujące. CELE SPOTKANIA: Zapoznanie z tematyką OK Przedstawienie poszczególnych elementów OK Dyskusja na temat zastosowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuka oceniania Ocenianie kształtujące. CELE SPOTKANIA: Zapoznanie z tematyką OK Przedstawienie poszczególnych elementów OK Dyskusja na temat zastosowania."— Zapis prezentacji:

1 Sztuka oceniania Ocenianie kształtujące

2 CELE SPOTKANIA: Zapoznanie z tematyką OK Przedstawienie poszczególnych elementów OK Dyskusja na temat zastosowania OK w naszej szkole

3 Główne elementy OK 1. Cele lekcji, 2. Nacobezu, 3. Pytania kluczowe, 4. Informacja zwrotna: IZ, 5.Techniki stosowane w OK., 6. Ocenianie kształtujące a sumujące, 7. Ocenianie kształtujące a tradycyjna ocena opisowa,

4 Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

5 Prof. Dylan Wiliam

6 Ocenianie jest najważniejszym procesem w ramach nauczania. Ocenianie jest mostem miedzy nauczaniem i uczeniem się

7 Ocenianie kształtujące, nazywane jest także "ocenianiem pomagającym się uczyć Centrum Edukacji Obywatelskiej już w 2003r. podjęło działania wspierające wykorzystanie oceniania kształtującego w polskich szkołach.

8 Cele Rewolucja francuska to nie jest cel lekcji, to jest temat. Rewolucja francuska mogła być celem dla jakobinów, ale nie dla uczniów prof.J.Potworowski

9 CEL 1.To kierunek, w którym zmierzamy. 2.Pytanie: -Co chcę osiągnąć? -Do czego dążę? -Czego się dziś uczeń nauczy, dowie?

10 Cel 1.Realna liczba celów [najlepiej trzy] 2.Związany z konkretną lekcją 3.Dotyczący wiedzy, postaw i umiejętności 4.Cel dla ucznia: jasny,konkretny, zrozumiały

11 Lekcja: Matematyka Klasa: II gimnazjum Temat: Objętość i pole powierzchni graniastosłupa Cele lekcji: obliczanie objętości graniastosłupa, rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa, obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem powierzchni graniastosłupa prostego Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji: będziecie potrafili obliczyć objętość i pole powierzchni graniastosłupa, zastosujecie wiedzę w sytuacjach codziennych dotyczących, np. ilości potrzebnej farby do pomalowania ścian w pokoju,

12 Muzyka zegarów, kl.II SP Cele lekcji: Ukazanie uczniom związku między czasem mierzonym zegarem i kalendarzem, Uwrażliwienie na odbiór muzyki płynącej z otoczenia. Cele sformułowane w języku ucznia: Na zajęciach dowiesz się jak i czym mierzyć czas. Będziesz sprawniej posługiwał się kalendarzem i zegarem. Odkryjesz, że dźwięki płynące z otoczenia też tworzą muzykę.

13 Na co będę zwracać uwagę Określenie - faktów, dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty

14 Nacobezu = na co będę zwracać uwagę 1.To kryteria oceny pracy ucznia 2.Pytanie: Po czym ja, nauczyciel poznam, że uczeń już to umie? 3.Ma uzmysłowić, czego dokładnie uczeń ma się nauczyć, co ma umieć, czego nauczyciel będzie od uczniów wymagał

15 Matematyka, IIg temat:Objętość i pole powierzchni graniastosłupa Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji: będziecie potrafili obliczyć objętość i pole powierzchni graniastosłupa, zastosujecie wiedzę w sytuacjach codziennych dotyczących, np. ilości potrzebnej farby do pomalowania ścian w pokoju, Na Co Bezu: Oczekuję, że po dzisiejszej lekcji będziecie potrafili: obliczyć objętość bryły złożonej z graniastosłupów, obliczyć pole podstawy graniastosłupa, wskazać wysokość bryły, a następnie obliczyć objętość graniastosłupa ze wzoru, obliczyć pole boczne graniastosłupa, pole podstawy, a następnie pole powierzchni prostopadłościanu, sześcianu i dowolnego graniastosłupa.

16 Muzyka zegarów; Kl.IISP Cele sformułowane w języku ucznia: Na zajęciach dowiesz się jak i czym mierzyć czas. Będzie sprawniej posługiwał się kalendarzem i zegarem. Odkryjesz, że dźwięki płynące z otoczenia też tworzą muzykę. Na Co Bezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): Wymienisz trzy rodzaje kalendarzy i trzy rodzaje zegarów. Wykonasz obliczenia kalendarzowe i zegarowe z wykorzystaniem pojęć: minuta, kwadrans, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok. Wyjaśnisz znaczenie wybranego przysłowia. Uważnie wysłuchasz melodii grających kurantów. Przeprowadzisz dialog (rozmowa zegarów). Odtworzysz ruchem wysłuchany rytm.

17 Godz.wych.:Powiedz nie, czyli sztuka odmawiania.Asertywność. Cele nauczyciela: Uświadomienie uczniom różnych rodzajów postaw, jakie możemy przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych dla nas sytuacjach. Kształcenie umiejętności rozpoznawania reakcji agresywnych, uległych, asertywnych. Kształcenie umiejętności asertywnego zachowania, poprzez ćwiczenie zachowań w konkretnych, aranżowanych na zajęciach sytuacjach. Cele ucznia: Poznasz różne rodzaje postaw, jakie można przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych sytuacjach. Będziesz potrafił rozpoznać reakcje agresywne, uległe i asertywne. Poznasz sposoby asertywnego zachowania i będziesz umiał wykorzystać je w sytuacjach życiowych.

18 Godz.wych.:Powiedz nie, czyli sztuka odmawiania.Asertywność. Cele ucznia: Poznasz różne rodzaje postaw, jakie można przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych sytuacjach. Będziesz potrafił rozpoznać reakcje agresywne, uległe i asertywne. Poznasz sposoby asertywnego zachowania i będziesz umiał wykorzystać je w sytuacjach życiowych. Własnymi słowami scharakteryzujesz pojęcie asertywność Podasz przynajmniej po trzy przykłady zachowań: asertywnych, agresywnych i uległych Opiszesz różnicę pomiędzy zachowaniem agresywnym, asertywnym i uległym

19 Pytania kluczowe 1.Szersza perspektywa zagadnienia 2.Związane z celem lekcji 3.Wzbudzają zainteresowanie ucznia

20 Pytania kluczowe powinny: podkreślać cele uczenia i przyspieszać ich realizację, wzbudzać chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie, angażować wszystkich uczniów, stawiać im wyzwanie, zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi, zachęcać do uzasadniania poglądów i sposobu rozumowania.

21 matematyka Kluczowe pytanie dla uczniów: Jak sądzisz, w jakich sytuacjach życiowych może być przydatna umiejętność obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupów? Podaj przynajmniej trzy przykłady.

22 Pytanie kluczowe do godz.wych? Jakim kolorem namalowałbyś asertywność? Dlaczego? Jak powiedzieć dorosłemu, że się z nim nie zgadzam? Dlaczego i jak powinniśmy bronić swojego zdania?

23 Informacja zwrotna Cztery elementy: 1.wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia 2.odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia 3.wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę 4.wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej

24 Ocena koleżeńska Uczniowie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoje prace. Nauczyciel powinien pracować z uczniami nad: ustaleniem kryteriów oceniania – (co?) umiejętnością dawania informacji zwrotnej – (jak?)

25 samoocena Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

26 Istotne: Wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź ucznia ustalanie odpowiedzi w parach niepodnoszenie rąk uczenie się na błędach Zdania podsumowujące Technika świateł

27 Ocenianie kształtujące a sumujące Kształtujące: przekazywanie informacji zwrotnej pomagającej uczniowi uczyć się dawana na bieżąco Sumujące: ocena efektów uczenia się ustala poziom wiedzy ucznia w danym zakresie

28 Ocenianie kształtujące a ocena opisowa 1. Znajduje dobre strony 2. Daje konkretne wskazówki, co i jak poprawić Podsumowuje pracę ucznia Nie zawiera konkretnych wskazówek, co i jak poprawić(lub dane są za późno)

29 Dobry nauczyciel 1.ustala, gdzie uczniowie są w procesie uczenia się 2.Identyfikuje cel uczenia się 3.Starannie planuje drogę dojścia do celu 4.Rozpoczyna proces uczenia się 5.Regularnie kontroluje postępy 6.Dostosowuje działania do zmieniających się warunków

30

31 Więcej informacji: 1)www.ceo.org.plwww.ceo.org.pl 2)Ocenianie kształtujące w praktyce D.Sterna 3)Jak oceniać, aby uczyć? P.Black,Ch.Harrison,C.Lee,B.Marshall,D.Wiliam

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sztuka oceniania Ocenianie kształtujące. CELE SPOTKANIA: Zapoznanie z tematyką OK Przedstawienie poszczególnych elementów OK Dyskusja na temat zastosowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google