Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WSPÓŁPRACA POLSKO-AMERYKAŃSKA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU DOŚWIADCZENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WSPÓŁPRACA POLSKO-AMERYKAŃSKA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU DOŚWIADCZENIA."— Zapis prezentacji:

1 1 WSPÓŁPRACA POLSKO-AMERYKAŃSKA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU DOŚWIADCZENIA Akceleratora Technologii i Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego Ewa Postolska - Dyrektor Akceleratora i Inkubatora Technologii UŁ

2 2 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ GENEZA PROGRAMU UMOWA University of Texas – Uniwersytet Łódzki UMOWA Rząd RP – Lockheed Martin USTAWA OFFSETOWA

3 3 CEL: Rozwój sektora zaawansowanych technologii w Polsce Podpisanie Umowy Uniwersytet Łódzki - – Uniwersytet Teksański 24 lipca 2003 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ CELE PROGRAMU Otwarcie Akceleratora Technologii, Inkubatora Technologii i Centrum Innowacji UŁ 18 grudnia 2003 Od jesieni 2003 Uniwersytet Łódzki, jako jedyna uczelnia w kraju, realizuje program naukowo-wdrożeniowy w ramach tzw. Offsetu, związanego z zakupem przez Polskę samolotów F16.

4 4 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ CELE PROGRAMU Budowanie powiązań pomiędzy światem nauki a biznesem/przemysłem Pomoc w transferze wiedzy i technologii z nauki do biznesu, w skali krajowej i międzynarodowej (gł. USA – Polska) Tworzenie dostępu do rynków globalnych (USA, UE) dla polskich technologii i firm Dostęp do zagranicznych nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz partnerów naukowych / biznesowych / finansowych Promocja Polski jako regionu innowacyjnego oraz zdolnego do absorpcji innowacji i technologii

5 5 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ CELE PROGRAMU Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej na innowacjach i zaawansowanych technologiach - Tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym pozaakademickich oraz akademickich; pomoc dla innowacyjnych mikrofirm - Pomoc dla działających na rynku polskich firm Podniesienie wiedzy na temat komercjalizacji, rozpowszechnienie najlepszych praktyk - edukacja w zakresie innowacji i high-tech – szkolenia i studia Pomoc w pozyskaniu finansowania na innowacje i technologie własne lub pozyskane

6 6 Komercjalizacyjny model nauki - UE i Polska Strategia Lizbońska - marzec 2000r. Diagnoza: niska dynamika rozwoju UE, słaba zdolność absorpcyjna high-tech Cel: stworzenie do 2010r. najdynamiczniejszej gospodarki świata (dogonić USA?) Środki: wzrost nakładów na B+R, liberalizacja rynków, dostępność kapitału i technologii dla MSP Kontrola (wskaźniki): liczba studentów, publiczne i prywatne wydatki na B+R, patenty, innowacje Miejsce Polski: 0,65% PKB na badania (4,7% UE) Amerykańsko-Polski Program Offsetowy UŁ-UT Wykorzystanie amerykańskiego know-how, doświadczenia, najlepszych praktyk, kontaktów naukowych i biznesowych w USA

7 7 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ STRUKTURA PROGRAMU Jako przykład krajowych i regionalnych działań na rzecz wsparcia rozwoju innowacji i zaawansowanych technologii w Polsce Zamawiający Ministerstwo Gospodarki Realizujący Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Teksański, USA, poprzez transfer know-how i najlepszych praktyk z uczelni amerykańskiej - Uniwersytet Teksański - reprezentującej Region Texas, do uczelni polskiej - Uniwersytet Łódzki - reprezentującej Region Łódzki Beneficjenci pośredni Uniwersytet Łódzki Beneficjenci ostateczni Polskie uczelnie, Ośrodki B+R, Indywidualni wynalazcy, Przedsiębiorstwa (głównie MSP i mikrofirmy, nowe firmy Region Region Łódzki oraz cała Polska Finansowanie programu Lockheed Martin Corp., USA w ramach offsetu pośredniego Finansowanie dla beneficjentów ostat. Fundusz kapitału zalążkowego $30 mln

8 8 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROGRAMU Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji UŁ - jednostki UŁ (pozawydziałowe) otoczenia naukowo-biznesowego łączące naukę z biznesem Pro-Rektor ds. Wsp. z Zagranicą UŁ Prof. Wojciech Katner

9 9 UŁ korzysta z najlepszych praktyk, doświadczenia, wiedzy, kontaktów Uniwersytetu Teksańskiego w łączeniu nauki z biznesem

10 10 Partnerstwo Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Teksańskim W Austin TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII Uniwersytet Teksański w Austin Ponad 30 lat doświadczeń i sukcesów we wdrażaniu programów dla rozwoju biznesu Instytut IC 2 Programy edukacyjne, szkoleniowe i wdrożeniowe dla rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie innowacyjnej Metody oceny technologii (QuickLook, InDepth) Kontakty z biznesem Sieć ekspertów, doradców Inkubator ATI (Austin Technology Incubator) Inkubator firm innowacyjnych w Teksasie; gł. IT, telekomunikacja i czysta energia Lockheed Martin Corp. Finansowanie zaawansowanych technologii oraz wdrożenia, organizacja funduszu kapitału zalążkowego w Polsce i Europie Centralnej

11 11 METODY stosowane przez IC2 i UŁ przy ocenie technologii (Quicklook) Badania podstawowe (źródła pierwotne) Wynalazca, Eksperci, Użytkownicy końcowi, Produkty komplementarne, Potencjalni licencjobiorcy, itp. Dostępne rynki / Dostępne sektory przemysłu Aktywna analiza Rozmowy i spotkania Zaangażowanie ekspertów Opinie Informacja zwrotna z przemysłu Najlepsza scieżka komercjalizacji Identyfikacja wyzwań Określenie strategicznych obszarów Najlepsze szanse

12 12 METODY stosowane przez ATI i UŁ przy ocenie przedsiębiorstw Wstępna ocena Ocena wewnętrzna (Due-diligence) Ocena zewnętrzna (Due-diligence) Określenie gł. kroków (kamieni milowych) Technologia Ludzie Rynek Przegląd Mierniki realizacji Doradztwo Przyjęcie do programu Wyjście z program u Proces inkubacji nastawiony na wyniki 1) 1)Doradztwo, Opieka, Stały kontakt 2) 2)Planowanie, Dyscyplina działań, Cel Metody rozwinięte i stosowane jako część całego procesu

13 13 METODY stosowane przez IC2 i UŁ przy ocenie technologii i innowacyjnych projektów oraz firm IC2 Ewaluacja Metodą QuickLook Optymalna ewaluacja kluczowych czynników: Potencjału rynkowego dla technologii Strategii dojścia / wejścia firmy na rynek Potencjału zespołu Następnych kroków i rekomendacji ATI Proces oceny przedsięwzięcia /przedsiębiorstwa

14 AKCELERATOR I INKUBATOR TECHNOLOGII UŁ oraz CENTRUM INNOWACJI UŁ

15 15 Oceny przedsięwzięcia Przygotowania Prognoz Business planów Planu i harmonogramu działań Szkoleń Doradztwa Współpracy Znalezienia partnerów Kadra AT i CI oraz stowarzyszeni doradcy krajowi i zagraniczni służą firmom pomocą podczas całego procesu budowy i rozwoju firmy w oparciu o innowacje lub technologie, własne lub pozyskane, w zakresie: STRATEGI A FINANSE GLOBALNA SIEĆ WIEDZY INFRASTRUKTURA Akcelerator i Centrum UŁ MARKETING SEMINARIA SZKOLENIA FINANSE STRATEGIA GLOBALNA SIEĆ WIEDZY INFRASTRUKTURA Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ MODEL WSPÓŁPRACY

16 16 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Wsparcie dla nauki i biznesu, w całym procesie od pomysłu do realizacji przedsięwzięcia / projektu innowacyjnego

17 17 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ PROGRAMY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE EDUKACJA DLA BIZNESU – specjalizacja: innowacje i zaawansowane technologie, komercjalizacja, transfer wiedzy, w tym ROCZNE STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu komercjalizacji nauki i technologii, oparte na licencji amerykańskiej Instytutu IC2 Uniwersytetu Teksańskiego w Austin - Druga edycja zakończy się w czerwcu 2006 (dwie edycje – blisko 40 uczestników) - Trzecia edycja rozpocznie się w czerwcu 2006, czwarta w październiku 2006. Dofinansowanie ze środków UE/EFS dla przedstawicieli MŚP w 2006 roku! – edycja czerwiec i październik 2006 WARSZTATY, SEMINARIA – ZAKRES INNOWACJE I HIGH-TECH W okresie 2,5 lat w szkoleniach uczestniczyło ponad 350 osób reprezentujących świat nauki, biznes oraz instytucje publiczne, z całej Polski

18 18 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ PROGRAM OCENA TECHNOLOGII OCENA TECHNOLOGII I ICH POTENCJAŁU RYNKOWEGO Ocena innowacyjności i możliwości wdrożenia Ocena zainteresowania rynku Ocena konkurencyjności w skali regionu, kraju i w skali międzynarodowej Ocena metodami stosowanymi przez Instytut IC2, NASA, Microsoft, IBM Blisko 300 technologii i projektów ocenionych, w tym: Oceny dla przedsiębiorstw ubiegających się o środki inwestycyjne na innowacje z UE SPO WKP Działanie 2.3 (20 ocen w 2005r.) Oceny na zlecenie agend rządowych (np. ocena 65 technologii w 2005r. dla PARP) SZKOLENIA ZE STOSOWANIA TEJ METODY

19 19 PROGRAM PROMOCJA – INNOWACJE I HIGH-TECH VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ I TECHNOLOGII zorganizowana przez Centrum Innowacji i Akcelerator UŁ we współpracy z władzami miasta i regionu oraz samorządem w lipcu 2005r. w Łodzi (ponad 250 uczestników z 19 krajów) - promocja regionu, międzynarodowa wymiana doświadczeń SYMPOZJUM POLISH BIOTECH COLLABORATION AND SHOWCASE PROGRAM - 15 czerwca 2006 w Houston, Texas, 11 autorów projektów biotechnologicznych z Polski prezentowało 19 projektów/firm i spotkało się z partnerami z USA, cel – finansowanie, partnerstwo strategiczne biznesowe i prace B+R, z tego 3 umowy partnerskie sĄ już podpisane – np. genetyka, leczenie raka) W październiku 2006 w Łodzi odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom pozyskiwania energii, z udziałem naukowców i firm z Polski i zagranicy

20 20 Ósma Międzynarodowa Konferencja Polityki Technologicznej i Innowacji Value-Added Partnering In a Changing World Łódź, 6-8 lipca 2005 www.icul.uni.lodz.pl June 15, 2006 Houston, Texas Biotech Symposium BIOTECH COLLABORATION and SHOWCASE PROGRAM presenting Polish biotech companies and life science projects www.at.uni.lodz.pl PROGRAM PROMOCJA – INNOWACJE I HIGH-TECH

21 21 PROGRAM NKUBATOR TECHNOLOGII I PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH UŁ SZANSĄ NA START W BIZNESIE I ODNIESIENIE SUKCESU ­ Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej ­ Określenie kierunków rozwoju firmy ­ Zmniejszanie ryzyka związanego z komercjalizacją ­ Zwiększenie wiarygodności młodej firmy ­ Kontakty biznesowe i eksperckie ­ Dostęp do bazy wiedzy i partnerów oraz rynków ­ Edukacja biznesowa - konsultacje, szkolenia, seminaria ­ Promocja w kraju i zagranicą ­ Inkubator wirtualny (doradztwo, szkolenia, promocja i informacja, kontakty). Inkubator stacjonarny (dodatkowo - biura, wyposażenie komputerowe, internet itp.). 10 nowych i młodych firm wspieranych przez inkubator (informatyka, telekomunikacja, bioinformatyka, inż.materiałowa, e-learning) Ponad 50 studentów i absolwentów odbyło praktyki biznesowe w firmach w Inkubatorze UŁ Stała współpraca z kołami naukowymi – transfer wiedzy, mentorzy

22 22 PROGRAM Mining&Matching KOJARZENIA PARTNERÓW POLSKA – USA / UE WSPARCIE DLA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII Polska – USA/UE CELE PROGRAMU –Dla firm polskich i jednostek B+R: Pozyskanie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, rozwinięcia produkcji, wejścia na nowe rynki z własnymi produktami i usługami (gł. USA, UE) –Dla firm i ośrodków B+R amerykańskich: Nawiązanie współpracy ze zweryfikowanym partnerem otwierającym możliwości działania na rynku Unii Europejskiej –Przykładowe scenariusze współpracy: Dystrybucja, Serwis, Umowy licencyjne, Joint ventur B+R, Podwykonastwo, Outsourcing

23 23 PROGRAM Mining&Matching ROLE INSTYTUCJI PROWADZĄCYCH PROGRAM Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego –Pomoc w dokładnym określeniu oczekiwań partnerów –Due diligence firmy polskiej, pod kątem zakładanego modelu współpracy –Pomoc polskiej firmie w określeniu strategii współpracy –Pomoc w przygotowaniu odpowiednich materiałów o firmie (prezentacje, executive summary, inne) –Wsparcie w procesie prowadzenia rozmów –Znoszenie bariery różnic kulturowych IC2 Institute przy Uniwersytecie Teksańskim –Ogłoszenie programu i jego marketing w USA –Wyszukiwanie i wstępna weryfikacja firm amerykańskich –Due diligence, pod kątem zakładanego modelu współpracy –Odpowiednie przedstawienie partnera polskiego –Wsparcie w procesie prowadzenia rozmów –Znoszenie bariery różnic kulturowych

24 24 PROGRAM Mining&Matching REZULTATY (program trwa jeszcze do czerwca 2007) 13 umów pomiędzy partnerami polskimi i zagr. (gł. USA i Kanada) Firma z Łodzi – nanotechnologia/biotechnologia – wspólna praca B+R nad nowymi produktami Firma z Łodzi – informatyka/telekomunikacja – z polskiej platformy internetowej (e-learning) korzysta firma Austin Logistics z Texasu i jej kooperanci Firma z Warszawy – biotechnologia/badania nad nowymi lekami – pozyskała partnera z Kaliforni zlecającego badania nowych leków Firma telekomunikacyjna z Florydy, po udziale w targach Intertelecom 2006 w Łodzi i spotkaniu z 3 polskimi zespołami B+R oraz 4 partnerami biznesowymi (produkcja, dystrybucja, praca nad nowymi produktami) otworzy swoje przedstawicielstwo w Łodzi i będzie współpracować z polskimi partnerami Amerykańska firma jest zainteresowana pozyskaniem partnera do produkcji i dystrybucji nowego innowacyjnego produktu do pozyskiwania czystej energii (wiatrowej)

25 25 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ KORZYŚCI DLA UCZELNI Zainteresowanie pracowników UŁ (również Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, instytutów B+R) tematyką komercjalizacji wyników prac badawczych Wzrost wiedzy biznesowej i związanej z komercjalizacją wyników prac badawczych i technologii wśród studentów i absolwentów UŁ Praktyki i staże dla studentów i absolwentów Dostęp do usług i doradztwa oraz infrastruktura dla nowych i rozwijających się firm, w tym firm akademickich (tzw. spin-off) Jedyne w Polsce studia z zakresu komercjalizacji nauki i technologii na UŁ Rozszerzenie współpracy UŁ z Uniwersytetem Teksańskim

26 26 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ KORZYŚCI DLA REGIONU Wkład w budowę strategii rozwoju Miasta i Regionu Łódzkiego w oparciu o zaawansowane technologie - Urząd Miasta Łodzi - www.klasterlodzki.pl www.klasterlodzki.pl Udział w pracach nad projektem pilotażowym Rozwój Koncepcji Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo–Technologicznego Zainicjowanie Rady Konsultacyjnej ds. Innowacyjności, kontynuowanej przez Prezydenta Łodzi Współpraca z Urzędem Miasta, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w pozyskaniu inwestorów dla miasta i regionu Promocja Łodzi i Regionu Łódzkiego jako innowacyjnego, o dużym potencjale B+R, sprzyjającego rozwojowi biznesu i inwestycjom Współpraca i doradztwo – Łódzki Wojewódzki Portal Innowacji www.nauka-biznes.org.plwww.nauka-biznes.org.pl Nowe kontakty między UŁ (PŁ) a łódzkimi firmami – wspólne prace B+R Umowy o współpracy między łódzkimi firmami a przedsiębiorstwami z USA

27 27 WSPARCIE ROZWOJU INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII Na EFEKTYWNOŚĆ transferu wiedzy i technologii wpływa PRZYGOTOWANIE świata nauki oraz świata biznesu do transferu wiedzy i technologii a także wsparcie instytucji zewnętrznych Rola instytucji i programów wsparcia biznesowego w efektywnym transferze, takich jak: Parki i inkubatory technologii i przedsiębiorczości Fundacje, izby gospodarcze, agencje, stowarzyszenia przedsiębiorców Uczelnie i instytucje wdrażające edukacyjne programy biznesowe Władze samorządowe i administracja Polityka regionalna i strategia rozwoju regionu

28 28 WSPARCIE ROZWOJU INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII Akcelerator Technologii, Inkubator i Centrum Innowacji UŁ Fundusze Venture Capital Inwestorzy Sponsorzy Uniwersytet Łódzki Mentorzy Otoczenie Biznesowe Przedsiębiorcy Firmy Lockheed Martin Rząd RP Program Offsetowy Uniwersytet Teksański Mentorzy

29 29 AKCELERATOR TECHNOLOGII I CENTRUM INNOWACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Postolska epostolska@uni.lodz.pl Akcelerator Technologii Centrum Innowacji i Inkubator TechnologiiUniwersytetu Łódzkiego Uniwersytetu Łódzkiego 90-237 Łódź, ul. J.Matejki 22/26 tel.: +48 (42) 635 4983tel.: +48 (42) 635 4987 tel.: +48 (42) 635 4984fax: +48 (42) 635 4988 fax: +48 (42) 635 4985e-mail: icul@uni.lodz. e-mail: at@uni.lodz.plhttp://www.icul.uni.lodz.pl http://www.at.uni.lodz.pl


Pobierz ppt "1 WSPÓŁPRACA POLSKO-AMERYKAŃSKA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU DOŚWIADCZENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google