Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania - Ceremonialny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania - Ceremonialny."— Zapis prezentacji:

1 Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania - Ceremonialny sposób zachowania, ubierania się, podlegający ustalonemu porządkowi szczególnych uroczystości - Międzynarodowy język kurtuazji

2 Ceremoniał To całokształt zasad życia towarzyskiego w ściśle określonym miejscu. - Kodeks - Konwencja - Element savoir – vivre - Protokół

3 Edward Pietkiewicz, umiejętność wykorzystania: Tonu Tonu Miny Miny Sarkazmu Sarkazmu Ironii Ironii Przytyku Przytyku Bez tych powściągliwości to istna katorga

4 Złota zasada Huston Smith Odwzajemnij się za wszystko co inni robią dla Ciebie.

5 Maniery Wzorce zachowań będące wskazówką dla innych osób czy można oczekiwać od jednostki właściwego i uczciwego postępowania w trackie prowadzenia wspólnych interesów.

6 Dlaczego dobre obyczaje kluczem do sukcesu ? - Miła i przyjazna atmosfera w pracy - Pozytywna ocena Ciebie i firmy - Jak Cię widzą tak Cię piszą - Uprzejmość to grzeczność, to podtrzymanie pozytywnych relacji w pracy i życiu prywatnym - Stwarza warunki do aktywnego i efektywnego działania - Pomaga identyfikować się z grupą - Uprzejmość i szacunek to profesjonalizm

7 Etykieta profesjonalna To umiejętność taktownego, profesjonalnego i eleganckiego zachowania w stosunku do innych ludzi, wtedy, gdy kontaktujemy się z nimi na płaszczyźnie zawodowej.

8 Etykieta profesjonalna O miejscu w hierarchii decyduje nie wiek i płeć (jak w etykiecie towarzyskiej) lecz pozycja zawodowa i zajmowane stanowisko.

9 Po co przestrzegać dobrych manier? Aby współpracować skutecznie i korzystnie; Aby współpracować skutecznie i korzystnie; Aby nawiązywać i podtrzymywać długotrwałe, udane kontakty; Aby nawiązywać i podtrzymywać długotrwałe, udane kontakty; Aby wspomagać swój własny rozwój i zwiększać ukryte w sobie możliwości awansu i kariery. Aby wspomagać swój własny rozwój i zwiększać ukryte w sobie możliwości awansu i kariery.

10 Złote zasady dobrych manier w biznesie I (ang. Integrity – prawość) I (ang. Integrity – prawość) M (ang. Manners – zachowanie, maniery) M (ang. Manners – zachowanie, maniery) P (ang. Personality – osobowość) P (ang. Personality – osobowość) A (ang. Appearance – powierzchowność) A (ang. Appearance – powierzchowność) C (ang. Consideration – wzgląd na innych) C (ang. Consideration – wzgląd na innych) T (ang. Tact – takt) T (ang. Tact – takt)

11 Dobre maniery obowiązują przy: Spotkaniach z innymi ludźmi. Spotkaniach z innymi ludźmi. Zebraniach. Zebraniach. Spotkaniach z obcokrajowcami. Spotkaniach z obcokrajowcami. Rozmowie wstępnej. Rozmowie wstępnej. Etykiecie rozmów telefonicznych. Etykiecie rozmów telefonicznych. Etykiecie słowa pisanego. Etykiecie słowa pisanego. Korespondencji służbowej. Korespondencji służbowej. Notatkach służbowych. Notatkach służbowych. Poczcie elektronicznej. Poczcie elektronicznej.

12 PRECEDENCJA ZASADY-HONORY Tzw. honor przyznaje się za to, że ktoś jest: gospodarzem, gościem honorowym, gościem, cudzoziemcem, osobą publiczną, wyższy tytułem, wyższy stanowiskiem, starszy, kobietą. Tzw. honor przyznaje się za to, że ktoś jest: gospodarzem, gościem honorowym, gościem, cudzoziemcem, osobą publiczną, wyższy tytułem, wyższy stanowiskiem, starszy, kobietą. matką - moja matka jest dla mnie zawsze najważniejsza. matką - moja matka jest dla mnie zawsze najważniejsza. Ważniejsze jest również: małżeństwo w przeciwieństwie do osoby pojedynczej (przy przedstawianiu); obecni w przeciwstawieniu do wchodzących (przy powitaniu i przedstawianiu).

13 Tytuły naukowe i szlacheckie w precedcencji Tytuły naukowe są ważniejsze niż tytuły arystokratyczne. Tytuły naukowe są ważniejsze niż tytuły arystokratyczne. Jeżeli zatem mamy hrabiego, który ma tytuł naukowy doktora i kogoś, kto nie posiada żadnych tytułów szlacheckich, ale jest profesorem, ten który jest profesorem jest ważniejszy. Jeżeli zatem mamy hrabiego, który ma tytuł naukowy doktora i kogoś, kto nie posiada żadnych tytułów szlacheckich, ale jest profesorem, ten który jest profesorem jest ważniejszy.

14 PRECEDENCJA – PRZY STOLE Co to jest zasada alternacji? Co to jest zasada alternacji? Zasada alternacji ma dwie części. Część podstawowa brzmi: kobiety i mężczyzn należy sadzać przy stole naprzemiennie. Uzupełnieniem tej zasady jest zasada głosząca, że kobieta nigdy nie może siedzieć obok kobiety, a mężczyzna nie powinien siedzieć obok mężczyzny. Część druga zasady alternacji mówi o tym, że tubylców i cudzoziemców należy sadzać naprzemiennie. Dokonując ego nie można jednak złamać części pierwszej zasady alternacji. Zasada ta obowiązuje w dyplomacji, etykiecie biznesu i etykiecie towarzyskiej w Europie i krajach anglosaskich (USA, Australia, Kanada, itd.) oraz wszędzie tam, gdzie przyjmuje się etykietę europejska.

15 PRECEDENCJA - POWITANIE W jakich miejscach nie wypada się witać? - Kościół - Przez próg - Toaleta - Przez stół

16 Kolejność zajmowania miejsc w samochodzie Najważniejsze miejsce jest obok kierowcy – właściciela samochodu. Drugie co do ważności jest miejsce za pasażerem. Trzecie co do ważności jest miejsce za kierowcą. Czwarte co do ważności jest środkowe miejsce z tyłu. Najważniejsze miejsce jest obok kierowcy – właściciela samochodu. Drugie co do ważności jest miejsce za pasażerem. Trzecie co do ważności jest miejsce za kierowcą. Czwarte co do ważności jest środkowe miejsce z tyłu.

17 W windzie Windę opuszczają jako pierwsi zawsze ci, którzy stoją bliżej drzwi. Dalszą kolejność wyznacza tu tylko odległość od drzwi windy. Wchodząc do windy przepuszczamy przede wszystkim te osoby, co do których wiemy, że jadą najdalej (najwyżej lub najniżej). Wkraczamy pierwsi do windy w sposób zdecydowany, gdy jedziemy na ostatnie piętro lub na parter. Można oczywiście przepuścić w drzwiach do windy kobietę lub starszą osobę na znak naszej kurtuazji, tego, ze pamiętamy o tej drugiej osobie, że ją szanujemy. Nie zdziwmy się jednak, gdy usłyszymy oburzone: "Ja jadę tylko jedno piętro". Przepuszczenie w drzwiach do windy jest zatem wskazane przez etykietę tylko wtedy, gdy nie wszyscy stojący na danym piętrze do tej windy się zmieszczą. Będzie to nie tylko grzeczność, ale i rycerskość. Windę opuszczają jako pierwsi zawsze ci, którzy stoją bliżej drzwi. Dalszą kolejność wyznacza tu tylko odległość od drzwi windy. Wchodząc do windy przepuszczamy przede wszystkim te osoby, co do których wiemy, że jadą najdalej (najwyżej lub najniżej). Wkraczamy pierwsi do windy w sposób zdecydowany, gdy jedziemy na ostatnie piętro lub na parter. Można oczywiście przepuścić w drzwiach do windy kobietę lub starszą osobę na znak naszej kurtuazji, tego, ze pamiętamy o tej drugiej osobie, że ją szanujemy. Nie zdziwmy się jednak, gdy usłyszymy oburzone: "Ja jadę tylko jedno piętro". Przepuszczenie w drzwiach do windy jest zatem wskazane przez etykietę tylko wtedy, gdy nie wszyscy stojący na danym piętrze do tej windy się zmieszczą. Będzie to nie tylko grzeczność, ale i rycerskość.

18 Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie wojewoda wojewoda marszałek województwa marszałek województwa przewodniczący Sejmiku Województwa przewodniczący Sejmiku Województwa wicewojewoda wicewojewoda prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego wiceprzewodniczący Zarządu Województwa wiceprzewodniczący Zarządu Województwa wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa członek Zarządu Województwa członek Zarządu Województwa radny województwa radny województwa dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego skarbnik województwa skarbnik województwa

19 Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie starosta starosta starosta przewodniczący Rady Powiatu przewodniczący Rady Powiatu wicestarosta wicestarosta wiceprzewodniczący Rady Powiatu wiceprzewodniczący Rady Powiatu członek Zarządu Powiatu członek Zarządu Powiatu radny powiatu radny powiatu sekretarz powiatu sekretarz powiatu skarbnik powiatu skarbnik powiatu

20 Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury Dziękujemy


Pobierz ppt "Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania - Ceremonialny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google