Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie kształtujące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie kształtujące"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie kształtujące
Sztuka oceniania Ocenianie kształtujące

2 CELE SPOTKANIA: Zapoznanie z tematyką OK
Przedstawienie poszczególnych elementów OK Dyskusja na temat zastosowania OK w naszej szkole

3 Główne elementy OK 1. Cele lekcji, 2. „Nacobezu”, 3. Pytania kluczowe,
4. Informacja zwrotna: „IZ”, 5.Techniki stosowane w OK., 6. Ocenianie kształtujące a sumujące, 7. Ocenianie kształtujące a tradycyjna ocena opisowa,

4 Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

5 Prof. Dylan Wiliam

6 „Ocenianie jest najważniejszym procesem w ramach nauczania.”
„Ocenianie jest mostem miedzy nauczaniem i uczeniem się”

7 Ocenianie kształtujące, nazywane jest także "ocenianiem pomagającym się uczyć„
Centrum Edukacji Obywatelskiej już w 2003r. podjęło działania wspierające wykorzystanie oceniania kształtującego w polskich szkołach.

8 Cele „Rewolucja francuska to nie jest cel lekcji, to jest temat. Rewolucja francuska mogła być celem dla jakobinów, ale nie dla uczniów” prof.J.Potworowski

9 CEL To kierunek, w którym zmierzamy. Pytanie: Co chcę osiągnąć?
Do czego dążę? Czego się dziś uczeń nauczy, dowie?

10 Cel Realna liczba celów [najlepiej trzy] Związany z konkretną lekcją
Dotyczący wiedzy, postaw i umiejętności Cel dla ucznia: jasny,konkretny, zrozumiały

11 Cele lekcji: Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji:
Lekcja: Matematyka Klasa: II gimnazjum Temat: Objętość i pole powierzchni graniastosłupa Cele lekcji: obliczanie objętości graniastosłupa, rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa, obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem powierzchni graniastosłupa prostego Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji: będziecie potrafili obliczyć objętość i pole powierzchni graniastosłupa, zastosujecie wiedzę w sytuacjach codziennych dotyczących, np. ilości potrzebnej farby do pomalowania ścian w pokoju,

12 Muzyka zegarów, kl.II SP Cele lekcji:
Ukazanie uczniom związku między czasem mierzonym zegarem i kalendarzem, Uwrażliwienie na odbiór muzyki płynącej z otoczenia. Cele sformułowane w języku ucznia: Na zajęciach dowiesz się jak i czym mierzyć czas. Będziesz sprawniej posługiwał się kalendarzem i zegarem. Odkryjesz, że dźwięki płynące z otoczenia też tworzą muzykę.

13 Na co będę zwracać uwagę
Określenie - faktów, dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty

14 Nacobezu = na co będę zwracać uwagę
To kryteria oceny pracy ucznia Pytanie: Po czym ja, nauczyciel poznam, że uczeń już to umie? Ma uzmysłowić, czego dokładnie uczeń ma się nauczyć, co ma umieć, czego nauczyciel będzie od uczniów wymagał

15 Matematyka, IIg temat:Objętość i pole powierzchni graniastosłupa
Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji: będziecie potrafili obliczyć objętość i pole powierzchni graniastosłupa, zastosujecie wiedzę w sytuacjach codziennych dotyczących, np. ilości potrzebnej farby do pomalowania ścian w pokoju, Na Co Bezu: Oczekuję, że po dzisiejszej lekcji będziecie potrafili: obliczyć objętość bryły złożonej z graniastosłupów, obliczyć pole podstawy graniastosłupa, wskazać wysokość bryły, a następnie obliczyć objętość graniastosłupa ze wzoru , obliczyć pole boczne graniastosłupa, pole podstawy, a następnie pole powierzchni prostopadłościanu, sześcianu i dowolnego graniastosłupa.

16 Muzyka zegarów; Kl.IISP
Cele sformułowane w języku ucznia: Na zajęciach dowiesz się jak i czym mierzyć czas. Będzie sprawniej posługiwał się kalendarzem i zegarem. Odkryjesz, że dźwięki płynące z otoczenia też tworzą muzykę. Na Co Bezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): Wymienisz trzy rodzaje kalendarzy i trzy rodzaje zegarów. Wykonasz obliczenia kalendarzowe i zegarowe z wykorzystaniem pojęć: minuta, kwadrans, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok. Wyjaśnisz znaczenie wybranego przysłowia. Uważnie wysłuchasz melodii grających kurantów. Przeprowadzisz dialog (rozmowa zegarów). Odtworzysz ruchem wysłuchany rytm.

17 Godz.wych.:”Powiedz ‘nie’, czyli sztuka odmawiania.Asertywność.”
Cele nauczyciela: Uświadomienie uczniom różnych rodzajów postaw, jakie możemy przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych dla nas sytuacjach. Kształcenie umiejętności rozpoznawania reakcji agresywnych, uległych, asertywnych. Kształcenie umiejętności asertywnego zachowania, poprzez ćwiczenie zachowań w konkretnych, aranżowanych na zajęciach sytuacjach. Cele ucznia: Poznasz różne rodzaje postaw, jakie można przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych sytuacjach. Będziesz potrafił rozpoznać reakcje agresywne, uległe i asertywne. Poznasz sposoby asertywnego zachowania i będziesz umiał wykorzystać je w sytuacjach życiowych.

18 Godz.wych.:”Powiedz nie, czyli sztuka odmawiania.Asertywność.”
Cele ucznia: Poznasz różne rodzaje postaw, jakie można przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych sytuacjach. Będziesz potrafił rozpoznać reakcje agresywne, uległe i asertywne. Poznasz sposoby asertywnego zachowania i będziesz umiał wykorzystać je w sytuacjach życiowych. Własnymi słowami scharakteryzujesz pojęcie „asertywność” Podasz przynajmniej po trzy przykłady zachowań: asertywnych, agresywnych i uległych Opiszesz różnicę pomiędzy zachowaniem agresywnym, asertywnym i uległym

19 Pytania kluczowe Szersza perspektywa zagadnienia
Związane z celem lekcji Wzbudzają zainteresowanie ucznia

20 Pytania kluczowe powinny:
podkreślać cele uczenia i przyspieszać ich realizację, wzbudzać chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie, angażować wszystkich uczniów, stawiać im wyzwanie, zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi, zachęcać do uzasadniania poglądów i sposobu rozumowania.

21 matematyka Kluczowe pytanie dla uczniów:
Jak sądzisz, w jakich sytuacjach życiowych może być przydatna umiejętność obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupów? Podaj przynajmniej trzy przykłady.

22 Pytanie kluczowe do godz.wych?
Jakim kolorem namalowałbyś asertywność? Dlaczego? Jak powiedzieć dorosłemu, że się z nim nie zgadzam? Dlaczego i jak powinniśmy bronić swojego zdania?

23 Informacja zwrotna Cztery elementy:
wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej

24 Ocena koleżeńska Uczniowie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoje prace. Nauczyciel powinien pracować z uczniami nad: ustaleniem kryteriów oceniania – (co?) umiejętnością dawania informacji zwrotnej – (jak?)

25 samoocena Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył
i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

26 Istotne: Wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź ucznia
ustalanie odpowiedzi w parach niepodnoszenie rąk uczenie się na błędach Zdania podsumowujące Technika świateł

27 Ocenianie kształtujące a sumujące
przekazywanie informacji zwrotnej pomagającej uczniowi uczyć się dawana na bieżąco Sumujące: ocena efektów uczenia się ustala poziom wiedzy ucznia w danym zakresie

28 Ocenianie kształtujące a ocena opisowa
1. Znajduje dobre strony 2. Daje konkretne wskazówki, co i jak poprawić Podsumowuje pracę ucznia Nie zawiera konkretnych wskazówek, co i jak poprawić(lub dane są za późno)

29 Dobry nauczyciel ustala, gdzie uczniowie są w procesie uczenia się
Identyfikuje cel uczenia się Starannie planuje drogę dojścia do celu Rozpoczyna proces uczenia się Regularnie kontroluje postępy Dostosowuje działania do zmieniających się warunków

30

31 Więcej informacji: www.ceo.org.pl
„Ocenianie kształtujące w praktyce” D.Sterna „Jak oceniać, aby uczyć?” P.Black,Ch.Harrison,C.Lee,B.Marshall,D.Wiliam

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocenianie kształtujące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google