Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU"— Zapis prezentacji:

1 KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU
WSPÓŁPRACA POLSKO-AMERYKAŃSKA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU DOŚWIADCZENIA Akceleratora Technologii i Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego Ewa Postolska - Dyrektor Akceleratora i Inkubatora Technologii UŁ

2 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ GENEZA PROGRAMU
USTAWA OFFSETOWA UMOWA Rząd RP – Lockheed Martin UMOWA University of Texas – Uniwersytet Łódzki

3 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ CELE PROGRAMU
CEL: Rozwój sektora zaawansowanych technologii w Polsce Podpisanie Umowy Uniwersytet Łódzki - – Uniwersytet Teksański 24 lipca 2003 Od jesieni 2003 Uniwersytet Łódzki, jako jedyna uczelnia w kraju, realizuje program naukowo-wdrożeniowy w ramach tzw. Offsetu, związanego z zakupem przez Polskę samolotów F16. Otwarcie Akceleratora Technologii, Inkubatora Technologii i Centrum Innowacji UŁ 18 grudnia 2003

4 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ CELE PROGRAMU
Budowanie powiązań pomiędzy światem nauki a biznesem/przemysłem Pomoc w transferze wiedzy i technologii z nauki do biznesu, w skali krajowej i międzynarodowej (gł. USA – Polska) Tworzenie dostępu do rynków globalnych (USA, UE) dla polskich technologii i firm Dostęp do zagranicznych nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz partnerów naukowych / biznesowych / finansowych Promocja Polski jako regionu innowacyjnego oraz zdolnego do absorpcji innowacji i technologii

5 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ CELE PROGRAMU
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej na innowacjach i zaawansowanych technologiach - Tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym pozaakademickich oraz akademickich; pomoc dla innowacyjnych mikrofirm - Pomoc dla działających na rynku polskich firm Podniesienie wiedzy na temat komercjalizacji, rozpowszechnienie najlepszych praktyk - edukacja w zakresie innowacji i high-tech – szkolenia i studia Pomoc w pozyskaniu finansowania na innowacje i technologie własne lub pozyskane

6 Komercjalizacyjny model nauki - UE i Polska Strategia Lizbońska - marzec 2000r.
Diagnoza: niska dynamika rozwoju UE, słaba zdolność absorpcyjna high-tech Cel: stworzenie do 2010r. najdynamiczniejszej gospodarki świata (dogonić USA?) Środki: wzrost nakładów na B+R, liberalizacja rynków, dostępność kapitału i technologii dla MSP Kontrola (wskaźniki): liczba studentów, publiczne i prywatne wydatki na B+R, patenty, innowacje Miejsce Polski: 0,65% PKB na badania (4,7% UE) Amerykańsko-Polski Program Offsetowy UŁ-UT Wykorzystanie amerykańskiego know-how, doświadczenia, najlepszych praktyk, kontaktów naukowych i biznesowych w USA

7 Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ STRUKTURA PROGRAMU
Jako przykład krajowych i regionalnych działań na rzecz wsparcia rozwoju innowacji i zaawansowanych technologii w Polsce Zamawiający Ministerstwo Gospodarki Realizujący Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Teksański, USA, poprzez transfer know-how i najlepszych praktyk z uczelni amerykańskiej - Uniwersytet Teksański - reprezentującej Region Texas, do uczelni polskiej - Uniwersytet Łódzki - reprezentującej Region Łódzki Beneficjenci pośredni Uniwersytet Łódzki Beneficjenci ostateczni Polskie uczelnie, Ośrodki B+R, Indywidualni wynalazcy, Przedsiębiorstwa (głównie MSP i mikrofirmy, nowe firmy Region Region Łódzki oraz cała Polska Finansowanie programu Lockheed Martin Corp., USA w ramach offsetu pośredniego Finansowanie dla beneficjentów ostat. Fundusz kapitału zalążkowego $30 mln

8 Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji UŁ - jednostki UŁ
Amerykańsko - Polski Program Offsetowy UT – UŁ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROGRAMU Pro-Rektor ds. Wsp. z Zagranicą UŁ Prof. Wojciech Katner Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji UŁ - jednostki UŁ (pozawydziałowe) otoczenia naukowo-biznesowego łączące naukę z biznesem

9 UŁ korzysta z najlepszych praktyk, doświadczenia, wiedzy, kontaktów Uniwersytetu Teksańskiego w łączeniu nauki z biznesem

10 Partnerstwo Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Teksańskim W Austin TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII
Uniwersytet Teksański w Austin Ponad 30 lat doświadczeń i sukcesów we wdrażaniu programów dla rozwoju biznesu Instytut IC2 Programy edukacyjne, szkoleniowe i wdrożeniowe dla rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie innowacyjnej Metody oceny technologii (QuickLook, InDepth) Kontakty z biznesem Sieć ekspertów, doradców Inkubator ATI (Austin Technology Incubator) Inkubator firm innowacyjnych w Teksasie; gł. IT, telekomunikacja i czysta energia Lockheed Martin Corp. Finansowanie zaawansowanych technologii oraz wdrożenia, organizacja funduszu kapitału zalążkowego w Polsce i Europie Centralnej Partnerstwo UŁ z Uniwersytetem Teksańskim obejmuje wspólpracę z jednostkami UT takimi jak: Instytut IC2 – będący autorem uznanych w całych Stanach programów edukacyjnych, w tym studiów podyplomowych komercjalizacji nauki i technologii, z których korzystają takie firmy jak IBM czy Dell. Tego typu przedsiebiorstwa, generujące bardzo dużą ilośc projektów innowacyjnych w ramach firmy czy przy współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, korzystają ze współpracy i IC2 Institute np.. przy ocenie technologii (w celu wybrania najbardziej obiecujących projektów z grupy kilku-kilkudziesięciu, nad którymi należy kontynuowac prace) Inkubator Technologii –Austin technology Incubator – będący przykładem inkubatora w USA z powodzeniem od ponad 25 lat pomagającego nowym firmom w starcie biznesowym, mogącym się pochwalić nawet firmami notowanymi na NYSE Firma Lockheed Martin, od której Polska zakupiłą samoloty wielozadaniowe F16, wraz z pakietem programów offsetowych. Dzięki temu mógł ruszyc Akcelerator, ale także powstanie fundusz kapitału zalążkowego – jako mechanizm finansowania rozwoju nowych i młodych firm polskich innowacyjnych (kapitał funduszu to 30 mln USD w II poł. 2003r.)

11 METODY stosowane przez IC2 i UŁ przy ocenie technologii (Quicklook™)
Badania podstawowe (źródła pierwotne) Wynalazca, Eksperci, Użytkownicy końcowi, Produkty komplementarne, Potencjalni licencjobiorcy, itp. Dostępne rynki / Dostępne sektory przemysłu Aktywna analiza Rozmowy i spotkania Zaangażowanie ekspertów Opinie Informacja zwrotna z przemysłu Najlepsze szanse Najlepsza scieżka komercjalizacji Identyfikacja wyzwań Określenie strategicznych obszarów Debra Direct interaction with people whose knowledge is not yet in public domain, esp. useful for tech in new market, or market that does not yet exist. A focus on primary research A focus on applications in multiple industries Identify potential markets in multiple industries Perform market analysis Estimate resource requirements Determine potential challenges Develop a commercialization recommendation

12 METODY stosowane przez ATI i UŁ przy ocenie przedsiębiorstw
Ocena wewnętrzna (Due-diligence) Określenie gł. kroków (kamieni milowych) Przegląd Mierniki realizacji Doradztwo Wyjście z programu Wstępna ocena Przyjęcie do programu Ocena zewnętrzna (Due-diligence) Ludzie Proces inkubacji nastawiony na wyniki Doradztwo, Opieka, Stały kontakt Planowanie, Dyscyplina działań, Cel Rynek Technologia Metody rozwinięte i stosowane jako część całego procesu

13 IC2 Ewaluacja Metodą QuickLook
METODY stosowane przez IC2 i UŁ przy ocenie technologii i innowacyjnych projektów oraz firm IC2 Ewaluacja Metodą QuickLook ATI Proces oceny przedsięwzięcia /przedsiębiorstwa Optymalna ewaluacja kluczowych czynników: Potencjału rynkowego dla technologii Strategii dojścia / wejścia firmy na rynek Potencjału zespołu Następnych kroków i rekomendacji

14 AKCELERATOR I INKUBATOR TECHNOLOGII UŁ
oraz CENTRUM INNOWACJI UŁ

15 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ MODEL WSPÓŁPRACY
Kadra AT i CI oraz stowarzyszeni doradcy krajowi i zagraniczni służą firmom pomocą podczas całego procesu budowy i rozwoju firmy w oparciu o innowacje lub technologie, własne lub pozyskane, w zakresie: STRATEGIA FINANSE GLOBALNA SIEĆ WIEDZY INFRASTRUKTURA Akcelerator i Centrum UŁ MARKETING SEMINARIA SZKOLENIA Oceny przedsięwzięcia Przygotowania Prognoz Business planów Planu i harmonogramu działań Szkoleń Doradztwa Współpracy Znalezienia partnerów

16 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Wsparcie dla nauki i biznesu, w całym procesie od pomysłu do realizacji przedsięwzięcia / projektu innowacyjnego

17 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ PROGRAMY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
EDUKACJA DLA BIZNESU – specjalizacja: innowacje i zaawansowane technologie, komercjalizacja, transfer wiedzy, w tym ROCZNE STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu komercjalizacji nauki i technologii, oparte na licencji amerykańskiej Instytutu IC2 Uniwersytetu Teksańskiego w Austin - Druga edycja zakończy się w czerwcu 2006 (dwie edycje – blisko 40 uczestników) - Trzecia edycja rozpocznie się w czerwcu 2006, czwarta w październiku 2006. Dofinansowanie ze środków UE/EFS dla przedstawicieli MŚP w 2006 roku! – edycja czerwiec i październik 2006 WARSZTATY, SEMINARIA – ZAKRES INNOWACJE I HIGH-TECH W okresie 2,5 lat w szkoleniach uczestniczyło ponad 350 osób reprezentujących świat nauki, biznes oraz instytucje publiczne, z całej Polski

18 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ PROGRAM OCENA TECHNOLOGII
OCENA TECHNOLOGII I ICH POTENCJAŁU RYNKOWEGO Ocena innowacyjności i możliwości wdrożenia Ocena zainteresowania rynku Ocena konkurencyjności w skali regionu, kraju i w skali międzynarodowej Ocena metodami stosowanymi przez Instytut IC2, NASA, Microsoft, IBM Blisko 300 technologii i projektów ocenionych, w tym: Oceny dla przedsiębiorstw ubiegających się o środki inwestycyjne na innowacje z UE SPO WKP Działanie 2.3 (20 ocen w 2005r.) Oceny na zlecenie agend rządowych (np. ocena 65 technologii w 2005r. dla PARP) SZKOLENIA ZE STOSOWANIA TEJ METODY

19 PROGRAM PROMOCJA – INNOWACJE I HIGH-TECH
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ I TECHNOLOGII zorganizowana przez Centrum Innowacji i Akcelerator UŁ we współpracy z władzami miasta i regionu oraz samorządem w lipcu 2005r. w Łodzi (ponad 250 uczestników z 19 krajów) - promocja regionu, międzynarodowa wymiana doświadczeń SYMPOZJUM „POLISH BIOTECH COLLABORATION AND SHOWCASE PROGRAM” - 15 czerwca 2006 w Houston, Texas, 11 autorów projektów biotechnologicznych z Polski prezentowało 19 projektów/firm i spotkało się z partnerami z USA, cel – finansowanie, partnerstwo strategiczne biznesowe i prace B+R, z tego 3 umowy partnerskie sĄ już podpisane – np. genetyka, leczenie raka) W październiku 2006 w Łodzi odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom pozyskiwania energii, z udziałem naukowców i firm z Polski i zagranicy

20 PROGRAM PROMOCJA – INNOWACJE I HIGH-TECH
Ósma Międzynarodowa Konferencja Polityki Technologicznej i Innowacji “Value-Added Partnering In a Changing World” Łódź, 6-8 lipca June 15, 2006 Houston, Texas Biotech Symposium „BIOTECH COLLABORATION and SHOWCASE PROGRAM” presenting Polish biotech companies and life science projects

21 PROGRAM NKUBATOR TECHNOLOGII I PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH UŁ
SZANSĄ NA START W BIZNESIE I ODNIESIENIE SUKCESU Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej Określenie kierunków rozwoju firmy Zmniejszanie ryzyka związanego z komercjalizacją Zwiększenie wiarygodności młodej firmy Kontakty biznesowe i eksperckie Dostęp do bazy wiedzy i partnerów oraz rynków Edukacja biznesowa - konsultacje, szkolenia, seminaria Promocja w kraju i zagranicą Inkubator wirtualny (doradztwo, szkolenia, promocja i informacja, kontakty). Inkubator stacjonarny (dodatkowo - biura, wyposażenie komputerowe, internet itp.). 10 nowych i młodych firm wspieranych przez inkubator (informatyka, telekomunikacja, bioinformatyka, inż.materiałowa, e-learning) Ponad 50 studentów i absolwentów odbyło praktyki biznesowe w firmach w Inkubatorze UŁ Stała współpraca z kołami naukowymi – transfer wiedzy, mentorzy

22 PROGRAM Mining&Matching KOJARZENIA PARTNERÓW POLSKA – USA / UE
WSPARCIE DLA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII Polska – USA/UE CELE PROGRAMU Dla firm polskich i jednostek B+R: Pozyskanie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, rozwinięcia produkcji, wejścia na nowe rynki z własnymi produktami i usługami (gł. USA, UE) Dla firm i ośrodków B+R amerykańskich: Nawiązanie współpracy ze zweryfikowanym partnerem otwierającym możliwości działania na rynku Unii Europejskiej Przykładowe scenariusze współpracy: Dystrybucja, Serwis, Umowy licencyjne, Joint ventur B+R, Podwykonastwo, Outsourcing

23 PROGRAM Mining&Matching
ROLE INSTYTUCJI PROWADZĄCYCH PROGRAM Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Pomoc w dokładnym określeniu oczekiwań partnerów Due diligence firmy polskiej, pod kątem zakładanego modelu współpracy Pomoc polskiej firmie w określeniu strategii współpracy Pomoc w przygotowaniu odpowiednich materiałów o firmie (prezentacje, executive summary, inne) Wsparcie w procesie prowadzenia rozmów Znoszenie bariery różnic kulturowych IC2 Institute przy Uniwersytecie Teksańskim Ogłoszenie programu i jego marketing w USA Wyszukiwanie i wstępna weryfikacja firm amerykańskich Due diligence, pod kątem zakładanego modelu współpracy Odpowiednie przedstawienie partnera polskiego

24 PROGRAM Mining&Matching
REZULTATY (program trwa jeszcze do czerwca 2007) 13 umów pomiędzy partnerami polskimi i zagr. (gł. USA i Kanada) Firma z Łodzi – nanotechnologia/biotechnologia – wspólna praca B+R nad nowymi produktami Firma z Łodzi – informatyka/telekomunikacja – z polskiej platformy internetowej (e-learning) korzysta firma Austin Logistics z Texasu i jej kooperanci Firma z Warszawy – biotechnologia/badania nad nowymi lekami – pozyskała partnera z Kaliforni zlecającego badania nowych leków Firma telekomunikacyjna z Florydy, po udziale w targach Intertelecom 2006 w Łodzi i spotkaniu z 3 polskimi zespołami B+R oraz 4 partnerami biznesowymi (produkcja, dystrybucja, praca nad nowymi produktami) otworzy swoje przedstawicielstwo w Łodzi i będzie współpracować z polskimi partnerami Amerykańska firma jest zainteresowana pozyskaniem partnera do produkcji i dystrybucji nowego innowacyjnego produktu do pozyskiwania czystej energii (wiatrowej)

25 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ KORZYŚCI DLA UCZELNI
Zainteresowanie pracowników UŁ (również Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, instytutów B+R) tematyką komercjalizacji wyników prac badawczych Wzrost wiedzy biznesowej i związanej z komercjalizacją wyników prac badawczych i technologii wśród studentów i absolwentów UŁ Praktyki i staże dla studentów i absolwentów Dostęp do usług i doradztwa oraz infrastruktura dla nowych i rozwijających się firm, w tym firm akademickich (tzw. spin-off) Jedyne w Polsce studia z zakresu komercjalizacji nauki i technologii na UŁ Rozszerzenie współpracy UŁ z Uniwersytetem Teksańskim

26 Akcelerator i Inkubator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ KORZYŚCI DLA REGIONU
Wkład w budowę strategii rozwoju Miasta i Regionu Łódzkiego w oparciu o zaawansowane technologie - Urząd Miasta Łodzi - Udział w pracach nad projektem pilotażowym „Rozwój Koncepcji Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo–Technologicznego” Zainicjowanie Rady Konsultacyjnej ds. Innowacyjności, kontynuowanej przez Prezydenta Łodzi Współpraca z Urzędem Miasta, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w pozyskaniu inwestorów dla miasta i regionu Promocja Łodzi i Regionu Łódzkiego jako innowacyjnego, o dużym potencjale B+R, sprzyjającego rozwojowi biznesu i inwestycjom Współpraca i doradztwo – Łódzki Wojewódzki Portal Innowacji Nowe kontakty między UŁ (PŁ) a łódzkimi firmami – wspólne prace B+R Umowy o współpracy między łódzkimi firmami a przedsiębiorstwami z USA

27 WSPARCIE ROZWOJU INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
Na EFEKTYWNOŚĆ transferu wiedzy i technologii wpływa PRZYGOTOWANIE świata nauki oraz świata biznesu do transferu wiedzy i technologii a także wsparcie instytucji zewnętrznych Rola instytucji i programów wsparcia biznesowego w efektywnym transferze, takich jak: Parki i inkubatory technologii i przedsiębiorczości Fundacje, izby gospodarcze, agencje, stowarzyszenia przedsiębiorców Uczelnie i instytucje wdrażające edukacyjne programy biznesowe Władze samorządowe i administracja Polityka regionalna i strategia rozwoju regionu

28 WSPARCIE ROZWOJU INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
Rząd RP Firmy Lockheed Martin Program Offsetowy Akcelerator Technologii, Inkubator i Centrum Innowacji UŁ Uniwersytet Teksański Mentorzy Uniwersytet Łódzki Mentorzy Fundusze Venture Capital Inwestorzy Sponsorzy Otoczenie Biznesowe Przedsiębiorcy

29 AKCELERATOR TECHNOLOGII I CENTRUM INNOWACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Postolska Akcelerator Technologii Centrum Innowacji i Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ul. J.Matejki 22/26 tel.: +48 (42) tel.: +48 (42) tel.: +48 (42) fax: +48 (42) fax: +48 (42)


Pobierz ppt "KORZYŚCI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI ORAZ REGIONU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google