Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA

2 2 Jedna z największych grup przemysłowych w Polsce i najlepsza inwestycja na GPW (ok. 8000% zwrotu od IPO) 1 Roczna sprzedaż przekracza 1,3 miliarda euro, a zatrudnienie 7 tysięcy osób Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych Al, Cu, Pb, Zn polimery zdywersyfikowana chemia dystrybucja łożysk Pozycje w rankingach publikowanych w 2007r 2. miejsce w rankingu Gazele Mazowsza (Puls Biznesu) 19. miejsce na liście Perły Polskiej Gospodarki (GG Parkiet) 29. miejsce na słynnej Liście 500 (Rzeczpospolita) 2. miejsce w rankingu Największy wzrost sprzedaży (Rzeczpospolita) Grupa BRS: kluczowe fakty Kluczowe liczby mln zł 20052006 Sprzedaż1 8745 378 EBITDA163258 EBIT115151 Zysk netto1254949 Capex 4 351180 Kapitalizacja 2 1 379 Freefloat 2 319 Dług netto 3 1 185 EV 2 2 564 Liczba akcji62,7 mln szt Zatrudnienie7,1 tys. Liczba podmiotów58 2) cena akcji22 zł 3) na koniec 2Q 07 4) zawiera inwestycje kapitałowe 1) Rzeczpospolita, 18 lutego 2005

3 3 Największa polska grupa produkująca półfabrykaty z metali kolorowych i ich stopów W 2005r kupiona przez Grupę Boryszew, głównie od Skarbu Państwa (31%) Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych: Al, Cu, Pb, Zn handel łożyskami Dotychczasowa restrukturyzacja wspierana przez Boryszew wraz z realizowanymi inwestycjami stanowią solidną bazę dla długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości Pozycje w rankingach publikowanych w 2007r 5. miejsce na liście Perły Polskiej Gospodarki (GG Parkiet) 46. miejsce na słynnej Liście 500 (Rzeczpospolita) Grupa IPX: kluczowe fakty Kluczowe liczby mln zł 20052006 Sprzedaż2 6133 845 EBITDA156329 EBIT95263 Zysk netto61167 Capex 3 190184 Kapitalizacja 1 2 391 Freefloat 1 598 Dług netto 2 726 EV 1 3 117 Liczba akcji8,5 mln szt Zatrudnienie3,4 tys. Liczba spółek37 1) cena akcji280 zł 2) na koniec 2Q 07 3) zawiera inwestycje kapitałowe

4 4 Grupa BRS: udział w krajowej produkcji Metale kolorowe Polimery Wybrane produkty Produkcja (tys. ton) Udział w krajowej produkcji* Aluminium pierwotne5100% Blachy, taśmy, walcówka z aluminium110100% Rury i półfabrykaty z miedzi8792% Ołów rafinowany2824%24% Tlenki cynku i ołowiu27100% Granulat PET7238% Włókna cięte47100% Włókna ciągłe21100% * szacunki spółek

5 5 Grupa BRS: struktura Grupy wg Dywizji Produktowych * Boryszew ERG jest spółką w trakcie powstawania na bazie dotychczasowego O/Boryszew w Sochaczewie

6 6 Grupa BRS: wyniki za 2Q i 1H 07 mln zł2Q 062Q 07zm.%1H 061H 07zm.% Sprzedaż1 386,91 317,1-5%2 578,12 579,80% EBITDA89,2130,446%138,0258,087% marża EBITDA6,4%9,9%5,4%10,0% EBIT62,7102,964%86,3203,2135% marża EBIT4,5%7,8%3,3%7,9% Zysk netto *15,938,4141%59,851,1-14% marża netto1,1%2,9%2,3%2,0% * przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego Znacząca poprawa skonsolidowanego zysku netto Boryszewa w 2Q07 nastąpiła głównie dzięki poprawie wyniku Grupy IPX, lepszym wynikom O/Elana, O/Huta Oława oraz z uwagi na brak konsolidacji sprzedanej niemieckiej spółki Kuag Elana Zmniejszenie/stabilizacja sprzedaży to efekt przede wszystkim braku Kuag Elana oraz zmniejszania sprzedaży nierentownych produktów przez O/Elana Skonsolidowane wyniki BRS Zysk netto

7 7 Nastąpiła dalsza poprawa wyników Grupy IPX w stosunku do rekordowego dotychczas 2006 roku Największy wpływ na poprawę skonsolidowanego zysku miał Aluminium Konin – Impexmetal Dodatkowo pozytywnie przyczyniły się działania restrukturyzacyjne wdrażane w całej Grupie Grupa IPX: wyniki za 2Q i 1H 07 Skonsolidowane wyniki IPX * przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego mln zł2Q 062Q 07zm.%1H 061H 07zm.% Sprzedaż979,81 031,15%1 786,42 022,313% EBITDA93,098,76%145,0183,527% marża EBITDA9,5%9,6%8,1%9,1% EBIT77,179,94%113,4146,129% marża EBIT7,9%7,8%6,3%7,2% Zysk netto *37,643,215%65,176,818% marża netto3,8%4,2%3,6%3,8% Zysk netto

8 8 Grupa BRS: struktura EBITDA po 1H 07* * różni się od danych księgowych; dane skorygowano m.in. o płatności za znak towarowy; dywizja miedź – wyniki skons. Hutmen skorygowane o znak tow.; inne zawiera również wyniki Centrali Struktura EBITDA za 1H07 wg Dywizji Struktura EBITDA za 1H07 wg podmiotów

9 9 Grupa BRS: struktura EBIT po 1H 07* Struktura EBIT za 1H07 wg Dywizji Struktura EBIT za 1H07 wg podmiotów * różni się od danych księgowych; dane skorygowano m.in. o płatności za znak towarowy; dywizja miedź – wyniki skons. Hutmen skorygowane o znak tow.; inne zawiera również wyniki Centrali

10 10 Boryszew O/Sochaczew zanotował w 1H07 nieznaczny spadek EBITDA, który wynikał przede wszystkim z niższej sprzedaży w obszarze płynów dla motoryzacji z uwagi na lekką zimę Pozytywnie do wyniku przyczyniły się następujące linie biznesowe: Chemia - wzrost sprzedaży o 4% r/r Materiały budowlane - wzrost sprzedaży o 11% r/r Kleje - wzrost sprzedaży o 13% r/r W maju 2007 roku Boryszew O/Sochaczew uruchomił drugą linię do sidingu, która pozwoli na podwojenie produkcji i sprzedaży wyrobu, zwłaszcza w eksporcie do krajów WNP gdzie obserwowany jest stabilnie rosnący popyt Wyniki Boryszew O/Boryszew w Sochaczewie* Sprzedaż wartościowa 12-mies. krocząca * * suma: Boryszew O/Sochaczew, Nylonbor EBITDA

11 11 Lipiec 2007: zawiązanie Spółki Boryszew ERG SA Sierpień 2007: prace nad przeniesieniem wartości niematerialnych oraz umów z O/Boryszew do Boryszew ERG właściwych zakładowi w Sochaczewie 31.08.2007: po dokonanym już podpisaniu aktu założycielskiego, nastąpi wniesienie aportu w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Boryszew SA do Boryszew ERG SA Listopad 2007: zaplanowane NWZ spółek w sprawie połączenia Luty 2008: oczekiwane zakończenie projektu – uchwała GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu publicznego Prace nad połączeniem Boryszew ERG z Suwarami * Boryszew ERG jest spółką w trakcie powstawania na bazie dotychczasowego O/Boryszew w Sochaczewie

12 12 Dzięki restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej w 1H07 EBITDA Oddziału Elana wzrosła z 3,0 do 20,2 mln zł w ujęciu rok-na-rok W 1H07 nastąpiła optymalizacja produkcji w kierunku wyrobów generujących korzystne marże Segmentem przynoszącym najwyższe wyniki dla O/Elana jest produkcja włókien ciętych z surowców wtórnych W 1H07 w porównaniu z 1H06 nastąpił znaczny spadek kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w O/Elana jako efekt restrukturyzacji Wyniki Dywizji Polimery Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * * suma: O/Elana, Elana PET, Elana Energetyka, bez Kuag Elana EBITDA

13 13 Rozpoczęto rozwój łańcucha produkcji włókien ciętych z surowców wtórnych Elana PET przeprowadza inwestycję w nową linię do produkcji płatka PET z odpadów PET o wartości 10 mln zł linia pozwoli na prawie pełne pokrycie zapotrzebowania O/Elana w płatki PET oraz wzrost generowanej wartości dodanej w obydwu przedsiębiorstwach polimerowych Gruntowna restrukturyzacja O/Elana w październiku 2007 planowane jest zakończenie, zaawansowanych już obecnie prac analitycznych nad strategią naprawczą, która wskaże kierunki do działań rozważane są m.in. znaczące przekształcenia łańcucha produkcyjnego w poszczególnych segmentach biznesowych O/Elana w związku z powyższym, do końca 2007 roku oczekiwane jest podjęcie zdecydowanych, znaczących działań restrukturyzacyjnych równocześnie prowadzone są prace nad zagospodarowaniem zbędnych terenów na rzecz nowych projektów; atrakcyjność gruntów wynika z dobrej lokalizacji i dostępu wszystkich mediów O/Elana rozpoczął również prace badawcze nad polimerami bardziej przetworzonymi (trudnozapalne, biodegradowalne, wysokowytrzymałe) Zakład złożył również wniosek do Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o objęcie gruntów O/Elana obszarem SSE Restrukturyzacja Dywizji Polimery

14 14 Wyniki Dywizji Aluminium EBITDA ** * suma: Aluminium Konin – Impexmetal oraz NPA Skawina ** suma skorygowana o opłatę za znak towarowy Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * Dynamiczna poprawa zysków Konina (wzrost EBITDA z 54 do 97,7 mln zł r/r) głównie w wyniku wzrostu sprzedaży wysoko-marżowych wyrobów cienkich, który nastąpił dzięki uruchomieniu Węzła Wyrobów Cienkich Następowała zmiana struktury asortymentowej sprzedaży w kierunku produktów o wyższej rentowności (mniejsza sprzedaż wyrobów gorącowalcowanych) Wysokie notowania aluminium na LME sprzyjały wzrostowi marży na produktach Słabsze wyniki NPA Skawina w ujęciu rok-na-rok (spadek EBITDA z 8,2 do 5,8 mln zł) zostały spowodowane głównie: wzrostem konkurencji na rynku z powodu pojawienia się walcówki chińskiej wzrostem cen surowca

15 15 Wyniki Dywizji Miedź EBITDA ** Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * W 1H07 wyniki netto Grupy Hutmen były słabsze w ujęciu rok-na-rok głównie za sprawą jednorazowej straty HMN Szopienice na kontraktach terminowych Na poziomie działalności operacyjnej Dywizja Miedź zanotowała pogorszenie wyników z uwagi na niższą sprzedaż w tym okresie Brak występowania jednorazowych pozytywnych czynników, które miały miejsce w 1H06 (wycena zapasów przy rosnących notowaniach LME) * suma: Hutmen, Szopienice, Dziedzice ** dane skonsolidowane Hutmen skorygowane o znak towarowy

16 16 Realizacja strategii Dywizji Miedź W ramach budowanej strategii dla Grupy Hutmen w 2Q07 zrealizowano część zadań restrukturyzacyjnych w obszarze produkcji i handlu Alokacja produkcji dokonano przeniesienia produkcji prętów ciągnionych z Hutmenu do WM Dziedzice opracowano koncepcję przeniesienia produkcji mosiądzów wyciskanych z Hutmenu do WM Dziedzice bliska ukończenia jest koncepcja reorganizacji służb utrzymania ruchu Handel przebudowano strukturę organizacyjną - koncentracja na rynkach docelowych polaryzacja funkcji front- i back-office utworzenie komórki "Analityki rynkowej i wsparcia informacyjnego handlu" Na przełomie sierpnia i września 2007 powinna nastąpić akceptacja kompleksowych działań strategicznych przez RN i następnie prezentacja szczegółów inwestorom

17 17 Wyniki Dywizji Cynk i Ołów Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * * suma: O/Huta Oława, Baterpol, ZM Silesia; sprzedaż ilościowa nie uwzględnia sprzedaży pasty ołowiowej realizowanej przez Baterpol do momentu rozpoczęcia jej odsiarczania ** suma skorygowana o opłatę za znak towarowy EBITDA ** Baterpol zanotował w 1H07 wzrost sprzedaży produktów o 12% r/r oraz wzrost EBITDA z 15,8 do 22,0 mln zł dzięki efektywnie funkcjonującej nowej linii do odsiarczania pasty ołowiowej; dodatkowo spółce sprzyjały rekordowo wysokie notowania ołowiu na LME Pogorszenie wyniku ZM Silesia wynikało głównie ze znaczącego wzrostu dopłaty do surowca Wzrost EBITDA O/Huta Oława z 4,3 do 7,5 mln zł nastąpił głównie dzięki korzystnym notowaniom LME

18 18 Prace nad konsolidacją Dywizji Cynk i Ołów (DCO) Maj 2007: dokonano wycen O/Huta Oława, ZM Silesia i Baterpolu (aktualnie trwa proces weryfikacji tych wycen przez biegłego rewidenta) I połowa 2007: podjęto działania dotyczące skupowania pakietów mniejszościowych Baterpolu Sierpień 2007: wydzielono ze Spółki Złoty Stok Wydział Minii Ołowianej w celu jego sprzedaży na rzecz Boryszew SA O/Huta Oława Październik 2007: zaplanowano NWZ ZM Silesia w celu podwyższenia kapitału zakładowego i pokrycia go wkładem niepieniężnym Październik 2007: oczekiwany termin rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału Grudzień 2007: planowany termin rozpoczęcia prac nad sporządzeniem prospektu emisyjnego w celu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego

19 19 Konsolidacja Dywizji Cynk i Ołów (DCO) Schemat konsolidacji aktywów w zakresie przetwórstwa cynku i ołowiu

20 20 Dalsza poprawa wyników Grupy IPX w stosunku do rekordowego dotychczas 2006 roku Znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto Boryszewa w 2Q07 rok-na-rok Istotna poprawa wyników O/Elana wraz z restrukturyzacją i inwestycją w recycling Prace nad utworzeniem Dywizji Cynkowo- ołowiowej oraz połączeniem Boryszew ERG z Suwarami Przeprowadzone pierwsze działania w ramach restrukturyzacji Dywizji Miedziowej Podsumowanie po 2Q 07 www.ir.boryszew.com.pl


Pobierz ppt "Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007 Boryszew SA Impexmetal SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google