Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOROWANIE STANU ZDROWIA DAWCY PO POBRANIU KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH Anna Czyż Katedra i Klinika Hematologii UM w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOROWANIE STANU ZDROWIA DAWCY PO POBRANIU KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH Anna Czyż Katedra i Klinika Hematologii UM w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 MONITOROWANIE STANU ZDROWIA DAWCY PO POBRANIU KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH Anna Czyż Katedra i Klinika Hematologii UM w Poznaniu

2 Monitorowanie stanu zdrowia dawcy po pobraniu komórek krwiotwórczych 1. Ustawodawstwo polskie i europejskie 2. Rekomendacje i zalecenia międzynarodowych organizacji zrzeszających i akredytujących ośrodki transplantacyjne i ośrodki dawców komórek krwiotwórczych 3. Najczęstsze powikłania występujące po pobraniu komórek krwiotwórczych metoda pozyskiwania informacji drogą ankietowania dawców zakres i częstotliwość wykonywania niezbędnych badań w celu monitorowania stanu zdrowia dawcy 4. Propozycja schematu przeprowadzania niezbędnych badań dla monitorowania stanu zdrowia dawców - dyskusja

3 Polskie ustawodawstwo Ustawa Transplantacyjna 01.07.2005 Ustawa o zmianie ustawy 17.07.2009 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku § 9 Ośrodek dawców szpiku sprawuje opiekę nad dawcą komórek krwiotwórczych poprzez czynności organizacyjne związane z pobraniem szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, w szczególności dotyczące: 1) kwalifikacji do pobrania, w tym badań lekarskich, badań specjalistycznych i badań laboratoryjnych; 2) bezpiecznego transportu do zakładu opieki zdrowotnej pobierającego szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i z powrotem; 3) koordynowania pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej pobierającym szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej; 4) okresowych badań lekarskich, w tym specjalistycznych, po pobraniu szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

4 JACIE EU Directive 2004/23/EC EU Directive 2006/86/EC EU Directive 2006/17/EC National legislation EU Directive 2010/53/EU

5 B6 DONOR SELECTION, EVALUATION, AND MANAGEMENT B6.3 DONOR SUITABILITY B6.3.8 There shall be a policy for follow-up of donors that includes routine management and the management of donation-associated adverse events. W ośrodku powinny obowiązywać ustalone zasady monitorowania stanu zdrowia dawców obejmujące zasady rutynowego postępowania oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych JACIE INTERNATIONAL STANDARDS FOR CELLULAR THERAPY PRODUCT COLLECTION, PROCESSING, AND ADMINISTRATION Fourth Edition Version 4.1 April 2011

6 WORLD MARROW DONOR ASSOCIATION INTERNATIONAL STANDARDS FOR UNRELATED HEMATOPOIETIC STEM CELL DONOR REGISTRIES v January 1, 2011 http://www.worldmarrow.org Rejestr zobowiązany jest posiadać opracowaną strategię i procedury dotyczące monitorowania stanu zdrowia dawcy i zasad sprawowania opieki nad dawcą we wczesnym okresie (definiowanym jako pierwszy rok) po oddaniu komórek krwiotwórczych Rejestr zobowiązany jest posiadać opracowaną strategię i procedury dotyczące monitorowania dawcy i zasad sprawowania opieki nad dawcą w późnym okresie (definiowanym jako okres po upływie pierwszego roku przez przynajmniej cztery lata) po oddaniu komórek krwiotwórczych

7

8 Zasady WMDA dotyczące monitorowania stanu zdrowia dawcy- ankiety wypełniane przez dawcę Samoocena stanu fizycznego i emocjonalnego lepiej/podobnie/gorzej/znacznie gorzej niż zwykle Szczegółowe pytania dotyczące wystąpienie objawów niepożądanych: zmęczenie, zaburzenia snu, bóle gardła, bóle głowy, zawroty głowy, bóle kostne w miejscu pobrania szpiku, nocne poty, nudności, wymioty, inne Ankieta przeprowadzana zgodnie z zasadami WMDA : jeden tydzień po procedurze donacji jeden miesiąc po procedurze donacji corocznie po procedurze donacji

9 Występowanie niepożądanych objawów u dawców szpiku po procedurze donacji Występowanie objawów niepożądanych u dawców komórek krwiotwórczych pozyskanych z krwi obowodowej po procedurze donacji

10 Samoocena dawców dotycząca ich stanu ogólnego w czasie 5-letniego okresu monitorowania- prospektywne badania Szpitala Uniwersyteckiego w Dreźnie

11

12 Konferencje robocze Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation (WBMT) poświęcone zagadnieniom opieki na dawcami komórek krwiotwórczych Dwie robocze konferencje zorganizowane w 2009 i 2011 roku, których celem było opracowania przez panel ekspertów ogólnych zasad monitorowania stanu zdrowia dawców po oddaniu komórek krwiotwórczych

13 Konferencje robocze Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation (WBMT) 2009/2011 Opracowanie zasad monitorowania stanu zdrowia dawców, sposobu konstruowania ankiet kierowanych do dawców, gromadzenia danych w bazach danych Dokument podsumowujący ustalenia z Konferencji zorganizowanej we wrześniu 2009 roku dostępny na stronach WMDA http://www.worldmarrow.org/fileadmin/Committees/CLWG/Donor_Follow_Up/Minutes_Do nor_Outcome_Workshop.pdf

14 Donor Outcome Workshop Berne, August 27th/28th, 2009 Attendees: Audat F (France Greffe de Moelle), Ball L (LUMC), Bengtsson M (Tobias Registry), Brezinova L (Czech Stem Cells Registry), Bozic L (Austrian Bone Marrow Donor Registry), Buhrfeind E (SBSC), Buser A (Blood transfusion center Basel), Confer D (NMDP/CIBMTR), Fechter M (Europdonor), Gratwohl A (University hospital Basel), Hägglund H (Karolinksa University hospital, Huddinge/Nordic donor registry), Halter J (University hospital Basel), King R (NMDP/CIBMTR), Korthof E (LUMC), Lawlor E (IBTS), Marry E (France Greffe de Moelle), Mengling T (DKMS), Ng-McClelland J (C.W. Bill Young DOD Marrow Donor Program), Nicoloso de Faveri G (SBSC), Rajadhyasksha S (Tata Memorial Hospital), Rosenmayr A (Austrian Bone Marrow Registry), Reti M (Szent Istvan and Szent Laszlo University hospital Budapest), Schmidt A (DKMS), Tassi C (University hospital Bologna), van Walraven AM (LUMC), Worel N (University hospital Vienna), Zahlavova L (Czech Stem Cells Registry)

15 Donor Outcome Workshop Berne, August 27th/28th, 2009 A. Minimalny zakres danych raportowanych po zakończeniu procedury donacji Raportowane dane dotyczą charakterystyki dawcy i produktu. Interwał czasowy zbierania danych obejmuje okres od rozpoczęcia procedury donacji do 30 dnia po zakończeniu procedury. Dane powinny być raportowane pomiędzy 30 a 100 dniem po procedurze donacji Raportowanie danych obejmuje zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych zgodnie z definicją WMDA śmierć zdarzenie prowadzące do zagrożenia życia konieczność hospitalizacji lub wydłużenia aktualnej hospitalizacji z powodu toksyczności 3-4 stopnia wg WHO trwałe lub znaczące ograniczenie funkcji organizmu

16 Donor Outcome Workshop Berne, August 27th/28th, 2009 B. Minimalny zakres danych raportowanych w odległym okresie po zakończeniu procedury donacji Dane powinny być raportowane po roku, po 5 i 10 latach (rekomendowane raportowanie coroczne lub co dwa lata) Raportowanie danych obejmuje: Dane dotyczące przeżycia dawcy - dawca żyje/ nie żyje - data ostatniego kontaktu lub śmierci - w przypadku zgonu przyczyna zgonu (kod ICD) Nowotwory Nowotwór hematologiczny Nowotwór nie-hematologiczny Choroby autoimmunologiczne - tak/nie/stan nieznany jeżeli tak: - stopień pewności rozpoznania: rozpoznanie potwierdzone/niepotwierdzone w dokumentacji medycznej - kod ICD

17 Skuteczność pozyskiwanie danych metodą ankietowania dawców komórek krwiotwórczych

18 Propozycja schematu przeprowadzania badań w celu monitorowania stanu zdrowia dawcy z uwzględnieniem zaleceń WMDA oraz obowiązujących praktyk w rejestrach europejskich i amerykańskich W ostatnim dniu pobierania PBSC lub dzień po pobraniu BM 7 dni po pobraniu komórek 30 dni po pobraniu komórek 6 m-cy po pobraniu komórek Po roku i 5 latach (optymalnie co roku przez 10 lat) Podmiotowe badanie lekarskie +++/- Przedmiotowe badanie lekarskie +++/- Diagnostyczne badania laboratoryjne +++/- Ankieta ++++/-+

19 Zakres niezbędnych badań diagnostycznych Morfologia Badania biochemiczne Badania układu krzepnięcia Badanie ogólne moczu Badania markerów chorób zakaźnych

20

21 Parametr Mediana Wyjściowopo 30 dniachpo 6 m-cachpo 12 m-cachpo 5 latach WBC6.285.10*5.60*5.80*6.1* ANC3.782.93*3.24*3.26*3.44* Limfocyty1.781.48*1.64*1.69*1.90** Hemoglobina9.209.06*9.20**9.25**9.19 Płytki245235*244245 *wartości niższe niż wyjściowe, p< 0.001 ** wartości wyższe niż wyjściowe, p< 0.001 Monitorowanie parametrów morfologicznych krwi u niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych pozyskanych po mobilizacji z krwi obwodowej Holig i wsp., Blood 2009; 114;18

22

23 Wystandaryzowany współczynnik występowania nowotworu (SIR)- retrospektywne badanie 12,559 dawców PBSC i BM NowotwórSIR (95% CI) dla dawców BM SIR (95% CI) dla dawców PBSC p Ogółem 0.99 (0.79-1.24)ns 0.84 (0.56-1.19)1.12 (0.082-1.50)ns Nowotwory hematologiczne Białaczki 0.00 (0.00-2.62)ns NHL 0.00 (0.00-1.72)ns Chłoniak Hodgkina 2.46 (0.30-8.89)ns Szpiczak 3.59 (0.11-20.02)ns Schmidt i wsp., ASH 2010, abstr. 365

24 Zakres diagnostycznych badań laboratoryjnych Morfologia z różnicowaniem leukocytów metodą komputerową Badania biochemiczne OB, CRP Elektrolity Kreatynina Bilirubina, AspAT, AlAT, GGTP ALP, LDH Badania układu krzepnięcia INR, APTT Badanie ogólne moczu Przeciwciała anty-HBs Inne: w oparciu o wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego


Pobierz ppt "MONITOROWANIE STANU ZDROWIA DAWCY PO POBRANIU KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH Anna Czyż Katedra i Klinika Hematologii UM w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google