Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA

2 2 Jedna z największych grup przemysłowych w Polsce i najlepsza inwestycja na GPW (ok. 8000% zwrotu od IPO) 1 Roczna sprzedaż przekracza 1,3 miliarda euro, a zatrudnienie 7 tysięcy osób Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych Al, Cu, Pb, Zn polimery zdywersyfikowana chemia dystrybucja łożysk Pozycje w rankingach publikowanych w 2007r 2. miejsce w rankingu Gazele Mazowsza (Puls Biznesu) 19. miejsce na liście Perły Polskiej Gospodarki (GG Parkiet) 29. miejsce na słynnej Liście 500 (Rzeczpospolita) 2. miejsce w rankingu Największy wzrost sprzedaży (Rzeczpospolita) Grupa BRS: kluczowe fakty Kluczowe liczby mln zł Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto Capex Kapitalizacja Freefloat Dług netto EV Liczba akcji62,7 mln szt Zatrudnienie7,1 tys. Liczba podmiotów58 2) cena akcji22 zł 3) na koniec 2Q 07 4) zawiera inwestycje kapitałowe 1) Rzeczpospolita, 18 lutego 2005

3 3 Największa polska grupa produkująca półfabrykaty z metali kolorowych i ich stopów W 2005r kupiona przez Grupę Boryszew, głównie od Skarbu Państwa (31%) Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych: Al, Cu, Pb, Zn handel łożyskami Dotychczasowa restrukturyzacja wspierana przez Boryszew wraz z realizowanymi inwestycjami stanowią solidną bazę dla długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości Pozycje w rankingach publikowanych w 2007r 5. miejsce na liście Perły Polskiej Gospodarki (GG Parkiet) 46. miejsce na słynnej Liście 500 (Rzeczpospolita) Grupa IPX: kluczowe fakty Kluczowe liczby mln zł Sprzedaż EBITDA EBIT95263 Zysk netto61167 Capex Kapitalizacja Freefloat Dług netto EV Liczba akcji8,5 mln szt Zatrudnienie3,4 tys. Liczba spółek37 1) cena akcji280 zł 2) na koniec 2Q 07 3) zawiera inwestycje kapitałowe

4 4 Grupa BRS: udział w krajowej produkcji Metale kolorowe Polimery Wybrane produkty Produkcja (tys. ton) Udział w krajowej produkcji* Aluminium pierwotne5100% Blachy, taśmy, walcówka z aluminium110100% Rury i półfabrykaty z miedzi8792% Ołów rafinowany2824%24% Tlenki cynku i ołowiu27100% Granulat PET7238% Włókna cięte47100% Włókna ciągłe21100% * szacunki spółek

5 5 Grupa BRS: struktura Grupy wg Dywizji Produktowych * Boryszew ERG jest spółką w trakcie powstawania na bazie dotychczasowego O/Boryszew w Sochaczewie

6 6 Grupa BRS: wyniki za 2Q i 1H 07 mln zł2Q 062Q 07zm.%1H 061H 07zm.% Sprzedaż1 386,91 317,1-5%2 578,12 579,80% EBITDA89,2130,446%138,0258,087% marża EBITDA6,4%9,9%5,4%10,0% EBIT62,7102,964%86,3203,2135% marża EBIT4,5%7,8%3,3%7,9% Zysk netto *15,938,4141%59,851,1-14% marża netto1,1%2,9%2,3%2,0% * przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego Znacząca poprawa skonsolidowanego zysku netto Boryszewa w 2Q07 nastąpiła głównie dzięki poprawie wyniku Grupy IPX, lepszym wynikom O/Elana, O/Huta Oława oraz z uwagi na brak konsolidacji sprzedanej niemieckiej spółki Kuag Elana Zmniejszenie/stabilizacja sprzedaży to efekt przede wszystkim braku Kuag Elana oraz zmniejszania sprzedaży nierentownych produktów przez O/Elana Skonsolidowane wyniki BRS Zysk netto

7 7 Nastąpiła dalsza poprawa wyników Grupy IPX w stosunku do rekordowego dotychczas 2006 roku Największy wpływ na poprawę skonsolidowanego zysku miał Aluminium Konin – Impexmetal Dodatkowo pozytywnie przyczyniły się działania restrukturyzacyjne wdrażane w całej Grupie Grupa IPX: wyniki za 2Q i 1H 07 Skonsolidowane wyniki IPX * przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego mln zł2Q 062Q 07zm.%1H 061H 07zm.% Sprzedaż979,81 031,15%1 786,42 022,313% EBITDA93,098,76%145,0183,527% marża EBITDA9,5%9,6%8,1%9,1% EBIT77,179,94%113,4146,129% marża EBIT7,9%7,8%6,3%7,2% Zysk netto *37,643,215%65,176,818% marża netto3,8%4,2%3,6%3,8% Zysk netto

8 8 Grupa BRS: struktura EBITDA po 1H 07* * różni się od danych księgowych; dane skorygowano m.in. o płatności za znak towarowy; dywizja miedź – wyniki skons. Hutmen skorygowane o znak tow.; inne zawiera również wyniki Centrali Struktura EBITDA za 1H07 wg Dywizji Struktura EBITDA za 1H07 wg podmiotów

9 9 Grupa BRS: struktura EBIT po 1H 07* Struktura EBIT za 1H07 wg Dywizji Struktura EBIT za 1H07 wg podmiotów * różni się od danych księgowych; dane skorygowano m.in. o płatności za znak towarowy; dywizja miedź – wyniki skons. Hutmen skorygowane o znak tow.; inne zawiera również wyniki Centrali

10 10 Boryszew O/Sochaczew zanotował w 1H07 nieznaczny spadek EBITDA, który wynikał przede wszystkim z niższej sprzedaży w obszarze płynów dla motoryzacji z uwagi na lekką zimę Pozytywnie do wyniku przyczyniły się następujące linie biznesowe: Chemia - wzrost sprzedaży o 4% r/r Materiały budowlane - wzrost sprzedaży o 11% r/r Kleje - wzrost sprzedaży o 13% r/r W maju 2007 roku Boryszew O/Sochaczew uruchomił drugą linię do sidingu, która pozwoli na podwojenie produkcji i sprzedaży wyrobu, zwłaszcza w eksporcie do krajów WNP gdzie obserwowany jest stabilnie rosnący popyt Wyniki Boryszew O/Boryszew w Sochaczewie* Sprzedaż wartościowa 12-mies. krocząca * * suma: Boryszew O/Sochaczew, Nylonbor EBITDA

11 11 Lipiec 2007: zawiązanie Spółki Boryszew ERG SA Sierpień 2007: prace nad przeniesieniem wartości niematerialnych oraz umów z O/Boryszew do Boryszew ERG właściwych zakładowi w Sochaczewie : po dokonanym już podpisaniu aktu założycielskiego, nastąpi wniesienie aportu w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Boryszew SA do Boryszew ERG SA Listopad 2007: zaplanowane NWZ spółek w sprawie połączenia Luty 2008: oczekiwane zakończenie projektu – uchwała GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu publicznego Prace nad połączeniem Boryszew ERG z Suwarami * Boryszew ERG jest spółką w trakcie powstawania na bazie dotychczasowego O/Boryszew w Sochaczewie

12 12 Dzięki restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej w 1H07 EBITDA Oddziału Elana wzrosła z 3,0 do 20,2 mln zł w ujęciu rok-na-rok W 1H07 nastąpiła optymalizacja produkcji w kierunku wyrobów generujących korzystne marże Segmentem przynoszącym najwyższe wyniki dla O/Elana jest produkcja włókien ciętych z surowców wtórnych W 1H07 w porównaniu z 1H06 nastąpił znaczny spadek kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w O/Elana jako efekt restrukturyzacji Wyniki Dywizji Polimery Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * * suma: O/Elana, Elana PET, Elana Energetyka, bez Kuag Elana EBITDA

13 13 Rozpoczęto rozwój łańcucha produkcji włókien ciętych z surowców wtórnych Elana PET przeprowadza inwestycję w nową linię do produkcji płatka PET z odpadów PET o wartości 10 mln zł linia pozwoli na prawie pełne pokrycie zapotrzebowania O/Elana w płatki PET oraz wzrost generowanej wartości dodanej w obydwu przedsiębiorstwach polimerowych Gruntowna restrukturyzacja O/Elana w październiku 2007 planowane jest zakończenie, zaawansowanych już obecnie prac analitycznych nad strategią naprawczą, która wskaże kierunki do działań rozważane są m.in. znaczące przekształcenia łańcucha produkcyjnego w poszczególnych segmentach biznesowych O/Elana w związku z powyższym, do końca 2007 roku oczekiwane jest podjęcie zdecydowanych, znaczących działań restrukturyzacyjnych równocześnie prowadzone są prace nad zagospodarowaniem zbędnych terenów na rzecz nowych projektów; atrakcyjność gruntów wynika z dobrej lokalizacji i dostępu wszystkich mediów O/Elana rozpoczął również prace badawcze nad polimerami bardziej przetworzonymi (trudnozapalne, biodegradowalne, wysokowytrzymałe) Zakład złożył również wniosek do Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o objęcie gruntów O/Elana obszarem SSE Restrukturyzacja Dywizji Polimery

14 14 Wyniki Dywizji Aluminium EBITDA ** * suma: Aluminium Konin – Impexmetal oraz NPA Skawina ** suma skorygowana o opłatę za znak towarowy Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * Dynamiczna poprawa zysków Konina (wzrost EBITDA z 54 do 97,7 mln zł r/r) głównie w wyniku wzrostu sprzedaży wysoko-marżowych wyrobów cienkich, który nastąpił dzięki uruchomieniu Węzła Wyrobów Cienkich Następowała zmiana struktury asortymentowej sprzedaży w kierunku produktów o wyższej rentowności (mniejsza sprzedaż wyrobów gorącowalcowanych) Wysokie notowania aluminium na LME sprzyjały wzrostowi marży na produktach Słabsze wyniki NPA Skawina w ujęciu rok-na-rok (spadek EBITDA z 8,2 do 5,8 mln zł) zostały spowodowane głównie: wzrostem konkurencji na rynku z powodu pojawienia się walcówki chińskiej wzrostem cen surowca

15 15 Wyniki Dywizji Miedź EBITDA ** Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * W 1H07 wyniki netto Grupy Hutmen były słabsze w ujęciu rok-na-rok głównie za sprawą jednorazowej straty HMN Szopienice na kontraktach terminowych Na poziomie działalności operacyjnej Dywizja Miedź zanotowała pogorszenie wyników z uwagi na niższą sprzedaż w tym okresie Brak występowania jednorazowych pozytywnych czynników, które miały miejsce w 1H06 (wycena zapasów przy rosnących notowaniach LME) * suma: Hutmen, Szopienice, Dziedzice ** dane skonsolidowane Hutmen skorygowane o znak towarowy

16 16 Realizacja strategii Dywizji Miedź W ramach budowanej strategii dla Grupy Hutmen w 2Q07 zrealizowano część zadań restrukturyzacyjnych w obszarze produkcji i handlu Alokacja produkcji dokonano przeniesienia produkcji prętów ciągnionych z Hutmenu do WM Dziedzice opracowano koncepcję przeniesienia produkcji mosiądzów wyciskanych z Hutmenu do WM Dziedzice bliska ukończenia jest koncepcja reorganizacji służb utrzymania ruchu Handel przebudowano strukturę organizacyjną - koncentracja na rynkach docelowych polaryzacja funkcji front- i back-office utworzenie komórki "Analityki rynkowej i wsparcia informacyjnego handlu" Na przełomie sierpnia i września 2007 powinna nastąpić akceptacja kompleksowych działań strategicznych przez RN i następnie prezentacja szczegółów inwestorom

17 17 Wyniki Dywizji Cynk i Ołów Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * * suma: O/Huta Oława, Baterpol, ZM Silesia; sprzedaż ilościowa nie uwzględnia sprzedaży pasty ołowiowej realizowanej przez Baterpol do momentu rozpoczęcia jej odsiarczania ** suma skorygowana o opłatę za znak towarowy EBITDA ** Baterpol zanotował w 1H07 wzrost sprzedaży produktów o 12% r/r oraz wzrost EBITDA z 15,8 do 22,0 mln zł dzięki efektywnie funkcjonującej nowej linii do odsiarczania pasty ołowiowej; dodatkowo spółce sprzyjały rekordowo wysokie notowania ołowiu na LME Pogorszenie wyniku ZM Silesia wynikało głównie ze znaczącego wzrostu dopłaty do surowca Wzrost EBITDA O/Huta Oława z 4,3 do 7,5 mln zł nastąpił głównie dzięki korzystnym notowaniom LME

18 18 Prace nad konsolidacją Dywizji Cynk i Ołów (DCO) Maj 2007: dokonano wycen O/Huta Oława, ZM Silesia i Baterpolu (aktualnie trwa proces weryfikacji tych wycen przez biegłego rewidenta) I połowa 2007: podjęto działania dotyczące skupowania pakietów mniejszościowych Baterpolu Sierpień 2007: wydzielono ze Spółki Złoty Stok Wydział Minii Ołowianej w celu jego sprzedaży na rzecz Boryszew SA O/Huta Oława Październik 2007: zaplanowano NWZ ZM Silesia w celu podwyższenia kapitału zakładowego i pokrycia go wkładem niepieniężnym Październik 2007: oczekiwany termin rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału Grudzień 2007: planowany termin rozpoczęcia prac nad sporządzeniem prospektu emisyjnego w celu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego

19 19 Konsolidacja Dywizji Cynk i Ołów (DCO) Schemat konsolidacji aktywów w zakresie przetwórstwa cynku i ołowiu

20 20 Dalsza poprawa wyników Grupy IPX w stosunku do rekordowego dotychczas 2006 roku Znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto Boryszewa w 2Q07 rok-na-rok Istotna poprawa wyników O/Elana wraz z restrukturyzacją i inwestycją w recycling Prace nad utworzeniem Dywizji Cynkowo- ołowiowej oraz połączeniem Boryszew ERG z Suwarami Przeprowadzone pierwsze działania w ramach restrukturyzacji Dywizji Miedziowej Podsumowanie po 2Q 07


Pobierz ppt "Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google