Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania Ceremonialny sposób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania Ceremonialny sposób."— Zapis prezentacji:

1 Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania Ceremonialny sposób zachowania, ubierania się, podlegający ustalonemu porządkowi szczególnych uroczystości Międzynarodowy język kurtuazji

2 Ceremoniał To całokształt zasad życia towarzyskiego w ściśle określonym miejscu. Kodeks Konwencja Element savoir – vivre Protokół

3 Bez tych powściągliwości to istna katorga
Edward Pietkiewicz, umiejętność wykorzystania: Tonu Miny Sarkazmu Ironii Przytyku Bez tych powściągliwości to istna katorga

4 Złota zasada Huston Smith
Odwzajemnij się za wszystko co inni robią dla Ciebie.

5 Maniery Wzorce zachowań będące wskazówką dla innych osób czy można oczekiwać od jednostki właściwego i uczciwego postępowania w trackie prowadzenia wspólnych interesów.

6 Dlaczego dobre obyczaje kluczem do sukcesu ?
Miła i przyjazna atmosfera w pracy Pozytywna ocena Ciebie i firmy Jak Cię widzą tak Cię piszą Uprzejmość to grzeczność, to podtrzymanie pozytywnych relacji w pracy i życiu prywatnym Stwarza warunki do aktywnego i efektywnego działania Pomaga identyfikować się z grupą Uprzejmość i szacunek to profesjonalizm

7 Etykieta profesjonalna
To umiejętność taktownego, profesjonalnego i eleganckiego zachowania w stosunku do innych ludzi, wtedy, gdy kontaktujemy się z nimi na płaszczyźnie zawodowej.

8 Etykieta profesjonalna
O miejscu w hierarchii decyduje nie wiek i płeć (jak w etykiecie towarzyskiej) lecz pozycja zawodowa i zajmowane stanowisko.

9 Po co przestrzegać dobrych manier?
Aby współpracować skutecznie i korzystnie; Aby nawiązywać i podtrzymywać długotrwałe, udane kontakty; Aby wspomagać swój własny rozwój i zwiększać ukryte w sobie możliwości awansu i kariery.

10 Złote zasady dobrych manier w biznesie
I (ang. Integrity – prawość) M (ang. Manners – zachowanie, maniery) P (ang. Personality – osobowość) A (ang. Appearance – powierzchowność) C (ang. Consideration – wzgląd na innych) T (ang. Tact – takt)

11 Dobre maniery obowiązują przy:
Spotkaniach z innymi ludźmi. Zebraniach. Spotkaniach z obcokrajowcami. Rozmowie wstępnej. Etykiecie rozmów telefonicznych. Etykiecie słowa pisanego. Korespondencji służbowej. Notatkach służbowych. Poczcie elektronicznej.

12 PRECEDENCJA ZASADY-HONORY
Tzw. honor przyznaje się za to, że ktoś jest: gospodarzem, gościem honorowym, gościem, cudzoziemcem, osobą publiczną, wyższy tytułem, wyższy stanowiskiem, starszy, kobietą. matką - moja matka jest dla mnie zawsze najważniejsza. Ważniejsze jest również: małżeństwo w przeciwieństwie do osoby pojedynczej (przy przedstawianiu); obecni w przeciwstawieniu do wchodzących (przy powitaniu i przedstawianiu).

13 Tytuły naukowe i szlacheckie w precedcencji
Tytuły naukowe są ważniejsze niż tytuły arystokratyczne. Jeżeli zatem mamy hrabiego, który ma tytuł naukowy doktora i kogoś, kto nie posiada żadnych tytułów szlacheckich, ale jest profesorem, ten który jest profesorem jest ważniejszy.

14 PRECEDENCJA – PRZY STOLE
Co to jest zasada alternacji? Zasada alternacji ma dwie części. Część podstawowa brzmi: kobiety i mężczyzn należy sadzać przy stole naprzemiennie. Uzupełnieniem tej zasady jest zasada głosząca, że kobieta nigdy nie może siedzieć obok kobiety, a mężczyzna nie powinien siedzieć obok mężczyzny. Część druga zasady alternacji mówi o tym, że tubylców i cudzoziemców należy sadzać naprzemiennie. Dokonując ego nie można jednak złamać części pierwszej zasady alternacji. Zasada ta obowiązuje w dyplomacji, etykiecie biznesu i etykiecie towarzyskiej w Europie i krajach anglosaskich (USA, Australia, Kanada, itd.) oraz wszędzie tam, gdzie przyjmuje się etykietę europejska.

15 PRECEDENCJA - POWITANIE
W jakich miejscach nie wypada się witać? Kościół Przez próg Toaleta Przez stół

16 Kolejność zajmowania miejsc w samochodzie
Najważniejsze miejsce jest obok kierowcy – właściciela samochodu. Drugie co do ważności jest miejsce za pasażerem. Trzecie co do ważności jest miejsce za kierowcą. Czwarte co do ważności jest środkowe miejsce z tyłu.

17 W windzie Windę opuszczają jako pierwsi zawsze ci, którzy stoją bliżej drzwi. Dalszą kolejność wyznacza tu tylko odległość od drzwi windy. Wchodząc do windy przepuszczamy przede wszystkim te osoby, co do których wiemy, że jadą najdalej (najwyżej lub najniżej). Wkraczamy pierwsi do windy w sposób zdecydowany, gdy jedziemy na ostatnie piętro lub na parter. Można oczywiście przepuścić w drzwiach do windy kobietę lub starszą osobę na znak naszej kurtuazji, tego, ze pamiętamy o tej drugiej osobie, że ją szanujemy. Nie zdziwmy się jednak, gdy usłyszymy oburzone: "Ja jadę tylko jedno piętro". Przepuszczenie w drzwiach do windy jest zatem wskazane przez etykietę tylko wtedy, gdy nie wszyscy stojący na danym piętrze do tej windy się zmieszczą. Będzie to nie tylko grzeczność, ale i rycerskość.

18 Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie
wojewoda marszałek województwa przewodniczący Sejmiku Województwa wicewojewoda prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego wiceprzewodniczący Zarządu Województwa wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa członek Zarządu Województwa radny województwa dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego skarbnik województwa

19 Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie
starosta przewodniczący Rady Powiatu wicestarosta wiceprzewodniczący Rady Powiatu członek Zarządu Powiatu radny powiatu sekretarz powiatu skarbnik powiatu

20 Dziękujemy Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury


Pobierz ppt "Etykieta Etykieta to formy zachowania lub specjalna forma ceremonialnego zachowania. - Powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania Ceremonialny sposób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google